22.05.2009,  15:27:27 | 0 comentarii | 367 vizualizari
Către, Redacţia „Ziarul Văii Jiului” Petroşani (II)
de Ziarul Vaii Jiului
Domnule director Cătălin Docea
 
În calcul au fost luate 24,35967 puncte anuale din totalul de puncte anuale realizate în grupa I de muncă de 29,52265 puncte în perioada de la 1978.03.01 până la 1992.12.01, 14 ani şi 9 luni cu desfăşurarea activităţii permanent în locurile de muncă în subteran în unitate minieră (75, 100, 80 şi 90%)din programul normal de muncă.  Precizez că persoanele care au desfăşurat activităţi în locurile de muncă în unităţile miniere în subteran cel puţin 50% din programul de muncă permanent sau  în locurile de muncă în cariere sau în instalaţii de preparare cel puţin 70% din programul normal de muncă, permanent se consideră activitate desfăşurată 100% fără  discriminare. Aşadar, în drept îmi revine şi în obli­gaţia Casei Locale de Pensii Petroşani îi revine luarea în calcul punctajele anuale realizate în perioada începând de la 1978.03.01 până la 1992.12.01, 14 ani şi 9 luni cu locurile de muncă în condiţii speciale. 
 
În tabelele de mai jos rezultă punctajele anuale rea­lizate în grupele I şi II de muncă, extrase din buletinul de calcul nr. 60484 din 18.03.2008:
1. Grupa I de muncă
(în condiţii speciale)
Punctajul mediu anual realizat în condiţii speciale de muncă  (grupa I de muncă) este 0,98408 = 29,52265:30, utilizând stagiul complet de cotizare de 30 de ani conform anexei nr. 3, pentru bărbaţi, cu anexa nr. 4, din Legea nr. 19/2000.
Punctajul mediu anual realizat în condiţii speciale de muncă  (grupa I de muncă) este 0,98408 = 29,52265:30, utilizând stagiul complet de cotizare de 30 de ani conform anexei nr. 3, pentru bărbaţi, cu anexa nr. 4, din Legea nr. 19/2000.
2. Grupa II de muncă
(în condiţii deosebite)
Punctajul mediu anual realizat în condiţii deosebite de muncă (grupa II de muncă) este de 0,1388=4,16414:30, utilizând stagiul complet de cotizare de 30 de ani conform anexei nr. 3 pentru bărbaţi, pentru pensii limită de vârstă în condiţii normale de muncă.  Precizez că persoana sau persoanele care au efectuat recalcularea drepturilor de pensie din punctajul mediu anual suplimentar rezultat de 0,44014 puncte 0,10833 puncte a adăugat la punctajul mediu anual  aflat în plată în luna anterioară aplicării OUG de 1,98692 puncte potrivit talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 01.2009 rezultând 2,09525 puncte potrivit talonului mandat plată pensie  nr. 60484 din 02.2009, iar restul de 0,33181 puncte scăzut din punctajul mediu anual de 1,98692 puncte aflat în plată cu scopul de a nu fi în plată la 02.2009, dar să fie evidenţiat rezultând punctajul mediu anual de 1,65511 puncte, iar cuantumul pensiei fals în plată de 1155 lei.  Prin scăderea din cuantumul pensiei aflat în plată de 1386 lei potrivit talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 01.2009 cuantumul pensiei fals aflat în plată la 01.2009 de 1155 lei, rezultă suma de 231 lei cu care sunt lună de lună furat.  Cuantumul pensiei aflat în plată fals de 1155 lei întâmplător este egal cu cuantumul pensiei aflat în plată de 1155 lei conform talonului mandat plată pensie nr. 60484 din luna septembrie 2008.  Pentru a camufla identitatea s-a procedat la majorarea cuantumului de pensie de la 1155 lei cu doi lei, la 1157 lei prin instrumentarea deciziei nr. 60484 privind stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2007 prin care punctajul mediu anual de 1,98692 puncte aflat în plată la 01.2009, conform mandatului plată pensie nr. 60484 din 01.2009 s-a mărit cu 0,00286 puncte, la 1,98978 puncte.  Aşadar cuantumul pensiei aflat în plată la 02.2009 de 1462 lei = 2,09525 puncte x 697,50 lei potrivit talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 02.2009 în raport cu nr. 60484 din 13.02.2009 a crescut, s-a mărit la 1464 lei = 2,09811 puncte x 697,50 iar punctajul mediu anual de 2,09525 puncte în plată la 02.2009 conform talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 02.2009 în raport cu decizia nr. 60484 din 13.02.2009 s-a mărit cu 0,00286 puncte, la 2,09811 puncte.  Precizez că, prevederile OUG nr. 19/2007 am beneficiat la 01.07.2007 prin decizia nr. 60484 din 01.07.2007 (6558), prin care punctajul mediu anual de 1,96539 puncte în plată la 06.2007 a crescut cu 0,00439 puncte, la 1,96978 puncte iar cuantumul pensiei a crescut cu 2 lei, de la 779 lei la 781 lei, 0,00439 puncte x 396,20 la valoarea punctului la 06.2007 = 2 lei. 
 
Având în vedere că punctajele anuale care înmagazinează salariile de subteran au fost determinate pe perioada de la 1978.03.01 până la 1992.12.01, 14 ani 9 luni cu desfăşurarea activităţii permanent în locurile de muncă în mină carboniferă în subteran (75, 100, 80 şi 90 %)  din programul normal de muncă încadrat în grupa I de muncă, conform prevederilor  art. 7 din Ordinul nr. 50/1990 anexa, nr. 1, punctul 1, alin (2) şi încadrat în locurile de muncă în condiţii speciale prevăzută la art. 20 alin (1) litera (a) din Legea nr. 19/2000 şi că punctajele anuale realizate nu pot fi concentrate în cei 12 ani 3 luni 27 de zile în procent de 100% în aceste condiţii de muncă pentru că ar rămâne un interval de 2 ani 5 luni şi 3 zile cu întrerupere de activitate în subteran, în calcul,  categoria Casa Locală de Pensii Petroşani se obligă şi în drept îmi revine să se ia punctajele anuale pe întreaga perioadă de activitate în subteran de la 1987.03.01 până la 1992.12.01, 14 ani şi 9 luni. 
Astfel în drept îmi revine punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechime în muncă în grupa I de muncă de 14 ani şi 9 luni, de 0,49204 ce reprezintă 50% sau 1/2 din punctajul mediu anual   rezultat de 29,52265 puncte:30 = 0.98408 puncte pe perioada de la 1978.03.01 până la 1992.12.01, 14 ani şi 9 luni, iar pentru grupa II de muncă în condiţii deosebite de 0,03470 puncte ce reprezintă 25% sau 1/4 din punctajul mediu anual realizat de 4,16414:30 = 0.13880 puncte. 
Punctajul mediu anual rezultat corespunzător sporului la vechimea în grupele I şi II de muncă este de 0,52674 puncte = 0.49204+0.03470 ce se adaugă la punctajul mediu anual în plată potrivit talonului mandat de plată pensie nr. 60484 din 01.2009 de 1,98692 puncte, rezultând punctajul mediu anual recalculat de 2,51366 puncte, cu respectarea prevederilor art. III alin (1), litera (b), alin (2) din OUG nr. 100/2008 şi a prevederilor art. 167(1) litera (b) din Legea nr. 19/2000.
     Astfel cuantumul pensiei recalculate corect şi legal trebuie să fie de 1753 lei = 2.51366 puncte x 697,50 lei. şi un 1462 lei potrivit talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 02.2009 sau potrivit deciziei nr. 60484 din 13.02.2009 de 1464 lei. 
Decizia nr. 60484 din 13.02.2009 o consider nereală, falsă pentru că: 
a) categoria de pensie pentru pensii limită de vârstă şi codul V 10 în raport cu decizia nr. 60484 din 16.11.1992 cu drepturile de pensie acordate pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime completă de 30 de ani, 12 ani grupa I de muncă + 6 ani spor aferent grupa I, 12 ani de realizat în grupa II = 30 de ani, şi cu cod 10, este nereală, falsă, precum  şi în funcţie de categoria de pensie cuvenită (art. 3 din OUG nr. 1550/2004, anexa 1, Norme Metodologice) limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare în condiţii speciale de muncă cu stagiul complet de cotizare între 30-31 de ani prevăzută în anexa nr. 4, pentru bărbaţi, perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006, din Legea nr. 19/2000, potrivit stagiilor de cotizare realizate. 
b)  punctajul mediu anual în plată la 01.2009 de 1,98978 este fals în raport cu punctajul mediu anual în plată de 1,98692 puncte conform talonului de plată pensie nr. 60484 din 01.2009. 
c) cuantumul pensiei în plată la 01.2009 de lei este fals în raport  cu cuantumul pensiei în plată de 1386 lei conform talonului mandat plată pensie nr. 60484 din 01.2009. 
d) punctajul mediu anual suplimentar s-a determinat greşit prin aplicarea greşită  a prevederilor art. 872, alin (1), literele (a) şi (b)  din OUG nr. 100/2000 precum şi prevederile art. 167 (1) alin (2) din Legea nr. 19/2000. Corect şi legal în funcţie de activitatea desfăşurată permanent încadrat în locurile de muncă în condiţii speciale (75, 100, 80 şi 90 %) în perioada de la 1978.03.01 până la 1992.12.01, la 14 ani şi 9 luni ce se consideră activitate 100% din programul de  lucru, precum activitatea desfăşurată permanent încadrat în locurile de muncă în condiţii deosebite în perioada 1969.10.08 - 1973.09.01,3 ani 10 luni 23 zile, trebuie să se aplice prevederile art. III alin (1), litera (b) alin (2) din OUG nr. 100/2008 şi prevederile art. 167 (1) literele (a) şi (b) din Legea nr. 19/2000. 
Prin scrisorile adresate Casei Locale de Pensii Petroşani şi confirmate de acestea, la datele 05 şi 16 martie 2009, prin confirmarea cu nr. AR 39988910811 din 03 martie 2009 şi prin confirmarea de primire nr. AR 39987759653 din 12 martie 2009, am contestat decizia nr. 60484 din 13.02.2009, ca fiind nereală şi falsă, la care până în prezent nu am primit răspuns.
Casa Locală de Pensii Petroşani se obligă prin lege, la îndosarierea tuturor realizărilor şi a plicurilor cu ştampila exp. şi primirii în dosarul nr. 60484 CNP 13811072057446, trimise sau expediate de mine la care se obligă a la 40 de zile să dea răspuns. 
Rog să se ia în considerare cele aşternute pe aceste coli, să se analizeze şi în esenţă să se publice în "Ziarul Văii Jiului", pentru că cele arătate sunt reale şi sunt nedreptăţit şi în acest caz. 
Alăturat acestei scrisori trimit următoarele: 
1) copie Decizie nr. 60484 din 13.02.2009
2) copie Decizie nr. 60484 din 01.07.2007
3) copie Decizie nr. 60484 din 16.11.1992
4) copie confirmare de primire din 03.03.2009 nr. AR 399887759653. 
Cer din partea Casei Locale de Pensii Petroşani recalcularea drepturilor de pensie cuvenite corect şi legal în conformitate cu prevederile art. III alin (1) litera (b) alin (2) din OUG nr. 100/2008 şi a prevederilor art. 167 (1) literele (a) şi (b) din Legea nr. 19/2000.
Cer să mi se dea răspuns la eventualele publicaţii în Ziarul Văii Jiului. 
Cer să mi se dea răspuns la contestările primite la 05 şi 16 martie 2009.
 
Cu considerare 
Streitferdt Francisc 
 


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter