29.10.2017,  12:12:29 | 0 comentarii | 900 vizualizari
La despărţirea de părintele Pătraşcu Octavian-Nicolae!
de Loredana JUGLEA

Ne-a părăsit şi a plecat la cele veşnice cel care a fost preotul Octavian-Nicolae Pătraşcu, cel supranumit „Ava”, unul dintre cei mai importanţi slujitori ai Domnului pe care Petroşaniul şi Protopopiatul Ortodox din Valea Jiului i-a avut în ultimul secol. De numele acestui minunat preot ortodox, fost vicar administrativ, Protopop, diacon şi paroh, distins de Preafericitul Patriarh Teoctist cu Crucea Patriarhală, se leagă multe la Petroşani şi în Vale, inclusiv edificarea Bisericii „Sfânta Varvara” din Cartierul Aeroport şi aşezământului social, cultural şi etnografic de-acolo. Părintele a fost unul dintre ctitorii acestui locaş sfânt, care a luptat necontenit pentru ridicarea lui. 
Dar să vedem împreună un scurt rezumat al vieţii acestui preot, dăruit în totalitate comunităţii Văii Jiului şi hunedorene, cu mult har şi cu frică de Dumnezeu, modest şi înţelept, puternic în credinţă şi răbdător, aşa cum îi stă bine unui slujitor al Domnului.

Anii uceniciei
Preotul Octavian-Nicolae PĂTRAŞCU s-a născut la 15 iunie 1939 în satul Merişor, comuna Băniţa, judeţul Hunedoara, din părinții Moise şi Maria Pătraşcu, învăţători binecredincioşi – oameni binecuvântaţi de Dumnezeu care au construit pe parcursul vieţii trei şcoli, câte una în Merişor, Jieţ şi Slătinioara.
A urmat şcoala primară în satul Jieţ, gimnaziul în Lonea şi liceul în Petroşani între anii 1946-1956, iar între anii 1957-1961 cursurile Facultăţii de Teologie din Sibiu, obţinând licenţa în „Teologie” în sesiunea din iunie 1961. În paralel cu Facultatea de Teologie, a urmat şi cursurile de canto la Şcoala Populară de Artă din Sibiu.
După promovarea examenului de capacitate preoțească, la Mitropolia din Timişoara, în octombrie 1961 a fost numit Secretar al Episcopiei (director al cancelariei eparhiale), începând cu data de 1 aprilie 1962. 
La 19 august 1962 s-a căsătorit cu inginera Silvia Enculescu, după care, în acelaşi an, la 2 septembrie 1962 a fost hirotonisit diacon de către însăşi Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, pe seama Catedralei Ortodoxe Române a Episcopiei Aradului şi Hunedoarei, slujind sub conducerea Preasfinţitului Teoctist până la 30 septembrie 1965. Tot la Arad s-au născut fiul Nicolae-Cătalin în anul 1963 şi fiica  Maria-Carmen în anul 1965, ambii actualmente de profesie ingineri. În acelaşi an 1965, pe 13 iunie  a survenit moartea mamei, cel mai nefericit şi neaşteptat moment din viaţa sa de până atunci. Totuşi, anul 1965 avea să se termine şi cu o mare bucurie, pe 27 septembrie Octavian-Nicolae fiind hirotonisit preot la Arad de către însuşi Preasfinţitul Episcop de-atunci, Teoctist, viitorul Patriarh al României. Fiind solicitat de fostul preot paroh Teofil Ioanovici să preia păstorirea parohiei Livezeni şi la dorinţa sa de a se reîntoarce în apropiere de locurile natale, tot în acelaşi an a fost instalat ca preot paroh la parohia Livezeni la 1 octombrie. 

La sosirea sa în parohia “Livezeni”
existau trei biserici: prima, veche din 1733, „a Sinonilor” cum îi spun localnici, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” situată în Lunca Jiului (dezafectată cultului), a doua în Sălătruc, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (veche din 1750 ) şi Biserica parohială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, construită între anii 1930 şi 1940, rămasă pe-atunci neterminată din cauza începerii celui de-Al Doilea Război Mondial, ajungând la acel moment într-o stare degradată. Aşa a găsit părintele parohia din Livezeni la sosirea din Arad.

Lucrări la biserici
În această situaţie, pe lângă slujirea preoțească propriu-zisă şi alături de mulţimea credincioşilor localnici – sătenii din cele şase sate şi cătune (momârlanii din Slătinioara, Lunca, Coasta, Dâlja Mică şi Sălătruc-Surduc), plus mulţimea credincioşilor din Cartierul Aeroport, s-a implicat încă din primele zile după instalare la finalizarea lucrărilor de la Biserica parohială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.  Ca atare, imediat după aceea, Biserica a fost reparată capital, fiind pictată în „fresco”, iar mai apoi fiind dotată cu mobilier sculptat în lemn de stejar în atelierele Patriarhiei, cu candelabre şi cu un clopot nou. 

Concomitent s-a reparat şi s-a conservat și Biserica veche din Lunca Jiului, părintele luptând şi reuşind (alături de alţi oameni de bine care l-au sprijinit necondiţionat) ca acest sfânt lăcaş ortodox să fie declarat „monument istoric”, Biserica fiind astfel salvată de la demolare! 
Ca un preot cu viziune şi ca un bun gospodar, părintele Octavian-Nicolae s-a ocupat şi de lăcaşul sfânt din Sălătruc, unde s-a înnoit acoperişul, s-a tencuit interiorul şi s-a pictat în „tempera grasă”. 
După cinci ani de la sosirea s-a în parohia din Livezeni s-a sfinţit (târnosit) Biserica parohială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, la 1 noiembrie 1970, sub oblăduirea Preasfinţitului Episcop Teoctist, care tot atunci a slujit şi binecuvântat şi Biserica din Sălătruc, sfinţită ulterior de Preasfinţitul Gherasim Hunedoreanul.
Pe lângă toate acestea prezentate, părintele Octavian-Nicolae s-a preocupat în permanenţă şi cu insistenţă şi înţelepciune şi de întărirea unităţii de credinţă a credincioşilor noştri localnici (sătenii şi a cei din Cartierul Aeroport), dar şi de cercetarea şi ajutorarea sărmanilor şi orfanilor, ori a familiilor rămase fără case datorită incendiilor (două în Slătinioara şi una în Lunca Jiului).

Președintele „Crucii Roșii”
De-a lungul carierei sale, preotul Octavian-Nicolae a sprijinit comunitatea din Petroşani, activând în cadrul filialei de „Cruce Roşie” peste trei decenii (fiind de altfel preşedintele filialei timp de zece ani).
Demn de remarcat este şi faptul că părintele a colaborat cu toţi preoţii şi slujitorii celorlalte bisericii şi culte din Petroşani, în pace şi bunăvoire.

Vicar administrativ şi cultural
În anul 1974, în urma insistenţelor stăruitoare ale Preasfinţitului Episcop dr. Visarion Aştileanu, preotul Octavian-Nicolae Pătraşcu s-a reîntors la Episcopia Aradului, activând acolo în funcţia de vicar administrativ şi cultural timp de un an de zile. Apoi a solicitat revenirea la Parohia Livezeni, „casa dragă” unde avea familia cu cei doi copii, ambii elevi la acea vreme.

Protopop al Văii Jiului şi Ţării Haţegului
Revenit la Petroşani în parohia Livezeni, a fost promovat în funcţia de Protopop al Văii Jiului şi Ţării Haţegului, având în grijă 57 de parohii (de la Câmpu lui Neag, la Călan, Bucova şi Sfânta Mănăstire a Prislopului!). Timp de 12 ani a condus Protopopiatul într-o atmosferă de pace şi bunăvoire între toţi preoţii şi credincioşii. În această perioadă s-a reuşit repararea şi pictarea unui număr mare de biserici. A ajutat foarte mult şi Sfânta Mănăstire a Prislopului, redeschisă din anul 1976.

Biserica „Sfânta Mare Muceniţă Varvara”. Crucea Patriarhală…
Născut şi crescut în Valea Jiului, Octavian-Nicolae a îndrăgit meleagurile, oamenii, portul şi tradiţiile strămoşesti. Şi-a dorit înainte de 1989 să amenajeze lângă Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” un muzeu etnografic al Văii Jiului, cu casa veche „cula cu ocol inchis”, moara veche, piua, văioaga, stâna veche… Nu i s-a dat voie, şi unele din aceste obiective s-au pierdut, din păcate, pentru totdeauna! După 1989  s-a născut un alt „vis”: construirea unei catedrale în Petroşani! Acest lucru se realizează astăzi (Catedrala Sf. Prorooc Ilie). 
Un al doilea „vis” de după anul 1989 a fost construirea unei biserici noi în cel mai mare cartier al Petroşaniului! „Cei din Cartierul Aeroport au nevoie ca de aer de un sfânt lăcaş nou”, menţiona părintele în presa vremii şi apropiaţilor. Ca atare, imediat după căderea comunismului, în anul 1990 începe cu demersuri insistente la toate autorităţile ecleziale şi civile pentru construirea unei Biserici noi în Cartierul Aeroport. Eforturile domniei sale şi ale altor câtorva oameni de bine care l-au sprijinit au fost răsplătite, astfel că, duminică, 4 decembrie 1994 s-a pus piatra de temelie pentru biserica cu hramul „Sfânta Mare Muceniţă Varvara” (Ocrotitoarea Minerilor)! 
Ajutat de binecredincioşi, de cei din Liga Sindicatelor Miniere şi de cei din Combinatul Carbonifer din Valea Jiului (Regia Autonomă a Huilei Petroşani, viitor CNH, actual CEH), au fost demarate lucrările şi desfăşurate într-o perioadă grea, de tranziţie şi de sărăcie lucie, proiectul de clădire a noului sfânt lăcaş întâmpinând din start mai multe lipsuri și greutăți. Dorind să-I slujească lui Dumnezeu şi oamenilor cu frică de Acesta, s-a proiectat o Sfântă Biserică pe două nivele, cu un demisol spaţios, iar deasupra o Biserică de lemn. La demisol s-a amenajat „Biserica Martei”, pentru cele necesare semenilor aflaţi în dificultate, iar sus s-a construit „Biserica Mariei”, pentru cele duhovniceşti. 
Biserica din Aeroport-Petroşani a fost sfinţită duminică, 7 octombrie 2001, de un sobor alcătuit din înalţi ierarhi şi preoţi, în frunte cu vrednicul de pomenire Teoctist Patriarhul, care îi acorda atunci lui Octavian-Nicolae Crucea Patriarhală!

Asociaţia Umanitară şi Etnografică „Sfânta Varvara”  
Lucrurile nu s-au oprit aici şi nici nu aveau cum pentru un slujitor al Domnului neobosit şi neostenit, dăruit cu har venit de la Dumnezeu în tot ceea ce a făcut pentru Biserică şi slujitori. În anul 2002 înfiinţează un centru social la demisolul Bisericii proaspăt sfinţite. Un centru care deţine şi azi o cantină socială, un cabinet medical şi unde se organizează periodic şi cursuri de reconversie profesională pentru persoanele în căutare de muncă (un proiect al Bisericii în colaborare cu doamna asistent universitar Felicia Andrioni). 
Mai mult, părintele Pătraşcu obţine în timpul scurs până azi aprobarea pentru un nou proiect social, finanţat din fonduri PHARE.
Pentru continuarea activităţii în bune condiţii şi pentru a-şi putea pune în practică visul privind muzeul, fondează Asociaţia Umanitară şi Etnografică „Sfânta Varvara” care funcţionează şi în prezent pe lângă Biserica din Aeroport.
Ulterior obţine sprijin financiar de la autorităţi pentru construirea capelei mortuare cu altar de vară şi a clopotniţei. Toate sunt funcţionale şi acum.
Iubitor de valori strămoşesti, reuşeste în cele din urmă să întemeieze un aşezământ etnografic ce prezintă o casă veche (având în interior obiecte specifice şi copia fidelă a unei stâne ciobăneşti din zonă). Complexul este mereu vizitat azi de turişti din ţară, ba chiar şi din străinătate, fiind admirat pentru frumuseţea şi valorile patrimoniale.

Profesor de religie. Composesoratul Livezeni. „Ziua Verde”…
Mai trebuie spus că din anul 1990 şi până în 2009, preotul Octavian-Nicolae a predat la Petroşani religie – la început onorific – la cinci şcoli: Şcolile Gimnaziale 5, 6 şi 7 şi şcolile din Sălătruc şi Slătinioara. Apoi, a mai predat doar la Şcoala Gimnazială nr. 7 „Andrei Șaguna”, cu care Biserica Sfânta Varvara se află într-un parteneriat permanent. 
Tot din dorința de a sluji comunitatea, regretatul şi distinsul preot petroşenean se implică în reînfiinţarea Composesoratului Livezeni - Petroşani. Şi n-a fost doar atât: s-a implicat şi în Asociaţia „Pro Urbis” fiind iniţiatorul „Zilei Verzi”, dedicată protejării mediului, o zi din an în care la Petroşani sunt plantaţi zeci, sute de arbuşti de către cei din comunitatea locală, la îndemnul primăriei şi al asociaţiei amintite. 

Moaştele Sfintei Mari Muceniţe Varvara
Părintelui i-au fost mereu alături enoriaşii, sătenii şi orăşeni din Valea Jiului, mulţi mineri şi lucrători în alte întreprinderi sau activităţi publice sau private, pe care pe toţi i-a pomenit mereu în rugăciunile sale. În data de 6 mai 2010 a avut bucuria de a vedea aşezate în biserica din parohia ce a slujit-o cu onor şi demnitate părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Varvara şi ale altor Sfinţi.

Activ și după pensionare
Tot în acelaşi an se pensionează, dar continuă să slujească la îndemnul Preasfinţitului Episcop Gurie, alături de preoţi mai tineri ai Bisericii, pe care i-a iubit întotdeauna ca pe nişte fii, în frunte cu actualul paroh, Călin Nicolae Tănase.
Pentru „oglinda” activităţii sale, dedicate în cea mai mare măsură comunităţii locale, în anul 2013 părintelui Pătraşcu Octavian-Nicolae i se acordă pe bună dreptate titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani din partea administraţiei locale. 

„Parohia Livezeni ieri şi azi”
De curând, în anul 2016, preotul redactează monografia „Parohia Livezeni ieri şi azi” (o carte finalizată chiar acum cu puţin peste un an, în data de 21 octombrie).
La începutul anului 2017, practic ultimul an al vieţii sale, părintele Pătraşcu și-a mai ostoit „un mare dor”: o călătorie în Ţara Sfântă, pe urmele Mântuitorului la al cărui jertfelnic a slujit neostenit peste 50 de ani! 

Ultima participare
în calitate de preot slujitor a fost vineri, 13 octombrie 2017, la ,,Taina Sfântului Maslu”, la 16 zile de-atunci, duminică 29 octombrie, fiind înmormântat în cimitirul din „Petroşaniul lui drag”, după o viaţă duhovnicească şi monahală de excepţie!
Dumnezeu să-l ierte şi să-l aibă în paza Sa! Adâncă recunoştiinţă din partea întregii comunităţi locale acestui mare duhovnic local!

Un grup de preoţi din cadrul Parohiei Livezeni şi din cadrul Protopopiatului Ortodox PetroşaniInformatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 4  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter