10.03.2019,  11:45:25 | 0 comentarii | 431 vizualizari
Cronica meseriaşilor şi negustorilor / Viaţa din spatele reclamelor (IX)
de Marian BOBOC

Cercul meseriaşilor din Lonea     
La iniţiativa secretarului comunal Valer Pop, ia fiinţă Cercul meseriaşilor din Lonea. Ion Chirca este ales preşedintele organizaţiei.  Lansarea la apă a noii structuri are loc la 1 septembrie 1925. La casele Glodean are loc o cină comună, la care participă Valer Pop, preoţii din Lonea, funcţionari de la minele din Lonea, Teodor Munteanu (preşedintele Corporaţiei meseriaşilor Petroşani), pretorul I. Tocaciu.
Cercul are o activitate destul de îndelungată. La 9 ani de la înfiinţare, la 4 martie 1934, în localul lui Emil Gampu, în prezenţa a 20 de meseriaşi, este ales noul comitet de conducere a Cercului meseriaşilor din Lonea: Ioan Vasinka (preşedinte), Ladislau Gado (vicepreşedinte), Iosif Demeter (casier), Alexandru Ilisem (secretar), Francisc Drăguş (subsecretar), Andrei Bonihei (bibliotecar), Rudolf Kailing (controlor), Iosuf Keslinger (controlor), Dionisie Bako, (supraveghetor), Ioan Sârb, Iosif Lacataş şi Mihai Geza (membri), Iosif Antal, Antal Covaci, Nicolae Cujerean, Francisc Cnebel şi Ştefan Borşa (supleanţi).

Serate literare de ceai
În zilele noastre poate părea de necrezut că nişte meseriaşi, preocupaţi îndeobşte cu alte treburi mai prozaice, hotărăsc în şedinţa corporaţiunii că în sezonul de iarnă se va aranja în fiecare sâmbătă o serată literară cu ceai, „la care pot participa fără invitare toţi meseriaşii şi musafirii lor”. Corul Cercului Meseriaşilor, dirijat de profesorul Boga, va concerta la fiecare serată literară. Taxa de intrare va fi doar preţul ceaiului, primul ceai băut va costa cu 8 lei mai mult. Cum ar veni intrarea e gratis, dar se plăteşte în… ceai.

Petrecere (şi) în folosul liceului  
La 14 noiembrie 1925, Cercul Meseriaşilor şi Tinerimea Română aranjează o petrecere în folosul Liceului din Petroşani şi a Cercului Meseriaşilor. Domnişoarele Todea, Henţ, Jurca şi domnii Jurca, Timonea, Sădean, Irimie, Tudor şi Manton, chiar dacă diletanţi, au dat viaţă personajelor din piesa „Doctorul fără vină”. Şi celelalte momente din programul artistic pregătit de Al. David (învăţător şi redactor al „Gazetei Jiului”) şi de profesorul U. Boga - corurile cântate de tinerii meseriaşi, recitarea lui Felezeu şi cupletele lui Ţimonea - au fost o reuşită. Venitul net al petrecerii a fost de 21.176 lei. Sumă care a fost împărţită în mod egal, 10.588 lei, şi la liceu şi la cerc.

Căminul muncitorilor
La 8 noiembrie 1925, „Gazeta Jiului” consemnează că a fost cumpărat un teren pentru edificarea unui cămin al Corporaţiei Meseriaşilor din Petroşani şi numele primilor donatori: Emeric Dèkány sen. - 2.000 lei; Teodor Muntean, Nicolae Todea şi Ioan Farkaş - 1.000 lei; 
Ludovic Tassy, Eugen Lusztig şi doamna Lustig - 400 lei; „Zsilvölgyi Napló”, Alex. Poleac şi Samuilă Costea: 200 lei.

Ce şi cât beau oamenii buni, în Valea anului 1925...
Costul alcoolului consumat în decursul anului 1925, în Valea Jiului, se ridică la formidabila sumă de 50 de milioane de lei. Iată şi numărul aproximativ de litri daţi pe gât, în comparaţie cu anul precedent: spirt curat - 296.000 l (în 1924) şi 220.000 l (în 1925); vin - 730.000 l (în 1924) şi 500.000 l (în 1925); bere - 690.000 l (în 1924) şi 570.000 l (în 1925); coniac - 18.000 l (în 1924) şi 8.000 l (în 1925); lichioruri - 18.000 l (în 1924) şi 7.000 l (în 1925) şi şampanie 5.000 l (în 1924) şi 1.500 l (în 1925). De notat că încasările au fost mai mari decât anul trecut datorită faptului că preţurile la alcool au crescut. „Cantităţile de alcool au scăzut considerabil nu pentru că lumea s-ar fi cuminţit, ci deoarece numărul populaţiei a scăzut cu multe mii”.
În ianuarie 1928, confruntate cu escaladarea alcoolismului, autorităţile din Valea Jiului iau măsuri. La ordinul Preturii plăşii Petroşani, sunt închise 30 de cârciumi din comunele Vulcan, Bărbătenii de jos şi Aninoasa care funcţionau fără brevet. Alcoolul a fost confiscat pe loc şi depus la primăriile celor trei localităţi pentru a fi vândut la licitaţie. Nici negustorii ilegali n-au scăpat uşor, fiind trimişi în judecată.

A XXIV-a adunare anuală a Corporaţiei Meseriaşilor
Localul Cercului Meseriaşilor s-a dovedit neîncăpător la cea de-a XXIV-a adunare anuală, desfăşurată la 11 aprilie 1926. Adunarea, la care au participat peste 200 de membri, a fost prezidată de Teodor Munteanu. Ca invitat de onoare a luat parte Dr. Romulus Miocu, primarul  oraşului Petroşani. Datorită faptului că „Gazeta Jiului” a alocat evenimentului un spaţiu generos, putem şti cu exactitate cum a decurs şedinţa şi, în primul rând, care a fost discursul preşedintelui Teodor Munteanu:
„Domnilor,
În calitatea mea de preşedinte am onoarea a Vă raporta următoarele asupra mişcărilor întâmplate în Corporaţia noastră şi asupra activităţii desfăşurată de noi în decursul anului 1925.
La încheierea anului 1925 Corporaţia a avut 529 membri.
În decursul anului au decedat 3 meseriaşi, şi-au încetat activitatea 21 inşi, în lipsă de lucru, s-au depărtat 11 membri.
Contracte de ucenicie s-au încheiat în 453 cazuri şi s-au reziliat în 31 cazuri.
Calfe au fost declaraţi 363 ucenici.
Comitetul de împăciuire a lucrat în 5 rânduri,
Domnilor,
Aruncând o privire asupra activităţii desfăşurată de Corporaţie în ultimii 5 ani, trebuie să mărturisesc cu inima îmbucurată că, graţie străduinţei noastre, a tuturora, am reuşit a face un pas însemnat de dezvoltare şi propăşire.
Când m-aţi ales preşedinte în anul 1921, toată averea Corporaţiei nu prezenta decât suma de 4.700 lei. Cu această sumă mică nu ne-am fi putut apuca de nimic şi, în consecinţă, am fost nevoiţi a căuta să ne sporim treptat veniturile, pentru a putea crea un fond cu ajutorul căruia să ne putem înfăptui scopul atât de dorit: clădirea sediului propriu al Corporaţiunii. Graţie spiritului de jertfă care Vă însufleţeşte neîntrerupt, am şi reuşit a ne dobândi terenul necesar întru acest scop pe preţul de Lei 230.000 sumă din care am şi amortizat Lei 189.000. Având nevoie de un local potrivit unde să ne putem întruni şi unde să ne putem găsi distracţia nimerită, am luat cu chirie acest local, cumpărându-ne pe preţul de Lei 90.000 mobilierul aflător în el împreună cu popicăria, care face, deci, şi ele parte din zestrea Corporaţiei. Am arătat, aşadar, că pentru dezvoltarea instituţiei organizaţiei noastre, suntem capabili de a aduce jertfe cât de mari. Întru acest scop muncim, ne însufleţim, ba chiar ne entuziasmăm, ne jertfim vremea, banii, activitatea, luăm sarcini grele asupra noastră, promitem că ne dezbrăcăm de orice pornire egoistă, şi la urmă, când am reuşit şi noi să producem ceva, ce se întâmplă? Vin unii şi dezlănţuiesc patimile, făcându-ne reproşuri că am căuta numai interese particulare, cerându-ne într-una împlinirea unor dorinţe inoportune şi, prin agitarea necontenită a spiritelor, tinzând a ne discredita, a ne dezbina şi a ne învrăjbi. Domnilor, ce credeţi, ce va fi sfârşitul acestei agitaţii? Nu numai slăbirea desăvârşită a tuturor încheieturilor acestei instituţii, întreţinută cu atâta jertfe, ci chiar surparea ei totală.
Nu putem îngădui ca această stare jalnică să ţie şi pe mai departe. Trebuie să o schimbăm şi chiar să o schimbăm în mod radical. Trebuie, în sfârşit, să ne recâştigăm cumpătul şi să înţelegem că, fiind avizaţi numai la propriile noastre puteri, numai prin buna înţelegere, strânsă unire şi colaborare neîntreruptă  ne putem asigura propăşirea. Şi poetul aşa zice că: Unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte. 
Cu fruntea ridicată şi cu ochii neplecaţi ieşim astăzi înaintea tuturor meseriaşilor, fiindcă niciodată nu ne-am lăsat conduşi decât de binele tuturor, n-am aşteptat nicicând recunoştinţă ori răsplată, ci totdeauna am ascultat numai şi numai porunca conştiinţei noastre. Singura recompensă ce ne-am dorit pentru munca depusă a fost conştiinţa liniştită că ne-am îndeplinit datoria cu cinste.
Deşi ne doare câteodată tratamentul nedrept, acesta, totuşi, nu ne va împiedica activitatea, nu ne va putea zdrobi energia şi perseverenţa în a ne înălţa, a ne înfrumuseţa  şi a ne întări organizaţia. Rugând Pronia Dumnezeească să ne binecuvânteze munca şi pe mai departe, Vă rog să binevoiţi a lua la cunoştinţă raportul prezidenţial. După raport, care a fost primit „cu însufleţire şi aplaudat”, preşedintele Munteanu a prezentat bilanţul Corporaţiunii Meseriaşilor socotelile anului 1925. Care au fost: „intrate - Lei 461.508, 27; ieşite - Lei 325.933, 45 care s-au găsit în regulă. S-a dat descărcare exactorilor. S-a cetit inventarul. Bugetul anului viitor s-a votat”. 
Apoi, se trece la chestiuni organizatorice:
„Preşedintele Corporaţiunei, d-l. T. Munteanu, propune modificarea paragrafelor 14 şi 17 din statute, în sensul ca în comitet să fie aleşi 20 membri, în loc de 16, 6 supleanţi în loc de 4 şi 2 vicepreşedinţi, în loc de 1, ca până acum. Propunerea s-a primit şi alegerea s-a făcut potrivit modificării. S-au prezentat două liste, dintre care s-a acceptat cu mare majoritate lista următoare, în frunte cu T. Muntean.
Membrii în comitet: Ioan Farkas (cassier), Dékány Emerich sen., Tassy Ludovic, Todea Niculae, Ralica Eugen, Schwalb Emanuel, Almási Árpád, Makkai Eduard, Radu Ioan, Martina Oscar, Jäger Francisc, Rákosa Francisc, Kurkö Ioan, Schwarcz Vilhelm, Bodrog Ion, Dina George, Chirilă Nicolae (Lupeni), Maroşan (Vulcan), Maier Simion (Vulcan), Chirca Ioan (Lonea). Supleanţi: Szöts Ludovic, Ciuciu Nicolae, Feldman Iosif, György Iosif (Lupeni), Szilagyi Alexandru (Lonea), Böhm Mihail (Vulcan). Exactori: Streilferdt Petru, Ciuta Ioan, Francisc Stranszky, Bozsoki Coloman (bibliotecar). 
Stegar: Târguliţa Anton. Econom: Rákosa Francisc.
D-l primar al comunei, care întotdeauna a urmărit cu simpatie mişcarea breslaşilor, a asistat tot timpul la dezbateri şi în cuvinte călduroase a salutat această cea mai tare şi mai sănătoasă organizaţie din loc, urându-i prosperare şi înflorire pentru care i s-au făcut manifestări de recunoştinţă şi alipire”.
Marian BOBOC 
(Din volumul ALFABETUL PUBLICITĂȚII ÎN VALEA JIULUI)Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227


Publicitate
Newsletter