12.11.2018,  18:40:19 | 0 comentarii | 526 vizualizari GALERIE:     FOTO    
S-a întâmplat în 1926 / Revista clandestină „Erdély Ifjüság”
de Marian BOBOC

Chiar în prima zi a anului 1926 apare la Petroșani revista „Erdély Ifjüság”. Apare e un fel de a spune, căci, dat fiind statutul ei de publicație samizdat, nu poate să apară pe taraba chioșcului de ziare de la podul Maleii. O revistă scrisă de mână, multiplicată prin litografiere și apoi împrăștiată la cititori. O publicație despre care, cu siguranță, nu am mai fi auzit dacă Siguranța nu s-ar fi numărat printre… cititorii acesteia. Astfel, pătrundem în laboratorul unei efemere publicații (au apărut 4 ediții, în perioada ianuarie - aprilie 1926), unice în peisajul presei Văii Jiului. Povestea acesteia se suprapune însă cu povestea constituirii Reuniunii Tineretului Maghiar. Constituirii, vorba vine, căci și aceasta s-a întâmplat, după unii - cu voie de la autorități, după alții - fără voie.  

La 1 august 1926 în Petroșani are loc o ședință publică de constituire la Petroșani a Reuniunii Tineretului Maghiar. Însă, neîndeplinindu-se formalitățile legale de înființare, aceasta nu poate activa. Dar totuși activează în casele lui Divorak și a preotului unitarian Vörös Bela (în alte documente folosite în această carte numele preotului unitarian este scris Veress Bela), ba și în Parcul Comunal. În afară de aceste întâlniri clandestine, președintele reuniunii mai litografiază o revistă, „Erdély Ifjüság”, se înțelege că tot clandestin, pe care o difuzează în maghiarime de ceva vreme, tot fără voie de la stăpânire. 
Antecedentele iredentiste ale lui Vörös Bela, care fusese implicat într-un complot întâmplat în Valea Jiului în 1921 alături de celebrul iredentist Maderspach, și faptul că Vörös este în 1926 și vicepreședinte al Partidului Maghiar din Petroșani transformă povestea într-un posibil „atentat” la adresa statului român.
Copoii Siguranței Petroșani intră în alertă. Descind în forță la domiciliul lu Szon Emeric (în documente apare scris și Sonn…), președintele organizației tinerilor maghiari din Petroșani. Acesta este și „redactor, tipăritor și răspânditor” al gazetei.
Reținem dintr-un raport înaintat Consiliului de Război al Corpului VII de Armată: „La domiciliul lui Szon Emeric am descoperit o întreagă arhivă și un aparat primi­­tiv de șapirografiat, unde numitul în comun cu alți redactori își tipăreau o gazetă intitulată Erdély Ifjüság, care, din cercetările noastre, a reieșit că a fost tipăriră încă din ianu­arie, apărând lunar și cumpărându-se pe prețul de 20 lei numărul atât în Petroșani, cât și în alte localități; despre care se constată dintr-un carnet găsit la domiciliul său și unde sunt trecuți toți abonații din Petroșani. Procedând la veri­ficarea corespondenței sale, am aflat corespondență cu preotul Vörös Bela, care este președinte la Reuniunea seniorilor maghiari, în legătură directă cu tinerii maghiari, și în care cores­pondență îl face atent să nu intre în ciocnire cu autoritățile. În această corespondență se mai află și altele, din care se evidențiază legăturile sale cu alte persoane din alte orașe, cu care intenționează legături în această direcție. Cercetat asupra faptului de tipărire al gazetei în mod clandestin și ținere de ședințe neautorizate al comitetului de conducere al reuniunii, (…) reiese că a tipărit gazeta din luna ianuarie a.c. până în luna mai a.c.”. 
După percheziție, agenții Siguranței pornesc pe firul poveștii. În decembrie 1926, sunt interogați tinerii maghiari implicați.
Mihai Schneider are 15 ani, este școlar și locuiește în Petroșani pe Maleia: „Sunt membru ordinar al Reuniunii Tineretului Maghiar de la înființare, am plătit 15 lei cotizația pe o lună. Nu am luat parte la nici o ședință, în afară de ședința de constituire. În privința abonamentului la Gazeta Tineretului, am cumpărat de la Szon Emeric trei numere pe care le-am plătit cu 25 lei. De la al IV-lea număr nu am mai cumpărat, fiindcă începuse școala și nu mai puteam să le cumpăr din lipsă de bani. Mie mi-a făcut propunerea să cumpăr Szon Emeric, și la întâlnirea pe stradă, având la el numere, le-am cumpărat”.
Carol Juhasz (telefonist, 18 ani, str. Cuza Vodă, redactorul sportiv al revistei): „Sunt membru în comitetul de conducere al tineretului maghiar (…). Aceasta asociațiune s-a constituit la 1 august 1926 la îndemnul preotului Voroș Bella și a lui Mitterhuber Rudolf, când au și cerut autorizație de constituire, care a avut loc în sala Urania, unde am procedat la alegerea conducătorilor. (…) Ce trebuie să facem cu ceilalți tineri din Ardeal. Pentru ședințele ținute nu am avut nici o autorizație, eram anunțați de Szon Emeric. După cât îmi aduc aminte, am ținut o ședință și în parcul comunal. Cotizațiile la această reuniune le-am plătit pe o singură lună. Cotizația a fost de trei categorii, cu 15 lei, cu 25 lei și cu 35 de lei. Eu am avut cotizație pe lună 35 de lei. După câte știu, sunt cam 100 de membri înscriși. Care aproape toți au plătit cotizațiile. Statutele nu sunt aprobate și întâlnirile până acum. Gazeta tinerimii este tipărită de Szon, cu concursul meu și al altor colegi. Am început tipărirea în ianuarie 1926 și am continuat până în mai 1926, când am încetat cu tipărirea ei, că nu mai au mai fost bani să o tipărim. Scopul acestei Reuniuni este cunoașterea literaturii, cântului și obiceiurilor națiunii maghiare și înființarea unei cohorte de cercetași. Scopul scoaterii acestei gazete a fost de a deveni gazetă socială a Reuniunii Tineretului Maghiar. Eu am scris numai chestiuni sportive luate de pe gazeta sportivă din Ungaria, ce am scris eu la un neam de-al meu să mi-o trimeată, lucru ce s-a împlinit, și restul articolelor le-am scris din localitate”.
Iosif Divork (21 de ani, funcționar la Soc. Petroșani, str. Principele Carol): „Sunt vicepreședintele Reuniunii Tineretului Maghiar din Petroșani, de la adunarea de constituire, care a avut loc la 1 August, în sala Urania. Au fost la mine în mai multe rânduri președintele Szon Emeric și membri din comitetul de conducere, deci comitetul de conducere care a discutat chestiunea reuniunii. Eu nu am fost decât de 3 ori acasă, în restul timpului au venit singuri. Întruniri am mai avut și în parcul comunal, și la preotul Vörös Bela, am mai fost o singură dată, prin luna septembrie, când ni s-a dat îndrumări asupra organizării. Am plătit până acum 100 lei cotizație, pentru care am primit chitanță. Asupra Gazetei Tineretului Maghiar, mie mi s-a făcut propunere de Szon Emeric, prin luna septembrie a.c., ca să o scriu eu, că scriu mai bine (…). S-a scris la tipografie și s-a cerut prea scump. (…) Eu nu am fost abonat la gazetă și nici nu am scris la ea”.
Bela Vörös (preot unitarian, 32 de ani, str. Regele Ferdinand 88): „Prin luna iulie a.c. s-au prezentat la mine mai mulți tineri, după câte îmi amintesc era Szon Emeric, Junger Sandor și alții, rugându-mă să-i ajut în constituirea unei Reuniuni a Tineretului Maghiar, cu scopul educativ și cultural. Eu le-am promis concursul meu și formarea statutelor, pe care le-am și făcut. Am intervenit pentru autorizație la autorități și am obținut-o pe ziua de 1 august a.c. S-a constituit reuniunea tineretului, alegându-se comitetul de conducere, atât dintre tineri, cât și dintre bătrâni. La tineri a fost ales Szon Ince și la seniori subsemnatul. Eu am plecat imediat, chiar în ziua următoare, în concediu în jud. Someș. Este just că Szon mi-a scris o scrisoare cu privire la chestiunile organizației și eu am răspuns. Asupra ședințelor ținute după constituire la Divork nu știu despre nici una, la mine acasă nu-mi mai aduc aminte bine câte au fost; de 2-3 ori îmi amintesc că au fost câțiva băieți să mă întrebe ce e cu statutele și cu organizația. Ședință nu am ținut atunci, nedresând nici un proces verbal. Cotizație știu că s-a încasat ceva, nu știu însă suma precisă, și aceasta s-a încasat pentru casa unde urma să fie sediul reuniunii. Asupra Gazetei Tineretului nu am nici o cunoștință în afară că am discutat tipărirea unei gazete pentru tinerime, atunci când nu avea statutele aprobate. De tipărirea acestei gazete nu am nici o cunoștință”.
Alexandru Junger (19 ani, funcționar de asigurări, de naționalitate evreu): „Am fost vicepreședinte al Reuniunii Tineretului Maghiar, însă de o lună am demisionat (…). După 1 august, data constituirii reuniunii, am ținut ședințe cu președintele Szon Emeric și cu o parte din membri, în număr de circa 8-10 persoane, ședința la domiciliul preotului unitar Vörös Bela. La preotul Vörös eu am luat parte numai odată a doua zi după adunare, iar la casa lui Divork de 2 ori. Acolo ne-am vorbit despre constituirea societății. În privința gazetei tinerimii maghiare, când am venit eu de la Oradea Mare, întâlnindu-mă cu Szon Emeric, mi-a propus să facem o gazetă pentru tinerimea maghiară și eu am zis că nu se poate tipări fără aprobare. După cum se vede, el a tipărit revista litografiată. Scopul acestei asociațiuni a fost cultivarea tineretului, sub raportul cultural, sportiv și cercetășie. Hotărârea a fost luată de Bela Vörös și alții. Nu avem până acum statutele aprobate, fiindcă nu au fost traduse până în prezent”.
Alexandru Schwartz (16 ani, naționalitatea evreu, compactor de tipografie, str. Avram Stanca nr. 14): „Sunt membru al Reuniunii Tineretului Maghiar și îndeplinesc formațiunea de bibliotecar; am plătit până în prezent o cotizație de 25 lei, care bani i-am vărsat lui Szon Emeric, care este președinte la juniori și preotului Vörös Bela la seniori. (…) Am luat parte la 5-6 ședințe, unde am participat 10-15 persoane, dintre care îmi amintesc: Szon Emeric, Divork Iosif, Golbaci Anton, Fodor Bela, Junger Alexandru, Schwatzer Ștefan, Tony Josif, Vörös Bela, Ernest Josef (…). Ședințe s-au ținut mai multe, însă eu nu am participat decât la 5-6; s-a discutat proiecte de urmat și legăturile ce trebuie să se facă cu întreg tineretul maghiar din Ardeal. Vorbitori și îndrumători erau preotul Vörös Bela, Szon Emeric și Divork Iosif; (…) s-a propus ca celor care nu răspund la această chemare să li se aplice sancțiuni. De la constituire s-au ținut ședințe în fiecare săptămână, când la Divork Iosif, când la preotul Vörös Bela, unde eu nu am luat parte decât o singură dată. S-a discutat în privința gazetei tineretului maghiar, ca această gazetă să fie gazeta oficioasă a Tineretului Maghiar. M-am abonat și eu și am primit 5 numere, pe care mi le-a dat Szon gratuit”.      
Francisc Paki (15 ani, elev, str. Regele Ferdinand nr. 57): „Sunt membru al Reuniunii Tineretului Maghiar de la constituire. Am plătit taxa de 15 lei și am luat parte la constituire. Pe Szon Emeric îl cunosc încă din școală, fiindu-mi prieten. Întâlnindu-mă cu el, m-am abonat la gazeta ce o redacta și o tipărea el. A și trimis mai multe numere pe care le-am achitat. Numerele din gazetă le primeam personal de la Szon”.
Weinberger Gabor (16 ani, de religie mozaic, calfă de comerciant, str. Regele Ferdinand, nr. 74): „Prin luna ianuarie a.c., m-am întâlnit cu Szon Emeric, pe care-l cunosc din școală și mi-a spus că el tipărește o gazetă și să cumpăr și eu, mi-a și arătat un număr pe care-l avea la el.  Eu m-am învoit și am cumpărat un număr, neavând la mine mai mulți bani. După aceea eu nu am mai cumpărat, nefiind bine tipărite. Eu nu am fost înscris la Reuniunea tineri­lor maghiari (…)”.   
Margareta Kovacs (15 ani, str. Principele Carol Nr. 4-1): „Tânărul Juchas Carol mi-a spus că Szon Imre tipărește o gazetă, care gazetă este ieftină și sunt lucruri frumoase în ea și m-a rugat să mă abonez. Am spus că mă abonez și mi-a trimis un număr, pentru care am plătit 30 lei. După câte îmi amintesc numărul l-am primit prin iulie sau august, prin Juchas Carol”.
Simeon Kandut (19 ani, ucenic tâmplar, Livezeni nr. 4): „Prin luna iunie sau iulie a.c., Szon Emeric pe care-l cunosc din copilărie, mi-a făcut propunerea de a mă înscrie în Reuniunea Tineretului Maghiar, ce a luat ființă aici, la Petroșani, și să iau și eu parte la ședințele lor. Eu am spus că nu am bani ca să plătesc cotizația de 15-20 lei pe lună, cât se cere. După aceea mi-a propus să mă abonez la gazeta tinerimii ce o scoate el, și la aceasta am consimțit; mi-a trimis un număr pe care nu l-am plătit nici până astăzi”.
Iulia Lovenstein (19 ani, religie mozaică, casnică, str. Principele Carol nr. 4-5): „(…) în calitate de rudă a lui Szon Emeric, am fost în contact și mi-a propus să mă aboneze la o gazetă ce redacta și tipărea el. Eu i-am spus că îi pot cumpăra un număr, însă nu mă abonez. Mi-a și trimis un număr. De atunci nu mi-a mai trimis nici un număr”.
Ileana Preda (15 ani, menajeră, str. Horia): „Cam de 2 ani, Szon Imre l-a rugat pe fratele meu Arpad, care este desenator, să facă desemnuri la o gazetă ce o va tipări; la care rugăminte fratele meu s-a învoit, și după câte știu a făcut desemnuri la 4-5 numere. În acest interval i-am dat și eu o poezie s-o tipărească pentru publicare (sic!), și nefiind corespunzătoare nu a tipărit-o. Am citit și eu câteva numere, pe care Szon Emeric le dădea fratelui meu pentru munca sa”.
Alexandru Tolvai (16 ani, lăcătuș, Str. Regele Ferdinand nr. 6): „Sunt membru al Reuniunii Tineretului Maghiar din Petroșani, am plătit o cotizație de 25 lei, am luat parte la ședința de constituire. În ceea ce privește Gazeta Tinerimii Maghiare, m-am întâlnit cu Szon Emeric pe stradă și mi-a propus să mă abonez la gazetă. Am și plătit 20 lei și am luat un singur număr”. 
Perl Koloman (20 de ani, ceasornicar): „Nu sunt membru al Uniunii Tineretului Maghiar, îmi aduc bine amin­te când l-am întâlnit pe Szon Emeric pe stradă și mi-a propus să cumpăr o gazetă intitulată Erdély Ifjüság, pe care am și cumpărat-o și am plătit pentru ea 10 sau 20 lei, de atunci nu am mai lua nici una”.
Gheorghe Oravetz (16 ani, ucenic de comerciant la „Frații Klein”, str. Nicolae Iorga nr. 14): „Într-o seară, cam prin luna mai sau iunie, m-am întâlnit cu Szon Imre, care mi-a propus să mă înscriu și eu în organizația tineretului maghiar, la care eu am acceptat, plătindu-i prima dată 15 lei taxa de înscriere, de atunci nici nu am mai plătit; tot la acel timp a venit la mine Szon și mi-a vândut 2 ziare intitulate Erdély Ifjüság, pentru care am plătit pentru primul 10 lei, pentru al doilea 15 lei”.
Acolo s-a hotărât directivele acestei reuniuni, precum și legăturile ce trebuie să facem cu tot tineretul din Ardeal, și aici să fie centrala de unde să se dea directivele. Recunosc că am avut legături cu preotul Vörös și prin convorbiri și prin corespondență. Statutele până acum nu le-am trimis spre aprobare și am funcționat fără aprobare. În privința gazetei ce s-a găsit la mine, eu încă din anul 1925, am conceput ideea de tipărirea a unei asemenea gazete. În acest sens am făcut propunerea la mai mulți tineri maghiari să mă sprijine. De asemenea am făcut un anunț în altă parte (…). Mi-a răspuns un anume H. Istvan din Salonta Mare, Molnar A. și Marton Laios tot din Salonta, care mi-au trimis și articole. Eu le-am trimis și lor câte un număr pentru ei, plus 5 numere pentru vânzare la alții. În afară de abonați care sunt pe carnetul din Petroșani, am expediat contra cost și la alte persoane, pe care le am notate pe carnetul de abonamente. Eu am început tipărirea gazetei în luna ianuarie 1926, și am tipărit până în luna aprilie 1926, când am făcut un număr dublu și pentru luna mai. Din luna mai nu am mai tipărit nici un număr. Din Petroșani au contribuit cu articole la gazetă Schvartz Alexandru, Juhasz Carol, și Buday H., căruia nu i-am tipărit articolul. În fiecare lună tipăream 25 de exemplare (…)”.
Ludovik Jejek (19 ani, zidar, str. Spitalul orașului): „Sunt membru în comitetul de conducere al tineretului maghiar. Această asociațiune s-a constituit la 1 august a.c. din îndemnul preotului Vörös Bela, când a și cerut autorizație de constituire, care a avut loc în sala Urania. Știu că se ținea adunări în casa preotului Vörös, în casa lui Divork și în Parcul Comunal, însă eu nu am luat parte decât o singură dată, când s-a ținut în casa lui Divork, discutând numai despre traducerea statutelor. Știu că Emeric Szon tipărea o gazetă, și chiar am văzut la el asemenea gazete, însă nu am voit să mă abonez la gazetă și nici să-i cumpăr vreun exemplar”.
Anton Golbaci (20 ani, funcționar, str. Nedei nr. 157): „Am fost membru în comitetul de conducere al tineretului maghiar. Această formațiune s-a constituit la 1 august a.c., când am cerut autorizație de constituire, care a avut loc la în sala Urania. Știu că se ținea adunări în casa preotului Vörös, în casa lui Dviork și în parcul comunal, unde am luat și eu parte, însă de vreo două-trei săptămâni am demisionat, din cauză că am văzut că nu se face nimic și din cauză că nu aveam vreme. Am auzit că Szon Emeric scotea o gazetă, însă nu m-am interesat de aceasta, nici  nu m-am abonat și nici nu am cumpărat vreun număr din această gazetă”.
Iosif Tassy (19 ani, dentist, str. Aurel Vlaicu nr. 720): „Sunt membru ordinar în Reuniunea Tineretului Maghiar; această asociațiune s-a înființat la 1 August a.c. și s-a ales președinte Szon Imre, iar vicepreședinte Junger Sandor. Adunarea a avut loc în sala Uraniei. De atunci, de când s-a înființat Reuniunea, s-au mai ținut adunări la preotul Vörös Bela, la Divork Iosif și în Parcul Comunal. Însă eu nu am fost decât o singură dată la adunarea de la preotul Vörös și o dată la Divork Iosif, discutând numai de traducerea statutelor după care să ia ființă reuniunea. Am auzit că Szon Emeric tipărea o gazetă, și chiar am avut un număr din gazetă, mi l-a dat Szon personal, însă nu m-am abonat la ea, și acel număr ce l-am avut, nu știu ce am făcut, că nu-l mai am”.
Eno Mereg (18 ani, fotograf, str. Regele Ferdinand No. 10): „(…) am avut cunoștință de gazeta redactată de Szon Emeric, și eu nu am căpătat decât o singură gazetă”. 
Peter Streifer (mecanic, str. Clemenței nr. 2): „Nu sunt membru al Uniunii Tineretului Maghiar, asupra gazetei redactată de Szon Imre, știu că înainte cu 3-4 luni m-am întâlnit cu Szon pe stradă și mi-a oferit două exemplare să le citesc, și dacă îmi plac să mă abonez, eu însă neavând timp să mă ocup cu așa ceva, nu am mai luat, și cele 2 le-am primit gratuit de la Szon”.
Joseph Ernest (18 ani, comerciant, str. Gheorghe Barițiu nr. 2): „(…) Eu am avut cunoștință de ziarul redactat de Szon, și l-am și citit, însă nu am primit nici un număr”.
La 12 decembrie 1926, Siguranța Petroșani raportează Consiliului de Război al Corpului VII Armată Sibiu: „Am onoarea de a înainta pe individul Szon Emeric, președinte al unei organizațiuni a tineretului maghiar din Petroșani, care a contravenit dispozițiunilor art. 1 din Ordonanța nr. 5 a Corpului VII Armată și art. 1 al. e din Ordonanța nr. 4 a aceluiași comandament, pentru că a ținut întâlniri în case particulare fără autorizațiunea comandamentului militar și autorităților civile și pentru că a tipărit prin litografiere o gazetă pentru tinerimea maghiară, fără nici un fel de autorizațiune, pe care a răspândit-o atât în acest oraș, cât și în alte orașe”. 
La Consiliul de Război al Corpului VII Armată Sibiu ajung și corpurilor delicte. Sergentul Leontin Vlad de la Siguranța Petroșani îi predă la 13 decembrie plutonierului Lupu Manole de la Consiliul de Război obiectele corp delict în „afacerea privitor pe individul Szon Imre”: „1. Nouă (9) sticle de cerneală de hectograf, din care cinci goale, iar patru cu puțină cerneală în ele; 2. Un toc de scris; 3. Una bucată mică ceară (aprox. 5 grame), 4. Una cutie hectograf mică - în stare primitivă (de mărimea unei jumătăți coală hârtie de scris) și una bucată gumă”.
În articolul „Sunt nevinovați complotiștii din Petroșani, ziarul „Brassoi Usjag” sare în ajutorul celor doi tineri maghiari petroșeneni reținuți, Szon și Divork: „Este adevărat că Siguranța Petroșani l-a cercetat pe elevul, de 15 ani, Szon Imre, pentru faptul că a redactat un ziar pentru tineri. (…) Nu peste mult timp l-au cercetat pe Vörös Bela, preot unitar, pe care îl acuză că la locuința sa a ținut ședințe secrete. Astăzi suntem informați că în afară de acesta, l-au arestat și pe Divork Kalmann, zugrav, tot pentru ținerea ședințelor. Deputatul Partidului Maghiar din Cluj a aflat știrea despre arestări și a făcut pașii necesari în Parlamentul de la București, ca față de acuzați să se lămurească acuzarea”. Întrebarea lansată de „Brassoi Usjag” este dacă un ziar scris de mână și șapirografiat în câteva exemplare trebuie anunțat autorităților, la fel ca o publicație tipărită? Nu știm răspunsul, dar cunoaștem sfârșitul poveștii ziarului clandestin. Pe 21-22 februarie 1927 se judecă procesul „Tineretului Maghiar”. Preotul Vörös Bela este amendat cu 20.000 lei, iar ceilalți acuzați trebuie să plătească amenzi variind între 5.00 - 2.000 lei. Așa se încheie procesul „Erdély Ifjüság”.
În peisajul presei Văii Jiului, „Erdély Ifjüság” rămâne o publicație romantică, învăluită în aura unei povești cu iz iredentist, în care au fost implicați câțiva tineri petroșeneni maghiari. Redactorul acestei publicații scrise de mână pe foi de caiet, Emeric Szon, are meritul de a fi editat 5 ediții litografiate, în perioada ianuarie - mai 1926. Are nu doar meritul, ci și inconștiența, am putea spune, date fiind condițiile în care a apărut revista. Probabil, tânărul Emeric Szon este primul ziarist din Valea Jiului care a fost arestat. 
Marian BOBOC 
(Din volumul „Presa Văii Jiului de la Z la Z. 1887-1942/ Programe, polemici, cenzură, calomnii, campanii, atitudini”)


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter