18.03.2019,  18:30:56 | 0 comentarii | 1640 vizualizari
Cronica meseriaşilor şi negustorilor / Viaţa din spatele reclamelor (XV)
de Marian BOBOC

Distincţii pentru Munteanu şi alţi comercianţi
Ministerul Industriei şi Comerţului prin Înaltul Decret Regal nr. 913/ 933 îi conferă în mai 1933 lui Teodor Munteanu, preşedintele Corporaţiei industriaşilor din plasa Petroşani şi consilier comunal PNL, medalia „Meritul Comercial şi Industrial”, clasa a II-a. Această înaltă recunoaştere a meritelor lui Munteanu este cu atât mai importantă, cu cât Munteanu a fost singurul din întreg judeţul Hunedoara care a fost decorat cu acest ordin.
Peste 4 ani, prin Decretul Regal nr. 157/ 20 ianuarie 1937  se conferă „Meritul Industrial şi Comercial”, clasa I, următorilor, întâmplător sau nu, liberali: dr. Romulus Miocu - administratorul Băncii Cassa de Păstrare din Petroşani, Mircea Oprea - directorul Băncii Casa de Credit a Agricultorilor; Remus Herlea - preşedintele Băncii popu­lare „Vinereana”, Vinerea; Dezideriu Füllep - preşedintele Cooperativei „Sânziana”, Hunedoara.
Emil Pop, Nicolae Todea, Iuliu Socol, V. Taloescu, I. Radu, Dumitru Epure, Gheorghe Furnică, Ion Balomiri, Tudor Aida, Dumitru Sporea, Ion Şistereviţeanu, Constantin Bratu, Emil Perianu, Enea Petrovici şi Ionel Rudeanu sunt  răsplătiţi cu „Meritul Industrial şi Comercial”, clasa II.
În onoarea decoraţilor, Clubul Meseriaşilor din Petroşani oferă un banchet, la 10 aprilie, la care au participat 75 de persoane. Teodor Munteanu, preşedintele meseriaşilor, îi face o surpriză de proporţii şefului său de partid, Romulus Miocu. Munteanu dezveleşte, în aplauzele asistenţei, un portret al prefectului. Tablou care, cu permisiunea lui Miocu, este  aşezat pentru totdeauna în sala clubului.
„Fiind şi dv. decorat dimpreună cu colaboratorii dv. şi prietenii noştri, în calitatea mea de preşedinte al acestui club, vă urez ca bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să puteţi munci şi mai departe pentru binele obştesc, pentru fericirea familiei dv. şi pentru binele nostru, al tuturora care trăim aci cu dv. Tot cu această ocazie, sărbătorim azi pe prietenii noştri decoraţi, dintre care, cei mai mulţi sunt membri ai clubului nostru, care, prin munca lor depusă în viaţa publică, şi-au câştigat meritele pentru aceste distincţii”, spune Teodor Munteanu. În răspunsul său, prefectul Miocu „vorbeşte de primele începuturi în branşa meseriilor şi în branşa comerţului, amintind câteva nume de care s-a legat mica industrie şi comerţul în această regiune”, îndemnându-i pe cei prezenţi „să meargă pe drumul cel drept şi să persevereze în munca ce o depun şi în credinţa ce trebuie să aibă că vor birui”. După discurs, prefectul Miocu le înmânează celor decoraţi brevetele. Emil Pop, preşedintele Sfatului Negustoresc, îi mulţumeşte prefectului în numele tuturor. 

O nouă corporaţie la Lupeni
La 6 august 1933 se împliniseră 4 ani de la greva din 1929, când 22 de mineri au fost ucişi. În această zi de tristă rezonanţă pentru comunitatea lupeneană, se constituie la Lupeni Corporaţia Industriaşilor şi meseriaşilor din Lupeni-Vulcan. Preşedinte este ales Ioan Balomiri, iar membri în comitet următorii: Lazăr Botoş, Iuliu Carasz, Herman Anghel, Nicolae Lula, Lazăr Chereja, Simion Maier, Ioan Clodi, Samuilă Polac, Toma Albu, Cornel Lăzăroiu, Francisc Aradi, Ioan Szeng, Nicolae Chirilă, Iosif Dumitrescu, Ioan Kiraly, Nicolae Tuhuţ, Carol Mungenast (casier), D. Szekely, Geza Kosta şi Emeric Medgyeşi (controlori).

Concurs de arendare
Ca orice organizaţie serioasă, şi Cercul Meseriaşilor din Petroşani are propriul local. La 1 octombrie 1933 publică următorul anunţ: „Restaurantul Clubului Cercul Meseriaşilor din Petroşani se va arenda pe 3, eventual 5 ani, cu preţul de la 5.000 lei lunar în sus. Ofertanţii sunt rugaţi a-şi înainta ofertele până la 15 octombrie a.c., ora 6 seara. Informaţiuni la Preşedintele Corporaţiunii.

Petrecerea Meseriaşilor
În sala „Apollo” are loc la 29 septembrie 1933 tradiţionala petrecere de culesul viilor a Corporaţiei meseriaşilor din Petroşani şi plasă. Fiind sub patronajul lui Ionel Moga, primarul Petroşaniului, nici nu avea cum să nu iasă bine, „rezultatul atât moral, cât şi material” fiind îmbucurător. 

Apelul primarului
La 7 februarie 1934, dr. Ionel Moga, primarul Petroşaniului, îi convoacă pe meseriaşi şi industriaşi la cercul lor, iar pe comercianţi la Sfatul Negustoresc. Le comunică lista celor restanţieri la impozitul comunal şi faptul că prin neplata acestor impozite Petroşaniul se află într-o situaţie precară. „Cunoaştem situaţia în care se găsesc comerţul şi industria, dar vrem să constatăm o bunăvoinţă în achitarea obligaţiunilor cetăţeneşti. Fiecare, cu bunăvoinţă, poate plăti în rate sumele ce datorează”, a mai spus primarul Moga.

Din nou despre cârpaci 
La adunarea generală a Corporaţiei Meseriaşilor (care în presă mai e numită şi a Industriaşilor) din 29 aprilie 1934 participă 80 de meseriaşi. Teodor Munteanu, preşedinte de 12 ani al corporaţiei, deschide şedinţa, la care asistă şi Nicolae Oprea - secretarul Primăriei Petroşani.
Din darea de seamă a preşedintelui Munteanu reţinem: „Numărul membrilor corporaţiei la sfârşitul anului 1933 a fost de 256; brevete anulate - 13; brevete eliberate - 21; numărul contractelor de ucenicie - 184; numărul ucenicilor eliberaţi - 148; numărul contractelor desfăcute - 7. S-ar părea că în anul trecut ar fi fost mai multe contracte decât în anul precedent; eliberările de ucenici, de asemenea, mai numeroase, se datoreşte însă faptului că anul l-am încheiat la 31 Martie, nu la 31 Decembrie, în conformitate cu noile legiuiri. Bugetul anului trecut, ca şi gestiunea aceluiaşi an, a fost aprobat de minister. Corporaţiunea noastră şi în anul trecut a făcut tot posibilul să apere interesele membrilor săi. Doleanţele şi dezideratele le-am cuprins în diferite memorii, pe care le-am înaintat diferitelor ministere şi forurilor în drept. În anul trecut corporaţia a acţionat în judecată peste 100 de cârpaci, care în toată Valea Jiului au plătit amenzi de peste 20.000 lei. Dar pedepsele nu au fost destul de aspre pentru aceşti cârpaci, care periclitează existenţa meseriaşilor, ce dispun de brevete în regulă. Multe reclamaţiuni s-au ridicat împotriva casei de asigurări, care multe ne-au fost rezolvate cu bunăvoinţă de d. director al casei. Meseriaşii au fost reprezentaţi în consiliul casei prin T. Munteanu şi I. Kurko, iar la primărie prin d. Nicolae Todea. În privinţa camerei de muncă, înfiinţată anul trecut, trebuie să constatăm că nici pe departe interesele micilor meseriaşi sunt apărate de această nouă instituţie care este Camera de muncă. Aceasta ţine seama numai de angajaţi şi de interesele lor, neglijând complet pe meseriaşi. Am căutat să facem toate economiile posibile pentru a asigura existenţa corporaţiei, aşa că în aceste timpuri grele trebuie să cultivăm solidaritatea şi frăţietatea pentru că numai umăr la umăr, cu puteri unite, putem lucra în interesul meseriaşilor”.
Tot în această adunare au fost aleşi cenzorii (Ion Farkaş, Iacob Groz şi Francisc Henz) şi comitetul de conducere al Corporaţiei Meseriaşilor (Industriaşilor) din Petroşani - Ion Radu, Gheorghe Deneş, Ion Kurko, Konka Francisc, Ed. Schelt., Gheorghe Crişan, I. Krachtusz, Coloman Barabas, Ştefan Rusanda, Nicolae Sădean, Solomon Stan, E. Dudaş şi Eugen Pop (Petroşani); I. Schmieder I. (Aninoasa), L. Strikberger (Lonea) şi Vasinca L. (Petrila).

Bal la Cafeneaua „Bucureşti”
În aceeaşi notă obişnuită de astfel de evenimente, adică de reuşită materială şi morală, se înscrie şi Balul Corporaţiei Meseriaşilor din Petroşani şi plasă desfăşurat în sălile Cafenelei „Bucureşti”. La 2 martie 1935.

Reuniunea comercianţilor, meseriaşilor şi industriaşilor români
Sub patronajul lui Tiberiu Timoc, director tehnic al soc. Petroşani, are loc la 
Casinoul Muncitoresc, în seara zilei de 3 martie 1935, petrecerea Reuniunii comercianţilor, meseriaşilor şi industriaşilor români din Valea Jiului.
Membrii reuniunii prezintă un reuşit program format din monoloage, dansuri naţionale, coruri cu orchestra minieră, piese de teatru. 

Noul comitet al corporaţiei 
La adunarea generală ordinară nr. 34 a Corporaţiei meseriaşilor din Petroşani şi plasă,, desfăşurată la 12 mai 1935, participă şi primarul Petroşaniului, dr. Ionel Moga, şi prim-pretorul plăşii Petroşani, 
Ion Tocaciu. Preşedintele Teodor Munteanu a evocat personalitatea lui Nicolae Oprea, secretarul general al Primăriei Petroşani, recent dispărut, apoi au fost prezentate raportul preşedintelui şi raportul casierului (Ioan Borssy).
Au fost aleşi controlorii (Ioan Varinca, Ioan Borssy şi Alexandru Jurca) şi noul comitet de conducere: Nicolae Todea, Ioan Radu, Ioan Kurko, Gheorghe Denes, A. Almaşi, Fr. Konka, E. Schlet, Stan Solomon, Ioan Liszka, E. Sajovits, Romus Stanciu, Ioan Hrubal, Ioan Farkaş, Iosif Kractus, Ioan Morar, Ioan Muntoiu.

Nicolae Sădean - preşedinte activ?
La 2 iunie 1935 are loc adunarea generală ordinară nr. 10 a Reuniunii comercianţilor, meseriaşilor şi industriaşilor români din Valea Jiului.
În cuvântul său, ing. Iosif Iancu, inspector general, face un apel la solidaritate între membrii reuniunii, doar aşa putându-şi promova interesele comune. Mai iau cuvântul, printre alţii, Ştefan Peneş (fostul preşedinte al reuniunii, stabilit la Cluj-Napoca) şi Nicolae Sădean - preşedintele reuniunii.
Sunt proclamaţi ca preşedinţi de onoare ai reuniunii: ing. Tiberiu Timoc (director tehnic la Soc. Petroşani), N. Gavrilescu (director administrativ al Soc. Lonea) şi V. Bazgan (inspector general).
S-a discută mult de profilul noului preşedinte activ al reuniunii. Unii preferă un intelectual neutru din afara reuniunii, iar alţii, de fapt majoritate, vor în fruntea reuniunii pe unul de-al lor. Cum ar fi chiar vechiul preşedinte N. Sădean.     
Marian BOBOC 
(Din volumul ALFABETUL PUBLICITĂȚII ÎN VALEA JIULUI)Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 9  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter