03.05.2015,  18:22:17 | 1 comentariu | 2153 vizualizari
Şi aici şi-a băgat coada... / Zona Brădet, reabilitată cu balast exploatat ilegal din albia Jiului. Materiale descărcate fictiv de Atomis SRL pe lucrarea cuprinsă într-un proiect european. Delapidare de aproape 6,8 miliarde de lei vechi. Posibil conflict de interese
de Cătălin DOCEA
Procurorii DIICOT au analizat în detaliu relaţia dintre SC Atomis SRL Petroşani, controlată de Alin Simota, şi Shipping Top Invest SRL, cu sediul social în Constanţa. Astfel s-a descoperit, plecând de la această relaţie comercială pur fictivă, faptul că Simota a descărcat fictiv materiale de construcţii pe lucrarea de la Brădet, subcontractată de la Acomin SA, executantul de facto al lucrărilor pe proiectul european „Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”.
Consultând arhiva anului 2012 am descoperit că lucrările de la Brădet, încheiate – odată cu tot proiectul – în luna octombrie a aceluiaşi an, au fost în parte executate în perioada în care Alin Simota avea calitatea de consilier local al municipiului Petroşani, dar controla – după cum au arătat procurorii DIICOT – mai multe firme, printre care şi Atomis SRL. De aici şi posibilul conflict de interese invocat în titlu, aspect nemenţionat însă în constatările procurorilor din dosarul 91D/ P/ 2013 al DIICOT Alba Iulia (nr. 2220/ 97/ 2015 la Tribunalul Hunedoara).
 
În perioada 11.02.2012 – 31.03.2012,...
...Atomis SRL a înregistrat în evidenţa contabilă şi fiscală un număr de 4 (patru) facturi fiscale fictive având ca emitent Shipping Top Invest SRL, în valoare de 759.576,53 lei, din care TVA în sumă de 147.015 lei. Pentru aparenţă de veridicitate, au fost întocmite în fals o serie de documente, în primul rând două contracte de vânzare – cumpărare şi două contracte de custodie.
 
Concret,...
...în perioada 16.02.2012 – 27.03.2012, au fost emise facturi (cu numerele 375, 376, 378 şi 379) şi valori de 220.000,35 lei, 72.086,60 lei, 220.521,60 lei şi 246.968,32 lei, fiind astfel dedusă TVA în sumă de 147.014 lei. „Achitarea” contravalorii facturilor s-a făcut cu un număr de 31 de chitanţe, cu sume cuprinse într 18.000 şi 40.000 de lei. Contravaloarea netă a facturilor a fost înregistrată în contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi”.
 
Ulterior,...
...printr-un număr de 600 de avize de expediţie întocmite în fals, materialele au fost scăzute pe materiale consumabile, iar apoi au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare, fiind astfel afectat impozitul pe profit şi majorate artificial cheltuielile societăţii. În urma analizei documentelor a rezultat că avizele de însoţire a mărfii nu au semnătură de primire, nu se poate identifica locul din care au fost aprovizionate mărfurile, în ce gestiune şi cărui gestionar au fost predate. Nu au fost însoţite de documente justificative din care să rezulte calitatea, compoziţia. Notele de recepţie nu au fost semnate de o comisie, iar bonurile de consum nu aveau dată ori semnătură nici la gestionar, nici la primitor. 
 
Materiale scăzute în fals pe Brădet
Din analiza evidenţei contabile a SC Atomis SRL a rezultat că materialele au fost descărcate prin bonuri de consum de punctul de lucru Brădet. Nu au fost depistate situaţii de lucrări din care să rezulte realitatea consumului la acest punct de lucru şi nici facturi fiscale emise către clienţi în care să fie inclusă contravaloarea materialelor aprovizionate. 
 
În privinţa Shipping Top Invest SRL,...
...inspectorii ANAF au constatat că, având în vedere obiectul de activitate („Intermediere în comerţ cu mobilă, articole de menaj şi fierărie”), firma nu avea posibilitatea de a furniza Atomis SRL produse de balastieră. Din analiza declaraţiei privind achiziţiile, livrările şi prestările în privinţa relaţiei cu Atomis SRL au rezultat diferenţe semnificative, existând suspiciuni serioase în privinţa corectitudinii declaraţiilor acestui agent economic.
 
Având în vedere aspectele...
...anterior prezentate în sinteză, organele de inspecţie fiscală au considerat că operaţiunile derulate între Atomis SRL şi Shipping Top Invest SRL nu sunt reale, nu au conţinut economic, nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.
 
Caracterul fictiv...
...al tranzacţiilor rezultă şi din cercetările efectuate cu privire la cele 600 de avize de transport înregistrate pe această relaţie comercială creată artificial. Pe avize sunt menţionate mai multe persoane-delegaţi (Călini Toader, Iloaie Ştefan şi Stânei Petru) şi mijloace de transport (BN 54 PET, BN 55 PET şi BN 11 KUZ). BN 11 KUZ nu apare în bazele de date ale Poliţiei Române, iar BN 54 PET şi BN 55 PET aparţin Leomina Agroprod SRL Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud, societate administrată de Petru Scridon.
 
În urma cercetărilor,...
...au fost identificaţi delegaţii Călini Toader şi Iloaie Ştefan, dar nici o persoană cu numele Petru Stânei. A reieşit astfel faptul că, în cursul anului 2012, Iordan Ion Alin (având calitatea de martor în acest dosar) a avut o înţelegere cu Simota Alin, în sensul de a transporta balast din albia pârâului Galbena (mina Petrila) în locul denumit Brădet, din Petroşani, acolo unde Atomis SRL efectua lucrări la amenajarea parcului, lucrări subcontractate de la Acomin SA. 
 
Facem o paranteză...
...pentru a preciza că, pe toată durata derulării lucrărilor în cadrul proiectului„Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”, finanţat din fonduri europene, nicio firmă de-a lui Simota nu a fost amintită ca subcontractant al Acomin SA. De altfel, nici în documentele disponibile astăzi în SEAP nu se specifică vreo legătură a firmelor lui Simota cu proiectul menţionat.
 
Revenim la caz şi,...
...în cele ce urmează, arătăm că, în vederea efectuării prestaţiei asupra căreia s-a înţeles cu Simota, Iordan a închiriat de la Petru Scridon, administrator al firmei din Bistriţa Năsăud, două camioane, cu numerele BN 54 PET şi BN 55 PET, iar de la Drumad SRL Oradea un camion înmatriculat BH 11 KUZ.
 
Din declaraţiile martorilor...
...Iordan, Scridon, Călini, Iloaie şi Costin (ultimul fiind reprezentant al firmei din Oradea) rezultă că nu s-au efectuat transporturile menţionate pe cele 600 de avize, acestea fiind întocmite în fals pentru a crea aparenţă de veridicitate relaţiei comerciale fictive dintre Atomis SRL şi Shipping Top Invest SRL. Martorii Călini şi Iloaie au depus la dosar însemnări cu privire la transporturile efectuate (din care rezultă că s-au efectuat doar pe raza judeţului Hunedoara).
 
Faptul că materialele...
...achiziţionate fictiv de la Shipping Top Invest SRL au fost descărcate fictiv pe lucrarea de la Brădet este confirmat şi de declaraţie martorului Francisc Acs:
„(...) Menţionez că acest şantier privea reamenajarea zonei Brădet din municipiul Petroşani. Aici s-a amenajat amfiteatrul din parc, trei parcări, aleile şi parcul. Potrivit proiectului, pe care l-am citit, se prevedea ca în zonele unde urma să se pună piatră să se aplice un strat de 20 cm balast compactat, 10 cm piatră concasată, 7 cm nisip, şi apoi piatră cubică, apoi şapă M100. Pe anumite suprafeţe s-a pus granit.
Toată lucrarea din câte cunosc a fost subcontractată de la firma Acomin. Cu privire la materialele folosite, arăt că piatra cubică şi granitul au fost livrate în totalitate de cei de la Acomin. Cunosc că piatra cubică era adusă de cei de la Acomin de la Constanţa, era adusă în saci.
Piatra concasată şi nisipul care au fost utilizate la această lucrare au fost livrate de către cei de la firma Consmin din Petroşani. Asemenea şapa şi betonul. Acestea erau achiziţionate de Atomis de la această firmă.
Balastul folosit la această lucrare a fost livrat de mai multe persoane fizice, reţin că pe acesta nu primeam avize. O parte din balast, vreo 20 de rabe au fost aduse direct din albia răului Jiu, fiind exploatate ilegal. Practic mergea un angajat al lui Alin cu buldo-excavatorul şi încărca balast direct din albia râului. În general balastul din râu era scos duminica, deserventul de pe buldo fiind plătit cu banii jos înainte de către Simota Alin. Reţin că acest balast care a fost adus din albia râului Jiu a fost adus cu două camioane cu numere de Bistriţa Năsăud. Una din maşini avea nr. BN 55 PET şi era condusă de un domn pe nume Toader. Una din maşini avea cabină de culoare verde. Nici in acest caz nu am primit avize...”.
 
Din cercetările efectuate...
...a reieşit că Acomin SA a subcontractat către Atomis SRL parte din lucrări la obiectivul „Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”. Pe notele de recepţie a materialelor aprovizionate fictiv de Atomis SRL de la Shipping Top Invest SRL s-a menţionat că aceste materiale au fost descărcate pe şantierul de la „Brădet”, lucrarea subcontractată de la Acomin SA. Valoarea totală a lucrării subcontractate de către Atomis de la Acomin este 647.492,12 lei, din care TVA în valoare de 125.321,05 lei, în condiţiile în care pe această lucrare s-au descărcat fictiv materiale în valoare de 759.576,53 lei, din care TVA în sumă de 147.015 lei (balast şi nisip aprovizionat fictiv de la Shipping Top Invest SRL)
 
Fictivitatea tranzacţilor...
...este recunoscută şi de către inculpatul Tocilă Ion, socrul numitului Oprea Boby Vasile, cel care l-a dus pe acesta - ginere său - la inculpatul Simota Alin pentru a scrie facturi fictive pentru acesta în schimbul unui comision.
Prin înregistrarea acestor facturi fictive în contabilitatea societăţii, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 147.015 lei (reprezentând TVA dedus ilegal) şi 98.010 lei, reprezentând impozit pe profit (16 % din 612.562 lei).
 
Modalitatea de plată... 
...înregistrată în evidenţa contabilă a Atomis SRL în privinţa facturilor care au ca emitent pe SC Shipping Top Invest SRL se prezintă astfel: 759.576,53 lei, plăţi în numerar prin casieria societăţii în anul 2012, cu 30 de chitanţe. Suma de bani, evidenţiată scriptic ca şi plată către Shipping Top Invest SRL, a fost scăzută din soldul de casă şi ea coincide, ca şi sursă de finanţare, cu o serie de transferuri bancare de numerar din conturile societăţii către casierie, atât în perioada premergătoare, regăsite în sold, cât şi în perioada evidenţierii plăţilor, în cuantum care acoperă aceste ieşiri de bani.
 
De asemenea,... 
...în perioada în care s-au evidenţiat plăţile către Shipping Top Invest SRL au fost evidenţiate şi două împrumuturi către societate ale inculpatei Acs Mihaela Ramona, de 45.000 lei cu dispoziţia de încasare din data de 25.06.2012, şi de 5.000 lei cu dispoziţia de încasare din data de 18.10.2012 , care puteau să servească la acoperirea plăţilor (în acest caz scriptice) către Shipping Top Invest SRL.
 
Datorită acestor considerente,...
...din plăţile evidenţiate către Shipping Top Invest SRL, în sumă totală de 759.576,53 lei, doar suma de 679.576,53 lei (s-au scăzut cele două împrumuturi fictive) reprezintă ieşiri certe de sume de bani din Atomis SRL. Practic, spun anchetatorii, în contul plăţilor înregistrate aferent relaţiei comerciale fictive cu Shipping Top Invest SRL s-a delapidat din Atomis SRL suma de 679.576,53 lei.


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (1 )

#1 rusu constantin04.05.2015,  14:25:35
Citesc cu deosebit interes aceste dezvăluiri. Foarte interesante cu privire la multitudinea tertipurilor folosite de Simota. Un aspect relevant este cel cu privire la munca migăloasă, profesionalismul și perseverența cu care procurorul de caz s-a aplecat asupra speței. Mă întreb și îi întreb pe procurorii de la Petroșani și Deva, care a fost impedimentul în întocmirea dosarului privind fraudarea asoc. pens. Petroșani ???!!! Este o întrebare de bun simț, atâta vreme cât învinuitului i s-a permis să distrugă prin ardere documente și înscrisuri oficiale. Există mărturiile participanților...și probele legale...


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
În evidenţa contabilă a Atomis Internaţional Prod SRL, în perioada anilor 2004-2007, au fost evidenţiate scriptic &ici[..]
29.04.2015, 20:10   |    0 comentarii
Mobile Serv Impex SRL,...
...cu sediul în Petroşani, str. Dacia, bl.J2, este o altă societate de tip f[..]
28.04.2015, 18:09   |    0 comentarii
Bilanțul dosarului 2220/97/2015, intrat recent pe rolul Tribunalului Hunedoara: 19 inculpați persoane fizice, cinci firme inculpate,[..]
27.04.2015, 17:38   |    1 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter