09.02.2014,  19:09:36 | 9 comentarii | 4527 vizualizari
Deoarece i s-a cerut să facă şut la fel ca şi ortacii săi şi i s-au retras privilegiile sindicale, / Petre Nica ameninţă cu mitingul
de Marian BOBOC

► 3.217 de angajaţi ai Diviziei Miniere (din 4.197) nu vor la miting ► Documentul de la minister care arată în ce condiţii se poate negocia mărirea sporului de pericol ► Pe zi ce trece se răresc rândurile sindicaliştilor lui Nica ► Două sindicate s-au retras din Sindicatul „Muntele”, care înregistrează astfel un minus de 480 de membri, adică peste 10% ► Deşi încă departament al Sindicatului „Muntele”, nici sindicatul condus de Robert Pavăl nu mai ascultă de Nica ► Ziarul Văii Jiului susţine creşterea sporului de pericol, pe calea legală, a dialogului şi negocierilor, nu prin ameninţări revanşarde

Chestiunea sporului pentru condiţii nocive şi periculoase inflamează din nou Valea Jiului.
Din 4.917 angajaţi, câţi are Divizia Minieră, circa 1.700, spune Nica, au semnat că sunt de acord pentru a ieşi în stradă. Dintre aceştia, atenţie mare!, angajaţii minei Lonea, conduşi, bag seama, de lideri mai cu capul pe umeri, responsabili, care nu vor să mai arunce Valea Jiului în haosul instabilităţii sociale, au condiţionat ieşirea în stradă doar dacă nu se va negocia acest spor. Fapt care se şi întâmplă, negocierile CCM fiind în desfăşurare.
Este incontestabil că minerii merită mărirea cuantumului acestui spor, dar, subliniem, această mărire trebuie pusă în practică în condiţiile legi. Nu de alta, dar ar fi trist ca minerii să se trezească, după un timp, în situaţia angajaţilor de la Primăria Petroşani, care returnează, săracii de ei, lună de lună, un spor încasat ani de-a rândul şi considerat de Curtea de Conturi necuvenit.
De altfel, problema sporului pentru condiţii nocive şi periculoase a constituit şi constituie o preocupare permanentă a liderilor de sindicat. Ziarul Văii Jiului a publicat documente care atestă această preocupare responsabilă, vezi demersurile întreprinse la începutul anului de către  Sindicatul Libertatea 2004 Livezeni, Sindicatul SCSM Petroşani, Sindicatul EPCVJ Vulcan, Sindicatul Liber şi Independent EM Lupeni şi Sindicatul muncitorilor şi TESA EM Lupeni.
Din fericire, nu doar aceste sindicate sunt preocupate de acest subiect, ci şi Sindicatul Noroc Bun. Vă prezentăm în facsimil un document oficial al Ministerul Muncii, Familie, Solidarităţii şi Protecţiei Persoanelor Vârstnice adresat lui Adrian Jurca, din care rezultă condiţiile de negociere a acestui spor.
Să fim bine înţeleşi, nimeni din conducerile Diviziei Miniere şi C.E.H., ori de la prefectură sau guvern nu a susţinut până acum că minerii nu merită acest spor. Cu toţii şi-au arătat disponibilitatea în identificarea unei soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, dar, subliniem încă o dată, aceasta trebuie pusă în operă în condiţiile legii.
Putem cataloga gestul lui Petre Nica de a face din nou din Valea Jiului un butoi de pulbere socială ca pe unul revanşard. Credem că vremea terorismului şi hei-rupismului sindical a apus demult şi că nu acestea reprezintă soluţia pentru obţinerea unui drept, oricare ar fi acesta, ci dialogul. Ameninţările lui Petre Nica cu un miting al minerilor au menirea de a arăta pisica administraţiei conducerii CEH, putând fi interpretate şi ca un act de răzbunare, ştiut fiind faptul că Petre Nica a fost sancţionat de către administraţie cu avertisment pentru nereguli pe care Ziarul Văii Jiului
le-a adus la cunoştinţa opiniei publice la timpul respectiv, i-a retras privilegiile sindicale (maşina la scară, telefon ultimul răcnet, salariul barosan de inspector social). Ba, mai mult, aceeaşi administraţie i-a pus în vedere lui Petre Nica (eludând din păcate faptul că acesta e pensionabil din 2012…) să facă şi el şut ca toţi angajaţii, adică pentru banii pe care-i încasează lunar să şi presteze. Or, toate acestea nu i-au convenit lui Petre Nica, care, acum, ca represiune, vrea să scoată minerii în stradă. În plus, ce credibilitate mai poate avea un lider de sindicat, care, din noiembrie 2013 şi până în februarie 2014, nu doar că nu a mai văzut mina, ci nu a mai prestat nici măcar o zi de şut la subunitatea Diviziei Miniere, fiind ba în foaie de boală, ba în concediu de odihnă, ba pontat „obligaţii sindicale”?
Întrucât subiectul este unul deosebit de important, am întrebat şi alţi oameni din mişcarea sindicală despre dedesubturile mitingului preconizat de numitul Nica Petre.

Adrian JURCA (Sindicatul „Noroc Bun”):
„Nica Petre dezinformează grosolan angajaţii C.E.H.-S.A. încercând, practic, să ascundă gravele probleme pe care le are în justiţie”


„Sporul de pericol este un spor care din 1990 este acordat minerilor din Valea Jiului, urmare a unei HG a Guvernului Petre Roman, dar care nu a fost publicată însă niciodată în Monitorul Oficial.
În anul 2012, în urma mişcărilor sociale din Valea Jiului, când s-a discutat despre mărirea acestui spor, s-a descoperit că Hotărârea de Guvern pe baza căreia acest spor se acorda la nivelul salariului minim pe economie nu este valabilă.
Atunci s-a introdus în Contractul Colectiv de Muncă un articol (art. 169 alin. 3. din CCM - 2013), care prevedea acordarea acestui spor prin „renegocierea’’ la fiecare modificare legislativă a salariului minim pe economie.
În anul 2013 luna iulie fosta SNH-SA (actuala Divizie Minieră) a fuzionat prin absorbţie cu C.E.H. -S.A. Conform legilor în vigoare s-au întâmplat următoarele lucruri:
- S.N.H. S.A. s-a dizolvat, fără lichidare judiciară de la data fuziunii (1 iulie 2013);
- CCM 2013, conform art. 151 alin. 2 din Legea 62/ 2011 (Legea Dialogului Social), şi-a încetat valabilitatea;
- drepturile salariaţilor, în condiţiile încetării valabilităţii CCM-2013, sunt preluate de către C.E.H. S.A. în totalitate, conform Legii 67/ 2006 - privind protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii sau fuziunii (prin cesiune sau absorbţie). În această lege, care protejează drepturile salariaţilor, în condiţiile încetării valabilităţii CCM 2013, la art. 9 alin. 2 este prevăzut în mod clar că drepturile nu se pot „renegocia” mai devreme de un an, decât dacă se negociază un CCM nou.
Practic, la nivelul C.E.H. S.A. negocierea pentru un nou CCM unic, atât pentru partea minieră, cât şi pentru energeticieni se va face în luna martie 2014 (CCM la nivelul C.E.H. S.A. expiră în aprilie a.c.).
Primele demersuri sunt făcute, deoarece s-au constituit comisii mixte administraţie-sindicate, care lucrează deja la viitorul Contract Colectiv de Muncă.
Am făcut o adresă şi la Ministerul Muncii, Familie, Solidarităţii şi Protecţiei Persoanelor Vârstnice, la Direcţia de Dialog Social şi am primit un răspuns clar (vezi facsimil). Acest spor se poate negocia la viitorul CCM unic la nivel de C.E.H.-S.A. şi sub nicio formă în situaţia actuală.
Să dezinformăm acum minerii, să îi scoatem în stradă, cred că este un lucru periculos şi mă tem să nu păţim ca în anul 2012, când oamenii erau în stradă şi nici noi, şi nici administraţia, nu aveam soluţii. Nici guvernul de atunci nu avea soluţii legale şi am apelat la tichete-cadou şi apoi la un proces plin de emoţii cu un final la limită.
Sunt convins că mulţi dintre cei 1.700 de membri de sindicat care au semnat pentru miting nu au fost corect informaţi de către liderii de sindicat, excepţie făcând cei de la Lonea, care pe tabel au semnat că vor face miting decât dacă nu se negociază acest spor, dar acest lucru se întâmplă deja.
Nica Petre dezinformează grosolan angajaţii C.E.H.-S.A. încercând, practic, să ascundă gravele probleme pe care le are în justiţie.
Minerii merită acest spor cu prisosinţă, dar în condiţii legale, să nu fie puşi în situaţia să
returneze banii la un eventual control al Curţii de Conturi”.

Zoltan LACATAŞ:
„De fapt, aceste mitinguri ale lui Nica nu sunt decât nişte curse în care îi atrage, cu inconştienţă aş putea spune, pe membrii săi de sindicat”


„Întâi şi întâi, vreau să spun că mărirea sporului pentru condiţii nocive şi periculoase a constituit şi constituie o preocupare permanentă a sindicatelor din Valea Jiului pe care le reprezint, afiliate Federaţiei Sindicatelor Libere şi Independente Energetica, membră a Confederaţiei Naţionale Sindicale Blocul Naţional Sindical. Înainte ca Petre Nica să înceapă vreun demers, am făcut încă din prima săptămână a acestui an adrese către factorii de decizie, administraţie, Ministerul Energiei, şi credem că în noul Contract Colectiv de Muncă, a cărui negociere va începe în curând, această mărire să fie prevăzută.
Pentru buna informare a opiniei publice şi a angajaţilor Diviziei Miniere, referitor la acţiunile, aşa-zis sindicale, ale lui Petre Nica, îmi permit câteva considerente.
Cine nu-i cunoaşte tertipurile sindicale ar spune că Nica recurge la mitinguri, că, vezi Doamne, ar fi preocupat de soarta minerilor. Însă, cine-l cunoaşte pe Nica, ştie că, de fapt, ameninţarea administraţiei cu mitingul e doar un tertip menit să-i consolideze statutul de lider, serios afectat şi contestat în ultima perioadă, dovadă fiind şi sindicatele care, sătule de demagogia lui, s-au retras din Sindicatul Muntele, lăsându-l astfel fără repre­zentativitate. Poate, în această idee, a reprezentativităţii contestate de mai multe structuri sindicale şi judecate de Tribunalul Hunedoara, el vrea să pună presiune pe justiţie, arătându-şi forţa sindicală. Dar eu cred că justiţia nu poate fi intimidată cu astfel de gesturi de nimeni, niciodată, cu atât mai puţin de Petre Nica.
O altă dovadă că Petre Nica a pierdut din autoritate este aceea că sindicatul condus de dl. Robert Pavăl de la mina Livezeni, deşi este un departament al Sindicatului „Muntele”, nu a ascultat de Nica şi nu a organizat săptă­mâna trecută niciun referen­dum cu privire la organizarea mitingului.
De fapt, aceste mitinguri ale lui Nica nu sunt decât nişte curse în care îi atrage, cu inconşti­enţă aş putea spune, pe membrii săi de sindicat. El ştie că acum nu are nicio soluţie pentru rezolvarea măririi sporului de pericol şi că, din cauza caracterului său con­flictual şi orgolios, are uşile închise la ministerele din Bucureşti. Chiar în Ziarul Văii Jiului am citit că, deşi şi-a anunţat colegii că va fi primit de dl. ministru al Energiei, acesta nu l-a primit. Poate, în acest fel, folosindu-se de oameni, vrea să-i arate pisica şi dumnealui…
Cred că ameninţarea cu mitingul - care, recunosc, face parte din arsenalul luptei sindicale, dar a celei reale, nu a celei practicate de Petre Nica - nu este decât o chestiune de faţadă, de pe urma căreia nu are de câştigat decât el, iar mişcarea sindicală, minerii şi Valea Jiului nu au decât de pierdut”.  Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (9 )

#1 minerul09.02.2014,  21:48:54
lokotos , tu ce ai facut ptr mineri!!!!!!!!!!!La pensionari le.ai taiat drepturile. acum in loc sa aperi mineri , ai trecut in partea energeticienilor. tu ce ai fost electro-mecanic, de aceea nu tii cu parte miniera.
#2 gogu10.02.2014,  07:17:57
ce cauta acest lakatos care vrea numai sa invrajbeasca minerii el este pensionar cu o pensie frumoasa calculata dupa salariul de zeci de milioane avut ca lider si se spune prin tirg ca mai ciuguleste citeva zeci de milioane si ca presedinte la defuncta lsmvj bani strinsi de la minerii care au mai ramas acolo,oare in vale nu se poate schimba nimic in privinta acestor lideri care urmaresc numai avantaje personale si nu binele minerilor?
#3 violeta 10.02.2014,  09:30:44
Cine palteste diferentza de la 700 lei la 850 lei sporul de pericol, pentru lunile care au trecut? Ca de certat va tot certati si cine lucreaza in subteran si tin atatia in spate, tot pierd la salar.
#4 lonea si valea sia pirdut rabdarea 10.02.2014,  15:53:13
cred ca ar trebui sa punem noi minerii mina pe coada de lopata si sa va incigem un pic pe voi liderii ca nu se mai poate cu voi. in loc sa ne aparati drepturile pe voi va doare in pu de noi las ca vedeti voi pe dracu. ne vrem drepturile bebe!
#5 gogu10.02.2014,  17:49:44
lacatus mai lasa dracu si tu minerii astia amarati in pace ca si asa ai mancat destul de pe spatele lor cand ai fost tu barosan la lsmvj mergeai cu conducerea cnh in excursii in strainatate mai dute dracu si veziti de pensie ca te cauta moartea pe acasa si tu umbli creanga ca ai dracu 70 de ani dute si lasane un miner tare in ciocan de la lupeni
#6 george10.02.2014,  21:33:20
Va semnalez cateva greseli intentionate sau nu, dar care cu siguranta ne duc in eroare pe noi publicul. Fuziunea s-a facut la data de 01.08.2013 si nu asa cum scrie in articol ca in data de 01.07.2013. CCM 2013 - al cui? Pentru ca al SNH conform legii 67/2006 a fost transferat si nicidecum nu si-a incetat valabilitatea. ART. 5 (1) Drepturile şi obligaţiile cedentului(ala care este absorbit in cazul nostru SNH), care decurg din contractele individuale de muncă şi din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului (ala care a luat tot CEH). Asa ca CCM2013 valabil. Ma intreb sindicalistul asta care da cu muci in lege este de la ADMINISTRATIE?
#7 bibanu10.02.2014,  22:32:34
De ce tot timpul mineriii s-au lasat condusi si manipulati de tot felul de papagali care se cred lideri dar de fapt sunt niste smecheri certati cu legile. Iesiti bha in strada si o sa va dea nica ...un mare fasssss dupa care o sa rada pe la spate. Oare chiar sunteti niste marionete ?


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
Deşi poziţia ziarului nostru faţă de mascarada de miting politico-sindical organizat de numitul Nica Petre a fost publică, la[..]
27.05.2015, 22:28   |    1 comentarii
În condiţiile în care divizarea CEH este iminentă, Sindicatul „Muntele” simte de pe acum că va pierde t[..]
29.03.2015, 19:41   |    4 comentarii
De ceva timp, Petre Bebe Nica, pensionabilul inspector social pe zeci de milioane la Sindicatul „Muntele”, gâfâie din [..]
17.02.2015, 19:42   |    2 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227Publicitate
Newsletter