30.10.2008,  15:15:24 | 0 comentarii | 427 vizualizari
Cum e gara Petroşani, cam aşa-i şi C.N.C.F.R.-ul!
de Ziarul Vaii Jiului
Aşa cum vã promiteam, continuãm seria de materiale referitoare la situaţia staţiilor CFR din Valea Jiului, în mod special a Staţiei CFR Petroşani, “poarta de intrare a turiştilor” care tranziteazã sau viziteazã zona noastrã. Dacã într-unul din numerele anterioare vã prezentam punctul de vedere al şefului de staţie din Gara Petroşani, pe ramura Transport şi Investiţii, inginerul Paul Stanciu, care, dupã o lungã aşteptare (o somnolenţã vecinã cu indolenţa, pe care nimeni nu a înţeles-o niciodatã…), s-a hotãrât sã ne dea câteva date şi cifre despre situaţia trecutã şi actualã a staţiei CFR pe care o pãstoreşte de ani buni, astãzi vã prezentãm punctul de vedere al directorului general al Companiei Naţionale de Cãi Ferate CFR S.A., dl. Manea. 
 
Stimate domnule director general Manea,
 
Din cele declarate de domnul Paul Stanciu, şeful staţiei - Transport - Petroşani, dar şi din investigaţiile jurna­listice, rezultã cã prin Proiectul RK 2001 au fost alocate de cãtre C.N.C.F.R. 67 de miliarde de lei vechi firmei CADIM S.R.L. Iaşi, nimeni alta decât firma care a câştigat atunci licitaţia pentru reparaţiile capitale de la staţia C.F.R. Petroşani. Apoi, aceastã firmã ieşeanã a angajat la rândul ei un subcontractant, o firmã din Petroşani, S.C. ANTCON DINU S.R.L., care trebuia sã se ocupe de lucrãri. Numai cã “lucrãrile” s-au rezumat doar la montarea de termopane la clãdirea principalã a gãrii, o clãdire veche şi dezafectatã şi la decapitatul pereţilor interiori ai aceleaşi clãdiri. Cu 67 de mili­arde de lei, la vremea respectivã, se putea repara şi moderniza toatã gara! Firma din Petroşani a susţinut în repetate rânduri cã cea mai mare parte a banilor s-a oprit pe undeva pe la Iaşi, iar ei au lucrat pentru câţi bani le-au fost repartizaţi… Azi, dupã 7 ani, staţia C.F.R. Petroşani este o ruşine pentru municipiul Petroşani, dar şi un adevãrat pericol public! Peroanele sunt pline de gropi, moviliţe de pãmânt, cratere şi bolovani, fiind un pericol real pentru toţi cei care se încumetã sã se urce sau sã se dea jos din vagoane, în mod special copiii, bãtrânii şi persoanele bolnave. Toaletele sunt jalnice, sub orice criticã, mizerabile şi ordinare. Gara nu are o salã de aşteptare civilizatã, iarna cãlãtorii înghesuindu-se în singura clãdire mai cãlduroasã, dar foarte micã, cea în care se vând şi bilete de tren.
Poarta de intrare a zecilor de mii de turişti spre masivele Parâng, Vâlcan, Retezat sau Şureanu este o ruşine, iar oamenii, atât localnicii, cât şi turiştii sosiţi se întreabã de ce nu se iau mãsuri de remediere şi cine rãspunde de aceastã stare de fapt?
 
Întrebãri pentru domnul director general Manea din cadrul S.N.C.F.R.:
1. Dacã puteţi sã ne spuneţi mai multe amãnunte legate de proiectul RK 2001 şi despre circuitul celor 67 de mili­arde de lei vechi alocate de C.N.C.F.R. firmei CADIM din Iaşi?
2. Ne puteţi spune dacã S.N.C.F.R.-ul a fãcut o anchetã în acest caz, iar dacã da, care sunt rezultatele ei? Eventual, ce mãsuri s-au luat sau se vor lua în acest caz?
3. Când previzionaţi cã va avea şi municipiul Petroşani o staţie C.F.R. civilizatã, ţinând cont cã aici sosesc anual, doar pe calea feratã, zeci de mii de turişti, iar impactul cu aceastã garã nu este deloc favorabil Vãii Jiului, o zonã unde trãieşte peste o treime din populaţia judeţului Hunedoara?
4. Ştiaţi cã ministrul Ludovic Orban a promis, la Deva, în varã, o comisie de anchetã, comisie care nu a mai ajuns la Petroşani? De ce?
5. Ştiaţi cã plouã în clãdirea destinatã funcţionãrii instalaţiei de centralizare şi telecomandã a circulaţiei trenurilor de la staţia C.F.R. Petroşani? Fapt care afecteazã în bunã mãsurã circulaţia trenurilor pe ruta Simeria-Petroşani, Petroşani-Craiova, fiind pusã în pericol şi viaţa cãlãtorilor care circulã pe aceste rute! În timp ce cei de la Regionala C.F.R. Timişoara nu se grãbesc sã aloce banii necesari reparaţiei acoperi­şului, invocând tot felul de scuze şi întârzieri birocratice.
6. Credeţi cã o parte din starea jalnicã a gãrii Petroşani o au şi cei trei şefi de staţie, inclusiv domnul Paul Stanciu? Sau credeţi cã domniile lor sunt depãşite de situaţie, dupã cum declarã Paul Stanciu: “mai mult nu puteam sã fac…”.
7. Lipsa de reacţie a celor care rãspund de aceastã garã este cumva o rãzbunare a politicului actual pentru “mineriadele” care au avut loc în anii `90? Dacã da, totuşi, ce vinã au cetãţenii din Valea Jiului, cei onorabili, plãtitori de servicii de transport feroviar, taxe şi impozite?
 
Ca sã înţelegeţi mai bine cazul, anexãm alãturat şi materialul publicat în Ziarul Vãii Jiului, material prin care şeful staţiei - Transport - C.F.R. Petroşani, Paul Stanciu, s-a hotãrât sã vorbeascã despre aceastã situaţie. 
Mulţumim pentru rãspunsuri, anticipat, cât şi pentru timpul acordat cotidia­nului “Ziarul Vãii Jiului”.
Petroşani, 23 octombrie 2008
 
Nr. 1/2/217/27.10.2008
În atenţia: dlui Corneliu Bran, Ziarul Vãii Jiului
 
Referitor: lucrãri staţia CF Petroşani
Referitor la solicitarea dumnea­voas­trã privind lucrãrile de reparaţii ca­pitale efectuate la staţia CF Pe­tro­şani vã comunicãm urmãtoarele:
 
Lucrarea a început în anul 2001, prin divizia patrimoniu, în baza autorizaţiei de construire nr. 209, din 18.12.2001, având la bazã un deviz general în va­loare de 924.927 lei. Datoritã faptului cã, în acea perioadã, compania avea o situaţie financiarã delicatã, s-au contractat doar lucrãri de strictã necesitate. Astfel, s-a încheiat contractul de execuţie (nr. 6.2.3/769 din18.09.2001) în valoare de 278.314,81 lei cu S.C. CADIN COMP S.R.L. IAŞI. În baza acestui contract s-au executat urmãtoarele lucrãri: montarea tâmplãriei din aluminiu cu geamuri termopan pe întreg exteriorul clãdirii de cãlãtori şi amenajarea unei clãdiri anexe din materiale termoizolatoare pentru funcţio­narea caselor de bilete pe perioada lucrãrilor. Costurile regionalei pentru aceste lucrãri s-au ridicat la 238.303,49 lei. În legãturã cu acest contract, a cãrui valoare este de 238.303,49 lei, Revizo­ra­tul General de Control Finaciar de Gestiune nu a efectuat verificãri în acest caz, iar pe rolul Oficiului Juridic Timişoa­ra nu se aflã niciun litigiu cu SC CADIM SRL Iaşi sau cu SC ANTCON DINU SRL Petroşani.
În anul 2004, ţinându-se cont de faptul cã lucrãrile necesare aveau caracter de reparaţie capitalã (RK), obiectivul a fost introdus în programul de RK finanţate din surse proprii ale CNCF CFR SA. În urma unei analize de preţ, constatându-se cã valoarea lucrãrilor (rezultate din devizul general - aproximativ 4.500.000 lei) depãşea cu mult posibilitãţile financiare ale companiei, lucrarea nu a fost promovatã în anul respectiv.
Trebuie menţionat cã, pentru a preveni degradãrile la activele pe care le deţine, Regionala CF Timişoara alocã anual resurse financiare, din bugetul propriu, pentru lucrãri de întreţinere şi intervenţie. Cu toate acestea, nivelul re­surselor este sub necesarul de finan­ţare. 
Ţinând cont de faptul cã obiectivul la care se face referire reprezintã o prioritate şi pentru companie, dacã Regionala CF Timişoara va include clãdirea Staţiei CF Petroşani în propunerile de RK la infrastructura feroviarã privatã, aceasta va fi inclusã în programul din 2009.
Şef birou presã, Oana Brânzan
 
