12.08.2018,  10:42:44 | 2 comentarii | 892 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Anatomia unei erori perpetuate… / Wolkendorfer Gemeingeblatt - ziarul care nu a apărut niciodată la Vulcan în Valea Jiului
de Marian BOBOC

Într-o notă de subsol la volumul „Cărbune şi societate în Valea Jiului. Perioada interbelică” (Editura „Universitas”, 1998), Mircea Baron trece în revistă publicațiile apărute în Valea Jiului, „potrivit situaţiei existente în fondurile Bibliotecii Academiei Române şi ale Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga Cluj-Napoca”. Printre acestea amintește și o publicație apărută la Vulcan între 1934-1938, Wolkendorfer Gemeingeblatt. Peste 6 ani, în 2004, în revista „Sargeția XXXII”, Mircea Baron reamintește din nou că Wolkendorfer Gemeingeblatt a apărut la Vulcan (în studiul „Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică”). 

De aici, în 2007 informația este preluată otova de Ștefan Nemecsek, regele neîncoronat al plagiatorilor din România, cel care nu a zăbovit un minuțel măcar în vreo arhivă sau bibliotecă, dar care a produs otrăvitoare compilații, atât în „Presa hunedoreană de la origini până-n prezent” (vol. I și vol. II), cât și în „Carte, literatură și presă la Orăștie”.
Cum Mircea Baron nu a dezvoltat subiectul, ci doar l-a amintit în subsolul unei pagini, plagiatorul 
Nemecsek n-a avut ce copia, așa că a trebuit să scrie el ceva despre ceva care habar nu avea cum arată. Cum el întâmpina mari probleme la capitolul scris, transpirând ca un bivol când trebuia să compună câteva rânduri, iată ce a ieșit: Wolkendorfer Gemeingeblatt (1934-1938): „A apărut în anul 1934 ca ziar al comunităţii germane din Valea Jiului. A reuşit să se menţină pe piaţă până în anul 1938 când şi-a încetat apariţia din motive pe care nu le putem preciza cu exactitate”.
Dacă ar fi rămas doar în compilația toxică a lui Nemecsek nu ar fi fost niciun bai. Însă de aici, informația este preluată neverificată la nivel național. Și așa Wolkendorfer Gemeingeblatt ajunge în 2012 
într-o carte impozantă: „Istoria Jurnalismului în date” de Marian Petcu, publicată la Ed. „Polirom”. Mai precis, la pagina 576, anul 1934. Explicația de aici e pur și simplu abracadabrantă: „Vulcan, apare Wolkendorfer Gemeingeblatt/ Foaia Lupeniului (Wolkendorfer este denumirea germană a orașului Vulcan). Ziar adresat comunității germane din Valea Jiului, editat până în 1938”. Păi și dacă Wolkendorfer este denumirea în germană a Vulcaniului, atunci de ce Wolkendorfer Gemeingeblatt este Foaia Lupeniului? Mister total. Notița este semnată „DTHD”. În lista contributorilor de la începutul „Istoria Jurnalismului în date” în dreptul DTHD scrie „Denisa Toma, BJ Hunedoara”. BJ, adică Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”.
Ca unul care a răsfoit pagină cu pagină toate publicațiile care au apărut în Valea Jiului, fie că au fost de limbă română, fie că au fost de limbă maghiară, am fost foarte curios să văd cu ochii mei și o publicație de limbă germană: Wolkendorfer Gemeingeblatt. Ținând cont că a avut un ritm de apariție săptămânal într-un oraș din vestul Văii Jiului, la Vulcan, mă gândeam cu bucurie că istoria Văii Jiului se va îmbogăți cu informații din acest ziar.
Cum Mircea Baron a specificat că publicația vulcăneană se află depozitată la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, odată ajuns pe malurile Someșului caut fișa Wolkendorfer Gemeingeblatt. O găsesc. Publicația are cota P. 3584. O comand. Aștept cu emoție. Sunt servit. Prima dezamăgire: mă așteptam să fie un ziar tipărit 
pe format obișnuit. Însă, surpriză! Wolkendorfer Gemeingeblatt nu este tipărit, ci bătut la mașina de scris. De aceea are formatul obișnuit al unei coli de scris, A4. Cercetez colecțiile. Într-adevăr, Wolkendorfer Gemeingeblatt a apărut, așa cum scrie Mircea Baron, între 1934-1938. Dar nu doar între acești ani, ci și în 1940. Acest an este adăugat ulterior pe fișă. Deci, este posibil ca în momentul cercetării lui Mircea Baron, acesta să nu fi figurat pe fișă. Mă apuc și fotografiez cu înfrigurare colecțiile din toți anii. 
Ajuns acasă, la Petroșani, mă gândesc la ce traducători din germană să apelez, pentru a putea  să mă introducă în universul valoroasei reviste manufacturată. 
Văzându-mă preocupat de aceasta, Cătălin Docea, directorul „Ziarului Văii Jiului”, îmi spune să-i dau primul număr din Wolkendorfer Gemeingeblatt că o să apeleze la serviciile unui traducător profesionist. Îmi zice că să mă edific cât de cât despre ce este vorba, și pe urmă vom vedea cum vom proceda. Cu rapiditate, primim cele două pagini A4. Preț traducere autorizată (față/ verso)… 140 lei. Înmulțesc cu 52 și aflu cât ar costa traducerea colecției pe un an… Scump, scump… Enorm de scump.
Mă apuc cu înfrigurare și lecturez traducerea. La cât a costat, e o traducere de lux, care merită savurată pe îndelete...
Încep cu titlul: Wolkendorfer Gemeingeblatt. În românește înseamnă „ziarul local din Vulcan”. Primul număr a apărut la 3 noiembrie în 1934. Ziarul este editat de către Biroul parohial evanghelic A.B.,   avându-l ca responsabil cu documentele pe curatorul Ludwig. 
Începe cu un citat din Noul Testament,  „de dr. M. Luther”: „Această cărticică este un bun nobil, îţi arată calea şi înţelepciunea. Pe acela care îi respectă sfaturile, Dumnezeu îl va binecuvânta şi îi va lua durerea. Pentru că, cuvântul lui Dumnezeu va fi acelaşi pentru eternitate, şi ne dăruieşte Împărăţia Cerurilor. Pentru că noi toţi plecăm din această lume, şi doar Cuvântul rămâne cu noi, ne întăreşte în durerea morţii şi ne scapă de moartea în Iad”. Până aici, nimic ciudat. Este firesc ca un ziar editat de o parohie evanghelică să înceapă cu un citat din Martin Luther.
Apoi, urmează o rubrică Biserica și școala:
„Slujbe. Sâmbătă, 3 noiembrie, anul 1, orele 8 seara, are loc o oră de rugăciune în Casa Domnului. Se va interpreta Hiob, Cap. 5. —- Duminică, 4 noiembrie, anul 1, va avea loc o slujbă prin participarea corului de tineret, cu ocazia Sărbătorii reformate. Împlinirea a 400 de ani de la anul în care dr. Martin Luther a finalizat traducerea Bibliei, ocazie cu care întreaga Biserică Evanghelică va fi în sărbătoare mâine, în data de 4 noiembrie. Această zi va fi abordată festiv. Va începe cu un concert de trompete de dimineaţă. Seara, la ora 8, în sala de sport va avea loc o seară cu familiile. Aici se va ţine un discurs cu privire la Cărţile Sfinte şi importanţa traducerii Bibliei de către Luther, în plus, vor mai avea loc concerte ale corului de tineret şi se vor recita poezii. Dorim să încurajăm şi cântatul întregii comunităţi, de aceea vă rugăm să aduceţi cu dvs. Cărţile cu cântece bisericeşti. La final, vă vom prezenta fotografii cu Wartburg, localitatea în care Martin Luther a tradus Noul Testament, şi unde a început transcrierea Vechiului Testament”.
După aceasta urmează o informație despre Evenimente în Mina „Concordia”: „Duminică, 4 noiembrie, după slujbă. Marţi, 6 noiembrie oră de citit din Biblie (individual). Vineri, 9 noiembrie, seară de citit din Biblie în prezenţa preotului”.
Coloana a doua a primei pagini explică resorturile înființării publicației:
„Ziarul nostru local apare acum în prima sa ediţie. Pe lângă acest ziar, va continua să apară şi Informaţia Autorităţii administrative (Ziarul informativ al comunităţii politice). 
Nu se recomandă o fuziune a ambelor ziare, având în vedere că administraţia locală are foarte multe informaţii de prezentat, care sunt necesare şi ale căror publicare în ziarul nostru ar implica prea mult timp şi cheltuieli materiale. Astfel, un ziar independent al administraţiei îşi are utilitatea lui. La fel însă nu ne putem imagina viaţa unei comunităţi de credincioşi fără un ziar propriu al ei. Apariţia ambelor ziare nu presupune ca această comunitate evanghelică să aibă taxe duble. Biserica va solicita taxe abia începând cu anul următor, în momentul în care administraţia nu va mai solicita taxe pentru ziarul ei. Chiar şi aşa, aceste taxe se vor percepe doar atâta timp cât va fi achitat aparatul de multiplicat. Având în vedere faptul că publicarea ziarului se face fără bani şi cheltuielile materiale sunt reduse, caseria parohială va suporta toate cheltuielile. Însă colectarea unei taxe mici nu va afecta pe nimeni, pentru că unde aşteptăm să primim binecuvântări, trebuie să fim pregătiţi să facem şi mici sacrificii”.
După care, mai sunt inserate două știri confesionale („Cursurile în cadrul comunităţii de lucru a tineretului confirmat (Şcoala de formare continuă) vor începe luni, în data de 6 noiembrie, anul 1, seara la ora 6: Adunarea surorilor şi a fraţilor  va avea loc duminică, în data de 4 noiembrie, imediat după slujbă. Tot tineretul va participa în portul de biserică la acest eveniment. După slujbă, tineretul se va alinia în faţa bisericii, îi va aştepta pe credincioşi şi apoi se va merge în convoi spre şcoală”) și o știre politică: „Listele cu alegători pentru anul 1935 se vor întocmi în următoarele două săptămâni. În liste vor fi incluşi doar membrii comunităţii, care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de biserică”. 
Urmează un extras din statut referitor la ajutorul de înmormântare:
„1. Toţi membrii comunităţii sunt obligaţi să participe la fondul pentru ajutorul de înmormântări.  
2. Acest ajutor de înmormântare are ca scop ajutarea cu bani a celor rămaşi în urma răposatului, sau acoperirea parţială sau totală a cheltuielilor funerare. 
3. În cazul fiecărui deces, membrii vor plăti contribuţia fixată. Dacă într-o familie sunt mai mult de 5 membri, atunci restul (cei peste 5) nu vor mai plăti această taxă de ajutor la înmormântare. Aceste sume vor constitui un fel de protecţie ce ar avantaja familiile care au mulţi copii.
4. Contribuţiile vor fi fixate de către prezbiteriu, în funcţie de oscilaţiile valorii banilor. În prezent ele sunt următoarele: în cazul unei înmormântări a unui adult peste 14 ani, suma este de 2,50 Lei, la copii între 6-14 ani, suma de 1,56 Lei, la copii sub 6 ani, suma este de 1,—. 
5. Contribuţiile se vor colecta imediat după fiecare deces de către persoanele responsabile în acest sens. Cine nu plăteşte pe loc în cadrul acestei colecte, va duce banii personal în termen de 8 zile acestor persoane responsabile cu colectarea contribuţiilor. Dacă nu face acest lucru, va achita o penalizare, ce va fi stabilită de către prezbiteriu, şi actualizată din când în când. Contribuţiile din anumite vecinătăţi vor fi adunate la un proprietar principal, care le va înmâna persoanelor care fac colecta. În momentul înfiinţării acestui fond, contribuţia la ajutorul de înmormântare va fi de 5 Lei pe persoană.
6. Acordarea sumelor se va face imediat după fiecare caz de deces în parte, către persoanele rămase sau către antreprenor, care le va face o reducere persoanelor rămase în urma răposatului, având în vedere faptul că primeşte suma în numerar. (Mai multe detalii în acest sens vor fi publicate în următorul număr al ziarului). Acordarea sumelor se va face în felul următor: în cazul unui cadavru 300 Lei (pentru această grupă nu se vor percepe alte contribuţii speciale), pentru adulţi peste 14 ani, va fi de 2500 ,— Lei, pentru copii între 6-14 ani va fi de 1.500,— Lei iar pentru cei sub 6 ani, se vor acorda 1.000,— Lei. 
7. Fiecare copil botezat şi fiecare membru al comunităţii bisericeşti este privit ca membru ce poate primi ajutorul de înmormântare. Familia care contribuie deja la un alt fond de ajutor de înmormântare nu are obligaţia de a participa la prezentul fond. 
8. Prevederile acestea au fost aprobate de către prezbiteriu şi de către reprezentanţii comunităţii, după ce au fost acceptate şi de către vecinătăţi şi confirmate de către Consistoriul Districtual”.
Wolkendorfer Gemeingeblatt se încheie cu trei știri:
„Tăiatul lemnelor pentru şcoală. Duminică, 4 noiembrie, seara la ora 7 
Ştiri despre Asociaţie
De la Asociaţia locală 
A sosit timpul pentru plantatul de toamnă. La Şcoala agrară se pot cumpăra pomişori în acest scop. Se vor lua în calcul acei pomişori care sunt adecvaţi pentru condiţiile noastre. Avantajul plantatului de toamnă este că acel pomişor se va afla deja în pământ la primăvară şi poate începe deja vegetaţia. 1 pomişor la alegere costă 35,— Lei 

De la Asociaţia locală a femeilor evanghelice 
Conducerea Asociaţiei agricole confirmă organizarea unui curs de gătit în această iarnă. Cine este interesat de acest lucru, este rugat să vină la seara de cântece a femeilor, la ora 8 în sala de muzică”. 

Mai citesc încă o dată traducerea. Ceva nu îmi este în clar. Care mine de cărbuni Concordia în Valea Jiului? Ce mine în Vulcan în 1934, când acestea fuseseră închise în anii crizei 1931-1933?
Mă uit mai bine pe prima pagină și văd o ștampilă a poștei din localitatea de plecare: jud. Brașov. Îmi amintesc că și în localitatea Vulcan de lângă Brașov a existat o exploatarea minieră ca și în Vulcanul din Valea Jiului, jud. Hunedoara. Însă, acum îmi este clar: în Vulcanul brașovean, comunitatea evanghelică a editat vreme de aproape 6 ani (1934-1938 și 1940) Wolkendorfer Gemeingeblatt. Iar în Vulcanul din Valea Jiului, jud. Hunedoara, comunitatea evanghelică (și nici de altă confesiune) nu a tipărit niciodată Wolkendorfer Gemeingeblatt.
Iată cum o informație neverificată, sau verificată cu superficialitate, prin plagiere și preluare necontrolată, poate să devină adevăr în istoria presei. În cazul Wolkendorfer Gemeingeblatt, această revistă poate figura desigur în „Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică”. Însă nu la județul Hunedoara, ci la județul Brașov…Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

Comentarii articol (2 )

#1 Andras I12.08.2018,  22:41:08
Felicitari- poate ca si dumneavoastra ati gasit referinta adevarata in Istoria presei din România în date Judeţul Braşov- Presa de limbă germană http://www.bjbv.ro/scan/pg.php 1928, ianuarie 1. Vulcan, județul Braşov: apare săptămânalul Wolkendörfer Nachrichten). Publicat de Paul Kellner. Format 40. Bibliografie Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 184.
#2 Marian Boboc13.08.2018,  19:07:31
Mulțumesc, domnule profesor. Nu am găsit în Presa de limbă germană http://www.bjbv.ro/scan/pg.php 1928, ianuarie 1. Vulcan, județul Braşov: apare săptămânalul Wolkendörfer Nachrichten), pentru că nu am căutat acolo. Am căutat direct la sursă, după cum am povestit. Am fotografiat toate edițiile din această publicație. Dacă are cineva nevoie din Vulcan (Brașov), i le pun la dispoziție cu mare plăcere.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 8 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227


Publicitate
Newsletter