09.03.2020,  20:50:52 | 0 comentarii | 1672 vizualizari
Marian Boboc vă prezintă / Casinoul muncitoresc din Petroșani la vreme de război
de Marian BOBOC

Aprilie 1942

La Cinema Muncitoresc
Aeroclubul Petroşani, în cadrul căreia funcţiona o şcoală de zbor fără motor, a organizat o acţiune de popularizare a aviaţiei la Cinema Muncitoresc, în cadrul căreia a rulat filmul documentar „Paraşuta”. 

Bing Bang Melody
Petroşenenii au putut urmări joi, 23 aprilie, de la orele 20,30, pe scena Casinoului Muncitoresc „cel mai vesel spectacol din capitală”: Bing Bang Melody. Au jucat actorii bucureşteni: Puiu Maximilian, Aurel Maican şi George Groner, ansamblul coregrafic numeros - 50 de persoane, muzica - Nicuşor Kirculescu.

Mai 1942

1 Mai sărbătorit la… 3 mai
De obicei, 1 Mai, Ziua Muncii, era sărbătorită în Valea Jiului chiar pe 1 Mai, sau, în cazuri excepţionale, deloc. În 1942, 1 Mai a fost sărbătorit la… 3 mai: „La ora 15 a avut loc o şezătoare la Casinoul Muncitoresc. După intonarea imnurilor român, german şi italian de către orchestra soc. Petroşani, prof. Şt. Mateescu, de la Liceul de băieţi, a ţinut o conferinţă cu subiectul Munca şi alarmismul, arătând într-o formă admirabilă cum a fost concepută munca în evul mediu şi cum e privită în epoca modernă de azi ca sursă de regenerare şi solidaritate naţională. D-sa a arătat apoi duşmanii acestei concepţii, care sunt: alarmismul, bolşevismul etc. şi remediile pentru comba­terea lor. Corurile bisericilor ortodoxă şi unită au executat câteva puncte, după care programul s-a încheiat cu declamări, monoloage, dialoguri etc., executate de elevii liceului, şcolii de ucenici şi elevele Gimnaziului industrial de fete. La sfârşit, corurile şi publicul au cântat Deşteaptă-te române!”. 

Ziua Temperanţei
În multitudinea de sărbători din perioada interbelică se regăsea şi Ziua Temperanţei, o zi de conştientizare a populaţiei asupra efectului dăunător al alcoolului, o zi anti-alcoolism. Aceasta a fost marcată prin cuvântări şi printr-un spectacol, la Casinoul Muncitoresc, la 17 mai, unde a avut loc o adunare populară.
Medicul şef al Petroşaniului, dr. Matei Sofonea, a vorbit despre „ravagiile şi nenorocirile pe care le aduce alcoolismul”.
Profesorul Ştefan Mateescu a fost responsabilul cu divertismentul, elevii grupei B a Liceului de băieţi şi elevele Gimnaziului industrial de fete din Petroşani au prezentat un variat program artistic: dansuri naţionale, monoloage, decla­mări, piesa Cuiul lui Pepelea. Orchestra de vioare a soc. Petro­şani, dirijată de I. Horacsek, a interpretat opereta Lucea­fărul (partea muzicală fiind prelucrată de prof. V. Cenaru, iar partea declamativă a fost susţinută de elevii Florea, Panait şi Risca).

Compania „Gândăcel”: Aşa-mi place
La 17 mai, actorii Companiei „Gândăcel”, condusă de Tanţi Grigoriu, au susţinut revista în două acte şi 30 de tablouri Aşa-mi place de Nicu Dumitrescu. Au jucat, pe un fond muzical jazzistic, pe scena Casinoului Muncitoresc: Lenny Grigoriu, I. Vasiu, P. Nestorescu, P. Marius, Bebe Banu, Traian Marinescu, Antoinette Frejan, Ţupi Iliescu şi Ana Tatey.    

Turneu jubiliar Vasile Brezeanu
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de carieră artistică, marele comediant Vasile Brezeanu a întreprins un turneu teatral naţional. Astfel, a poposit în seara zilei de 22 mai şi la Casinoul Muncitoresc, unde a jucat, în faţa unei săli arhipline, în comedia Extemporalul. 

Compania „Cărăbuş”: Săracu’ Gică
Compania „Cărăbuş” revine în sala Casinoului Munci­toresc la 28 mai, susţinând comedia muzicală Săracu’ Gică pe muzica lui Ion Vasilescu şi V. Vasilache. Au jucat actorii: Tanţi Căpăţână, Lulu Savu, Lulu Aurel Athanasescu de la Teatrul Naţional, V. Florescu, Dinu Gherasim, Jean Petrescu, C. Dodu, P. Mironescu, Niculescu-Cadet, Tanţi-Săndulescu, Victoria Medeea. 
 
Ziua Eroilor
După festivităţile desfăşurate la bisericile şi la Cimitirul Eroilor, sărbătoarea Zilei Eroilor s-a mutat la Casinoul Muncitoresc, unde a avut loc o serbare naţional-patriotică. 

Conferinţa lui Demian, inspector general
Înaintea dansurilor, corurilor, declamaţiilor elevilor şi elevelor de la liceu şi gimnaziu, Aron Demian, inspector general al învăţământului secundar, a susţinut „o înflăcărată şi admirabilă conferinţă”: „D-sa a arătat că ziua de 10 Mai este rezultanta mai multor generaţii. Învăţămintele care se pot scoate din aceste frământări şi eforturi sunt valabile şi azi. Trupul naţiunii noastre a fost, într-adevăr, frânt în mai multe rânduri de diferite împărăţii, dar sufletul niciodată n-a fost sfărâmat, a fost întotdeauna unitar în credinţă, în dragoste şi în nădejdea reîntregirii întregului neam. Astăzi avem datoria de a ne închina la 3 altare: al credinţei strămoşeşti, al dinastiei şi al armatei”.     

Comemorarea Memorandului
Împlinirea a 50 de ani de la procesul fruntaşilor ardeleni memorandişti a fost marcată în Casinoul Muncitoresc la 31 mai printr-o „frumoasă şi patriotică serbare de comemorare”.
Corul bisericii ortodoxe a deschis serbarea cu Imnul Regal, după care părintele protopop I. Duma a conferenţiat despre importanţa istorică a memorandiştilor ardeleni. Profeso­rul V. Cenaru l-a acompaniat la pian pe părintele Fan, care a cântat, „cu atâta simţire, încât a stors lacrimi”, Doina lui Lucaciu şi Doina Moţului. Apoi, corul bisericii ortdoxe a continuat aceeaşi emoţionantă linie patriotică, cântând Doina lui Raţiu şi Deşteaptă-te române.      

Iunie 1942

Ucenicii la lucru… Pe scenă
Sub auspiciile organizaţiei „Muncă şi Lumină”, Căminul de ucenici din Petroşani a organizat la Casinoul Muncitoresc la 7 iunie o serbare cultural-artistică. Programul a fost întocmit de Aurelian Costache, pedagogul căminului.
După ce, în faţa unei săli arhipline, Petre Pop, directorul căminului, deschide manifestarea, ucenicii trec la… lucru. Prin bogatul program prezentat - coruri, recitări, scenariul teatral „Muncă şi lumină”, tabloul alegoric Victoria din Răsărit, ucenicii au stârnit aprecierea publicului. 

Iulie 1942

Corul Armatei
În cadrul unui turneu efectuat de Corul Armatei în mai multe localităţi din ţară, cei 60 de corişti cazoni au susţinut la 31 iulie un concert şi pe scena Casinoului Muncitoresc. Lt. col. Octavian Minea, comandantul Garnizoanei Petroşani, a ţinut o scurtă cuvântare la începutul concertului corului dirijat de sergent TR I. Ţiculescu. Concluzia cronicarului - „a fost o seară de adevărată înălţare sufletească” - ne fereşte de alte comentarii. 

August 1942

Teatrul „Tudor Muşatescu”: Doi sergenţi
În seara zilei de 5 august, Teatrul „Tudor Muşatescu” din Bucureşti a prezentat comedia eroică în 3 acte, Doi sergenţi de Sică Alexandrescu şi Tudor Muşatescu. Au jucat în spectacololul „splendid şi select” actorii: Ţupi Iliescu, F. Alexandrescu, V. Creţoiu, I. Brună, D. Liveteanu, N. Tomazoglu. 

Septembrie 1942

Muzica Batalionului VM
Fanfara Batalionului Vânători de Munte Vulcan a organizat în seara zilei de 17 septembrie la Casinoul Muncitoresc un concert, al cărui venit a fost destinat fondului „Darul Ostaşului”.
Concertul a început cu intonarea imnurilor român şi german, fiind urmat de dans.   

Octombrie 1942

La Cinema Muncitoresc
Cu sprijnul organizaţiei „Muncă şi Lumină” din cadrul Ministerului Muncii şi Secţiei culturale a filmelor germane în zilele de 8 şi 9 octombrie, de la orele 15, 17 şi 19, la Cinema Muncitoresc au rulat, în scop propagandistic, filme din viaţa muncitorilor nemţi şi jurnale de război.   

Compania „Cărăbuş”: Apartamentul 54
În seara zilei de 27 octombrie, Compania „Cărăbuş” a susţinut pe scena Casinoului Muncitoresc comedia muzicală în 3 acte, Apartamentul 54, de Cristodulo şi V. Vasilache, muzica - N. Patrichi şi Tanţi Căpăţână. Distribuţia a fost aceeaşi ca şi la speectacolele susţinute la Bucureşti: Vasilache, Tanţi Căpăţână, Dinu Gherasim, Bombonica Roman, N. Patrichi, Aurel Atanasescu, N. Roman, Paula Georgescu, Lulu Savu, Elena Burmaz. (Avântul nr. 16-17/ 27 septembrie 1942)   

Noiembrie 1942

Orchestra soc. Petroşani: concert simfonic
La 21 noiembrie I. Horacsek a dirijat orchestra soc. Petroşani, care a susţinut un concert la Casinoul Muncitoresc, în onoarea noului şef al poliţiei, V. Şerban. La concert au participat „autorităţile locale şi mai mulţi intelectuali, prieteni ai sărbătoriţilor”. 

Compania „Cărăbuş”: O seară la Tănase
Revista O seară la Tănase, „care a avut un desăvârşit succes la Bucureşti”, a fost jucată şi la Casinoul Muncitoresc în seara zilei de 24 noiembrie. În fruntea distribuţiei Companiei „Cărăbuş” s-a aflat Constantin Tănase. 

Conferinţa A.C.T.:
Unitatea geografică a României 
Filiala Valea Jiului a Asociaţiei Creştine a Tinerilor (A.C.T.) a organizat o manifestare cultural artistică la 23 noiembrie în sala Casinoului Muncitoresc.Părintele Ion Popiţa a susţinut conferinţa Unitatea geografică a României, „admirabil expusă şi ascultată cu multă atenţiune de un numeros public”.În partea a doua a manifestării, tinerii A.C.T. din Lupeni au susţinut un program artistic.  

Decembrie 1942

Tony Bulandra în Soţul ideal
De la orele 21, joi, 3 decembrie, pe scena Casinoului Muncitoresc a avut loc reprezentaţia piesei în 4 acte, Soţul ideal, de Oscar Wilde. Spectacolul a fost susţinut de marele artist Tony Bulandra, secondat cu brio de Maria Mohor, Elvira Petreanu, Margareta Papagoga, C. Vârtejanu, N. Georgescu, F. Eremia, Aurel Rogalschi.    

Teatrul „Muncă şi Lumină”: Milionarul
Ziua de luni, 7 decembrie, a fost o zi plină la Casinoul Muncitoresc. După amiază, actorii Teatrului „Muncă şi Lumi­nă” au susţinut povestea în versuri pentru copii Barbă Cot de I. Iliescu, iar seara - comedia în 4 acte Milionarul de Iordan Iovcoff. Au evoluat: El. Body-Mohuţă, N. Ştefănescu, I. Iliescu, G. Iliescu, Maria Marian, C. Viteneu, N. Mihuţă, Geo Barton, Vally Voiculescu, Nelly Nicolau, Coca Ştefănescu şi Irina Răchiţeanu. 

Teatrul „Muncă şi Lumină”: 10.000.000
La 3 zile după reprezentaţia Milionarul, la 10 decembrie, Teatrul „Muncă şi Lumină” susţine pe scena Casinoului Muncitoresc o piesă tot de… milioane: 10.000.000, comedie în 3 acte de M. Alexandru. După amiaza, aceeaşi actori au jucat în comedia în 4 tablouri pentru copii, Sânziana şi Pepelea de I. Vasiliad.Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter