07.02.2019,  09:55:02 | 0 comentarii | 466 vizualizari
ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS CONSILIER JURIDIC
de Ziarul Vaii Jiului

S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, cu sediul în Petrila, Str. Republicii nr. 196, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Consilier juridic, cod COR 261103, pe durată nedeterminată, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
• minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Concursul constă în următoarele etape:
• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă din bibliografia de concurs;
• interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte, pentru funcţia de execuţie.
Bibliografia în vederea participării la concurs: 
- Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, repu­blicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizi­ce, asociaţilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comer­ţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corpo­rativă a întreprinderilor publice;
- Codul Civil cap. VII - Contractul de societate, Secţiunea 1 - Dispoziţii generale;
- Codul de procedură civilă;
- Legea nr. 215/23.04.2001 a Administraţiei Publice Locale - republicată;
- Legea nr. 98/ 19.05.2016 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
- Ordonanţa nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- Legea 161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
- Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică, republicată.

Concursul se va organiza la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila, conform calendarului următor:
• 11.02.2019 orele 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 13.02.2019 ora 9.00: proba scrisă;
• 15.02.2019 ora 9.00: interviu
• Termene afişare rezultate: 15.02.2019, ora 15:00
• Termene depunere contestaţii: 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, Ia fiecare probă, la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila
• Termene afişare rezultate contestaţii: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila
• Afişare rezultate finale: 19.02.2019, ora 10:00, Ia sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila.

Pentru înscrierea Ia concurs candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere la serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul S.C. EDIL SAL PREST S.A. care va conţine următoarele documente: 
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului societăţii, în care se menţionează postul pentru care candidează;
b. copie după actul de identitate; 
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. copie după carnetul de muncă, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g. copie după fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, sau recomandare, după caz;
h. Curriculum Vitae;
Dosarele de înscriere incomplete nu vor fi selectate în vederea participării la concurs.
Termenul limită pentru înscriere - 11.02.2019, ora 15:00.
Bibliografia de concurs se poate ridica de la secretariatul societăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la biroul RU - telefon 2545.550318.Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter