11.01.2015,  19:07:04 | 3 comentarii | 2359 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Curtea de Apel Alba Iulia a blocat vânzarea blocului lui Simota. Actele pentru înstrăinarea acestuia nu s-au mai perfectat întrucât, la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, asupra imobilului s-a instituit un sechestru asigurător
de Cătălin DOCEA
Căile încurcate ale justiţiei au făcut ca actele pentru vânzarea blocului cu 28 de apartamente, 19 garaje şi 16 boxe, situat în buricul municipiului Petroşani, să nu mai poată fi perfectate, tranzacţia fiind practic anulată. Până la soluţionarea unui dosar penal de evaziune fiscală deschis pe numele lui Alin Simota, aflat încă pe rolul Judecătoriei Petroşani, ori dacă Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani nu ridică sechestrul asigurător instituit asupra imobilului, înstrăinarea imobilului este imposibilă. Iată o situaţie absolut defavorabilă tuturor: Statului Român, lichidatorului, creditorilor şi cumpărătorului.
 
La data de 05.02.2012,...
...în dosarul penal nr. 1261/P/2012, deschis pe numele lui Alin Simota şi împotriva a doi dintre interpuşii acestuia, prin care omul de afaceri controla Simar SRL şi alte societăţi comerciale, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani instituia, pe bază de Ordonanţă a procurorului Dumitru Ilinca, sechestru asigurător asupra proprietăţii debitoarei Simar SRL, înscrisă în CF 61168 Petrosani, nr. cad. 1691, reprezentând construcţii Bloc de locuinţe D+P+2E+M în suprafaţă desfăşurată de 3.075 mp pe fundaţii din beton, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare ţiglă, cu 28 apartamente (7 apartamente pe etaj), 19 garaje la demisol şi 16 boxe.
 
Potrivit Rechizitoriului...
...din 11 martie 2013, care dispunea trimi­terea în judecată a lui Alin Simota pentru infracţiuni de evaziune fiscală, societatea comercială controlată de acesta a efectuat toate operaţiunile de încasări şi plăţi prin casă, în numerar, deoarece avea blocate conturile la bănci de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara. 
În data de 3 aprilie 2012, Consiliul Judeţean Hunedoara a virat la Trezoreria Deva suma de 1.089.063,21 lei pentru firma controlată de Simota, aceasta reprezentând contravaloarea unor lucrări executate pentru Spitalul Judeţean Deva. Simota a dispus unui interpus, prin care controla societatea comercială amintită, să facă cerere către Trezoreria Deva pentru transferul sumei de 960.326 lei în contul bancar al firmei. În cerere s-a invocat faptul că suma de mai sus era necesară pentru plata salariilor aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2011 şi ianuarie - februarie 2012. Motivul invocat nu era real, pentru că salariile aferente lunilor respective fuseseră plătite. 
Cererea a fost acceptată, iar suma de 960.326 de lei a intrat în contul firmei, fiind folosită pentru plata unor „prime” către angajaţi. Astfel, mai mulţi muncitori necalificaţi au primit prime cuprinse între 8.000-10.000 lei, mai mulţi muncitori calificaţi au primit prime între 8.554 şi 32.843 de lei, iar personalul TESA a primit prime care au ajuns chiar până la 199.351 de lei de persoană.
Deşi la aceste sume au fost calculate şi reţinute pe statele de plată contribuţiile cu stopaj la sursă, acestea nu au fost virate bugetului de stat.
 
Revenind la imobilul...
...în discuţie, aflaţi că la data de 27.12.2012, după efectuarea menţiunilor privind des­chiderea procedurii insolvenţei SC Simar SRL, în baza Ordonanţei emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani în dosarul nr. 1261/P/2012 şi a procesului verbal de aplicare a sechestrului emis de Poliţia municipiului Petroşani, în CF 61168 Petroşani s-a notat sechestru asigurător pentru suma de 440.972 de lei.
 
Prin Sentinţa...
...nr. 382/F/14.03.2013, judecătorul sindic al Tribunalului Hunedoara a dispus intrarea în faliment a SC Simar SRL. De precizat faptul că suma de 440.972 de lei, pentru care a fost instituit sechestrul asigurător mai sus indicat, este înscrisă în tabelul de creanţe al debitoarei SC Simar SRL, în dosarul nr. 2975/97/2012, în favoarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara, regăsindu-se în suma totală de 4.463.223 de lei, conform tabelului definitiv din data de 20.06.2013. 
 
În cadrul procedurii...
...de faliment au fost efectuate demersuri în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, inclusiv a imobilului înscris în CF 61168 Petroşani. Urmare a acestor demersuri, în luna iunie 2013 a fost efectuată evaluarea imobilului, rezultând o valoare de piaţă de 3.508.000 lei. În baza hotărârii Adunării Creditorilor, din data de 12.07.2013, s-a demarat procedura de valorificare prin licitaţie publică, fiind organizate 7 şedinţe de licitaţie la care nu s-a prezentat niciun licitator. 
 
Au fost înregistrate...
...însă două oferte de cumpărare, fiind purtate negocieri cu cei doi ofertanţi, concretizate cu o ofertă fermă de achiziţionare formulată de SC Keops Serv SRL Petroşani, pentru un preţ total de 400.000 EURO + TVA, ofertă aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 31.03.2014. 
 
La data deschiderii...
...procedurii de insolvenţă, 20.04.2012, precum şi la data demarării procedurii de valorificare a activului şi a negocieri­lor cu cumpărătorul identificat, 19.11.2012, Legea nr. 85/ 2006, privind procedura insolvenţei, prevederea următoarele: „bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în cursul procesului penal”. 
 
Cu alte cuvinte,...
...de la data acceptării ofertei de vânzare si a plăţii avansului, în sarcina debitoarei Simar SRL, prin lichidatorul judiciar, s-a născut obligaţia de a transmite către SC Keops Serv SRL Petroşani imobilul proprietatea sa, înscris în CF 61168 Petroşani, liber de orice sarcini, conform dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la data acceptării ofertei de cumpărare. 
Îndeplinirea acestei obligaţii nu era însă posibilă decât cu condiţia radierii din Cartea Funciară a sechestrului asigurător instituit asupra imobilului, motiv pentru care a fost necesară formularea unei cereri de către lichidatorul judiciar, înregistrată sub nr. 2975/97/2012/a4 din 16.06.2014, la Tribunalul Hunedoara.
 
Lucrurile s-au complicat...
...întrucât, după acceptarea ofertei de cumpărare, art. 53 din Legea nr. 85/2006 a fost modificat prin Legea nr. 255/2013, în sensul că bunurile înstrăinate de lichidator sunt dobândite libere de orice sarcini „cu excepţia măsurilor asiguratorii sau măsurilor preventive specifice instituite în cursul procesului penal”. 
De altfel, cumpărătorul de bună-credinţă a achitat avansul, de 30%, respectiv suma de 662.398,08 lei, astfel cum se obligase în oferta sa de cumpărare.
 
Tribunalul Hunedoara...
...a apreciat că radierea sechestrului asigurător din Cartea Funciară şi strămutarea sarcinii asupra preţului rezultat din vânzare reprezenta o soluţie deopotrivă de legală şi echitabilă, garantând respectarea şi valorificarea drepturilor tuturor părţilor implicate. Astfel, în ipoteza vânzării imobilului, suma de 440.972 de lei, pentru care s-a instituit sechestru asigurător, putea fi indisponibilizată în întregime până la soluţionarea irevocabilă a procesului penal.
 
Prin Sentinţa civilă nr. 709/F/2014,...
...din 17 iulie 2014, Tribunalul Hunedoara a admis cererea formulată de către lichidatorul judiciar Insolvent Consult SPRL pentru debitoarea SC Simar SRL - în faliment, a dispus aprobarea vânzării imobilului, liber de orice sarcini, inclusiv radierea din CF 61168 Petroşani a sechestrului asigurător instituit în baza Ordonanţei emisă la data de 05.12.2012 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani în dosarul penal nr. 1261/P/2012, şi respectiv strămutarea sechestrului asupra preţului obţinut din vânzarea imobilului. 
 
Sentinţa amintită prevedea...
...şi un termen de recurs, de 7 zile de la comunicare. În 13 august 2014, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, s-a adresat Curţii de Apel Alba Iulia. Care, la data de 8 octombrie 2014, prin Hotărârea nr. 471/2014, i-a admis recursul, a modificat sentinţa atacată şi a respins cererea formulată de către lichidator. În esenţă, soluţia instanţei, una definitivă, nu a mai permis vânzarea blocului.
 
În paralel,...
...printr-o cerere adresată Judecătoriei Petroşani în dosarul penal 3010/278/2013 (dosar în care Simota este judecat pentru infracţiuni de evaziune fiscală în urma sesizării instanţei prin Rechizitoriul din 11 martie 2013, emis în dosarul 1261/P/2012, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani), lichidatorul judiciar cerea – în luna noiembrie 2014 – permisiunea de valorificare a bunului imobil sechestrat. Pronunţându-se asupra cererii, Judecătoria Petroşani a respins-o, la data 8 decembrie 2014, ca inadmisibilă.
 
Drept urmare,...
...SC Keops Serv SRL a cerut lichidatorului judiciar să i se restituie avansul achitat pentru activul „Bloc de locuinţe”, în sumă de 662.398,08 lei, având în vedere faptul că pentru acest activ nu s-a putut perfecta contractul de vânzare-cumpărare întrucât asupra imobilului este instituit un sechestru penal asiguratoriu, iar dispoziţiile legale actuale nu permit transferul activului liber de aceasta sarcină.
Drept urmare, în luna decembrie 2014, lichidatorul judiciar a propus Adunării Creditorilor adoptarea unei hotărâri cu privire la restituirea avansului în suma de 662.398,08 lei, cu menţiunea că - la data încasării - din această sumă a fost virată către bugetului statului taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 128.206,08 lei, şi către UNPIR cota de 2% aferentă fondului de lichidare în sumă de 10.683,84 lei.
 
În loc de concluzii
În lumina deciziilor unor instanţe, în acest caz Curtea de Apel Alba Iulia şi Judecătoria Petroşani, este evident că eventuala vânzare a imobilului nu este posibilă până la ridicarea sechestrului prin soluţionarea definitivă a dosarului penal deschis pe numele lui Alin Simota. 
În acest context, imobilul, evaluat la suma de  3.508.000 lei, dar pentru care s-a obţinut o ofertă de numai 400.000 de euro + TVA (adică în jur de 2,2 mili­oane de lei), riscă să se degradeze şi, în viitor, cel mai probabil peste câţiva ani de zile, să poată fi valorificat pentru o sumă mult mai mică. 
Ca un efect imediat, creditorii Simar SRL, printre care şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, cu o creanţă de peste 4,4 milioane de lei noi, nu vor mai încasa niciun leuţ până la eventuala valorificare a blocului (care, în condiţiile în care procesul lui Simota nici măcar nu s-a încheiat la Petroşani, ar putea fi posibilă abia peste câţiva ani de zile). 
În acest sens, indisponibilizarea sumei de 440.972 lei, pentru care s-a instituit sechestru asigurător până la soluţionarea irevocabilă a procesului penal, ar fi fost o măsură mult mai potrivită. Pe de o parte, statul se asigura că – dacă instanţa îl va găsi vinovat pe Alin Simota de evaziune fiscală în dosarul amintit – are deja banii la dispoziţie. Pe de altă parte, din diferen­ţa între suma indisponbilizată şi valoa­rea la care se reuşise primirea unei oferta de cumpărare, adică din peste 1,75 milioane de lei, atât statul, cât şi creditorii ar mai fi putut încasa câte ceva. Situaţia actuală nu face decât să aducă deservicii tuturor celor implicaţi. În plus, având în vedere declinul zonei şi al pieţei imobiliare, este foarte posibil ca, în 2-3 ani, pentru respectivul bloc să nu se primească nici măcar jumătate din valoarea ofertei de peste 2,2 milioane de lei.
 
Vă reamintim că,...
...în perioada 30.09.2008 – 28.11.2011, numai prin intermediul Simar SRL, Alin Simota a reuşit să acumuleze 7 file cec şi 129 de bilete la ordin refuzate la plată, instrumentele de plată totalizând ţepe în valoare totală de 13.442.347,38 de lei noi. Adică aproape 134,5 miliarde de lei vechi.

 Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

Comentarii articol (3 )

#1 ion11.01.2015,  23:18:42
Atentie blocul avea si teren
#2 adrian12.01.2015,  07:59:49
400000 de euro când un apartament în centru este 30000x28=840000 de euro doar apartamentele fără garaje și boxe
#3 kabuki12.01.2015,  18:00:33
la 7 licitatii nicio prezenta... Saraca zona... Da, adrian, a scazut si probabil ar mai fi scazut valoarea, daca prietenul de la keops ar mai fi fost dispus sa riste


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
Un nou ştrand este pe cale să se deschidă la Petroşani. Cu toate că nu are o capacitate foarte mare, ştrandul Complexului &bdquo[..]
28.07.2013, 21:42   |    0 comentarii

Vorbim despre planul efectiv, al parcelei de teren concesionată de la Primăria Petroşani. După diverse sesi[..]

18.04.2013, 22:13   |    1 comentarii

Ieri, în faţa Ambulatoriului de Specialitate din Petroşani [..]

02.04.2013, 00:57   |    4 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter