05.02.2020,  19:33:51 | 0 comentarii | 1445 vizualizari
Primăria Petroșani / Rodnicul bilanţ al anului 2019 al Serviciului „Relaţii Publice, Cultură și Relaţii Externe” 
de Corneliu BRAN

După cum se știe și după cum ar trebui să fie, relaţiile cu publicul reprezintă pentru administrațiile publice locale un punct cheie în munca de zi cu zi a funcționarilor publici. Astăzi suntem în măsură să vă prezentăm bilanț pe 2019 al Serviciului „Relații Publice, Cultură și Relații Externe”, condus cu tact, competență și profesionalism de doamna Corina Kecs, din cadrul Primăriei municipiului Petroșani. 

353 de petroșeneni – în audiență 
La audienţele organizate la Primăria municipiului Petroşani în cursul anului 2019 au participat 353 cetăţeni. Problemele expuse de cetățeni au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. Dacă ar fi să facem o paralelă cu câte zile are un an, cetățenii care au mers să se plângă în audiențe de problemele lor au fost în medie de aproape 1/zi, dacă am lua în calcul și sâmbetele și duminicile sau sărbătorile legale. Probabil, la numărul zilelor lucrătoare s-ar ajunge la doi cetățeni în medie pe zi, care și-ar spune problematica primarului sau celor ce se prezintă la aceste audiențe din administrația locală. 
Statistic și interesant vorbind, problemele ridicate de acești cetăţeni au fost următoarele: 168 probleme de spaţiu locativ (solicitări de locuinţă, solicitări pentru schimb de locuinţă, probleme privind chiria, etc.); 19 probleme sociale; 73 probleme gospodărie comunală (apă rece, canalizare, iluminat public, gaz metan, ridicarea ritmică a gunoiului menajer, asociaţii de proprietari, probleme legate de câinii comunitari); 25 probleme de sistematizare; 7 probleme de fond funciar sau cadastru; 12 probleme privind taxe şi impozite; 11 probleme privind poliția locală; 3 probleme juridice; 35 probleme diverse (evidenţa populaţiei, stare civilă, mediu, pensii, loc de muncă, apărare civilă etc.). Acum nu se știe câte din aceste probleme au fost și soluționate, în condițiile în care nu toate aceste probleme au fost reale, iar altele n-au fost de competența primăriei să le rezolve. 

Petiții 
Petroșenenii s-au adresat anul trecut primăriei și prin petiții, prezentând tot felul de probleme apărute. Conform rapoartelor anului trecut, „toate petițiile adresate de cetățeni au primit răspuns în termen legal”. La fel, au existat și petiții întocmite de anumite instituții centrale ale Statului, cărora, de asemenea, „li s-a asigurat răspuns în termen legal de fiecare dată”.
Problematica acestor petiții a fost diversă: probleme de sistematizare, probleme de poliție locală, probleme legate de gospodăria comunală (reabilitare străzi, iluminat public, câini comunitari, deteriorări acoperișuri de bloc etc.), probleme legate de transportul local, probleme legate de taxe şi impozite, probleme referitoare la privatizare, probleme locative, probleme juridice, probleme legate de piața centrală și probleme diverse.

Peste 20.000 de documente înregistrate 
La Registratură au fost înregistrate 21.778 documente. Prin sistemul informaţional implementat s-a permis vizualizarea stadiului în care se afla o cerere depusă la Registratura Primăriei, „ajutând astfel la îmbunătăţirea activităţii birourilor şi serviciilor instituţiei”, după cum se precizează în Raportul de activitate al Serviciului de Relații Publice.

Programul cu publicul
În 2019, componenta de informare şi relaţii cu publicul a avut ca principală activitate informarea publică directă a persoanelor. 
„În acest sens s-au oferit zilnic informaţii diverse pentru toţi cetăţenii, existând o colaborare bună cu celelalte compartimente ale primăriei şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Petroșani. În conformitate cu HG 1723/ 2004, modificată prin HG 1487/ 2005, programul de lucru cu publicul s-a stabilit, astfel încât să se poată prelua din partea cetăţenilor un volum cât mai mare de solicitări, respectiv între orele 8,30-16,30 şi într-o zi pe săptămână, între orele 8,30-18,30”, se arată în Raportul anual.

Peste 3.000 de adeverințe
În anul 2019 s-au primit cereri pentru 3.010 adeverinţe şi s-au rezolvat în termen legal 43 cereri pentru informaţii de interes public (în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public). Din care cereri departajate pe domenii de interes: 17 cereri au avut legătură cu utilizarea banilor publici; 17 cereri au fost în legătură cu modul de îndeplinire al atribuţiilor instituţiei publice; 3 cereri au fost în legătură cu acte normative și reglementări legale; 6 cereri au intrat la capitolul „altele” (una concesionări teren, două cereri privind xerocopii ale unor acte, una privind procese instante și mediere privind probleme locative, alte două privind traficul rutier și canalizarea).
„Cererile au fost primite atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic. Nu a fost depusă nicio reclamaţie administrativă”, se specifică în același Raport.

30 de acțiuni culturale, sportive, artistice
Pe linie de Relaţii Publice şi Cultură, Serviciul specializat din primărie s-a ocupat și în 2019 de organizarea unor acţiuni cultural-artistice cu ocazia unor importante sărbători naţionale şi religioase, precum şi de pregătirea unor evenimente cultural-sportive și artistice importante pentru municipiul Petroşani.
Dacă ar fi să facem un „Remember” al acțiunilor mai importante ale anului 2019, conform datelor prezentate, acțiuni despre care ZVJ a scris pe parcursul anului trecut aproape de la toate (!), acestea ar fi următoarele: 1. Sărbătorirea Unirii Principatelor Române; 2. Participarea primăriei și consiliului local în calitate de co-organizatori la concursul „Parâng Night Challenge”, ediţia a VI-a, alături de AS Bike & Run” Petroșani; 3. Organizarea, primăria și consiliul local calitate de co-organizator, „Cupa Parâng”; 4. Organizarea tot în calitate de co-organizator (administrația locală) a manifestării „Serbările Zăpezii”, aici alături de Asociaţia Schi Turism Montan „Pro-Parâng”; 5. Comemorarea în cadru festiv în Cimitirul Eroilor a „Zilei Eroilor Neamului”, printr-un ceremonial religios, cu participarea unor preşcolari şi elevi de la instituţiile de învăţământ; 6. Sărbătorirea „Zilei Veteranilor de Război”; 7. Susţinerea comunităţii momârlanilor din zonă, „păstrători ai tradiţiilor locale” la organizarea de nedei și acțiuni specifice comunității lor; 8. Organizarea unor activităţi cu ocazia „Zilei Familiei”; 9. Sărbătorirea „Zilei Europei” şi a „Zilei Independenţei României – 9 Mai 1877”, prin organizarea unor manifestări cultural-artistice cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ; 10. Acţiuni desfăşurate cu prilejul zilei de 1 Iunie („Parada Costumelor de Carnaval”); 11. Sărbătorirea „Zilei Minerului – 6 August”, printr-o ceremonie de depunere de coroane la Statuia Minerului din Parcul Central „Carol Schreter”; 12. Co-organizarea celei de-a XVIII-a ediţii ale „Zilelor Municipiului” Petroşani în luna iunie 2019; 13. Organizarea evenimentului „Nedeia Troiței” în Munții Parâng, în luna august a anului trecut; 14. Co-organizarea tot în luna august a anului trecut a „Festivalului Berii”; 15. Co-organizarea evenimentului cultural „Origini Festival”, în zona de agreement Brădet, în perioada 07-08 septembrie 2019; 16 Co-organizarea, alături de liceele din municipiul Petroșani, a evenimentului cultural-artistic, „Balul Bobocilor 2019”; 17. Organizarea unor manifestări cu ocazia aniversării a 100 ani de la înființarea „Clubului Atletic al Minerilor” din Petroșani; 18. Sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”, în cadru festiv fiind premiate cuplurile cu 50 și 60 ani de căsnicie; 19. Organizarea „Zilei Educatorului” în luna octombrie, fiind premiate cadrele didactice care şi-au încheiat activitatea în anul 2019; 20. Organizarea Târgului de Produse Tradiţionale în perioada 18-20 octombrie 2019; 21. Organizarea în lunile mai și octombrie 2019 a două festivităţi de înmânare a Diplomelor de Fidelitate, respectiv „Longevitate” şi înmânarea unui premiu în bani fiecărui cuplu din cele 40 cu mariaj de 50 de ani, respectiv unui număr de 7 cupluri care au împlinit anul trecut 60 de ani de căsătorie; 22. Premierea unei persoane, o distinsă doamnă a municipiului Petroșani, pentru împlinirea unui centenar de viață (!); 23. Premierea, în luna decembrie 2019, într-un cadru festiv din „Sala de Marmură” a primăriei a elevilor merituoşi, precum şi a sportivilor cu rezultate deosebite, din municipiu; 24. Sărbătorirea „Zilei Naţionale a României”, acţiune desfăşurată în Parcul Central „Carol Schreter”, unde, după arborarea Drapelului Naţional şi acordarea Onorului s-a organizat un concert de muzică populară, susţinut de artişti locali, fiind totodată servite și 1.000 de porţii cu mâncare tradiţională românească participanţilor la festivitate; 25. Organizarea unui moment festiv dedicat persoanelor cu dizabilităţi; 26. Organizarea unui concurs de religie dedicat sărbătoririi Sfintei Mari Mucenițe Varvara, Ocrotitoarea Minerilor și a municipiului Petroșani – 4 decembrie 2019; 27. Organizarea în parteneriat cu Școala Gimnazială I.G.Duca și Asociația „Klavier Art” a festivalului-concurs „Klavier Art”,  în perioada 13-15 decembrie 2019; 28 Organizarea unor acţiuni dedicate sărbătorilor de iarnă şi pornirea iluminatului festiv în Ajun de Sfântul Andrei - „Ocrotitorul României” – 29 decembrie 2019; 29. Organizarea celei de a XIII-a ediţii a „Revelionului Pensionarilor”, în luna decembrie, pentru un număr de 908 de pensionari; 30. Organizarea „Revelionului 2019” în aer liber pentru toţi cetăţenii municipiului Petroşani, cu participarea unor artişti locali și naționali, urmat de un foc de artificii.
Mai trebuie amintit faptul că anul trecut au devenit „Cetățeni de Onoare ai Petroșaniului” alți patru distinși cetățeni.

Patru acțiuni comune cu cei din Varpalota
În ceea ce priveşte componenta de „Relaţii Externe” din cadrul acestui Serviciu, reținem și aici câteva activități importante ale anului 2019, de menționat faptul că activitate a existat din păcate doar cu orașul maghiar înfrățit cu Petroșaniul, Varpalota, celelalte orașe înfrățite fiind greu de atras în activități comune, după cum a explicat chiar primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob-Ridzi în cadrul unei ședințe de consiliu local de anul trecut: 1. S-a organizat primirea unor delegaţii din străinătate după cum urmează: în perioada 01-03 februarie 2019 a fost organizată o vizită pe bază de reciprocitate a unor elevi și profesori de la Liceul „Thuri Gyorgy” din Varpalota, oraș înfrățit cu Petroșaniul; 2. Primirea unor delegaţii oficiale din oraşul înfrăţit Varpalota, în vederea stabilirii şi semnării programului comun pe anul 2019 precum și pentru organizarea activității Comisiei Comune Petroșani-Varpalota pe anul 2020; 3. În perioada 7-09 iunie 2019, o delegaţie oficială din Petroșani s-a deplasat la Varpalota în vederea participării la un eveniment dedicat sărbătoririi a 20 ani de la înfrățire; 4. În perioada 13-14 septembrie 2019, o delegaţie oficială din cadrul administrației locale s-a deplasat la Varpalota, în vederea participării la cea de a XVII-a ediție a Târgului tradițional „Var Expo”.Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter