29.04.2015,  20:10:55 | 0 comentarii | 3106 vizualizari
Continăum dezvăluirile din manualul de evaziune. Iată ce sume colosale de bani a delapidat şi spălat Alin Simota
de Cătălin DOCEA
În evidenţa contabilă a Atomis Internaţional Prod SRL, în perioada anilor 2004-2007, au fost evidenţiate scriptic împrumuturi acordate de asociatul şi administratorul societăţii, Simota Alin, în sumă de 7.524.739,97 lei, după cum urmează: 1.260.200 lei, în numerar prin casieria societăţii în anul 2004, evidenţiate în contul 455; 5.181.824 lei, în numerar fără ca sumele să mai fie înregistrate prin casieria societăţii în luna mai 2004, fiind stinsă, pe bază de referat care însumează trei chitanţe cu această valoare, obligaţia de plată scriptic constituită către S.C. Dagemis Market SRL, împrumuturi evidenţiate în contul analitic 455Simota; 106.615,97 lei, în numerar prin casieria societăţii în luna iulie 2004, evidenţiate în contul analitic 455Simota; 216.000 lei, în numerar prin casieria societăţii în lunile noiembrie-decembrie 2004, evidenţiate în contul analitic 455Simota, după ce iniţial au fost evidenţiate în contul 455; 360.100 lei, în numerar prin casieria societăţii în anul 2005, evidenţiate în contul analitic 167Simota; 400.000 lei, prin virament bancar în luna aprilie 2005, evidenţiate în contul analitic 167Simota.
 
Pentru împrumuturile...
...în sumă totală de 7.524.739,97 lei au fost identificate următoarele destinaţii: 
- 1.413.091,49 lei, utilizaţi ca sursă de finanţare pentru plăţi diverse în cadrul raporturilor comerciale sau de decontare cu terţii sau sume depuse în conturile curente la diferite bănci;
- 365.550 lei, utilizaţi pentru plăţi evidenţiate către S.C. SDG Company SRL;
- 5.181.824 lei, plăţi evidenţiate fictiv prin referatul de decontare din data de 31.05.2004, şi care are la bază cele trei chitanţe fictive în valoare totală de 5.181.824 lei aparent emise de S.C. Dagemis Market SRL; 
- 564.274,48 lei, plăţi evidenţiate fictiv către S.C. Prinţesa SRL.
 
Pentru împrumuturile...
...către societăţi ale administratorului Simota Alin, în sumă de 7.524.739,97 lei, au fost întocmite şi evidenţiate un număr de 144 dispoziţii de încasare, fără număr de identificare, fiind aplicată data şi numele persoanei care împrumută şi fără semnătura persoanelor autorizate, iar un împrumut s-a efectuat prin virament cu ordin de plată. De asemenea a fost folosit un referat de decontare în data de 31.05.2004 pentru înregistrarea şi decontarea fictivă către S.C. Dagemis Market SRL.
Pentru acest împrumut şi pentru o parte din sumele împrumutate în anul 2004 a fost încheiat între Simota Alin şi S.C. Atomis Internaţional Prod SRL contractul de împrumut nr. 10/06.01.2004, în valoare de 6.000.000 de lei, semnat din partea societăţii de Pasăre Florin Ilie.
Un alt contract este cel aferent împrumutului de 400.000 lei, unde între Simota Alin şi societate a fost încheiat contractul de împrumut nr.758/ 04.04.2005.
 
În perioada anilor...
...2004-2007, Simota Alin a împrumutat către Atomis Internaţional Prod SRL suma totală de 7.524.739,97 lei, din care suma de 5.746.098,48 reprezintă cu certitudine împrumuturi fictive din care s-au finanţat achiziţiile fictive de la Dagemis Market SRL şi Prinţesa SRL.
În contul împrumuturilor, în perioada 2.12.2004-19.01.2006 s-a restituit de către S.C. Atomis Internaţional Prod SRL către Simota Alin suma de 3.949.884,26 lei. De asemenea, Simota Alin a renunţat la restituirea sumei de 3.574.855,71 lei, astfel că la data de 19.01.2006 soldul era zero.
În cauză, cu privire la restituirea sumei de 3.949.884,26 lei, există transferuri bancare de numerar către casierie pentru suma de 1.585.725 lei RON.
Transferurile bancare de numerar din conturile societăţii către casierie, sunt acele sume de bani ridicate din conturile societăţii de către persoane autorizate să efectueze operaţiuni din cont pe bază de foi de retragere sau prin ATM-uri, sume de bani care au fost evidenţiate în registrul de casă al societăţii.
Astfel, în perioada 02.12.2004-31.12.2004, cu 16 dispoziţii de plată, fără număr de identificare şi fără să fie semnate de persoanele autorizate, în valoare totală de 357.225 de lei, s-au evidenţiat prin registrul de casă restituiri de sume împrumutate de Simota Alin societăţii în perioadele anterioare.
În perioada analizată s-au efectuat transferuri de bani din conturile bancare către casierie în sumă de 231.000 lei. Din suma de 357.225 de lei, evidenţiată ca împrumut restituit, s-au putut cu siguranţă identifica drept restituiri certe de sume de bani cele care au ca sursă transferurile de numerar din conturile bancare ale societăţii către casierie din ziua efectuării plăţii sau dintr-o perioadă anterioară apropiată, cu sume regăsite în sold, respectiv în cazul perioadei sus-amintite suma de 201.571 lei.
Diferenţa de 155.654 lei, evidenţiată ca împrumut restituit către Simota Alin în această perioadă, a avut ca sursă de finanţare diversele încasări de natură comercială sau din fluxuri de decontare ale S.C. Atomis Internaţional Prod SRL
În perioada 03.02.2005-30.06.2005, cu 27 dispoziţii de plată, fără număr de identificare şi fără să fie semnate de persoanele autorizate, în valoare totală de 478.500 lei, s-au evidenţiat prin registrul de casă restituiri de sume împrumutate de Simota Alin societăţii în perioadele anterioare.
În perioada analizată s-au efectuat transferuri de bani din conturile bancare către casierie în sumă totală de 876.260 lei.
Din suma de 478.500 lei evidenţiată ca împrumut restituit s-au putut identifica cu siguranţă ca fiind restituiri certe de sume de bani cele care au ca sursă transferurile de numerar din conturile bancare ale societăţii către casierie din ziua efectuării plăţii sau dintr-o perioadă anterioară apropiată, cu sume regăsite în sold, respectiv în cazul perioadei sus-amintite suma de 404.000 lei.
Diferenţa de 74.500 lei, evidenţiată ca împrumut restituit către Simota Alin în această perioadă, a avut ca sursă de finanţare diversele încasări de natură comercială sau de decontare ale S.C. Atomis Internaţional Prod SRL, evidenţiate în registrul de casă evidenţa contabilă.
În perioada 02.08.2005-19.01.2006, cu 28 dispoziţii de plată, fără număr de identificare şi fără să fie semnate de persoanele autorizate, în valoare totală de 750.000 de lei, s-au evidenţiat prin registrul de casă restituiri de sume împrumutate de Simota Alin societăţii în perioadele anterioare.
În perioada analizată s-au efectuat transferuri de bani din conturile bancare către casierie în sumă totală de 1.748.521 lei. 
Întreaga sumă de 750.000 Iei evidenţiată ca împrumut restituit reprezintă restituiri certe de sume de bani din cele care au ca sursă transferurile de numerar din conturile bancare ale societăţii către casierie din ziua efectuării plăţii sau dintr-o perioadă anterioară apropiată, cu sume regăsite în sold.
Din restituirile de împrumuturi evidenţiate ca acordate de administratorul Simota Alin în sumă totală de 1.585.725 lei pentru suma de 1.355.571 lei (201.571 lei + 404.000 lei + 750.000 lei) sursa de finanţare o reprezintă transferurile de numerar din conturile bancare ale societăţii către casierie din perioada circumscrisă plăţii, astfel că această sumă şi anume 1.355.571 Iei reprezintă ieşiri certe de sume de bani din societate.
Pe lângă restituirile de împrumuturi care au fost efectuate prin înregistrarea lor în registrul de casă, prin plată şi scăderea lor din soldul de casă, s-au mai evidenţiat şi operaţiuni de restituire prin utilizarea unor metode dar şi articole contabile care nu exprimă un fundament economic şi care vin să probeze faptul că o parte din împrumuturile  evidenţiate ca acordate societăţii de către Simota Alin sunt fictive şi au fost evidenţiate pentru a acoperi plăţi fictive de furnizori (ex. Dagemis Market SRL).
În acest sens, iată câteva exemple de restituiri de împrumuturi sau de stingere a obligaţiei de restituire prin renunţarea la a mai solicita restituirea:
- în data de 30.06.2005, s-a stins o obligaţie de restituire de împrumut către Simota Alin în sumă de 1.145.760,26 lei, prin cedarea unor creanţe, evidenţiate scriptic, pe care S.C. Atomis International Prod SRL le avea de încasat de la S.C. Simar SRL;
- în data de 30.06.2005, s-a stins o obligaţie de restituire de împrumut către Simota Alin în sumă de 453.749 lei, prin cedarea unor creanţe, evidenţiate scriptic, pe care S.C. Atomis International Prod SRL le avea de încasat de la S.C. Cosarelli Company SRL;
- în data de 30.10.2005 între Simota Alin şi S.C. Atomis Internaţional Prod SRL s-a încheiat actul adiţional nr. 1 la ctr. nr. 10/06.01.2004 prin care Simota Alin renunţă a mai solicita restituirea sumei de 3.574.855,71 lei din împrumutul scriptic iniţial din care s-au acoperit plăţile fictive către S.C. Dagemis Market SRL. Pe acest considerent valoarea de 3.574.855,71 lei a fost evidenţiată pe veniturile societăţii, fiind întocmit articolul contabil 167 Simota la 7588”Alte venituri din exploatare”, încărcarea conturilor de venituri nu a mărit sarcina fiscală a S.C. Atomis International Prod SRL întrucât societatea deţinea certificat de investitor în zonă defavorizată, fiind scutită la plata impozitului pe profit.
Ca modalitate de înregistrare în evidenţa contabilă a împrumuturilor de la asociaţi pe lângă contul specific 455”Asociaţi conturi curente’utilizat de regulă de S.C. Atomis Internaţional Prod SRL, începând cu luna decembrie 2004 s-a utilizat şi contul 167 „Alte împrumuturi” care nu era specific pentru asemenea operaţiuni, însă a fost utilizat şi pentru a disimula împrumutul fictiv de peste 5.000.000 lei acordat şi evidenţiat scriptic care a fost sursă de acoperire a plăţilor fictive către S.C. Dagemis Market SRL şi ulterior către S.C. Prinţesa SRL. Acest cont a fost utilizat până în luna octombrie 2005 când împrumuturile rămase în sold au fost contabilizate pe venituri prin renunţarea administratorului Simota Alin de a mai solicita restituirea lor.
Practic s-a delapidat din societate în perioada mai 2004 - ianuarie 2006, suma de 1.355.571 lei RON, suma de bani fiind şi „spălată”, dobândind provenienţă legală şi anume: restituire împrumut.
 
În cauză s-a efectuat...
...şi o verificare cu privire la situaţia veniturilor legal obţinute de către inculpatul Simota Alin în perioada de comitere a infracţiunilor, reieşind următoarele:
Persoana fizică Simota Alin este înregistrată în baza de date a ANAF cu venituri realizate începând cu anul 2000.
În perioada 2000-2003, inculpatul Simota Alin a obţinut venituri nete în sumă de 31.534 lei, 30.429 lei din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Simar Comimpex SRL, iar 1.105 lei din cedarea folosinţei bunurilor.
În anul 2004 a obţinut venituri nete în sumă de 12.280 lei, din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Simar Comimpex SRL şi colaborări cu S.C. Consmin S.A. şi S.C. Atomis International Prod SRL
 
Sume de bani delapidate din societate şi spălate 
In anul 2007, a obţinut venituri nete în sumă de 9.156 lei, din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Simar Comimpex SRL şi colaborări cu S.C. Atomis Internaţional Prod SRL
În anul 2008 a obţinut venituri nete în sumă de 279.783 lei, 158.127 lei din salarii, cu loc de muncă permanent la Atomis Internaţional Prod SRL şi colaborări cu Simar Comimpex SRL, Elco Invest Company SRL, Simar SRL, Cosarelli Company SRL, UAT Jud. Hunedoara şi 121.656 lei dividende de la S.C. Casa Cochet SRL.
In anul 2009 a obţinut venituri nete în sumă de 30.960 lei, 27.271 lei din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Atomis Internaţional Prod SRL şi colaborări cu aceleaşi societăţi din anul 2008 şi 3.689 lei din contract de mandat.
In anul 2010 a obţinut venituri nete în sumă de 26.283 lei, 25.053 lei din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Atomis Internaţional Prod SRL şi colaborări cu S.C. Simar Comimpex SRL, S.C. Elco Invest Company SRL, S.C. Simar SRL, UAT Jud. Hunedoara şi 1230 lei din contract de agent.
In anul 2011 a obţinut venituri nete în sumă de 24.085 lei, din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C Atomis Internaţional Prod SRL şi colaborări cu S.C. Simar Comimpex SRL, S.C. Simar SRL şi UAT Jud. Hunedoara .
în anul 2012 a obţinut venituri nete în sumă de 303.879 lei, 122.600 lei din salarii, cu loc de muncă permanent la S.C. Atomis Internaţional Prod SRL şi colaborări cu S.C. Simar Comimpex SRL, S.C. Simar SRL şi UAT Jud. Hunedoara, Primăria Petroşani, 181.270 lei din vânzări imobiliare, 9 lei din dividende.
în anul 2013 a obţinut venituri nete în sumă de 5.009 lei, din salarii, colaborări cu S.C. Simar Comimpex SRL şi Primăria Petroşani.
In total pentru perioada 2004-2014, din consultarea aplicaţiei informatice gestionate de A.N.A.F. privind veniturile realizate de persoanele fizice, pentru inc. Simota Alin au fost identificate venituri nete în sumă de 713.790 lei, în următoarea structură:
- 405.936 lei, venituri nete de natură salarială;
- 121.665 lei, venituri nete din dividende;
- 4.919 lei, venituri nete din contracte de mandat sau agent;
- 181.270 lei, venituri nete din tranzacţii imobiliare;
De asemenea, în luna decembrie 2005 inc. Simota Alin în calitate de asociat la S.C. Atomis Internaţional Prod SRL a încasat dividende în sumă de 555.750 Iei de la această societate (rezultatele financiare ale societăţii la acel moment erau deja influenţate de fraudele comise în legătură cu S.C. Dagemis Market SRL şi S.C. Prinţesa SRL).
Aceste dividende nu au fost declarate prin Declaraţia informativă cod 205 privind impozitul reţinut pentru veniturile cu reţinere la sursă, însă impozitul pe dividende aferent a fost reţinut şi declarat prin Declaraţia cod 100 privind obligaţiile la bugetul de stat depusă de S.C. Atomis Internaţional Prod SRL la 
organul fiscal.
 
Prin urmare…
… veniturile totale identificate ca realizate de Simota Alin în perioada 2004-2014 sunt în valoare de 1.269.540 lei.
Se poate observa cu uşurinţă că inc. Simota Alin nu dispunea de venituri legale pentru a împrumuta S.C. Atomis Internaţional Prod S.R.L, cu sumele menţionate mai sus, şi nici indirect celelalte firme afiliate. Cuantumul veniturilor legale din anumiţi ani, indică venituri la limita de jos, aproape de nivelul de subzistenţă, existând o discrepanţă uriaşă, între veniturile legale şi traiul luxos afişat de către inculpat, ceea ce denotă faptul că inculpatul a beneficiat de mari sume de „bani negrii”, bani proveniţi din infracţiuni, inculpatul confundând patrimoniul persoanelor juridice la care era asociat cu buzunarul propriu.
O mică parte din dispoziţiile de încasare a fost întocmită  de o persoană de la biroul expertului contabil Popa Gheorghe, în condiţiile menţionate de acesta din urmă în declaraţia din 23.02.2015.
Este de menţionat că în baza contractului pe care îl avea cu societatea, martorul Popa Gheorghe, la solicitarea inc. Simota Alin, a întocmit în scris informări către S.C. Atomis Internaţional Prod SRL, S.C. Simar SRL, S.C. Simar Comimpex SRL cu privire la prevederile Legii nr. 656/2002 privind spălarea banilor, aducând la cunoştinţă faptul că societăţile trebuie să desemneze o persoană ca raportor către O.N.P.C.S.B. , menţionând şi operaţiunile ce trebuie raportate la oficiu.
În cazul S.C. Atomis Internaţional Prod SRL una dintre informări a predat-o pe semnătură inc. Preda Mihaela, la data de 22.04.2005, pentru a o transmite inc. Simota Alin . Informarea face menţiune expresă la împrumuturile asociatului care depăşesc plafonul legal (fie singular, fie prin operaţiuni legate între ele ) şi care trebuie raportate dacă sunt efectuate în numerar în casă.


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 4  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
Mobile Serv Impex SRL,...
...cu sediul în Petroşani, str. Dacia, bl.J2, este o altă societate de tip f[..]
28.04.2015, 18:09   |    0 comentarii
Bilanțul dosarului 2220/97/2015, intrat recent pe rolul Tribunalului Hunedoara: 19 inculpați persoane fizice, cinci firme inculpate,[..]
27.04.2015, 17:38   |    1 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter