20.03.2019,  17:38:35 | 0 comentarii | 1630 vizualizari
Cronica meseriaşilor şi negustorilor / Viaţa din spatele reclamelor (XVII)
de Marian BOBOC

Banca Târgujiului desfiinţată
La 1 octombrie 1936 Sucursala Petroşani a Băncii Târgujiului este desfiinţată. Banca Populară Parângul preia întreg portofoliul, fiind împuternicită să încaseze şi chiriile imobilelor băncii şi să plătească pe deponenţi la datele şi în condiţiunile stabilite cu aceştia. Constantin L. Popescu, cel care a condus vreme de 10 ani Banca Târgujiului din Petroşani, este numit în administraţia nou înfiinţatei societăţi Anticarbon din Vulcan.

Atacul la cârpaci continuă
La sediul corporaţiei din Petroşani are loc la 5 decembrie 1936 o întrunire, convocată de preşedintele T. Munteanu, avându-l ca invitat pe primarul Ionel Moga. Care ţine o cuvântare, în care arată „greutăţile de tot soiul ce au avut de întâmpinat meseriaşii până acum, sub regimul naţional-ţărănist. Are credinţa fermă că prin venirea la cârma statului a partidului liberal, Valea Jiului va înflori iarăşi. De altfel, rezultatele îmbucurătoare au şi început să se arate prin sporirea zilelor de lucru, lunar, la muncitori”.
Teodor Munteanu, preşedintele Corporaţiei Meseriaşilor, citeşte un memoriu cu doleanţele meseriaşilor: rezolvarea problemei cârpacilor; modificarea patentei fixe; ajutorarea corporaţiei; problema instrucţiei ucenicilor, scutirea meseriaşilor de la plata impozitului pe cifra de afaceri; reducerea impozitelor; înfiinţarea de camere pentru micii meseriaşi; începerea imediată a lucrărilor publice; modificarea legii asigurărilor sociale; rezolvarea Legii asigurărilor sociale.
Cum alegerile locale bat la uşă, primarul Ionel Moga nu uită că este şi preşedintele organizaţiei PNL Petroşani şi îi îndeamnă să voteze… corespunzător, „fiindcă situaţia lor este în joc şi îndreptarea nu poate veni decât de la partidul naţional-liberal”.

Conferinţe pentru meseriaşi
Dr. Cornel Vladislav, secretarul general al Camerei de Muncă din Arad, ţine în 1937 în Valea Jiului mai multe conferinţe pentru meseriaşi, în care oferă „diferite lămuriri şi îndrumări pentru aplicarea diferitelor legi muncitoreşti, insistând asupra creditului meşteşugăresc pentru meseriaşi, prevăzut de ultimele legiuri votate”.
La 13 noiembrie, Vladislav conferenţiază la Cercul Meseriaşilor din Petroşani, la 14 noiembrie la Lupeni şi Vulcan, şi la 15 noiembrie la Petrila şi Lonea.

Noi alegeri la reuniune
Adunarea generală ordinară a Reuniunii comercianţilor, industriaşilor şi meseriaşilor români din Valea Jiului nr. 12, desfăşurată la 16 ianuarie 1938, începe cu un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte de onoare, col. Sebastian Brânduşa. Preşedintele reuniunii, prof. Gheorghe Ghiţă, evocă personalitatea celui dispărut, care a fost unul dintre marii sprijinitori ai asociaţiei profesionale petroşenene.
Este ales următorul consiliu de administraţie: Gheorghe Ghiţă (primarul Petoşaniului), - preşedinte; Ioan Bâjia - vicepreşedinte; Gheorghe Deneş - preşedintele secţiei meseriaşi; Casian Pascu - preşedintele secţiei comercianţi; Ion Coldea - secretar; Al. Jurca - casier; Nicolae Sădean - controlor; P. David - bibliotecar-econom; Ion Moga - stegar; Ion Radu, Iosif Neagu, Solomon Costea şi Ion Tomescu - membri.
Membrii de drept: Dumitru Coşa, Petru Pădurean, Avram Vârlop, Toma Albu şi Gheorghe Crişan.
Membrii subsecţiilor: Ioan Morariu şi Petru Ciucaş - Lonea; Ovidiu Boliciu şi Simeon Iancu - Aninoasa; Ioan Balomiri şi Ioan Bogdan (Vulcan); Gheorghe Furnică şi Nicolae Chirilă - Lupeni.
Cenzori: Nicolae Todea, Nicolae Glodean şi Ioan Farcaş.

Serată dansantă 
La 5 martie 1938 are loc la Casinoul Muncitoresc o serată dansantă, având în program coruri, dansuri şi cântece naţionale. Organizatoare: Reuniunea comercianţilor, industriaşilor şi meseriaşilor români din Valea Jiului. 

Miocu - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
Dată fiind expertiza administrativă şi cea financiară ale lui Romulus Miocu, la mijlocul lunii iunie  a anului 1938, acesta este ales de membrii consiliului de administraţie preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara.

Dacă-i septembrie, e bal. Balul culesului viilor
La 24 septembrie 1938, Clubul meseriaşilor şi industriaşilor organizează la Cafeneaua „Bucureşti” din centrul Petroşaniului Balul culesului viilor. Reţinem din promo-ul balului: „Tombolă! Muzica: Fraţii Munteanu. Intrarea - 25 lei de persoană. Veniţi cu toţii la acest bal care a fost întotdeauna cel mai reuşit, şi va fi şi anul acesta!”. Din păcate, „Avântul” nu mai consemnează desfăşurarea balului, aşa că trebuie să-i credem pe organizatori pe… cuvânt.  

Bursan - preşedinte de onoare al reuniunii
Adunarea generală ordinară a Reuniunii comercianţilor, industriaşilor şi meseriaşilor români din Valea Jiului are loc la 5 ianuarie 1939 în sala Casinei Române. Una dintre problemele ridicate de prof. Gheorghe Ghiţă, preşedintele reuniunii, a fost cea, parcă devenită eternă, a situaţiei (ne)edificării Căminului de ucenici „Avram Brânduşa”, care nu se poate finaliza din motive financiare: „În legătură cu această chestiune, d. preşedinte a propus, şi adunarea generală a aprobat, să se lanseze o listă de subscripţie printre membrii activi şi de onoare al reuniunii spre a contribui fiecare cu o cotizaţie, în raport cu posibilităţile ce are, pentru ca lucrarea să se pună măcar sub acoperiş. Totodată, s-a lansat un apel în acest scop”:
„Apel
Reuniunea breslaşilor români din Valea Jiului, urmărind ridicarea nivelului cultural şi profesional al clasei de mijloc de limba şi legea românească, precum şi promovarea pe o suprafaţă cât mai largă a meseriilor şi negoţului din această regiune, a găsit cu cale, că cel mai potrivit instrument pentru realizarea scopului urmărit este construirea şi funcţionarea unui cămin pentru ucenicii români. S-au adunat fonduri, cărora li s-a adăugat donaţiunea col. Sebastian Brânduşa, şi s-a început clădirea în anul 1938, pe care am ridicat-o până la planşeul de beton al etajului.
Clădirea n-a fost terminată din lipsă de fonduri, şi fără acoperiş, a înfruntat toate ninsorile şi ploile de 2 ani, ameninţată fiind cu ruinarea.
Ca urmare a celor de mai sus vă rugăm stăruitor să ne ajutaţi ca să ducem la bun sfârşit această construcţie de care este legată românizarea meseriilor şi comerţului din Valea Jiului, precum şi demnitatea breslaşilor români.
Dărâmarea şi ruinarea clădirii începute însemnează năruirea prestigiului breslaşilor de limba şi legea românească.
Prin obolul dv. împuterniciţi o acţiune de bine obştesc şi românesc, salvând de la ruinare un început folositor, la temelia căruia s-a aşezat multă jertfă şi nenumărată dragoste de neam şi ţară”.
După citirea acestui mobilizator apel, părintele Nicolae Theban vorbeşte în numele bisericii greco-catolice. După care, după 2 ore, la orele 11, întreaga adunare se mută în biserică, unde asistă la parastasul lui Sebastian Brânduşa. Apoi, membrii reuniunii s-au întors în sala Casinei Române, unde au continuat lucrările adunării. Au fost aleşi Gheorghe Ghiţă (preşedinte activ), iar preşedinti de onoare, marele filantrop hunedorean Constantin Bursan, fost deputat, şi Romulus Miocu (fost primar al Petroşaniului şi prefect al jud. Hunedoara)
Conform uzanţelor, adunarea generală expediază telegrame mai marilor zilei, câte una pentru I. Bujoiu (ministrul Economiei Naţionale), M. Ralea (ministrul Muncii), Mitiţă Constantinescu (ministrul de Finanţe) şi proaspăt alesul preşedinte de onoare al reuniunii, Constantin Bursan.
Comitetul ales este format din: prof. Gheorghe Ghiţă (preşedinte); Ioan Bâjia (vice-preşedinte), Gheorghe Deneş şi Gheorghe Pascu (preşedinţi ai breslelor locale ale meseriaşilor şi comercianţilor); Alexandru Jurca (secretar); Toma Albu (casier); Ioan Radu (controlor); Ioan Moga (stegar); Petru David (econom şi bibliotecar); Gh. Furnică (Lupeni); Ion Bogdan (Vulcan); G. Botici (Aninoasa), Ion Morariu (Lonea).
Membri în comitet: Nicolae Todea, Victor Ianza, Petru Pădureanu şi A. Vârtop, delegaţi în comitetul central; Toma Ciceu, P. Pârvu şi D. Sălăgean (cenzori); Ion Volnica, Ion Muntoiu şi D. Medrea (supleanţi).

Moartea lui Teodor Munteanu
Dintr-un articol-necrolog, publicat în „Avântul”, aflăm că Teodor Munteanu, preşedintele Corporaţiei Meseriaşilor, a încetat din viaţă: „Vestea morţii lui Teodor Munteanu în dimineaţa zilei de 6 noiembrie a.c. (1939 - n.a.) a căzut ca un trăsnet şi a impresionat adânc inimile şi sufletele tuturor. Conducătorul Tipografie Jiul Cultural, preşedintele Cercului Meseriaşilor, consilierul Casei de Asigurări Sociale, vice-preşedintele Băncii populare Parângul şi cel ce se afla în comitetele atâtor asociaţiuni profesionale, culturale şi so­ciale, azi nu mai este! A plecat pentru totdeauna din rândurile noastre lăsând în urmă-i multe şi sincere re­grete! Teodor Munteanu a fost primul tipograf şi librar român în Valea Jiului şi, în măsura posibilităţilor ce a avut, a contribuit într-o largă măsură la popularizarea scri­sului şi cititului româ­nesc. Defunctul a fost deco­rat, în viaţă, cu mai multe distincţii, dintre care Coroana României, Meritul comercial şi industrial etc. A fost iubit şi apreciat de toţi cei ce l-au cunoscut. El moare în vârstă de 66 de ani. Înmormântarea a avut loc la 8 noiembrie a.c.”. Interesant că răposatul, deşi sexagenar bine, abia se căsătorise la 26 august 1939 cu domnişoara Maria Eseni din Gherla. Nici 3 luni nu s-a bucurat mireasa de mirele ei. 
De reţinut că, cu o zi înaintea decesului Munteanu, moare, la 61 de ani, o figură importantă a finanţelor Petroşaniului, Traian Raţiu. Acesta era ginerele „veneratei doamne Ioana Stanca, văduva preotului defunct Avram Stanca”. Traian Raţiu a fost directorul sucursalei Băncii Ardeleana, consilier comunal PNŢ şi viceprimar al Petroşaniului. Este îngropat la 7 noiembrie 1939.

(Din volumul ALFABETUL PUBLICITĂȚII ÎN VALEA JIULUI) Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter