28.04.2015,  18:09:52 | 0 comentarii | 1865 vizualizari
Din metodele marca Simota. / Noi amănunte incredibile din mega dosarul de evaziune instrumentat de DIICOT
de Cătălin DOCEA
Mobile Serv Impex SRL,...
...cu sediul în Petroşani, str. Dacia, bl.J2, este o altă societate de tip fantomă de la care societăţile inculpatului Simota Alin au înregistrat achiziţii fictive.
Iniţial, societatea a avut ca asociat unic şi administrator pe Csiszer Ianyka. În cursul anului 2007, acesta şi-a cesionat părţile sociale după cum urmează 30% căre Mogoş Daniel, 30% căre Szain Atila Claudiu şi 40% căre Rotaru Marius Daniel, acesta din urmă devenind şi administrator. În acelaşi an, 2007 numitul Mogoş Daniel a cesionat părţile sociale căre Rotaru Marius Daniel. 
Ulterior, la începutul lunii septembrie 2010, iese din societate şi numitul Szain Atila Claudiu, numitul Rotaru Marius Daniel devenind asociat unic.
La începutul lunii ianuarie 2011, Rotaru Marius Daniel cesionează 80% din părţile sociale către numitul Orosz Kovacs Doroftei, iar apoi, la 27.01.2011, cesionează şi restul păţilor sociale, Orosz Kovacs Doroftei devenind asociat unic şi administrator.
 
Din verificările...
...efectuate la sediul Mobile Serv Impex SRL de către organele de inspecţie fiscală s-a constatat că această societate nu funcţiona la sediul declarat, este un operator de tip fantomă, din aria de competenţă a A.J.F.P. Hunedoara. 
Societatea a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, fiind înaintată sesizare penală la organele competente, dosarul penal fiind pe rol la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Din verificarea încrucişată pentru probarea realităţii furnizorilor Mobile Serv Impex SRL organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea şi-a înregistrat achiziţii fictive de la următoarele societăţi comerciale: Aris Street SRL Alba, Aris Car Serv SRL Alba, Mega Sun Power SRL Arad, Romana Calor SRL Cluj, Davron SRL Cluj, Uder Trans SRL Cluj, Bog Trans SRL Cluj, El şi En Puertas Cluj, VDS Trans Service SRL Mureş, Forest King SRL Mureş, CSF Trans SRL Cluj, Global Resources Solution SRL Hunedoara.
 
În perioada 27.09.2010 –17.08.2011,...
...Atomis Internaţional Prod SRL a înregistrat în evidenţa contabilă şi fiscală un număr de 21 facturi fiscale fictive care au menţionat ca emitent pe Mobile Serv Impex SRL, în valoare totală de 353.545,44 lei, din care TVA de 68.428,15 lei.
Din aceste facturi fiscale, un număr de 9 facturi sunt înregistrate în anul 2010, în valoare totală de 305.900,32 lei, din care TVA de 59.206,51 lei, iar 12 facturi sunt înregistrate în anul 2011 în valoare totalăde 47.645,12 lei, din care TVA de 9.221,64 lei, şi cuprind tranzacţii cu materiale de construcţii, piese de schimb auto, anvelope, materiale electrice sau alte materiale.
La intrarea în gestiune, valoarea fară TVA a acestor facturi a fost înregistrată pe stoc de materiale. Taxa pe valoarea adăugată dedusă de Atomis Internaţional Prod SRL din aceste facturi fiscale este 68.428,15 lei.
 
Facturile în cauză.. 
...nu oferă niciun indiciu cu privire la datele de expediţie, respectiv numele delegatului, mijlocul de transport, data şi ora când a avut loc expedierea, semnăturile de primire, iar de asemenea notele de intrare recepţie la beneficiar nu oferă informaţii cu privire la comisia de recepţie. 
 
În ceea ce...
...priveşte plata, ea s-a făcut în numerar, deseori chitanţele având o valoare mai mare decât plafonul legal de plăţi, de 5.000 de lei.
Mobile Serv Impex SRL este o societate care are sediul social în Petroşani şi care nu a funcţionat niciodată la sediu, având un comportament fiscal specific firmelor fantomă, fapt pentru care organele de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P. Hunedoara au sesizat organele de urmărire penală.
Tot în anul 2010 (începând cu luna noiembrie) facturi în care este menţionat ca emitent - vânzător Mobile Serv Impex SRL au fost utilizate şi înregistrate în evidenţa contabilă şi la altă societate controlată de inculpatul Simota Alin, respectiv Atomis SRL, cu acelaşi scop: de a beneficia de avantajul fiscal al deducerii de taxă pe valoarea adăugată prin evidenţierea unor achiziţii nereale de materiale sau alte bunuri, şi de a delapida importante sume de bani din societate prin evidenţierea fictivă a plăţii acestor facturi.
 
Mobile Serv Impex SRL...
...nu putea fi furnizor de bunuri materiale pentru alte societăţi întrucât nu avea cum să deţină aceste bunuri, nici o societate din cele pe care le-a indicat şi declarat ca furnizor pentru ea nu a raportat aceste tranzacţii. Mobile Serv Impex SRL este doar un furnizor de identitate pentru facturile emise cu datele ei.
 
Tranzacţiile...
...derulate între Atomis Internaţional Prod SRL şi Mobile Serv Impex SRL au un caracter fictiv, iar facturile fiscale fictive care au circulat pe această filieră comercială artificială au generat beneficii fiscale doar la Atomis Internaţional Prod SRL, prin deducerea de taxă pe valoarea adăugată necuvenită.
 
Prin înregistrarea...
...acestor facturi fictive în evidenţa contabilă şi fiscală la Atomis Internaţional Prod SRL s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 68.428 lei, reprezentând TVA, aferent perioadei 2010-2011 (în cotă de 24%, dedus nelegal), la care se adaugă dobânzi şi penalităţi.
 
Atomis Internaţional Prod SRL...
...a evidenţiat plăţi în numerar căre Mobile Serv Impex SRL, în valoare de 353.545,44 lei, după cum urmează 166.313,52 lei plăţi prin casieria societăţii în anul 2010; 187.231,92 lei plăţi prin casieria societăţii în anul 2011.
Plăţile scriptice evidenţiate către Mobile Serv Impex SRL, în sumă de 166.313,52 lei, reprezintă ieşiri certe de sume de bani din Atomis Internaţional Prod SRL. Sursa de finanţare a acestor plăţi către Mobile Serv Impex SRL o reprezintă fluxurile financiare de sume de bani transferate din Atomis SRL în perioada 01.11.2010-19.11.2010, în valoare de 300.000 lei, reprezentând avansuri cedare creanţă, şi contabilizate la Atomis Internaţional Prod SRL pe contul 461„debitori”.
 
Important de precizat...
...că aceste sume de bani transferate sunt sume certe, întrucât ele au fost constituite la Atomis SRL din viramente bancare din conturile societăţii către casierie, cu precădere din luna octombrie 2010, în valoare de 590.791 de lei (cu sold de casă la 31.10.2010 de 533.767 de lei) şi luna noiembrie 2010, în valoare de 295.680 lei.
 
Pentru plăţile...
...evidenţiate în luna martie 2011, în sumă de 139.586,80 lei, sursele de finanţare a acestor plăţi scriptice către Mobile Serv Impex SRL le pot reprezenta fluxurile financiare transferate din Atomis SRL din perioada ianuarie-martie 2011 în sumă de 209.100,25 lei, care au fost contabilizate la ATOMIS SRL în debitul contului 462 „creditori”, iar la Atomis Internaţional Prod SRL în creditul contului 461 ”avansuri” cu menţiunea „cedare creanţă”, drept restituiri. 
 
Sursa...
...de acoperire a acestor plăţi evidenţiate de Atomis SRL ca efectuate către Atomis Internaţional Prod SRL o reprezintă împrumuturile scriptice acordate de administratorul Acs Mihaela Ramona societăţii la începutul anului 2011 în valoare de 730.000 de lei. Atomis Internaţional Prod SRL putea să acopere o parte din plăţile scriptice către Mobile Serv Impex SRL şi din celelalte încasări diverse de numerar.
 
Pentru plăţile evidenţiate...
...în luna august 2011 în sumă de 47.645,12 lei, sursa de acoperire a acestora o reprezintă împrumuturile scriptice în lei evidenţiate ca acordate societăţii de către administratorul Grozea Mihai Andrei în perioada 29.07.2011- 17.08.2011, în valoare de 85.000 de lei.
Pentru plăţile scriptice efectuate în cursul anului 2011 nu s-au identificat surse certe de provenienţă a banilor din casă care să acopere aceste plăţi (nu s-au identificat transferuri bancare).
 
Practic...
...prin plăţile efectuate în contul acestor tranzacţii fictive s-a delapidat din Atomis Internaţional Prod SRL suma de 166.313,52 lei în cursul anului 2010.
 
 
În perioada 01.11.2010 –30.09.2011,...
...Atomis SRL a înregistrat în evidenţa contabilă şi fiscală un număr de 104 facturi fiscale fictive care au ca emitent pe Mobile Serv Impex SRL, în valoare totală de 3.169.946 de lei, din care TVA 613.538 de lei. Din aceste facturi fiscale, un număr de 74 sunt înregistrate în anul 2010, în valoare totală de 1.522.787,72, din care TVA de 294.733,12 lei, iar 30 sunt înregistrate în anul 2011, în valoare totală de 1.647.158,47 lei, din care TVA de 318.804,87 lei.
 
Cu ocazia verificării...
...efectuate de către organele fiscale la Atomis SRL s-a constatat că societatea a desfăşurat tranzacţii comerciale cu Mobile Serv Impex SRL, aceasta având calitatea doar de furnizor. Tranzacţiile comerciale au fost efectuate în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 555/25.10.2010, încheiat între Atomis SRL şi Mobile Serv Impex SRL, având ca obiect vânzarea de materiale de construcţii. Contractul este semnat Ia cumpărăor de către inculpata Acs Mihaela Ramona, administratorul Atomis SRL, şi la vânzător de administratorul Mobile Serv Impex SRL, numitul Rotariu Marius. Analizând documentele care au stat la baza înregistrării în evidenţa contabilă şi în jurnalele de cumpărări, organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele: facturile emise de vânzător nu au completate datele privind expediţia, respectiv numele delegatului, mijlocul de transport, data şi ora când a avut loc expedierea, semnăurile de primire; notele de recepţie şi constatare diferenţe sunt emise dintr-un program informatic utilizat, nefiind precizată analitic comisia de recepţie care a efectuat efectiv această operaţiune, pe aceste note de recepţie fiind aplicată ştampila societăţii şi o semnăură indescifrabilă materialele în cauză au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare; în ce priveşte plata contravalorii facturilor emise, aceasta s-a efectuat în numerar prin chitanţe emise de vânzător, respectiv casier Orosz Kovacs Doroftei.
 
Din verificările...
...efectuate la sediul Mobile Serv Impex SRL de către organele de inspecţie fiscală s-a constatat că această societate nu funcţionează la sediul declarat, este un operator de tip fantomă din aria de competenţă a A.J.F.P. Hunedoara, societate care a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, fiind înaintată sesizare penală la organele competente.
 
Din verificarea încrucişată..
...pentru probarea realităţii furnizorilor Mobile Serv Impex SRL organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea şi-a înregistrat achiziţii fictive de la următoarele societăţi comerciale: Aris Street SRL Alba, Aris Car Serv SRL Alba, Mega Sun Power SRL Arad, Romana Calor SRL Cluj, Davron SRL Cluj, Uder Trans SRL Cluj, Bog Trans SRL Cluj, El şi En Puertas Cluj, VDS Trans Service SRL Mureş, Forest King SRL, Mureş, CSF Trans SRL Cluj, Global Resources Solution SRL Hunedoara.
 
Valoarea totală..
...a facturilor care au ca emitent pe Mobile Serv Impex SRL, înregistrate în evidenţa contabilă la Atomis SRL este de 3.169.946,19 lei, din care TVA de 613.537,99 lei, şi cuprind tranzacţii cu materiale de construcţii sau alte materiale.
 
Valoarea fară TVA...
...a acestor facturi este de 2.556.408,19 lei şi aceasta a fost înregistrată în evidenţa contabilă după cum urmează 2.238.220,19 lei, materiale înregistrate pe cheltuieli care influenţează profitul impozabil; 318.188,00 lei, materiale rămase în stoc.
La intrarea în gestiune valoarea fără TVA a acestor facturi, a fost înregistrată pe stoc de materiale, ca mai apoi în baza bonurilor de consum întocmite, o parte, să ie înregistrate pe cheltuieli de exploatare.
 
Urmare a...
...înregistrării în contabilitatea Atomis SRL a acestor achiziţii fictive s-au cauzat următoarele prejudicii bugetului de stat: 613.538 de lei, reprezentând TVA dedus ilegal; 358.115 lei (cotă de 16%), reprezentând impozit pe profit, urmare a evidenţierii pe cheltuielile de exploatare ale societăţii a sumei de 2.238.220,99 lei, în perioada noiembrie 2010 - martie 2012. 
 
Modalitatea de plată...
...înregistrată în evidenţa contabilă a Atomis SRL a facturilor care au ca emitent pe Mobile Serv Impex SRL, se prezintă astfel: 690.000,00 lei în numerar prin casieria societăţii, în perioada 01.11.2010-31.12.2010, fiind întocmite fictiv un număr de 52 chitanţe de încasare numerar; 2.479.946,19 lei în numerar prin casieria societăţii în perioada 17.02.2011-15.09.2011, fiind întocmite fictiv un numă de 63 chitanţe de încasare numerar.
 
Sumele menţionate...
...pe chitanţe depăşesc plafonul legal permis la plata în numerar, în 2010 de regulă au fost întocmite pentru suma de 13.000 lei, cu excepţia a două care sunt pentru suma de 20.000. În anul 2011 sumele menţionate pe chitanţe depăşesc de regulă 20.000 lei, până la 62.388,19 lei. 
 
Suma totală..
...a plăţilor în numerar evidenţiate scriptic ca efectuate de Atomis SRL către Mobile Serv Impex SRL este în valoare de 3.169.946,19 lei. Valoarea totală a plăţilor în numerar evidenţiate ca efectuate către Mobile Serv Impex SRL, de Atomis SRL şi care reprezintă ieşiri certe de sume de bani este de 1.629.227,44 lei. Această sumă evidenţiată scriptic ca şi plată către Mobile Serv Impex SRL a fost scăzută din soldul de casă şi ea coincide, ca şi sursă de finanţare, cu o serie de transferuri bancare de numerar din conturile societăţii către casierie, atât în perioada premergătoare, regăsite în sold, cât şi în perioada evidenţierii plăţilor, în cuantum care acoperă aceste ieşiri de bani.
 
Diferenţa de plăţi...
...în sumă de 1.540.718,75 lei, scăzută din registrul de casă ca şi plăţi scriptice către Mobile Serv Impex SRL, a fost acoperită din alte surse de finanţare fictive sau incerte (sub aspectul existenţei lichidităţilor).
 
Principala sursă...
...de finanţare a acestor plăţi o reprezintă împrumutul fictiv acordat societăţii de inculpata Acs Mihaela Ramona în data de 25.11.2010, în valoare totală de 280.000 de lei, prin emiterea şi înregistrarea în registrul de casă şi în evidenţa financiar contabilă (în contul 455 „asociaţi conturi curente” analitic ACS) a dispoziţiei de încasare cu această sumă şi împrumuturile scriptice acordate societăţii de inculpata Acs Mihaela Ramona în perioada 01.06.2011-29.06.2011, în valoare totală de 897.000 lei, prin emiterea şi înregistrarea în registrul de casă şi în evidenţa financiar contabilă (în contul 455 „asociaţi conturi curente” analitic ACS) a unui numă de 15 dispoziţii de încasare cu valoare unitară cuprinsă între 50.000 de lei şi 61.000 de lei.
 
Pe lângă aceste surse,...
...diferenţa de plăţi în valoare de 363.718,75 lei, scăzută din soldul de casă este acoperită din fluxuri financiare de încasare de natură comercială sau de decontare în cadrul grupului afiliat, pentru care există o incertitudine asupra existenţei lichidităţilor, astfel că nu a fost luată în considerare ca plată reală.
 
Practic,...
...în contul plăţilor înregistrate aferent relaţiei comerciale fictive cu Mobile Serv Impex SRL s-a delapidat din Atomis SRL suma de 1.629.227,44 lei.
(va urma)

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Pe aceeasi tema
În evidenţa contabilă a Atomis Internaţional Prod SRL, în perioada anilor 2004-2007, au fost evidenţiate scriptic &ici[..]
29.04.2015, 20:10   |    0 comentarii
Bilanțul dosarului 2220/97/2015, intrat recent pe rolul Tribunalului Hunedoara: 19 inculpați persoane fizice, cinci firme inculpate,[..]
27.04.2015, 17:38   |    1 comentarii

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter