03.11.2011,  11:53:57 | 0 comentarii | 518 vizualizari
Dacă tot a deschis ieri Ștefan-Bubu “porcăria” Nemecsek, / Astăzi, vă prezentăm (parţial) ce a ciordit plagiatorul agramat şi cu apucături de securist, Ștefan Nemecsek, din: Dicţionarul Scriitorilor din Vale, alte cărţi, teze de licenţă, publicaţii...
de Ziarul Vaii Jiului

1. La pagina 8 din Literatura... se preiau integral din Dicţionar toate referinţele critice aflate la paginile 21-22. Dacă dl. Nemecsek ar fi consultat respectivele trimiteri ar fi menţionat, obligatoriu, şi numărul şi data publicaţiei în care au apărut textele despre poetul Mircea Andraş. Dacă le-a preluat din Dicţionar (aşa cum a şi făcut) trebuia să menţioneze, la fiecare text preluat,: apud Dicţionarul scriitorilor de Vale, pag....

2. La paginile 16-17, dl. Nemecsek preia integral referinţele critice aflate în Dicţionar la paginile 32, 33, 34 fără a mai menţiona sursa. 

3. Capitolul destinat poetului Marian Boboc de la pag. 57-62 este copiat, cuvânt cu cuvânt, din Dicţionarul scriitorilor din Vale (pag. 46- 51) fără a menţiona, deloc, sursa. 

4. Paginile destinate poetei Alexandra Cândea Săndulescu (pag.129, 130) sunt preluate integral din Dicţionar (pag.71, 72). „Preluarea” s-a făcut, din păcate, cu greşeli de ortografie supărătoare. Astfel, dl. Nemecsek scrie „Pavilonul sufletului” în loc de „Babilonul sufletului”, ceea ce denotă o neglijenţă supărătoare.

5. Poetul Constantin Câmpeanu beneficiază de două pagini (130, 131) care sunt o adaptare a textului aflat în Dicţionar la pag. 73, 74. Menţionez că la majoritatea textelor copiate de dl. Nemecsek informaţia se opreşte la anul 1999, anul în care a apărut Dicţionarul scriitorilor din Vale.

6. Isidor Chicet este descris în Literatura... de la pag.133 la 138. Sunt preluate, cuvânt cu cuvânt, din Dicţionar, textele de la pag.133 (corespondent: pag. 77 din Dicţionar), 136 - 138 (corespondente: pag.80- 82 din Dicţionar).

7. Monahul Varlaam (Virgil Coroian), autorul cărţii Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Varvara, e prezentat, în pag. 139 - 140, cu un text preluat integral din Dicţionar (pag. 92-94) fără menţionarea sursei.

8. Ioan Crăciun e prezentat în pag. 140, 141 ale Literaturii hunedorene... cu textul aflat în Dicţionar la pag. 95, 96 fără a menţiona sursa.

9. La capitolul destinat poetei Loredana Cristea sunt preluate fraze întregi scrise în prefaţa cărţilor poetei de prof. Mihai Barbu fără a se pune ghilimele de rigoare. Astfel, cititorul poate crede că textele i-ar aparţine d-lui Nemecsek. A se vedea, în acest sens, paginile 141, 142 din Literatura hunedoreană.

10. Traian Dănescu Muller beneficiază de o prezentare în pag.155, 156 ale Literaturii hunedorene... care preia, de fapt, integral pagina 80 din Dicţionar fără menţionarea sursei.

11. La fel a procedat dl. Nemecsek şi cu criticul Mihai Dragolea (pag. 156-158), preluând integral, fără menţionarea sursei, paginile 110 şi 111 din Dicţionar. O altă greşeală pe care merită subliniată e transcrierea inexactă de către dl. Nemecsek a cărţii (la origine o teză de doctorat) În exerciţiul ficţiunii (În exerciţiul funcţiunii - în Literatura hunedoreană).

12. Poeta Ileana Firţulescu este prezentă în Literatura hunedoreană (pag. 171, 172) cu textul integral din Dicţionar (pag.119- 121), fără menţionarea sursei.

13. Poeta Diana Fondrea are parte de o prezentare în Literatura hunedoareană la pag. 173, 174. Materialul este, de fapt, un text prelucrat minor după cel aflat în Dicţionar la pag. 122.

14. Poetul Augustin O. Frăţilă e prezent în Literatura hunedoreană a d-lui Nemecsek de la pag. 173 la 178. Textul de la pag. 175-177 este identic cu textul din Dicţionar aflat la pag.125- 128. Nici aici nu se menţionează sursa literară.

15. Prezentarea lui Ștefan Georgescu-Gorjan din Literatura hunedoreană (pag. 185-187) se face cu textul aflat în Dicţionar, la pag. 133-140. Ca să dreagă busuiocul, la sfârşitul articolului despre Gorjan, dl. Nemecsek scrie: Referinţe: Dicţionarul scriitorilor din Vale, pag. 133-140. Când se preiau integral 7 (şapte) pagini de text, cuvânt cu cuvânt, nu faci referinţe critice ci, pur şi simplu, plagiezi. Nu pot să copiez, sub numele meu, poeziile poetului naţional şi, apoi, la sfârşit să scriu, ca să fiu absolvit de orice păcat, Referinţe: Versuri de Mihai Eminescu. E, pur şi simplu, aberant.

16. La poetul Ion Hirghiduş biografia sa se opreşte în anul 1999. La pag. 191 din Literatura hunedoreană se compilează date din Dicţionar aflate la pag. 143- 149.

17. La pag. 205, 206 din Literatura hunedoreană se prezintă poeta Camelia Jula cu un text preluat integral de la pag. 155, 156 din Dicţionar fără a se menţiona sursa.

18. Și poeta Mihaela Ligia Kelemen are parte de acelaşi tratament literar. Literatura hunedoreană preia, la pag. 208, 209 textul din Dicţionar (pag.159-161). Și aici, dl. Nemecsek recunoaşte ca referinţe: Dicţionarul scriitorilor din Vale, pag.159-161. Cu riscul repetiţiei, menţionarea referinţelor nu înseamnă a prelua pagini întregi de text şi de a le trece sub semnătură proprie. Aici mai intervine un fapt ce ţine de logica absurdului. Pe pagina de gardă a cărţilor sale, dl. Nemecsek scrie că „Reproducerea integrală sau parţială - digitală, mecanică, fotocopiere sau în orice alt mod - a conţinutului acestei lucrări este posibilă numai cu acordul prealabil în scris al autorului sau al Editurii Realitatea românească”. Prin urmare, dacă, în viitor, autorii Dicţionarului... ar vrea să-şi reediteze cartea, ei ar avea nevoie, culmea, de acordul scris al d-lui Nemecsek, cel care le-a copiat-o într-o foarte mare măsură.

19. Fostul procuror David Maniu este prezentat în Literatura hunedoreană la pag. 230, 231 şi 232. Textul respectiv e preluat din Dicţionar de la pag.176 şi 177. Și aici aveam de-a face cu aceeaşi „tehnică”descrisă mai sus: textul preluat integral e menţionat la referinţe (?!).

20. Dramaturgul Corneliu Marcu Loneanu (pag. 233) e prezentat cu textul din Dicţionar (pag.178,179). Nu se menţionează sursa.

21. Poeta Lucia Muntean (pag. 234) e prezentă în Literatura hunedoreană cu textul din Dicţionar (pag.181-183). Activitatea poetei e descrisă, în anul 2008, cu ceea ce făcuse până în 1999, anul apariţiei Dicţionarului. Nu se menţionează sursa articolului.

22. Mircea Muntean (pag.235, 236) are parte de prezentarea din Dicţionar de la pag.186, 187. Scriitorul, decedat în 2004, e dat, în anul 2008, drept director al Liceului Mihai Eminescu din Petroşani (?!). Nu se menţionează, nici aici, sursa articolului. 

23. Marele scriitor petrilean Ion D. Sîrbu e prezentat de la pag. 321 la 350. De la pagina 321 la 332, este preluat, cuvânt cu cuvânt, textul din Dicţionarul scriitorilor din Vale, de la pag.221 la 244, ceea ce înseamnă 24 pagini de text furat. Nu se menţionează, niciunde, provenienţa textului original.

24. Textul despre Dorel Sibii (pag. 351) este, de fapt, textul preluat integral din Dicţionar de la pag.249, 250. Nu se menţionează, nici aici, sursa „inspiraţiei”.

25. Poetul şi dramaturgul Radu Stanca beneficiază de o prezentare largă, între paginile 360 şi 368. Paginile 360, 361, 362, 363 şi 364 sunt copiate din Dicţionar de la pag. 260, 261, 262, 264, 265. Adică, mai bine de jumătate din ele au fost „subtilizate” din Dicţionar. Nu se menţionează sursa.

26. Autoarea de romane poliţiste Adriana Subin are parte tot de prezentarea din Dicţionar. Paginile 376 şi 377 din Literatura hunedoareană sunt, de fapt, paginile 281, 282 din Dicţionar. Nici aici nu se menţionează sursa.

27. Poeta Maria Voina Golgoţiu (pag.414, 415) „beneficiază” tot de un text din Dicţionar (pag.313, 314) şi, conform tradiţiei inaugurată de d. Nemecsek, nu se mai menţionează sursa literară. 

28. Mai există în Literatura hunedoreană (vol. II) o serie de interviuri pe care un cititor neavizat ar putea crede că îi aparţin d-lui Nemecsek. „Autorul” nu precizează exact cine cu cine stă de vorbă cel intervievat şi de aici se poate naşte o nedorită confuzie. De exemplu: despre interviul reprodus la pag. 396-406 aflăm, la final, că face parte din volumul lui Dumitru Velea „Camera cu pereţi de oglinzi” apărut la Craiova, Editura Sitech, în 2006. Stă dl. Velea de vorbă cu sine însuşi? (Interviul începe aşa: Dragă prietene, îţi mărturisesc că-mi este foarte greu să mă desprind de tot ce am discutat şi mi-ai citit în aceste zile despre Eminescu.”) Dacă vei consulta volumul respectiv îţi dai seama că, de fapt, poetul Valeriu Bârgău (vezi paginile 323-330 din „Camera cu pereţi de oglinzi”) a stat de vorbă cu dl. Velea şi nicidecum dl. Nemecsek cum lasă să se înţeleagă, prin omisiune, autorul Literaturii hunedorene. Acest fapt nu este singular de-a lungul întregului volum.

29. În Literatura hunedoreană (de la începuturi până în prezent), dl. Nemecsek preia zeci de pagini din interviuri realizate de alţi scriitori, fără a marca prin semne grafice (ghilimele) cele copiate din alte cărţi şi reviste. Astfel, un interviu de 7 pagini cu Mircea  Andraş (paginile 105-111 din Literatura hunedoreană - de la începuturi până în prezent, vol. I) se regăseşte cuvânt cu cuvânt în volumul d-lui Dumitru Velea, Camera cu pereţi de oglinzi, Ed. Sitech, Craiova 2006, la paginile 249-254. Dialogul iniţial dintre d-nii Dumitru Velea şi Mircea Andraş se intitulează Să fii o stea în lumea nimănui. Doar titlul nu este preluat de dl. Nemcsesk .

30. Un alt interviu, cu d-na Paulina Popa, apare în Literatura hunedoreană (de la începuturi până în prezent), vol. I, de la pag.142 la pag 155. Și acest interviu este preluat integral (fără titlu O poetă pe muntele Moab) tot din cartea d-lui Dumitru Velea - Camera cu pereţi de oglinzi - de la pagina 231 la pagina 241. Nici în acest caz nu se precizează de unde a fost preluat interviul, cititorul crezând că dl. Ștefan Nemecsek ar fi autorul acestei convorbiri.

31. Nici dialogul dintre d-nii Marian Boboc şi Ion Pascal Vlad (reprodus la paginile 88-94 Literatura hunedoreană - de la începuturi până în prezent, vol. I) nu-i aparţine, în mod logic, d-lui Ștefan Nemecsek. Menţionăm că acest interviu a apărut în (Con)texte – revista Cenaclului Boema, şi a fost preluat fără acordul autorului Marian Boboc.

32. Ca să demonstrăm că cele semnalate mai sus nu sunt fapte singulare, ci constituie o practică repetată, am analizat şi felul în care Ștefan Nemecsek, autorul volumului I din Presa hunedoreană (de la origini până în prezent), a preluat din lucrarea Cărbune şi societate în Valea Jiului (perioada interbelică) de Mircea Baron (Editura Universitas, Petroşani, 1998) pasaje întregi fără a menţiona sursa. Astfel, am identificat următoarele: paginile 92, 93, 99, 100, 101, 103, 104 , 112, 113, 114 şi 115 din Presa hunedoreană (de la origini până în prezent) se regăsesc în cartea d-lui Mircea Baron la paginile 358, 359, 360, 361, 362 şi 363, Ștefan Nemecsek neuzitând de ghilimelele care se impuneau cu stringentă necesitate, inducând impresia că el ar fi autorul acestor pagini. Ca dovadă că plagiatorul nu are limite, menţionăm că acesta a copiat până şi notele de subsol ale d-lui Mircea Baron.

33. Semnalăm, de asemenea, faptul că şi în volumul din Presa hunedoreană (de la origini până în prezent) semnat de Ștefan Nemecsek, acesta, la pag 139, 140, 141, preia fără discernământ informaţiile din publicaţia Dosarele Ortacul (nr. 10/ 2005) referitoare la Curierul Valei-Jiului/ Zslivolgyi Futar. Acest fapt reiese din preluarea unui titlu aparţinând în fapt d-lui Marian Boboc, redactorul şef al publicaţiei, care nu se regăseşte în primul număr al ziarului din 30 iulie 1922, şi nici în celelalte din colecţie. Probabil, dl. Nemecsek, copiind în grabă, mută apariţia ziarului mai sus menţionat în… 1992, ci nu 1922 anul real de apariţie.

34. Referitor la alte volume semnate de Ștefan Nemecsek, care au făcut obiectul dezbaterilor publice, menţionăm că acesta şi-a mai însuşit, cuvânt cu cuvânt, şi lucrarea de licenţă a d-lui Octavian Vladimir Rus, publicând-o cu numele său sub titlul – Toleranţă în filosofia lockeeană. Acest furt literar de proporţii a fost semnalat de presa locală şi centrală. Mai menţionăm faptul că o mulţime de texte din Dicţionarul scriitorilor din Vale se regăsesc şi în alte „opere” semnate de Ștefan Nemecsek, cum ar fi, spre exemplu, şi volumul Toleranţă în filosofia lockeeană.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 9 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter