23.09.2013,  19:59:17 | 1 comentariu | 1489 vizualizari
Primim la redacţie o scrisoare deschisă / Câteva observaţii, din epopeea bulinei roşii pusă discret pe peretele fostei Poşte Petroşani
de Cititor ZVJ
Redacţia „Ziarul Văii Jiului” este situată la etajul al doilea. Deseori, suntem vizitaţi de persoane în vârstă, care confundă redacţia noastră cu cea a „Steagului Roşu” sau cu sediul Comitetului municipal Petroşani a Partidului Comunist Român. Efortul de a urca scările este resimţit vizibil de octogenarii vizitatori. Care tremură, se sufocă, au palpitaţii, cu greu îşi revin. Când îi vezi prin ce chinuri trec, bănuieşti că doar o mare problemă i-a mânat la un asemenea efort. Unul dintre aceşti vizitatori ai redacţiei ZVJ este de câteva săptămâni dl. Ioan Cotoţ, semnatarul acestei scrisori deschise. Teoretic, orice ziar se află în slujba cititorilor săi. Vorbim nu de timpurile revolute, când ziarele comuniste executau cu sadism orice deraiere de la linia PCR, ci de timpurile mai normale, când există o relativă libertate a presei. Însă, ceea ce trebuie să înţeleagă cititorii, care se transformă în petenţi, este că nu întotdeauna au dreptate în cele reclamate. Dacă le spui aceasta, te taxează imediat, că nu poţi să scrii pentru că te-ai dat cu cutărescu sau cu icsălescu. De parcă înainte de 1989 orice petent îl înjura pe primarul-prim- secretar PCR în „Steagul Roşu”. Am studiat presa comunistă de până în 1989,  din Valea Jiului şi nu am văzut vreo scrisoare unde primarul să fie atenţionat, urecheat, înjurat de vreun cititor revoltat. Şi întrucât acum e liber la… primar, unii, care nu au putut critica atunci, vor parcă să-şi ia acum un fel de revanşă în faţa istoriei.
Ieri, dl. Cotoţ ne-a vizitat iar la redacţie, atrăgându-mi atenţia să public scrisoare întocmai cum a fost redactată… Recunosc că m-a enervat tupeul d-lui Cotoţ (săptămâna trecută citisem scrisoarea împreună, arătându-i pasajele unde nu are dreptate, promiţându-i totuşi că o voi publica), însă acum când scriu aceste rânduri, îmi dau seama că dl. Cotoţ, ca om care a trăit multe…, se temea de ceva. Acel ceva era cenzura presei din timpul comunismului.
Deşi scrisoarea atacă un subiect „sleit” pentru presă, deloc actual, situaţia clădirii poştei din Petroşani, despre care presa a relatat pe larg la timpul respectiv, deşi nu împărtăşim toate cele cuprinse în scrisoarea d-lui Cotoţ, o publicăm întocmai doar dintr-un spirit al democraţiei, care spune să ascultăm şi părerea celuilalt, democraţie ucisă, vai, mişeleşte de tovarăşii comunişti. (Marian BOBOC)
 
Poşta din Petroşani, o construcţie relativ nouă, fiind construită acum 50 de ani, în interiorul fostului Parc orăşenesc I.G. Duca.
În acea vreme Poşta se ocupa şi de Telecomunicaţii, pentru care erau necesare 2-3 etaje.
Poşta încă are o înfăţişare plăcută, solidă, este reprezentativă.
Oraşul Petroşani, Valea Jiului a fost ferită de nedoritele cutremure, aşa că pe nimeni nu interesa pericolul seismic…
Cu toate acestea la un moment dat se constată o bulină roşie în care scrie „Clădirea este expertizată tehnic, încadrată în clasa I risc seismic”…
Luând cunoştinţă de cele ce se scrie în bulina roşie, nu aveau influenţă asupra mea considerând o farsă, o glumă proastă…
Cunoscând Poşta, care funcţiona normal, numai că acum nu Poşta era proprietarul ei, ci Romtelecom, care a şi funcţionat un timp într-un colţ, la parter, de unde se mutase în oraş…
Pe mine m-a preocupat problema, deoarece construcţia Poştei nu arată motive de a ne feri de cutremure.
Am solicitat ajutorul Poliţiei Locale, apoi a Prefecturii – apreciind că problema cu bulina nu-i ceva serios.
Răspunsurile poliţiei, sau a Inspecţiei Judeţene privind Construcţiile au apreciat legalitatea expertului care a stabilit bulina roşie, care chipurile este o poveste adevărată legală…
Am continuat să aflu şi părerea primarului, a dlui Tiberiu Iacob-Ridzi, prin mai multe scrisori trimise prin registratura Primăriei.
La 20.05.2012 primesc un răspuns din partea Primăriei Petroşani, semnată de dl primar, care glăsuieşte aşa: „În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea construcţiei, a modificărilor şi completările ulterioare, obligaţiile privind exploatarea construcţiilor, precum şi post-utilitatea lor revine unor factori precum: proiectanţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, experţii tehnici, responsabilii tehnici cu expertiza, verificatori de proiecte atestaţi. Clădirea Poştei din Mun. Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 86 se află în proprietatea privată a SC Romtelecom SA, fiind expertizată tehnic de un expert tehnic atestat, inginer constructor cu diplomă recunoscută de statul român la solicitarea conducerii acestei firme. Primăria Petroşani neavând nicio atribuţie legală privind expertizarea şi verificarea stării tehnice a construcţiei…
Pentru informaţii suplimentare mă pot adresa Romtelecom Bucureşti cu sediul în Piaţa Presei libere… etc. etc. 
La realizarea, pregătirea scenariului, trebuia neapărat să fie şi dl primar Iacob-Ridzi, care atunci când bulina roşie a fost fixată pe perete, domnul primar o „ţinea cu o mână”…
La repetatele mele scrisori privind bulina roşie adresată primăriei nu am mai primit răspuns.
În oraş erau zvonuri că edificiul va fi demolat, sau că el va fi folosit terasament pentru hotel. Zvonuri, zvonuri…
Bănuiesc că dl primar Tiberiu Iacob-Ridzi are cunoş­tinţă cu privire la hotărârea Romtelecom privind sta­rea edificiului fost al poştei, acum de un an şi ceva este liberă…
Mi s-a părut curios faptul că în această perioadă se pregătea, se lucra la noul sediu al Poştei Petroşani, fără nicio declaraţie sau comunicat.
Tot în această perioadă, doamna diriginte al Poştei Petroşani apare în ziarele locale printre consilierii dlui primar (de fapt, pe lista consilierilor USP – n.r.). Această afacere nu putea fi făcută decât de către dl. primar – preşedinte de partid.
Doamna diriginte al Poştei a fost mereu solicitată să-şi aranjeze interiorul Poştei după nevoile reale de lucru. Doamna diriginte, fiind propusă consilier, care funcţie i-a plăcut (sic! deşi nu a fost aleasă… - n.r.), a contribuit, a conlucrat cu cei ce pregăteau asiduu noul sediul al Poştei. Şi acest amănunt dovedeşte rolul de interese ascuns al dl primar... prin netezirea căilor de a elibera fosta Poştă...
La 14 mai 2012 s-a stabilit mutarea Poştei.
Am întrebat-o pe dna diriginte Czane de ce această grabă cu mutatul? Ea mi-a răspuns că cei superiori au stabilit, este o dată fermă, ea nu poate face altceva? Deci, conform cu soarta ei de a fi şi consilier (deşi nu a fost şi nici nu este – n.r.) nu putea avea alte păreri.
La alaiul mutării poştei, respectându-se data, ora etc., au fost prezenţi poştaşi, ceva invitaţi, presa, era de faţă şi dna deputat Monica.
Domnul primar Tiberiu Iacob-Ridzi a luat cuvântul vorbind despre mutarea Poştei Petroşani ca de un eveniment deosebit de important, o victorie…?
Prin aceste cuvinte ale primarului s-a dovedit implicarea sa directă la acţiunea începută de Romtelecom, cu „sperietoarea” de bulină roşie, pe care la fixare domnul primar „o ţinea de un colţ”. Cam aşa se explică implicarea domnului primar în epopeea sorţii Poştei din localul său, oferindu-i altceva mai puţin normal unde handicapaţii cu cărucioarele lor nu mai pot folosi ghişeele Poştei Petroşani (???). Deşi aceştia sunt protejaţi prin lege.
După un an, la 15 mai 2013, i-am scris dlui primar Tiberiu Iacob-Ridzi o scurtă depeşă, prin care redau deficienţele noului sediu, remarcându-i că localul Poştei în tot acest timp era gol… Am scris: „Domnule primar Tiberiu Iacob-Ridzi, vă întreb de ce a fost necesară mutarea Poştei?? Nu vă gândiţi că ar trebui să vă reparaţi greşeala, mutând înapoi Administraţie Poştei, pentru ca populaţia să ajungă mai uşor la poştă…”.
Între timp, au avut loc alegeri locale iar d-na diriginte al Poştei, Czane, a fost omisă de pe lista celor promovaţi consilieri ai dlui primar (n-a fost omisă, ci nu a ocupat pe listă o poziţie eligibilă). Dna Czane a rămas năucită, dezorientată de felul politicos în care a ajuns. „Să nu mai aud de politică”, i-au fost vorbele ce mi le-a spus…
La scrisoarea mea mai sus amintită am primit următoarele (nr. 8374/13.06.2013) rânduri: „Prin prezenta răspundem adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Petroşani cu nr. 8309/92/15.05.2013 în care ne supuneţi atenţiei opiniilor d-voastră legate de noul sediu administrativ al Oficiului Poştal 1 Petroşani. Astfel vă rugăm pentru orice sesizare pe care le doriţi să le aduceţi referitoare la această problemă să le adresaţi Poştei Române, întrucât clădirea la care faceţi referire aparţine Poştei Române, nu administraţiei publice locale. Vă mulţumim pentru înţelegere”. Semnează primarul Tiberiu Iacob-Ridzi.
Şi acest răspuns dovedeşte dacă mai era cazul câtă preocupare pentru a-i ascunde adevărata înfăţişare, preocupare, de parcă nu-i primar, nu-i edilul şef al oraşului, ci un aliat ascuns al Romtelecom… Este de-a dreptul tulburătoare ipocrizia primarului în această epopee cu bulina roşie Petroşani (conform logicii d-lui Cotoţ, primarul Iacob-Ridzi trebuia să se recunoască proprietar asupra unei clădiri care nu aparţinea comunităţii - n.r).
Merită a se reţine şi faptul că scenariu după ce s-a făcut mutarea, 14 mai 2012, spre finele lunii mai a dispărut bulina roşie de pe peretele fostei Poşte.
Dispariţia bulinei roşii a fost momentul prin care scamatoria inginerească folosită tendenţios a luat sfârşit.
Rolul principal este atribuit Romtelecomului, care a dorit să elibereze chiriaşul din casa poştei.
Examinând retrospectiv această epopee a bulinei roşii se putea mai uşor poate chiar mai elegant printr-o muncă amabilă să se ajungă la dorinţa Romtelecom.
Dl. primar Tiberiu Iacob-Ridzi care de la începutul epopeii odată cu fixarea bulinei roşii pe peretele Poştei a fost angajat, inexplicabil în acest desfăşurător nedemn, ipocrit. (nu înţelegem unde e ipocrizia d-lui primar – n.r.)
Astfel s-a pierdut o înţelegere amiabilă şi totul a decurs în conformitate cu scenariul gândit şi repartizat între cei interesaţi.
Partea ce i-a revenit domnului primar şi care a abuzat ca nevinovat, neangajat în această problemă până la momentul din data de 14 mai când a fost stabilit de comun acord mutarea Poştei în noul său local. Aici dl primar puţin amnezic a condus alaiul organizat adre­sându-se celor prezenţi a vorbit despre o mare reali­zare, o mare victorie, mutarea administraţiei poştei.
Domnul primar prin cuvântarea sa s-a dovedit responsabil de mutarea Poştei, de a sprijini interesele Romtelecom.
După pregătirea dlui primar, experienţa sa a fost subordonată în întregime acestei alianţe, se datorează nivelului său scăzut, inadmisibil în jongleria ascunsă pe care a manifestat-o prin vorbe.
Domnul primar a realizat ceea ce pe întregul parcurs al epopeii bulinei l-a negat, pregătirile sale politico-administrative precum galoanele cu care se mândreşte nu l-au ajutat, deoarece au fost realizate printr-o activitate a muncii „serale”. (chiar nu înţelegem finalul acesta abscons – n.r.)
Ioan COTOŢ


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.


Comentarii articol (1 )

#1 Marius03.10.2013,  21:14:49
Oare Ioan Cotoț nu este cel ce a făcut pușcărie cu Ceaușescu la TG.Jiu,mare activist și propagandist al PCR-ului


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  Cât fac 6 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Publicitate
Newsletter