24.10.2012,  21:57:32 | 0 comentarii | 2014 vizualizari
Azi e Ziua Armatei Române
de Ziarul Vaii Jiului

Cine au fost comondanţii Campaniei de la Jiu pentru reintregirea patriei  - 1916

Comandanţii Armatei 1 Române 
General de divizie loan Culcer: născut la 17 august 1853; elev la 1 august 1871; slt. la 1 august 1873; lt. la 10 februarie 1878; cpt. la 28 noiembrie 1880; mr. la 1 aprilie 1887; lt.col. la 10 mai 1891; col. la 1 ianuarie 1895; general de brigadă la 10 mai 1904; general de divizie la 1 aprilie 1911; inspector al armatei; comandant al Armatei 1 române între 14 august-11 octombrie 1916.
General de brigadă loan Dragalina: născut la 8 decembrie 1860; slt. în armata austriacă la 1 mai 1883; demisionează din armata austriacă la 1 decembrie 1887; primit în armata română cu vechimea şi gradul de slt. la 10 decembriel887; lt. la 1 februarie 1888; cpt. la 10 mai 1893; mr. la 10 mai 1899; lt.col. la 10 mai 1908; col. la 1 apriliel911; general de brigadă la 1 apriliel915; a comandat Divizia 1 Infanterie în luptele de la Cerna.
 
Comandaţii Diviziei 11 Infanterie
1. General de brigadă loan Muică: născut la 10 ianuarie 1859; lt. la 14 apriliel887; primit din armata austro-ungară la 1 apriliel890; cpt. la 8 aprilie l892; mr. la 8 aprilie l897; ltcoL la 28 noiembrie 1903; col. la 10 mai 1908; general de brigadă la 1 apriliel914; comandant al Brigăzii 1 Artilerie; comandant al Diviziei 11 Infanterie între 15 august-6 septembrie 1916.
2. Colonel (r) Cocorăscu I. Dumitru: născut la 19 iuniel852; colonel la 25 iuniel906; general de brigadă (r) la 20 septembrie 1916; comandant al Grupului de Acoperire Jiu” şi al Brigăzii 21 Infanterie între 1 august 1915-6 septembrie 1916; comandant al Diviziei 11 Infanterie între 6 septembrie 1916-1 noiembrie 1917.
 
Fapte memorabile in campania de la Jiu
► Ofiţerii decoraţi cu Ordinul Militar „MIHAI VITEAZUL” clasa a IlI-a, pentru eroismul dovedit în luptele din Valea Jiului (15 august-11 noiembrie 1916)
 