În loc de concluzii...
Din toate întrebãrile puse, domnul director general s-a rezumat sã ne dea rãspunsuri la vreo douã şi acestea evaziv, fãrã prea multe detalii. Iar la finalul lor, semneazã… o doamnã purtãtoare de cuvânt a instituţiei, nicidecum domnia sa. Ce am aflat nu este mare lucru, dar este totuşi un început…
1. Domnul director general (dacã dânsul a şi rãspuns…) cunoaşte cu totul alte cifre, referitor la proiect, decât domnul Paul Stanciu, care vorbea de 67 de miliarde de lei vechi, nu de 45 de miliarde de lei vechi!
2. Conform celor scrise, marea majoritate a fondurilor care trebuiau a fi alocate staţiei CFR Petroşani nu au mai fost alocate, cu excepţia firimiturilor pentru termopane şi clãdirea-caricaturã, unde se vând bilete CFR. Chestiune care se bate cap în cap cu cele afirmate de domnul Stanciu, care susţinea cã banii au fost alocaţi firmei ieşene CADIN, dar care la Petroşani nu au mai ajuns decât foarte puţini… A fost sau nu alocat grosul banilor? Aici este marea întrebare… S-a scãpat Paul Stanciu şi ne-a înaintat o cifrã realã, sau a fost o cacealma, dorind sã ne trimitã spre alte sfere? Rãmâne de vãzut, dar în orice caz ceva miroase la mijloc!
3. Despre rãzbunarea unora din politic, pentru aşa numitele “mineriade” nu se spune un cuvinţel în textul transmis. Semn cã din nou nu se doreşte recunoaşterea acestui aspect.
4. Cel mai grav este cã se dã un rãspuns sec referitor la refacerea acestei stãri anormale care domneşte în staţia CFR Petroşani, aruncându-se pisica la Regionala CFR Timişoara, care, în limita fondurilor, în 2009, va începe sau nu un nou proiect de redresare a gãrii. Regionalã care de ani de zile nu dã doi bani pe Valea Jiului, fapt care a dus la starea actualã.
5. Nici un cuvinţel despre promisiunea fãcutã la Deva de ministrul transporturilor, în legãturã cu comisia de control; cum, de asemenea, nimic despre starea acoperişului clãdirii care adãposteşte  instalaţia de centralizare şi telecomandã a circulaţiei trenurilor!
6. Din rãspunsul dat, C.N.C.F.R. nu a mai alocat grosul banilor pentru staţia CFR Petroşani, deci nu existã condiţii de deturnare a fondurilor. Rezultã cã atunci nu existã nicio anchetã, deci nici comisie de anchetã! Şi atunci, exact ca şi în Caragiale, presa este penibilã, scoate fraude care nu sunt, şeful de garã care spune o sumã de bani publici, este un agarici pogonici care nu ştie ce vorbeşte, iar Staţia CFR Petroşani aratã chiar foarte bine… toţi cetãţenii care se plâng sunt nişte ţaţe urlãtoare.

 Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 4  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
 „Brâul verde”, noua metodă de ascundere a mizeriei, igrasiei [..]
23.09.2013, 20:02   |    1 comentarii

În data de 06.02.2009, poliţiştii Postului de Poliţie T.F. Petroşani împreună cu comisarii Gărzii Finan­ciare Hunedoara au[..]

09.02.2009, 13:28   |    0 comentarii

Chiar dacă unele trenuri au întârzieri cu orele, angajata de la informaţii nu se mai sinchiseşte să anunţe călăto[..]

06.01.2009, 16:57   |    0 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter