29.10.2011,  16:22:33 | 0 comentarii | 580 vizualizari
Ce era de demonstrat s-a demonstrat... / Åžtefan NEMECSEK a fost exmatriculat pentru plagiat de la Åžcoala Doctorală a Facultăţii de filologie a Universităţii 1 Decembrie 1918
de Marian BOBOC

â–º Îi propunem primarului Gheorghe ILE, martorul de ocazie al lui NEMECSEK, să-i confere titlul de cetăţean de onoare, să dea numele plagiatorului unei străzi din Sohodol şi să ridice în centrul Vulcanului Monumentul plagiatorului â–º Plagiatorul NEMECSEK poate fi urmărit de insomniaci şi de cei cu nervii tari la TV PARÂNG, căreia, după exmatricularea moderatorului, îi vor creşte ratingul şi… credibilitatea spre nebănuite culmi â–º Pentru prestigiul care l-a adus comunităţii locale, Primăria Vulcan ar putea să-i mipleze contractul de publicitate

 

 

Pentru început, două consistente plagiate 

Începând cu 2 februarie 2009, prof. Mihai BARBU (atunci doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai, astăzi - doctor magna cum laudae al aceleiaşi universităţi) a semnalat în suplimentul Åžcoală şi cultură al Ziarului Văii Jiului pe parcursul a mai multor episoade un plagiat de proporţii avându-l ca autor pe Åžtefan NEMECSEK. Volumul din care acesta a copiat fără discernământ este Dicţionarul scriitorilor din Vale…  În nr. 36 din luna mai 2009, revista Dilemateca publică articolul Plagiat cu patru parteneri semnat de o somitate în filozofie, conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN, cancelarul Facultăţii de Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai. Distinsul universitar clujean aducea la cunoştinţa opiniei publice un alt plagiat tot al numitului Åžtefan NEMECSEK. Acesta a publicat în 2006 în volumul său Toleranţa în filosofia lockeeană cuvânt cu cuvânt lucrarea de licenţă Scrisoare despre toleranţă. Impactul lockeean asupra spiritualităţii moderne, susţinută în iunie 2004 de Octavian Vladimir RUS (astăzi, profesor la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Petroşani). După cum era şi normal, plagiatele lui Åžtefan NEMECSEK irită o seamă de intelectuali ai Văii Jiului. 

Ziarul Văii Jiului, fidel misiei sale culturale, publică mai multe reacţii.

 

Haidaţi la poliţie!

Åžtefan NEMECSEK, în loc să-şi ceară scuze, începe în fiţuica lui agramată o jegoasă campanie de terfelire a celor care i-au demascat hoţiile, campanie amintind de demascările literare din anii proletcultismului.

Ba mai mult, are tupeul, el, hoţul, de a le face plângeri penale celor care au luat atitudine în acest grav caz de hoţie literară.  Rând, pe rând, aceştia sunt scoşi de sub urmărirea penală.

Aici, a profitat şi de faptul că în cazul HOÅ¢ULUI Åžtefan NEMECSEK organele statului nu s-au autosesizat.

Deontologic ar fi fost să scrie în fiţuica lui că pârâciunile lui nu au avut succes şi să-şi ceară iertare. î-ai găsit. El a continuat să verse cu vadra lături jurnalistice în capul celor care au luat atitudine civică în contra hoţiilor sale penale.

 

În faţa procurorului, Åžtefan NEMECSEK „recunoaşte şi regretă fapta”, fiind amendat chiar 

Prof. Mihai BARBU, coordonatorul Dicţionarului scriitorilor din Vale, adresează o plângere Parchetului Judeţean Hunedoara.

În faţa procurorului, Åžtefan NEMECSEK „recunoaşte şi regretă fapta”. Pentru aceasta, procurorul îi aplică o amendă administrativă de 9.500.000 lei vechi.

Deşi şi-a recunoscut şi regretat fapta, în mod bizar, plagiatorul Åžtefan NEMECSEK contestă rezoluţia Parchetului Hunedoara, care, firesc, o menţine.

 

Åži Tribunalul Hunedoara menţine rezoluţia Parchetului

Plagiatorul Åžtefan NEMECSEK, cu tupeul care-l caracterizează şi neapreciind bunăvoinţa de care a dat dovadă procurorul, se adresează Tribunalului Hunedoara. La 31 ianuarie 2011, Tribunalul Hunedoara confirmă rezoluţiile Parchetului.

Prin urmare, rămâne cum s-a stabilit: plagiatorul Åžtefan NEMECSEK şi-a recunoscut fapta (adică plagiatul, hoţia literară). Dar să vedem cum şi-a regretat fapta?

 

Haidaţi la tribunal!

Văzând că a scăpat relativ uşor de pedeapsa pentru asemenea hoţii grele şi vrând să arate că „regretă” fapta, plagiatorul Åžtefan NEMECSEK deschide acţiuni în instanţă, fără discernământ, tuturor acelora care au arătat opiniei publice coţcăriile lui pseudo-literare, dar, şi aici, culmea iresponsabilităţii, şi celor care nu au scris, pretinzându-le sume mari de bani. Adică, el, hoţul, le cere despăgubiri celor care l-au prins cu plagiatul. Au loc mai multe înfăţişări la Judecătoria Petroşani, procesele fiind suspendate până la comunicarea oficială a Tribunalului Hunedoara în procesul Åžtefan NEMECSEK - Parchet Hunedoara, care tribunal i-a respins plagiatorului, după cum am arătat mai sus, acţiunea.

 

 

O paranteză necesară: „doctorandul” Åžtefan Nemecsek

Având mintea odihnită după atâtea hoţii intelectuale şi dând dovadă că în România impostura nu are limite, plagiatorul Åžtefan NEMECSEK se înscrie cu două teme la… două şcoli doctorale!

La Åžcoala Doctorală a Institutului de Filozofie şi Psihologie Constantin Rădulescu Motru din cadrul, ţineţi-vă bine!, Academiei Române, conducătorul tezei de doctorat - d-na prof. univ. dr. Angela BOTEZ.

Åži la Åžcoala Doctorală a Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, conducătorul tezei de doctorat – dl. prof. univ. dr. Mircea POPA.

 

Plagiatorul a indus opinia publică în eroare

Cum? Foarte simplu. În câteva din „cărţile” sale, plagiatorul Åžtefan NEMECSEK aminteşte că este doctorand al Facultăţii de Filologie-Istorie din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia la, şi aici apare minciuna, JURNALISM ÅžI COMUNICARE.

Nimic mai fals! Dl. prof. univ. dr. Mircea POPA nu coordonează aşa ceva, acesta fiind conducător de doctorat în specialitatea LITERATURA ROMÂNÄ‚. Prin urmare, dacă plagiatorul Åžtefan NEMECSEK ar fi fost în stare să-şi susţină lucrarea, ar fi primit titlul de doctor în filologie. O blasfemie şi o impostură mai mare nici că s-ar fi putut. El, un agramat dovedit, care până şi în numeroasele plângerile către justiţie pune frecvent virgula între subiect şi predicat, să ajungă doctor în filologie!

Ce-o fi urmărit plagiatorul prin această „misti-ficţiune” doctorală, vă lăsăm pe dvs. să deduceţi.

Ar fi fost chiar culmea să-şi dea un doctorat în jurnalism şi comunicare, dat fiind calitatea produsului său jurnalistic săptămânal agramat şi modest.

 

Alte plagiate

Grupul pentru investigarea infracţiunilor literare şi devoalarea imposturii intelectuale a mai identificat şi alte plagiate ale numitului Åžtefan NEMECSEK.

Acestea au văzut lumina tiparului în mai multe ediţii ale cotidianului Ziarul Văii Jiului, care a atras atenţia că aria infracţională a numitului Åžtefan NEMECSEK este mult mai vastă. După cum veţi citi mai jos, am avut din nou dreptate.

 

Starea Doctorală (I). La Bucureşti fu suspendat

Încet, dar sigur, şi mediul universitar începe să reacţioneze la impostura plagiatorului Åžtefan NEMECSEK.

Din informaţiile noastre, starea doctorală a plagiatorului Åžtefan NEMECSEK la Åžcoala Doctorală a Institutului de Filozofie şi Psihologie Constantin Rădulescu Motru este aceea de...   suspendare. Dacă nu este aşa, aşteptăm să fim contrazişi…

 

Starea Doctorală (II). Exmatriculat pentru plagiat la Alba Iulia!

Acum ne vom concentra atenţia pe năzbâtiile doctorale ale lui NEMECSEK de la Åžcoala Doctorală a Facultăţii de filologie a Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia.

Cum în toate plângerile sale adresate instanţei impostorul Åžtefan NEMECSEK minimalizează şi încearcă să arunce în derizoriu personalitatea semnatarilor punerilor sale la punct, vă prezentăm în acest prim număr al Dosarelor plagiatorului un document oficial.

Semnatarul acestuia, eminentul prof. univ. dr. Mircea POPA, a fost din 2005 şi până în 2010 coordonatorul doctorandului-plagiator Åžtefan NEMECSEK.

Din acest document aflăm chinurile plagiatorului Åžtefan NEMECSEK la Åžcoala doctorală, dar şi motivele pentru care acesta a fost exmatriculat, Da, aţi citit bine: Åžtefan NEMECSEK  A FOST EXMATRICULAT! Nu pentru chiul sau lucruri banale, ci pentru o chestiune cât se poate de gravă în mediul academic: PLAGIAT! Avem dovada, referatul asupra situaţiei doctorale a plagiatorului al d-lui prof. univ. dr. Mircea POPA, pe care Åžtefan NEMECSEK, dacă era onest faţă de justiţie, ar fi trebuit să o prezinte la toate înfăţişările încă de anul trecut, din 2010, când fu exmatriculat pentru plagiat. Justiţia ar fi economisit timp, hârtie&toner şi nu ar mai fi fost parazitată de procesele plagiatorului, putându-se astfel dedica chestiunilor grave ale societăţii româneşti. Dar pentru acest lucru trebuie să ai onoare. Dar dacă eşti hoţ, mai poţi avea şi onoare?

Aşteptăm cu interes să vedem ce va spune Nemecsek în faţa instanţei, pe unde va mai scoate cămaşa plagiatului. În stilul său va fi în stare să nege şi această evidenţă, să spună că s-a retras obosit de cele 4 pagini doldora de comunicate ş.a.m.d. După cum veţi citi în referatul d-lui prof. univ. dr. Mircea POPA, meteahna de a copia munca altora e principalul atribut al plagiatorului-doctorand Åžtefan NEMECSEK

 

Cum a compromis plagiatorul persoane şi instituţii

Abuzând de buna-credinţă a unor persoane şi instituţii publice - primării, consilii locale, Consiliul Judeţean Hunedoara, LSM„VJ”, CNH etc. -., plagiatorul Åžtefan NEMECSEK a accesat fonduri publice pentru tipărirea hoţiilor sale literare. Iată cum asupra acestora planează acum o umbră de ruşine.

Ce să mai spun de cei care l-au girat, poate că ei au fost de bună-credinţă, scriindu-i elogioase prefeţe?! Cum se simt oare aceştia, parte dintre ei persoane absolut respectabile, când realizează că au dat certificat de bună purtate literară unui hoţ? Căci un plagiator este un hoţ. Asupra acestui aspect voi mai adăsta în ediţiile viitoare.

 

De ce semnez aşa?

Semnez cu titulatura de cetăţean de onoare al municipiului Petroşani pentru a arăta că încrederea şi recunoaşterea publică de care au dat dovadă Primăria şi Consiliul Local Petroşani prin conferirea acestui înalt titlu subsemnatului mă obligă să lupt pentru însănătoşirea climatului moral şi cultural al zonei în care locuiesc.

Mai semnez şi cu titulatura de membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, singura organizaţie reprezentativă a scriitorilor din ţara noastră, pentru a releva că onoarea nu a murit printre scriitori.

A nu se confunda Uniunea Scriitorilor din România cu... vreun ong scriitoricesc de cartier, condus de te miri ce măscărici al Cântării României.

 

 

Marian BOBOC,
Membru titular al Uniunii
Scriitorilor din România
Cetăţean de Onoare al municipiului Petroşani

 

 

 Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227
Publicitate
Newsletter