1. General de brigadă loan A. Dragalina - Comandantul Armatei 1 române - decorat în ziua de 14 octombrie 1916 prin înaltul Decret nr. 3027, pentru repetate acte de vitejie şi destoinicie în conducerea trupelor.
Lt. Mihăilescu I.Grigqre din Regimentul 21 Artilerie -decorat la 3 noiembrie 1916 prin înaltul Decret nr. 3068 din 03.11.1916, pentru curajul şi devotamentul cu care a condus bateria în luptele din 1916 de la Petroşani şi Valea Jiului, distingându-se în special în zilele de 14,15 şi 16 octombrie 1916, în luptele de la Arsuri şi Schela unde, luând comanda unei companii de infanterie, cu o energie fără seamăn a reuşit să recucerească tunurile Regimentului 21 Artilerie, capturate de inamic. Formând din proprie iniţiativă o patrulă de 12 oameni şi plecând cu ea în urmărirea inamicului, a ajuns cel dintâi cu patrula pe poziţia unde tunurile fuseseră capturate, recuperându-le.
Slt. Pătrăşcoiu Nicolae din Regimentul 18 Infanterie p Tudor Vladimirescu  Gorj - decorat în ziua de 20.11.1916 prin înaltul Decret nr. 3106 din 20.11.1916.
A săvârşit în ziua de 14 octombrie 1916 una din cele mai strălucite fapte de eroism. Fiind însărcinat să respingă inamicul, a pornit la atac cu atâta vitejie şi elan, încât, deşi compania sa avea un efectiv redus, a spart frontul duşman, aruncând în dezordine infanteria şi artileria vrăjmaşe de pe Dealul Mare şi din satul Arsuri, pe care le-a ocupat. A pus stăpânire pe două baterii complete de obuziere calibrul 105 mm din Regimentul 21 Artilerie bavarez şi, cu ajutorul a doi tunari români, a deschis cu câteva obuziere focul asupra inamicului. După respingerea inamicului, a predat cele 8 obuziere cu chesoanele lor de muniţii şi cu un bogat material de război Regimentului 21 Artilerie român.
Cpt. Bădescu Hara­lambie din Regimentul 58 Infanterie - decorat în 4 martie 1917 prin înaltul Decret nr. 146 din 4 martie 1917, pentru vitejia cu care şi-a comandat batalionul în luptele din Transilvania şi Carpaţi. între 15 şi 20 septembrie 1916 a condus cu energie şi bravură batalionul, repurtând frumoase succese pentru cucerirea Muntelui Pietrele Leşului. S-a distins şi în octombrie 1916, când a rezistat eroic cu batalionul şi o baterie de artilerie pe Muntele Boului, producând pierderi grele inamicului, în oameni şi materiale.
Cpt. Boerescu Pârvu - Statul Major al Armatei 1 - decorat în ziua de 10 martie 1917 prin înaltul Decret nr. 190 din 10 martie 1917, pentru vitejia, iniţiativa şi avântul cu care a condus la 5 septembrie 1916 lupta de la Polatişte, iar la 14 octombrie 1916 a condus succesiv trei linii de trăgători, prin focul de baraj al artileriei bavareze, în lupta de la Sâmbotin.
Cpt. Macici Nicolae din Rejgimentul 41 Infanterie - decorat în ziua de 20 aprilie 1917 prin înaltul Decret nr. 364 din 20 aprilie 1917, pentru vitejia şi destoinicia dovedite în campania anului 1916. în luptele de la Pasul Merişor a rezistat cu compania de mitraliere focului violent al artileriei inamice şi a înlesnit prin aceasta reocuparea unei poziţii pierdute. La 20 septembrie 1916 a dat probe de acelaşi devotament în luptele de la Pasul Vâlcan.
Lt. col. Truşculescu Mihail din Regimentul 26 Infanterie „Rovine” Craiova - decorat în ziua de 12.05.1917 prin înaltul Decret nr. 430 din 12.05.1917, pentru vitejia şi avântul cu care a luptat pe câmpul de onoare din Valea Jiului.
Lt. col. Cănciulescu Petre - Comandantul Regimentului 1 Vânători „Regele Ferdinand” - decorat în ziua de 13 mai 1917, prin înaltul Decret nr. 437 din 13.05.1917, pentru vitejia şi destoinicia demonstrate pe câmpul de onoare. în luptele de pe Muntele Oboroca (Valea Jiului) a condus detaşamentul chiar şi după ce a fost rănit de o schijă de obuz, dovedind un înălţător dispreţ faţă de moarte.
Col. Dejoianu loan 7 Comandantul Regimentului 5 Obuziere a fost decorat prin înaltul Decret nr. 570 din 12.06.1917, pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus operaţiunile de la Jiu, între 28-30 septembrie 1916, când, cu un avânt şi o îndârjire excepţională a reuşit, prin lupte aprige, să cucerească Munţii Muncelul, Şigleul Mic, Şigleul Mare şi Zănoaga, aruncând inamicul dincolo de frontieră.
Sa distins, apoi, prin energia cu care a condus Detaşamentul de la Cerna, între 12-17 octombrie 1916, detaşament care a luptat şi în Valea Jiului.
Cpt. Dumitrescu Ilie din Regimentul 26 Infanterie „Rovine” a fost decorat prin înaltul Decret nr. 1225 din 23 mai 1918. S-a distins în luptele de la Merişor şi Petroşani, în perioada 16 august-14 septembrie 1916, a comandat Compania a 2-a şi Batalionul 1 din acest regiment.
 
Istoricul tunului din Masivul Straja
 
Tunul este sistem „Krupp” - model 1880 - cu ţeava din oţel şi s-a aflat în dotarea armatei române în timpul primului război mondial.
Ţeava a fost turnată în 1893 şi este singura piesă rămasă dintr-un tun distrus în luptele care au avut loc, în perioada 16 august - 29 octombrie 1916, în Vf. Straja.
După sfârşitul primului război mondial, ciobanii gorjeni, găsind tunul distrus pe pantele sudice ale Vf. Straja, au amenajat, în apropiere de locul numit „Stâna lui Grigoriţă Voiculescu” din Turcineşti, un izvor (şipot) a cărui apă a curs timp îndelungat prin ţeava acestui tun. Vremea şi oamenii locului, însă, au lăsat în paragină izvorul respectiv.
Aflând de existenţa ţevii, maiorul Ion Aldescu - pe atunci Şeful Casei Armatei din Vulcan - a organizat o tabără de vară cu copiii cadrelor militare din Valea Jiului, la tranşeele de pe vechea frontieră româno-austro-ungară, în scopul găsirii acesteia.
La 8 august 1993, în a 7-a zi de căutări, ţeava a fost găsită la cca. 300 m. mai jos de fostul izvor, pe valea părăului Şuşiţa.
Cu ajutorul lt. col. Visalon Stânea, plt. Ion Jugănaru, sg. Alexandru Mureşan şi a ostaşilor Maftei Vulpoi, Mihai Ceru, Traian Chişpal, Petrică Compera, Marian Cosma, Mircea Sabău, Cristian Cuşniriuc şi Cristinel Muraru, ţeava a fost scoasă din locul respectiv şi adusă la unitatea militară din Vulcan.
Ulterior, cu sprijinul conducerii E. M. Vulcan, tunul a fost reconstituit ca piesă de muzeu şi aşezat în parcul Casei Armatei din Vulcan la 10 noiembrie 1993, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea artileriei române. 
După desfiinţarea Casei Armatei Vulcan, tunul a fost preluat de U.M de Jandarmi din Petroşani, iar apoi a fost adus, prin grija d-lui Emil Ilie Pârâu pe locul unde se află aşezat în prezent. (Sursă: Arhiva Casei Armatei Vulcan)
 
 
În luptele desfăşurate în primul război mondial pe Vf. Straja - Pasul Vâlcan
Au căzut la datorie 1524 de eroi
Regimentul 18 Infanterie „Tudor Vladimirescu” Gorj (Tg. Jiu): 59 oameni trupă (11–12 sept. 1916); 76 oameni trupă (14–16 oct 1916).
Regimentul 58 Infanterie Gorj (Tg. Jiu): 73 oameni trupă (5/6 sept. 1916); Slt. Popescu Tiberiu (11/12 sept. 1916); Slt. Bardan Ion (11 oct. 1916); Mr. Stoian Vasile (12 oct. 1916); 385 oameni trupă (11-12 oct. 1916).
Regimentul 41 Infanterie Dolj (Craiova): Sold. Botea Alexandru (20 sept. 1916); Sold. Bulcovici Nicolae (21 sept. 1916); 41 oameni trupă (22–25 sept. 1916); Sold. Veghea Gheorghe (30 sept. 1916); Sold. Radoită Constantin (5 oct. 1916); Plt.(r) Coandă Ioan (10 oct. 1916); Sold. Paraschivescu N. Nicolae (10 oct. 1916); Sold. Oprea Gheorghe (10 oct. 1916); Sold. Jianu Ion (10 oct. 1916); Sold. Pătruşcă Dumitru (10 oct. 1916); 75 oameni trupă (11–12 oct. 1916); Serg. Petrescu Gheorghe (14 oct. 1916); Sold. Burdianu Tudor (15 oct. 1916); Sold. Urziceanu Florea (16 oct. 1916); Sold. Nichifor Avram (16 oct. 1916); Sold. Belchiu Ion (20 oct. 1916); Sold. Măgureanu Grigore (20 oct. 1916): Sold. Mire Ilie (28 oct. 1916).
Regimentul 71 Infanterie Dolj (Craiova): 81 oameni trupă (6–11 sept. 1916); 138 oameni trupă (12–13 sept. 1916)
Regimentul 43 Infanterie Olt (Slatina): Slt. (r) Toporov Haralambie (12/13 sept. 1916); Slt. (r) Popescu Vasile (12/13 sept. 1916); 315 oameni trupă (12–15 sept. 1916)
Regimentul 59 Infanterie Romanaţi (Caracal): Lt. Friedman Alfred (12 sept. 1916); 153 oameni trupă (12–13 sept. 1916); 12 oameni trupă (21–22 sept. 1916); 23 oameni trupă (11 oct. 1916); 31 oameni trupă (14–16 oct. 1916).
Regimentul 1 Călăraşi (Craiova): 19 oameni trupă (10–12 oct. 1916)
Regimentul 31 Infanterie (Calafat): 21 oameni trupă (29 sept.-3 oct. 1916)
 
 Ion ALDEA şi Ioan Dorel ŞCHIOPU

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 9  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter