26.04.2018,  18:54:19 | 0 comentarii | 685 vizualizari GALERIE:     FOTO    
La Aninoasa / Începe marea asfaltare
de Alina PIPAN

• 8 străzi intră în lucru

Străzile Simion Bărnuțiu (265 m), Costeni: Tronsonul I (545 m) şi Tronsonul II (611 m), Republicii (415 m), Ghe. Doja (295 m), Uzinei (654 m), Dănuţoni (898 m), Mărtinești (1410 m), Vulculești (584 m) sunt pe cale să fie modernizate la Aninoasa. În total, 5.679 m de drum. Licitaţia pentru atribuirea lucrărilor a fost demarată, iar constructorul va fi ales în luna iunie, cel mai devreme. Investiţia este evaluată la 4.499.076 lei. 

La Aninoasa s-a asfaltat ceva, dar situaţia este departe de a fi ca-n palmă
Documentaţia tehnică a fost realizată de ArchiStudio, care a conspectat situaţia în teren, şi a determinat atât starea drumurilor, cât şi care sunt străzile care au prioritate pentru reabilitare, astfel încât traficul să fie fluent şi confortul în trafic să sporească nu doar pentru şoferi, cât şi pentru pietoni. Tot ArchiStudio a venit cu soluţiile tehnice fezabile și cu recomandarea soluţiei tehnice avantajoase. 
În Aninoasa străzile sunt în general de mai multe categorii: străzi cu asfalt îmbătrânit; străzi cu asfalt faianțat, fisurat etc.; străzi cu zestre de balast/ piatră spartă; străzi fără sistem rutier și cu o lățime a carosabilului mică; străzi a căror pante longitudinale și transversale nu asigură scurgerea apelor pluviale.
Circulația pietonală se face preponderent pe partea carosabilă, fiind îngreunată de gropile pline cu apă ce apar în urma circulației auto în perioadele ploioase.
Străzile investigate în documentaţia tehnică sunt străzi secundare (conform prevederilor Ordinului MT Nr. 49/1998), frontul stradal pe străzile investigate are o lățime variabilă, platforma este variabilă, iar partea carosabilă este cuprinsă între 3,00 m și 4,5-5 m, cu imobile construite pe o parte sau ambele părți ale străzilor. Dispozitivele de colectare și evacuare a apelor sunt necorespunzătoare sau lipsesc pe străzile investigate. 
În momentul de faţă, majoritatea drumurilor sunt balastate, fără asfalt și beton deteriorat. Din cauza gradului ridicat de deteriorare și al dificultății cu care se desfășoară circulația, precum și a porțiunilor de drum îngustate, se propune intervenția asupra acestora prin reglarea gabaritelor acestora, și, nu în ultimul rând, asfaltarea drumurilor și a tronsoanelor ce fac obiectul prezentei lucrări.
Străzile sunt în momentul de faţă pietruite, pietruirea existentă are grosimi variabile, iar pe unele sectoare pietruirea este în amestec cu balast, fapt ce a condus ca pe aceste străzi să se producă o serie de degradări de tipul făgaşelor, gropilor şi văluririlor, aceste defecţiuni îngreunând mult desfăşurarea circulaţiei rutiere.

Obiective finale: trafic fluent, maşini fără stricăciuni curente, mediu mai curat
Investiţia este realizată din motive evidente. Se doreşte îmbunătățirea accesului la căile principale de transport ale riveranilor; îmbunătățirea acceselor la piețele regionale; creșterea eficienței activităților de ordin economic;
Arhitecţii au venit cu trei opţiuni de implementare a lucrărilor, dar doar una dintre ele a fost recomandată, anume Opțiunea B Modernizarea străzilor prin asfaltare cu două straturi.
Se propune modernizarea străzilor ce fac obiectul prezentului contract, prin următoarele lucrări ce se propun a se executa: execuția unui sistem rutier și executarea de reparații ale infrastructurii; rectificări ale traseului în plan și în profil longitudinal; se excavează terasamentul drumului 39-44 cm, se vor așterne 15 cm de balast (conform SR EN 13242); se va turna un strat de 15 cm de piatră spartă împănată (conform SR EN 13242); se va turna un strat de 5 cm de beton asfaltic deschis (BAD20 conform SR EN 13108-1); se va turna un strat de 4 cm de beton asfaltic (BA 16 conform SR EN 13108-1); acostamente, se decolmatează şanţurile, se montează rigole carosabile, creează şanţuri noi, se refac podeţele

Lucrările propuse vor fi următoarele: 
1: Strada Simion Bărnuțiu

Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,265 km, începând de la km 0+000 (intersecția cu DJ 66B) şi până la Km 0+235,600. Se vor amenaja accesele pe două drumuri laterale, pe o lungime de câte 15 m fiecare. Se va excava terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătura (binder) BAD20 de 5 cm si un strat de uzura BA16 de 4 cm. Se vor ridica 6 guri de canal. Se vor decolmata șanțurile existente și se va amenaja acostamentul drumului. Lățimea drumului va fi de 3,5 m. Se realizează marcaje rutiere si se montează indicatoare de circulaţie.
2: Strada Costeni
Tronson I 

Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,545 km, începând de la Km 0+000 (intersecția cu DJ 66A) şi până la km 0+545,086. Se va excava terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătura (binder) BAD20 de 5 cm şi un strat de uzură BA16 de 4 cm. Se amenajează acostamentul drumului. Lățimea drumului va fi de 3 m. Se realizează marcaje rutiere si se montează indicatoare de circulaţie.
Tronson II 
Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,611 km, începând de la km 0+000 (intersecția cu DJ 66A) şi până la km 0+630,60. Se excavează terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătura (binder) BAD20 de 5 cm şi un strat de uzura BA16 de 4 cm. Se montează un podeț din tuburi premo de 600. Se montează un podeț din tuburi (tip CP2’) 25. Se montează o rigola carosabilă. Parapet semigreu 203 m pe zona zidului de sprijin. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie.
3: Strada Republicii
Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0.415,285 km, începând de la km 0+000 (intersecția cu DJ 66B) şi până la km 0+421,300. Se va amenaja accesul cu un drum lateral pe o lungime de 6,015 m. Se va excava terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătura (binder) BAD20 de 5 cm şi un strat de uzură BA16 de 4 cm. Se vor ridica 7 guri de canal. Se vor decolmata șanțurile existente, se va amenaja acostamentul drumului. Lățimea drumului va fi de 3 m. Se montează o rigolă carosabilă. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie.
4. Reabilitare drum str. Ghe. Doja
Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,295 km, începând de la km +0.000 (intersecția cu DJ 66B) şi până la km +0.295,724. Se excavează terasamentul drumului 39 cm, se va așterne un strat de balast de 15 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm şi se va reprofila drumul. Se va așterne un strat de legătură (binder) BAD20 în grosime de 5 cm, urmat de un strat de uzură BA16 grosime de 4 cm. Se montează un podeț din tuburi premo de 600 în lungime de 7,5 m. Se vor decolmata șanțurile existente, se va reface acostamentul drumului. Lățimea drumului propusă este de 3,5 m. Se vor amenaja patru accese laterale pe o lungime de 15 m. Rigolă carosabilă pe o lungime de114 m. Şanţ nou pe o lungime de 180 m. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie.
5. Reabilitare drum str. Uzinei
Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,654 km, începând de la km +0.000 (intersecția cu D.J. 66 B) si pana la km +0.654. Se realizează pe doua tronsoane: 
Tronsonul I de la km 0+000,00 la km 0+196,46. Drumul pe tronsonul I este executat din piatră cubică ce se va înlătura, se va așterne un strat de 15 cm piatră spartă împănată urmat de 5 cm BAD20 şi 4 cm BA 16. Lățimea drumului este de 4 m cu pantă unică către șanțul existent. 
Tronsonul II de la km 0+196,46 la km 0+654,31. Se va excava terasamentul drumului 39 cm, se va așterne un strat de balast de 15 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm şi se va reprofila drumul. Se va așterne un strat de legătură (binder) BAD20 în grosime de 5 cm, urmat de un strat de uzura BA16 grosime de 4 cm. Se montează trei podețe din tuburi premo de 300 în lungime de 5 m. Se vor decolmata șanțurile existente, se va reface acostamentul drumului. Lățimea drumului este de 3 m.
Între tronsonul I şi II există o porțiune de drum betonată şi nu se intervine. Se vor amenaja două accese laterale pe o lungime de 15 m. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie.
6. Reabilitare drum str. Dănuțoni
Lungimea zonei de reabilitare va fi de 0,898 km, începând de la km +0.000 (intersecția cu DN 66) şi până la km +0.898. Se va excava terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătură (binder) BAD20 de 5 cm şi un strat de uzură BA16 de 4 cm. Se vor ridica gurile de canal la cota roșie a drumului. Se montează un podeț din tuburi prefabricate de 800 şi lungimea de 5 m. Se vor decolmata șanțurile existente, se va reface acostamentul drumului. Se montează un podeț din tuburi premo de 600 in lungime de 5 m şi un podeţ în lungime de 5 m. Lățimea drumului va fi de 3 şi 4 m. Şanţ curățare - 225 m. Rigolă carosabilă - 60 m. Se asfaltează șase accese laterale 15 m. Se reface acostamentul drumului. Se realizează marcaje rutiere si se montează indicatoare de circulaţie.
7. Reabilitare drum str. Mărtinești
Lungimea zonei de reabilitare va fi de +1.410,83 km, începând de la km +0.000 (intersecția cu DN 66A) şi până la km +1.410,83. Se va excava terasamentul drumului 44 cm, se va așterne un strat de balast de 20 cm, un strat de piatră spartă împănată de 15 cm, se va reprofila urmând a se așterne un strat de legătura (binder) BAD20 de 5 cm şi un strat de uzură BA16 de 4 cm. Se montează un podeț din tuburi premo de 600 în lungime de 7,5 m. Se vor decolmata șanțurile existente, se reface acostamentul drumului. Lățimea drumului este de 3 m. Se montează parapet semigreu pe o lungime de 438 m. Se asfaltează cinci accese laterale pe o lungime de 15 m. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie.
8. Reabilitare drum str. Vulculești
Existent: Drum betonat. Lungimea zonei de reabilitare va fi de +0.584,149 km, începând de la km +0.000 (intersecția cu DN 66B) şi până la km +0.584,149. Capacele la canalizare lipsesc, se montează noi. Pe o porțiune de 124 m se vor executa următoarele straturi: balast 15 cm, piatra spartă împănată 20 cm, (Binder) BAD20 de 5 cm, uzura BA16 de 4 cm. Pe restul de drum se va executa următoarea structură rutieră: frezare 3 cm, geo grilă 28 (binder) BAD20 de 5 cm, uzură BA16 de 4 cm. Se va reface acostamentul drumului. Lățimea drumului va fi de 4,5 m. Se realizează marcaje rutiere şi se montează indicatoare de circulaţie. 

Lucrările se vor executa în flux continuu
Utilajele folosite pentru modernizarea drumurilor vor fi de generație recentă, producând o poluare redusă. Se va evita execuția lucrărilor cu utilaje defecte sau care periclitează siguranța cetățenilor. Lucrările se vor executa în flux continuu, fără întreruperi și pe termen scurt, pentru reducerea timpului producerii de zgomot și a poluării. Materialele se vor depozita organizat, iar pe timpul nopții, parcarea utilajelor se va face organizat, fără a deranja accesele riveranilor la proprietăți. Pe timpul nopții, toate punctele de lucru se vor împrejmui, se vor ilumina și se vor semnaliza pentru a evita producerea de accidente. Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter