10.12.2008,  18:27:18 | 0 comentarii | 447 vizualizari
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI LUPENI PENTRU PERIOADA 2007 - 2013 (VI)
de Ziarul Vaii Jiului

Activităţi de promovare a zonei
Promovarea unei imagini po­zi­tive a municipiului - zonele tu­ris­tice, pentru atragerea tu­riş­ti­lor, operatorilor de turism şi a in­vestiţiilor

-    definirea unui brand local şi crearea de activităţi pentru sus­ţinerea acestuia;
-    elaborarea de materiale locale de promovare, unitare şi de calitate (tematice sau diver­si­ficate, în limba română şi alte limbi de circulaţie interna­ţio­nală): postere, broşuri, mate­ria­le informative, cataloage cu pro­du­se şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor etc;
-    diseminarea materialelor de promovare prin Centrul de infor­mare turistică şi prin birou­rile de turism din străinătate şi cu ocazia diverselor manifestări;
-    promovare on-line;
-    dezvoltarea de campanii tematice de comunicare;
-    participarea la târguri de turism naţionale şi interna­ţio­na­le;
-    susţinerea de activităţi de pro­movare în mass-media;
-    acţiuni de lobby pe plan na­ţional şi internaţional;
-    integrarea pachetelor şi cir­cuitelor turistice în pro­gra­me­le naţionale de promovare;
-    încurajarea oricăror altor ca­nale şi mijloace de promovare a turismului (evenimente, con­cur­­suri, conferinţe, spectacole etc).
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei urbane şi a zo­nelor turistice şi de agrement precum şi în zonele cu specific rural
-    extinderea şi moder­ni­zarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din muni­cipiul Lupeni în context regional prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară;
-    extinderea alimentării cu apă şi a canalizării în zona pe­riurbană, zonă cu specific rural;
-    alimentarea cu apă şi canalizarea Staţiunii Turistice Straja.

Gestiunea integrată a de­şeu­ri­lor (colectare, transport, depo­zi­tare şi reciclare) la nivel mi­cro­regiunii Valea Jiului
Managementul integrat al de­şeurilor la nivelulul micro­re­giu­nii Valea Jiului  printr-o Aso­cia­ţie de Dezvoltare Interco­mu­­n­i­ta­ră:
-    achiziţionarea şi insta­la­rea sistemelor de colectare se­lec­tivă ;
-    construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
-    achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
-    construcţia staţiilor de tran­fer şi a facilităţilor de elimi­nare a deşeurilor municipale;
-    construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile peri­cu­loase (deşeuri provenite din echi­pamente electrice şi elec­tro­nice, etc.) şi alte tipuri spe­ci­fi­ce de deşeuri (deşeuri prove­ni­te din construcţii şi demolări etc.);
-    închiderea depozitelor ne­conforme din zona de intrare în municipiu;
-    asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, mana­ge­ment şi supervizare, publicitate şi campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu co­lec­ta­rea selectivă, sortarea, recicla­rea, compostarea), licitarea şi contractarea operatorilor de ser­vicii de salubritate.

Restructurarea şi reabilitarea sistemului de încălzire urbană
-    reabilitare reţele şi punc­te termice

Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodi­ver­si­tă­ţii şi Natura 2000 şi programe ope­raţionale de mediu
-    pregătirea de studii, in­ven­tarieri, cartografiere, baze de date pentru înfiinţarea de arii naturale protejate;
-  marcaje, poteci, platforme de observare şi centre de vi­zitare (inclusiv achiziţionare de echipamente specifice acti­vi­tă­ţi­lor de ma­na­gement, monito­ri­za­re şi supra­veghere a ariilor naturale pro­te­ja­te);
-  lucrări de re­facere a ha­bitatelor naturale, re­construcţie ecologică, măsuri pentru cre­area infrastructurii spe­cifice ma­na­gementului şi mo­nito­rizării habitatelor, achi­zi­ţionare echipamente specifice etc.
-   acţiuni de regenerare a speciilor de floră şi faună pe cale de dispariţie, măsuri pri­vind speciile străine invazive, im­plementarea de măsuri pen­tru managementul şi monito­ri­za­rea speciilor de interes comu­nitar, achiziţionarea echipamen­te­lor specifice acestor activităţi etc.
-    pregătirea materialelor de informare şi publicitate, organi­za­rea campaniilor de informare şi conştientizare, publicarea re­zultatelor consultărilor, crearea şi menţinerea paginilor de inter­net;
    - organizare seminarii, gru­puri de lucru, documentaţie pentru instruire şi creşterea capacităţii instituţionale.Infrastructură adecvată de prevenire a riscurilor naturale
-    protecţia împotriva inun­da­­­ţiilor

Reabilitarea ecologică a  te­renurilor din zonele afectate de acti­vitatea minieră
-    reabilitarea terenurilor de­gradate ca urmare a exploa­tă­rii cărbunelui şi amenajarea hal­delor de steril
ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Reabilitare, modernizare şi dezvoltare de servicii de sănă­ta­te
-    reabilitare şi modernizare Spital Lupeni - clădirea veche şi incinta;
-    organizarea de training-uri pentru îmbunătăţirea com­por­­tamentului personalului din cadrul spitalului faţă de bene­fi­ciarii serviciilor medicale.
Crearea infrastructurii nece­sare susţinerii unui sistem real de servicii sociale adaptată la nevoile beneficiarilor  de pe raza municipiului Lupeni
-    înfiinţarea unui sistem de informare a beneficiarilor cu pri­vi­re la drepturile, legile şi mo­dul de a beneficia de servicii so­cia­le şi un sistem de moni­to­ri­zare a furnizării serviciilor so­cia­le;
-    încheierea de partene­ria­te între administraţia locală şi orga­nismele furnizoare de ser­vi­cii sociale pentru dezvoltarea de centre sociale cu destinaţie mul­ti­funcţională, centre reziden­ţia­le pentru persoanele aflate în di­fi­cultate;
-    amenajare si modernizare centru de recuperare (Popică­rie).

Îmbunătăţirea calităţii infra­structurii de educaţie, a dotării şco­lilor, a campusurilor pentru învăţământul profesional şi tehnic pentru asigurarea unui pro­ces educaţional la standarde europene
-    reabilitarea/moderni­za­rea/echiparea infrastructurii şco­lare din învăţământul obliga­toriu;
-    crearea şi dezvoltarea cam­­pu­surilor pentru învăţă­mân­tul profesional şi tehnic

Sănătate prin sport
-    reamenajarea şi moderni­zarea stadionului din Lupeni;
-    modernizare şi dotare ştran­d;
-    amenajare bază sportivă I.L. Caragiale;
-    bază sportivă Spiru Ha­ret.

CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor
-    crearea unui set de ins­trumente şi metode pentru apli­carea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Lupeni, inclusiv planificarea bugetară pe pro­grame care să ducă la reducerea cheltuielilor din bugetul local;
-    instruirea specialiştilor implicaţi în formularea şi apli­carea politicilor publice la nivel local şi training-uri pentru per­so­nalul de conducere din admi­nistraţia publică, inclusiv în bugetarea pe programe;
-    înfiinţarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la nivel local, regional, naţional şi inter­naţional;

Creşterea responsabilizării administraţiei publice locale
- consultan­ţă şi instruire pentru aplica­rea de metodo­logii şi instrumente de măsurare a performanţelor administraţiei publice locale;
-    organizarea de training-uri pentru îmbunătăţirea cali­tăţii şi frecvenţei raportării performan­ţelor administraţiei locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni;
-    crearea unei baze de date locale pentru colectarea, furni­zarea, analiza şi publicarea perfor­manţelor din cadrul administraţiei publice locale;
-    elaborarea unor meto­dolo­gii şi a unui cadru institu­ţional   pentru evaluarea politici­lor şi programelor locale, a aplicării acestora.

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice
-    training pentru funcţi­onarii publici pentru implemen­tarea unor servicii publice de ca­litate;
-    dezvoltarea de proceduri de cooperare între administraţia publică locală şi autorităţile lo­cale din învăţământ, sănătate, servicii sociale, ONG-uri etc.
-    asigurarea unei structuri adecvate pentru servicii publice de calitate (resurse umane, baze de date, dotări).Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema

Sediul Primăriei Lupeni se pregătește pentru iarnă. În aceste zile se lucrează la recondiționarea instalațiilor de încălzire[..]

24.08.2015, 18:24   |    0 comentarii
Astăzi, 23 iunie, are loc şedinţa ordinară pe luna în curs a Consiliului Local Lupeni.22.06.2015, 17:26   |    0 comentarii
Consiliul Local Lupeni va aproba în şedinţa locală de astăzi un proiect de hotărâre iniţiat de prof. Cornel Lung[..]
27.04.2015, 18:01   |    0 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter