29.10.2011,  12:30:00 | 0 comentarii | 1446 vizualizari
Posibilele abuzuri de la Poliţia municipiului Lupeni - ajunse în atenţia Pro Democraţia
de Ziarul Vaii Jiului

În plângerea transmisă în atenţia Pro Democraţia, şeful Poliţiei municipiului Lupeni, comisarul şef de poliţie Romeo Amurăriţiei, ar fi convocat la data de 12.01.2011 tot efectivul Poliţiei municipiului Lupeni la o şedinţă unde, cităm, «ne-a obligat pe fiecare lucrător în parte să completăm un raport din care reieşea faptul că în anul 2010 nu am efectuat ore suplimentare».

Prezentăm în continuare aspectele deosebit de grave transmise, de asemenea, spre analiză şi conducerii Poliţiei Române.

«Șeful Poliţiei municipiului Lupeni, comisarul şef de poliţie Amurăriţei Romeo trebuie să vegheze la respectarea programului, nu la nerespectarea lui, iar fapta de a ne obliga să completăm un astfel de raport - cum că nu am fi fost la serviciu în afara orelor de program - considerăm că reprezintă săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanei şi, respectiv, şantaj, întrucât noi suntem subalternii domniei sale şi considerăm că nu este legal să ne ceară un astfel de raport.

Arătăm faptul că noi, lucrătorii Biroului de Ordine Publică, în timpul nostru liber, am fost convocaţi (obligaţi) să participăm la şedinţe şi să rămânem peste program după bunul plac al şefului Poliţiei şi ca în cursul anului 2010 nu am beneficiat de nicio oră liberă cu toate că noi am venit din timpul nostru liber atât la şedinţe cât şi la sedinţele de tragere efectuate când noi, conform graficului serviciilor, eram liberi. În acest sens, propunem ca probă atât procesele verbale ale şedintelor cât şi graficele privind programul nostru de lucru.

În continuare facem precizarea că Poliţia municipiului Lupeni, res­pectiv Biroul Poliţiei de Ordine Publică, are în dotare autoturisme pentru efectuarea serviciului de ordine şi siguranţă publică, tichetele pentru alimentarea cu carburant ale tuturor autovehiculelor aflându-se la agentul şef principal Văleanu Marin, acesta fiind în subordinea biroului mai sus amintit. Considerăm că faptul de a deţine toate tichetele pentru alimentare cu carburant de către o singură persoană nu normal, fapt pentru care vă rugam să efectuaţi verificări la staţiile Peco - Rompetrol din oraşele Vulcan şi, res­pectiv, Petroşani-Livezeni unde să solicitaţi desfăşurătorul privind alimentarea cu combustibil, respectiv la ce număr de kilometri s-a făcut fiecare alimentare pentru fiecare autovehicul în parte care figurează în dotarea   Biroului Poliţiei de Ordine Publică şi examinarea capturilor video de la staţiile Peco - Rompetrol menţionate mai sus întrucât există camere video de supraveghere. Totodată, sesizăm faptul că autoturismul VW Transporter din dotarea Biroului nu este folosit pentru misiuni de patrulare pentru care a fost distribuit către acest birou, acest autoturism fiind condus, preferenţial, doar de agentul şef principal Văleanu Marin. Noi, agenţii de siguranţă publică, pentru a lua o măsură împotriva unei persoane, trebuie să ne deplasăm la sediul Poliţiei. Unde, de fiecare dată când ne întâlnim cu conducerea Poliţiei, anume comisarul şef de poliţie Amurăriţei Romeo, suntem jigniţi şi întrebaţi de ce stăm atât de mult în sediu.

 

Considerăm că agentul şef principal Văleanu Marin, împreună cu comisarul şef de poliţie Amurăriţei Romeo îşi însuşesc o parte din carburant din cota pentru fiecare autovehicul. Rugăm a se face verificări pentru a se stabili dacă cei doi, în exerciţiul atribuţiilor lor de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplinesc în mod defectuos administrarea tichetelor de carburant deoarece noi consi-de­răm că prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al instituţiei, aducând pagube patrimoniului acesteia.

Mai mult, agenţilor din cadrul Biroului de Ordine şi Siguranţă Publică li se transmite de către şeful poliţiei faptul că autovehiculele aflate în dotarea unităţii trebuie să staţioneze în parcarea poliţiei - deoarece trebuie să facem economie de carburant - şi doar la evenimente deosebite pot fi scoase în teren. În continuare, tot pentru a face economie de carburant, ni se spune că putem folosi şi autovehiculele personale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu după care, dacă suntem văzuţi în teren conducând autoturismele proprietate personală, în timpul serviciului, suntem chemaţi de urgenţă la sediu şi, după ce ne sunt adresate expresii jignitoare de către domnul comisar şef de poliţie Amurăriţei Romeo, suntem sancţionaţi cu atenţionări scrise. 

Sesizăm conducerea MAI despre tratamentul preferenţial aplicat de către conducerea Poliţiei municipiului Lupeni agentului şef principal Văleanu Marin care este ţinut numai la schimbul I (unu) şi care nu efectuează serviciul de patrulare şi menţinere a ordinii şi liniştii publice pentru următoarele motive: 

- Agentul şef principal Văleanu Marin, pe timpul efectuării serviciului, nu efectuează patrulări pe raza de competenţă, acesta nepărăsindu-şi biroul situat la parterul instituţiei  pe toată perioada serviciului, iar când avem de adus o persoană la sediul Poliţiei dânsul face scandal, spunându-ne să nu îl deranjăm cu astfel de probleme.

- Agentul şef principal Văleanu Marin, pe timpul efectuării serviciului, nu are asupra sa dotarea conform fişei postului. În acest sens rugăm a se face verificări în Registrul de predare-primire armament prin care se poate vedea de câte ori a avut asupra sa dotarea necesară.

- Agentul şef principal Văleanu Marin nu are ridicat de la secretariat top pentru procesele verbale de contravenţie.

- Agentul şef principal Văleanu Marin nu posedă în dotare baston pentru efectuarea serviciului de ordine publică.

- Agentul şef principal Văleanu Marin în fiecare zi când este de serviciu se deplasează  cu autoturismul VW Transporter menţionat la garajul său situat în cartierul Bărbateni din municipiul Lupeni, fapt pentru care  rugăm să se verifice ce motiv are şi de cine este trimis acolo întrucât cu siguranţă nu este sarcină de serviciu inclusă în fişa postului.

-  Agentul şef principal Văleanu Marin nu efectuează serviciul cu elevii care îi sunt daţi în tutelă, aceştia efectuând serviciul cu alţi agenţi din cadrul Biroului de Ordine Publică (a se confrunta cu buletinul posturilor).

-  Agentul şef principal Văleanu Marin nu depune raport la terminarea serviciului în care să consemneze ce activităţi a desfăşurat pe timpul serviciului, respectiv dacă a ieşit în teren cu autoturismul VW Transporter. Vă rugăm să verificaţi câte rapoarte de serviciu a depus în acest an şi de câte ori a fost controlat de către conducerea poliţiei în teren (a se verifica în carnetul personal  pentru controale al  agentul şef principal Văleanu Marin,  dacă există un astfel de carnet).

- Agentul şef principal Văleanu Marin nu este controlat de către ofiţerii care efectuează serviciul de zi pe subunitate (O.S.). În acest sens, rugăm a se face verificări în Registrul de control al agenţilor de ordine.

- Calificativele agentului şef principal Văleanu Marin sunt FB, deşi din punctul nostru de vedere nu corespunde conform cu activitatea desfăşurată în cadrul subunităţii, deoarece nu are prinderi în flagrant, nu are aplicate sancţiuni contravenţionale, nu efectuează patrulări cu dotarea asupra sa (pistol, baston, cătuşe, spray IL)  pe raza municipiului Lupeni şi nu intervine la evenimente.

Mai arătam faptul că şeful poliţiei, dl. Amurăriţei Romeo, cere agenţilor de ordine publică câte 10 RON de persoană în fiecare lună, pentru “fond’’.    

În continuare aducem la cunoştinţa conducerii Asociaţiei Pro Democraţia - Club Lupeni că, în fiecare zi de vineri din fiecare săptămână, la Poliţia municipiului Lupeni, începând cu ora 12:00, personalul de zi, cu precădere ofiţerii, nu mai efectuează serviciul. Și, sub pretextul că se efectuează pregatire fizică, sub directa îndrumare a comisa­rului şef de politie Amurăriţei Romeo şi a adjunctului, comisarul şef de poliţie Bîrdea Ion, se introduc în sediu cantităţi de băuturi alcoolice, cumpărate din “fond’’, care se consumă uneori până la ora 00:00, după care lucrătorii se deplasează la localul Valahia de pe str. Tudor Vladimirescu, cartier “Nivelt” din municipiul Lupeni, unde devin recalcitranţi la adresa consumatorilor localului, aducând atingere probităţii profesionale şi prestigiului instituţiei. Despre aspectele sesizate pot da detalii angajaţii localului susmenţionat.

Considerăm că îngăduirea de a se introduce în sediul Poliţiei  băuturi alcoolice şi consumul acestora în timpul programului de lucru - deoarece toţi lucrătorii de poliţie împreună cu conducerea Poliţiei sunt în serviciu până la ora 16:00 (a se verifica condica de pontaj) - reprezintă săvârşirea unei infracţiuni.

Arătam faptul că dl. comisar şef de poliţie Amurăritei Romeo nu este respectuos şi corect faţă de subalternii domniei sale. În timp ce acesta serveşte băuturi alcoolice în timpul programului cu ofiţerii din Poliţia Lupeni, în incinta sediului poliţiei, noi, agenţii de ordine publică, dacă venim la sediu cu o persoană pentru a lua măsurile legale, suntem jigniţi sub considerentul «ce căutaţi în sediu? Daţi-i drumu’ în teren!». 

Considerăm că fapta d-lui comisar şef de poliţie Amurăriţei Romeo de a efectua un control tematic la B.O.P. în luna aprilie 2011 reprezintă abuz în serviciu contra intereselor persoanei datorită faptului că în luna ianuarie dl. comisar şef a numit prin dispo-ziţia sa pe dl. comisar şef de politie Bîrdea Ion să răspundă de Biroul de Ordine Publică. Arătam faptul că la data controlului, d-l comisar şef de poliţie Bîrdea Ion era la serviciu.

Propunem să fie audiat dl. agent şef Diaconu Ilie cu privire la şantajul la care a fost supus de către comisarul şef de poliţie Amurăriţei Romeo, care a fost ameninţat că daca nu îşi depune raport de pensie va fi dat afară oricum deoarece nu va promova examenul de departajare specificat în dispoziţia I.G.P.R. 31/30.06.2011.

De asemenea, în temeiul art. 23 alin. (6) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului solicităm testarea fidelităţii şi integrităţii profesionale a comisarului şef de poliţie Amurăriţei Romeo şi a agentului şef principal Văleanu Marin prin efectuarea unor verificări de specialitate.

Având în vedere aspectele sesizate, considerăm că dl. comisar şef de poliţie Amurăriţei Romeo nu are o conduită corectă, integritatea  morală şi profesională a domniei sale lăsând de dorit. Dânsul  abuzează de calitatea sa oficială şi compromite prin activitatea sa prestigiul instituţiei din care face parte, aducând atingere imaginii şi credibilităţii acesteia.

Solicităm o ancheta internă şi, sub conside-rentul că menţinerea pe post a comisarului şef de poliţie Amurăriţei Romeo poate influenţa cercetările,  solicităm ca acesta să fie pus la dispoziţia inspectoratului».

Vom reveni.

 

Comunicat de presă

                                                                                                          3.08.2011

“...unde nu e moral, acolo e corupţie, şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are!”

 

Filiala Asociaţei Pro Democraţia din Valea Jiului a luat act cu surprindere şi îngrijorare de ce se petrece în cadrul Poliţiei Lupeni, prin intermediul unui apel al unor poliţişti disperaţi de modul în care şeful acestei instituţii, Amurăriţei Romeo, înţelege să o administreze.

Iată unele probleme pe care aceştia le reclamă: lipsa de respect faţă de subordonaţi, consumul de băuturi alcoolice în incinta instituţiei, nerespectarea atribuţiilor, favorizarea unor cadre de poliţie, în dezavantajul altora, modul în care sunt întocmite Rapoartele, modul în care se ţine cont de indicatorii de activitate ai fiecărui poliţist din subordine, şantaj etc. 

Adresa trimisă nouă, a fost trimisă şi altor instituţii publice pentru a se sesiza. IPJ Hunedoara s-a autosesizat, numai că singura persoană care se ocupă mereu de probleme ce ţin de indisciplina profesională a poliţiştilor este comisar şef de poliţie Jula Costan de la Protecţia Internă a IPJ Hunedoara. Din informaţiile pe care le deţinem, poliţişti sancţionaţi sunt puţini, chiar dacă sesizările la adresa lor au fost pe măsura faptelor. 

Deţinem informaţii conform cărora în timpul derulării aşa-zisei anchete interne, poliţiştii chemaţi la Raportare au primit câte un sms pe telefoanele mobile.

Numărul de mobil de pe care a fost trimise acelaşi mesaj, prin sms, este 0736 853 078. Mesajul primit era următorul:

 “AI GRIJÄ‚ CE SCRI  DACÄ‚ VREI SÄ‚ MAI AI VIAȚÄ‚ ÎN POLIȚIA ASTA? A.R.”

Poliţiştii lupeneni consideră că comisarul şef de poliţie Amurăriţei Romeo nu are o conduită corectă, integritatea  morală şi profesională a domniei sale lăsând de dorit. Ei susţin că abuzează de calitatea sa oficială şi compromite prin activitatea sa prestigiul instituţiei din care face parte, aducând atingere imaginii şi credibilităţii acesteia. 

Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a comisarului şef de poliţie Amurăriţei Romeo, solici­tăm în mod public Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici să elibereze un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

Din discuţii purtate cu câţiva poliţişti am înţeles că sunt cunoscute relaţiile de prietenie dintre Amurăriţei Romeo şi comisarul şef de poliţie Jula Costan de la Protecţie Internă – I.P.J. Hunedoara.

Solicităm în mod public o anchetă internă şi, având în atenţie prevederile art. 77 alin. (7) din Legea nr. 188 din 08.12.1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, sub conside-rentul că menţinerea pe post a comisarului şef de poliţie Amurăriţei Romeo poate influenţa cercetările, solicităm suspendarea acestuia din funcţia publică pe care o deţine. De asemenea, pentru obţinerea unei finalităţi judiciare concrete şi juste este imperativ ca această anchetă să fie efectuată de către o comisie mixtă, interinstituţională, a cărei membri să nu facă parte din aparatul I.P.J. Hunedoara.

 


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter