02.11.2016,  18:39:06 | 2 comentarii | 2451 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Parlamentarii PSD Hunedoara / BILANŢ DE ACTIVITATE
de Ziarul Vaii Jiului

Perioada 2012-2016

În decembrie 2012, am fost aleşi de către cetăţenii din Judeţul Hunedoara să îi reprezentăm în Parlamentul României.

Laurenţiu Nistor, ales deputat în circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara, colegiul uninominal nr.2, Brad – Valea Mureşului, mandat încheiat în 1 iulie 2016

Natalia Elena Intotero, aleasă deputat în circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara, colegiul uninominal nr.2, Orăştie – Simeria - Geoagiu

Cornel Cristian Resmeriţă, ales deputat în circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara, colegiul uninominal nr. 4, Uricani – Lupeni – Vulcan, mandat încheiat în 1 iulie 2016

Sorin Marica, ales deputat în circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara, colegiul uninominal nr.3, Haţeg – Călan - Ţinutul Pădurenilor, mandat validat în 11 iunie 2014 şi încheiat în 1 iulie 2016

Cel mai important obiectiv pe care ni l-am asumat în mandatul acordat de către alegători a fost adoptarea unor legi care să vină în sprijinul hunedorenilor, al tuturor românilor, indiferent unde trăiesc aceştia. Am dorit ca iniţiativele legislative să conducă la păstrarea locurilor de muncă şi crearea altora noi, construirea de locuinţe sociale pentru persoanele cu posibilităţi financiare reduse, îmbunătăţirea asistenţei medicale şi modernizarea spitalelor, facilitarea accesului la educaţie pentru toţi copiii, indiferent de apartenenţa lor socială, sprijinirea măsurilor de modernizare a infrastructurii educaționale, creşterea constantă a nivelului de trai, indexarea anuală a pensiilor şi majorarea lor, majorarea alocaţiilor pentru copii, dezvoltarea infrastructurii, redresarea agriculturii, sprijinirea tinerilor şi a mediului de afaceri.

ACTIVITATE LEGISLATIVĂ

În mandatul 2012–2016, am fost iniţiatori sau co-iniţiatori pentru  aproximativ 80 de propuneri legislative dintre care au devenit legi un număr de peste 20 dintre ele, altele aflându-se încă în diferite etape de evaluare şi analiză din cadrul mecanismului parlamentar.          

Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice. Legea privind privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice a apărut ca urmare a unor sesizări venite din partea cadrelor didactice din Valea Jiului pe care le-am considerat îndreptăţite. În final, Parlamentul a extins amnistia fiscală la toţi bugetarii, astfel încât s-a ajuns ca de noua reglementare legală să beneficieze circa 25.000 de salariaţi bugetari, 20.000 de mame şi 50.000 de pensionari, la nivel naţional.

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Legea prevede că, începând din 2017, operatorii economici din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică vor achita un impozit forfetar, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului înregistrat, care va fi calculat în funcţie de suprafaţa afacerii, localitatea în care se desfăşoară şi alte variabile.

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Legea reglementează statutul persoanei care desfăşoară activitatea de îngrijire a copilului şi care poate lucra legal cu contract individual de muncă. 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Legea nr. 131/2014 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Potrivit modificărilor aduse, a fost interzis plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani într-un serviciu de tip rezidenţial, plasamentul acestuia putând fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal.

Legea nr. 229/2015 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Principalul scop al modificărilor aduse precedentului Cod silvic a fost oprirea tăierilor ilegale. Dezbaterile la Codul Silvic au durat mai bine de doi ani şi s-au desfăşurat într-un cadru instituţional, cu participarea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor direct interesate, a Academiei Române, a ONG-urilor, asociaţiilor profesionale, a reprezentanţilor Parlamentului, pentru a identifica cea mai bună soluţie.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere. O completare necesară la Codul Silvic a fost înfiinţarea gărzilor forestiere. Acestea vor putea controla modul de producere, depozitare, circulație a materialelor lemnoase, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici. Este o măsură suplimentară pentru a reduce la maximum tăierile ilegale de masă lemnoasă.

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Textul de lege a fost astfel conceput încât să asigure protecția românilor care au credite la bănci, în fața presiunii creditorilor bancari, către care nu își mai pot permite plata restanțelor.

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Această lege prevede că debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului.

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.  

Legea nr. 46/2016 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Prin modificarea legislativă s-a stabilit simplificarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite la înfiinţarea unei asociaţii prin reducerea capitalului patrimonial necesar. Astfel, înfiinţarea unei asociaţii devine mai facilă şi mai atractivă pentru oricine.

Legea nr. 93/ 2014 privind stema ţării şi sigiliul statului. Simbolurile heraldice au reprezentat în trecut adevărate programe politice şi continuă să fie o modalitate de a exprima idei şi sentimente dincolo de cuvinte. Stema ţării este un mesaj naţional şi de aceea rigurozitatea constituie o coordonată obligatorie a reprezentării. De aceea am susţinut şi am votat modificările propuse. 

Legea nr. 259/2015 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Această lege a fost adoptată în semn de respect şi apreciere faţă de cei care şi-au pus viaţa zălog pentru libertatea acestui pământ, faţă de familile lor.

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor. Fondul de Garantare a Asiguraților a fost înfiinţat cu scopul de a furniza protecție de ultimă instanță pentru asiguraţi, beneficiarii asigurării, precum şi terţe persoane păgubite, în cazul în care o societate de asigurare este declarată în stare de insolvabilitate și nu mai este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate.

Legea nr. 93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene.

Legea privind eliminarea unor taxe, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Legea prevede eliminarea a 102 taxe nefiscale, cum ar fi: timbrul de mediu pentru autovehicule, taxe la registrul comerţului, taxe consulare şi de cetăţenie, taxe pentru cazierul fiscal, taxele radio tv, taxa suplimentară pentru eliberarea paşaportului temporar, taxa pentru pierderea sau modificarea actelor, taxe extrajudiciare de timbru, taxa pentru permisele de pescuit recreativ sau sportiv, taxa pentru serviciile prestate de MAI pentru public, tarifele percepute de Casa Naţională de Pensii.

Un număr de 10 proiecte legislative se află pe ordinea de zi a plenului, în vederea votului final, iar alte circa 42 sunt încă în diferite etape de evaluare ale procesului legislativ.

LEGI ŞI ORDONANŢE DEMARATE DE GUVERNUL SOCIAL-DEMOCRAT CONDUS DE VICTOR PONTA, PE CARE LE-AM SUSŢINUT ŞI LE-AM VOTAT

Guvernul condus de Victor Ponta este primul guvern post-decembrist care şi-a onorat promisiunile electorale.

Am promis în campania electorală îndeplinirea următoarelor trei puncte sociale: reîntregirea salariilor şi pensiilor, indexarea anuală a pensiilor şi creşterea salariului minim pe economie la 1.100 de lei.

Am promis de asemenea în campania electorală şi îndeplinirea următoarelor trei obiective economice: reducerea C.A.S. cu 5%, renunţarea la impozitul pe profitul reinvestit, TVA de 9% la toate produsele alimentare şi băuturi nealcoolice  şi scăderea TVA la 20%.

Ne-am Ținut de cuvânt!

Toate aceste promisiuni au fost îndeplinite!

De asemenea, a mai fost redus TVA la cărţi la 5% şi TVA la apă la 9%. Au fost eliminate şi comasate circa 100 de taxe/ tarife parafiscale. S-a redus impozitul pe dividende de la 16% la 5%.

În această perioadă şi ca urmare a discuţiilor purtate în teritoriu cu cetăţenii şi primarii, am reuşit aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Implementarea programului a început în luna mai din anul acesta şi, deja, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara a încheiat 43 de contracte de finanțare cu unități administrative-teritoriale pentru realizarea lucrărilor de cadastru general.

Ne-am luptat, de asemenea, ca să păstram locurile de muncă pentru minerii din Valea Jiului şi am reuşit până în 2015 să menţinem în funcţiune Complexul Energetic Hunedoara, cu sprijinul financiar permanent al Guvernului condus de Victor Ponta.

În timpul guvernării PSD, România a avut una dintre cele mai mari rate de creştere din Uniunea Europeană. România a reuşit de asemenea să achite integral împrumutul de la FMI, iar datoria externă a scăzut cu peste 9 miliarde de euro. Toate acestea în condiţiile în care puterea de cumpărare a câştigului salarial a crescut de 2,5 ori faţă de 2011.

O  COPILĂRIE LIPSITĂ DE GRIJI PENTRU COPII,

O VIAŢĂ MAI UŞOARĂ PENTRU PĂRINŢI!

Din această serie de acte normative, amintim aici, în primul rând, Legea nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care a fost adoptată dublarea alocaţiei pentru copii la valoarea de 84 lei pentru fiecare copil, măsură care a însemnat un efort bugetar suplimentar de 1,8 miliarde lei/an.

Alte legi adoptate, la fel de importante, au fost Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Legea nr. 52/2016 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Reîntregirea salariilor bugetarilor şi creşterea cu 25% salariilor din sănătate şi a celor din educaţie sunt tot măsuri menite să consolideze familia şi să amelioreze climatul social în care cresc noile generaţii de copii.  

Reducerea TVA la 9% pentru alimentele de bază a fost un ajutor important pentru bugetul fiecărei familii.

Deoarece educaţia a fost mereu o prioritate guvernamentală a PSD au fost achiziţionate microbuze şi autobuze pentru transportul şcolarilor, s-a acordat tarif redus cu 50% pentru transportul elevilor din învăţământul profesional, s-au distribuit rechizite gratuite, a crescut valoarea burselor pentru olimpici şi au fost introduse manuale digitale.

PENSIONARII MERITĂ SPRIJIN PERMANENT ŞI RESPECT

Mărirea pensiilor a fost în ultimii patru ani o prioritate permanentă a politicii Guvernului României. Pensiile au fost indexate an de an, iar în 2015  au crescut cu 5%, majorare legiferată prin adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, lege care a intrat în vigoare la 2 ianuarie 2015.

Tot în ajutorul pensionarilor a venit şi reducerea preţului la medicamentele compensate cu 20% de la 1 iulie 2015, măsură care a fost pusă în practică prin alinierea României la cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană.

Au fost aduse de asemenea câteva modificări importante la Legea pensiilor tot în beneficiul cetăţenilor. Între altele, minerii care îşi desfăşoară activitatea în subteran în proporţie de cel puţin 50% din timpul normal de muncă dintr-o lună se vor putea pensiona mai repede, stagiul complet de cotizare pentru aceste persoane fiind de 20 de ani şi nu de 30 de ani, ca până acum. 

S-a majorat de asemenea indemnizaţia socială (fosta pensie minimă garantată) de la 350 lei la 400 lei, măsură de care au beneficiat aproximativ 615.000 persoane.

TINERII SUNT VIITORUL ROMÂNIEI

Am sprijinit programul Iniţiativa pentru tineri – 2020, lansat de USL, prin măsuri de integrare a tinerilor pe piaţa muncii, asigurarea condiţiilor de trai decente şi a accesului la o locuinţă în sistem ANL.

Am susţinut şi am votat adoptarea Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, a Legii Business Angels şi a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Am adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. În acest text de lege se prevede că întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de subvenţii la angajarea tinerilor, respectiv 900 lei pentru un absolvent de liceu şi de 1.300 lei pentru unul de facultate, pentru o perioadă de 6-12 luni.

O veste bună pentru toți tinerii care aveau în intenţie să îşi deschidă o afacere a fost şi adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care Guvernul a decis să stimuleze înfiinţarea şi dezvoltarea micro-intreprinderilor de către antreprenori, prin acordarea unei finanțări de 10.000 de euro pentru tinerii întreprinzători aflați la început de drum.

ORIUNDE AR FI ÎN LUME, INIMA RĂMÂNE DE ROMÂN

Am sprijinit comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Guvernul României a demarat, în perioada 2012-2015, o reformă profundă a activităţii Ministerului Afacerilor Externe. Au fost lansate mai multe proiecte, dintre care pot aminti aici: “Secţia consulară mai aproape de casa ta!”, “Călătoreşte în siguranţă” şi Campania de informare “Un SMS îţi poate salva viaţa!”.

Dintre legile adoptate în perioada acestui mandat, menţionăm două pe care le considerăm extrem de importante şi anume: Legea privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate prin care s-a redus drastic valoarea taxelor consulare şi Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  care a simplificat mult regulile pentru călătoriile copiilor în străinătate. Tot în beneficiul românilor din afara ţării, am sprijinit deschiderea de noi misiuni diplomatice în zonele în care există comunităţi importante: SUA, Marea Britanie, Italia, Spania și Germania.

Acum, în prag de alegeri parlamentare, reglementarea deficienţelor semnalate la precedentele alegeri electorale devenise imperativă. Astfel încât Legea votului prin corespondenţă s-a impus de la sine ca o prioritate legislativă absolută. Validarea noului concept electoral de vot prin corespondenţă va fi constatată chiar prin modul în care se va desfăşura scrutinul electoral următor.    

DE VORBĂ CU CETĂŢENII. INTERPELĂRI ŞI ÎNTREBĂRI

Pe toată perioada mandatului de parlamentar, am desfăşurat un dialog permanent cu hunedorenii. Situaţia mineritului şi minerilor din Valea Jiului a fost permanent în atenţia noastră. Ori de câte ori s-au ivit situaţii complicate prin care locurile de muncă erau puse în pericol prin măsuri administrative, ne-am implicat direct în găsirea celei mai bune soluţii pentru oameni.

Am adresat instituţiilor guvernamentale un număr de peste 130 de interpelări şi întrebări, care au fost sesizări şi cereri venite din partea cetăţenilor.

Vă prezentăm cele mai importante teme care au constituit obiectul interpelărilor şi întrebărilor formulate: referitor la elevii navetişti pe ruta Simeria – Deva; referitor la grupa specială acordată mecanicilor de locomotivă CFR; despre Programul guvernamental "Garanţie pentru tineri"; în legătură cu o prevedere în Acordul semnat între Sindicatele din învăţământ şi Guvernul României, la data de 27.10.2014; referitor la lucrările de mentenanţă ale Autostrăzii Sibiu-Deva; în legătură cu posibilitatea de a introduce cancerul la sân într-un program naţional de prevenire; referitor la transferul dreptului de administrare a Complexului "Cetăţile dacice din Munţii Orăştie" către Consiliul Judeţean Hunedoara; o solicitare în legătură cu înfiinţarea unui punct de asistenţă medicală de urgenţă în incinta Mânăstirii "Sf. Evanghelist Ioan" - Prislop, Comuna Silvaşu de Sus, Judeţul Hunedoara; în legătură cu majorarea pensiilor; în legătură cu acordarea tichetelor de masă anumitor categorii de personal medical; referitor la introducerea pe lista de medicamente compensate a unor produse necesare în tratamentul bolii Parkinson; despre stadiul avizării Proiectului de Lege privind Statutul personalului feroviar; despre pericolul insolvenţei/falimentului societăţii de reparaţii şi mentenanţă SSH Hidroserv SA, filială a SPEEH Hidroelectrica SA; referitor la transferul de proprietate asupra terenului pe care sunt construite blocurile de locuinţe din zona Simeria - Triaj - Tâmpa; referitor la lucrările efectuate pentru reabilitarea drumului DN 76 Deva-Oradea; referitor la aspecte neconstituţionale în textul OUG 20/2016 şi al OUG 43/2016; referitor la finalizarea procedurii de expropiere a imobilelor proprietate privată afectate de Autostrada Orăştie-Sibiu şi plata despăgubirilor către persoanele îndreptăţite; despre efectele negative ale preluării unităţilor sanitare publice din fosta reţea sanitară a Ministerului Transporturilor care au în derulare proiecte cu fonduri europene; referitoare la finanţarea programelor anuale de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere; repartizarea bugetului de stat pe 2015 către primăriile locale; despre stadiul lucrărilor la Barajul de acumulare de la Mihăileni, Judeţul Hunedoara; referitoare la cinci localităţi din Judeţul Hunedoara care au rămas izolate, fără semnal de telefonie mobilă; referitoare la şansele de redresare ale Complexului Energetic Hunedoara SA, programul de restructurare, reorganizare şi eficientizare a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA.; referitoare la reabilitarea Gării din Municipiul Brad; referitoare la lucrările de reparaţii capitale, aflate în desfăşurare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; referitoare la Programul naţional "Cornul şi laptele"; stadiul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023; despre falimentul politicii termoenergetice tehnocrate în lipsa transparenţei decizionale; despre stadiul lucrărilor şi termen de finalizare pentru Tronsonul de Autostradă Şoimuş-Făget; despre reabilitarea DN 76 Deva-Oradea; referitoare la stadiul lucrărilor de reparaţii la Lotul trei al Autostrăzii Sibiu-Orăştie; Haos la Complexul Energetic Hunedoara.

Nu mai puţin de 18 interpelări s-au referit la situaţia din ce în ce mai dificilă în care s-a aflat Complexul Energetic Hunedoara şi ele au reprezentat permanente semnale de alarmă pentru ministere în ceea ce priveşte urgenţa găsirii unei soluţii viabile, atât pentru oamenii de acolo, cât şi pentru minerit, ca îndeletnicire tradiţională în zona Văii Jiului

LA FINAL DE MANDAT: NE-AM ȚINUT DE CUVÂNT!

Acestea sunt rezultatele. În toţi aceşti patru ani, ne-am străduit să fim mereu aproape de cetăţeni, de problemele şi preocupările lor. Am depus toate eforturile pentru ca problemele lor să fie făcute cunoscute factorilor de decizie instituţionali şi, în acelaşi timp, să li se ofere cea mai bună rezolvare. Nu am economisit nici efort şi nici energie. Rămâne ca tot oamenii să decidă dacă am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor lor şi dacă ne mai pot acorda şi în continuare încrederea lor pentru un nou mandat.

Venim în faţa alegătorilor noștri cu sufletul împăcat că am depus toate eforturile pentru că problemele lor să fie făcute cunoscute factorilor de decizie instituţionali şi, în acelaşi timp, să li se ofere cea mai bună rezolvare.

Dacă au mai rămas chestiuni pe care nu am avut răgazul să le finalizăm, nu înseamnă că am renunţat să le găsim o soluţie. În măsura în care hunedorenii au fost convinşi de toate bunele noastre intenţii şi de rezultatele activităţii desfăşurate în mandatul 2012-2016, îi asigurăm că vom continua să le susţinem interesele şi pe mai departe, cu aceeaşi determinare şi perseverenţă.

 

Laurenţiu Nistor

Natalia Elena Intotero

Cornel Cristian Resmeriţă

Sorin MaricaInformatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.Comentarii articol (2 )

#1 Pensionar minier02.11.2016,  22:48:22
Tot respectul pentru legea 155/2016 revenirea calcului impartiri la 20 pentru pensionari mineri .
#2 Francu03.11.2016,  10:48:09
Au uitat sa faca bilantul furturilor !!!


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  Cât fac 5 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Publicitate
Newsletter