07.11.2011,  20:21:06 | 0 comentarii | 725 vizualizari
Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 90 de ani de la naştere, 20 de ani de la moarte
de Ziarul Vaii Jiului

Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova / Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere / Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova / Proiect cultural finanţat de Uniunea Scriitorilor din România

Un megaproiect susţinut şi de Ziarul Vãii Jiului
Scurtă descriere a proiectului

Proiectul propus are următoarea temă: Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 90 de ani de la naştere, 20 de ani de la moarte.

Proiectul de faţă vizează, aşa cum se înţelege şi din formularea temei, marcarea împlinirii a 90 de ani de la naşterea scriitorului Ion D. Sîrbu (28 iunie 1919, Petrila) şi a 20 de ani de la moartea sa (17 septembrie 1989, Craiova). Cele două evenimente menţionate vor fi abordate în cadrul unui ansamblu de activităţi prevăzute în perioada 15-30 iunie 2009 şi vizează viaţa şi activitatea lui Ion D. Sîrbu, cu precădere ultima parte, când scriitorul a trăit la Craiova (1965-1989). Aici I. D. Sîrbu a fost secretar literar al Teatrului Naţional (până în 1975) şi a scris cea mai mare parte a operei, inclusiv literatura publicată postum. Numeroase alte instituţii şi locuri din Craiova sunt legate, de asemenea, de biografia şi de scrierile lui Ion D. Sîrbu. Considerăm deci că există suficiente motive pentru organizarea unei suite de manifestări (un colocviu, conferinţe, micro-spectacole, lecturi publice, lansări de carte etc.) care să readucă în atenţia celor interesaţi aceste aspecte, dar să fie şi un omagiu implicit adus unuia dintre cei mai valoroşi şi originali scriitori români contemporani, descoperiţi în completitudinea lor abia după 1990.

Totodată, având în vedere valoarea şi originalitatea majorităţii scrierilor publicate postum, ne propunem şi o abordare interculturală prin traducerea unor texte literare scrise de Ion D. Sîrbu, în limbile franceză şi engleză. Efectuarea traducerilor se va desfăşura sub îndrumarea competentă a unor traducători cu experienţă şi cadre didactice universitare de specialitate, în workshop-uri, cercuri şi cenacluri frecventate de studenţi ai secţiei de traducători (franceză-engleză) de la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Textele traduse vor fi postate pe site-urile catedrelor de franceză şi engleză, de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, ca şi pe site-urile unor publicaţii din Craiova şi din ţară. De asemenea, ele vor fi propuse periodic spre tipărire în reviste studenţeşti, literare şi de cultură din Craiova şi din România, iar versiunile în limbile franceză şi engleză în publicaţii din ţări francofone şi anglofone, în limita posibilităţilor ce urmează a fi identificate prin contacte directe.

În derularea proiectului va fi antrenat şi Teatrul Naţional din Craiova prin organizarea unei expoziţii documentare şi a unor conferinţe despre activitatea lui Ion D. Sîrbu în calitate de secretar literar al instituţiei, ca şi prin monologuri, micro-spectacole, scene din piesele de teatru ale scriitorului care au fost reprezentate pe scena teatrului craiovean.

De asemenea, cu sprijinul financiar  şi logistic al Consiliului Local  şi al Primăriei Petroşani, se va amplasa în centrul civic al acestui municipiu (în scuarul de lângă fostul Liceu Teoretic, astăzi Școala Sportivă Petroşani) un bust al scriitorului Ion D. Sîrbu.

Datele de desfăşurare a activităţilor prevăzute în proiect
înând seama de faptul că la 28 iunie 2009 se vor împlini 90 de ani de naşterea lui Ion D. Sîrbu, derularea proiectului va avea loc în perioada 15-30 iunie 2009, după cum urmează:

- 15 şi 18 iunie 2009: ciclu de conferinţe despre activitatea de secretar literar a lui I. D. Sîrbu la Naţionalul craiovean, urmate de spectacole-recital din opera dramatică a scriitorului (minimum două conferinţe urmate de două spectacole). În 15 iunie 2009 va fi inaugurată şi expoziţia documentară Ion D. Sîrbu – secretar literar al Teatrului Naţional Craiova, în foaierul acestei instituţii.

- 20 şi 23 iunie 2009: lecturi publice în limbile română, franceză şi engleză, susţinute de studenţi ai cercului de traducători INTERCULTURA (îndrumători: conf. univ. dr. Ioan Lascu, Anda Rădulescu şi Victor Olaru, Facultatea de Litere, secţia traducători), la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – Craiova (20 iunie: română şi franceză; 23 iunie: română şi engleză). Lecturile publice vor fi urmate de monologuri şi scene interpretate de actori ai Teatrului Naţional Craiova.

- 27 iunie 2009: organizarea şi desfă­şu­rarea unui colocviu pe tema: Raporturi valorice şi estetice între opera antumă şi opera postumă a lui Ion D. Sîrbu. Participă scriitori, critici literari, cercetători, invitaţi din Filialele  U.S.R. şi din centrele universitare Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Piteşti, Craiova, Petroşani ş.a. Comunicările sus­ţinute în cadrul colocviului vor fi publicate ulterior în Ramuri şi în alte reviste literare din Craiova şi din ţară.

- 28 iunie 2009: dezvelirea unui bust „Ion D. Sîrbu” în centrul civic al municipiului Petroşani, în scuarul din vecinătatea fostului Liceu teoretic, al cărui elev a fost cel ce avea să devină scriitorul Ion D. Sîrbu. Ceremonia va fi urmată de un pelerinaj la Casa memorială „Ion D. Sîrbu” din Petrila, oraşul natal al scriitorului.

- în perioada 15-30 iunie 2009 se vor definitiva, în formă finală, textele traduse. Ele vor fi citite / prezentate, conform unor programe speciale, şi în cadrul altor manifestări literare: întâlniri cu scriitori, concursuri şi sesiuni studenţeşti de profil, cenacluri, lansări de reviste şi cărţi etc. şi publicate / propuse spre publicare şi / sau postate în diverse reviste şi pe site-uri electronice. Între revistele literare solicitate se vor număra: România literară, Ramuri, Scrisul românesc, Mozaicul, Mileniul III, Spectactor, Convorbiri literare, Timpul, Argeş, Euphorion, Apostrof, Tribuna, Steaua, Luceafărul, Cultura, Acolada,  Argos, Sisif (ultimele două fiind reviste electronice) ş.a.

Instituţia organizatoare
Instituţia organizatoare este Filiala din Craiova a Uniunii Scriitorilor din România în colaborare cu Departamentele de limbă şi literatură franceză şi engleză de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova şi cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

Director de proiect: Ioan Lascu, conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de limbă şi literatură franceză, Universitatea din Craiova, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru în comitetul de conducere a Filialei Craiova a U.S.R., redactor asociat la revista Ramuri.

Lista participanţilor
Traducători şi cadre universitare: Anda Rădulescu, conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de franceză, Universitatea din Craiova (coordonator traduceri); Camelia Venus Manolescu, lector universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de franceză, Universitatea din Craiova (responsabil cu activitatea de traducere a textelor alese din opera lui I. D. Sîrbu din limba română în limba franceză); Valentina Rădulescu, lector universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de franceză, Universitatea din Craiova (responsabil cu activitatea de  publicare / postare pe site-uri diverse a textelor în limbile română  şi franceză); Ioan Lascu, conducător de proiect, scriitor, traducător (organizare şi coordonare generală, coordonator responsabil cu activitatea de  realizare a proiectului şi publicare în presa literară). Din partea Departamentului de anglistică se va solicita asistenţa şi colaborarea prof. univ. dr. Virgil Sârbulescu, şef de catedră,  eseist, traducător, şi a conf. univ. dr. Victor Olaru, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în calitate de coordonatori ai activităţii de traducere în limba engleză.

Scriitori, critici literari, cercetători care urmează a fi invitaţi la colocviul Raporturi valorice şi estetice între opera antumă şi opera postumă a lui Ion D. Sîrbu: Eugen Simion, Daniel Cristea Enache, Gabriel Dimisianu, Cornel Ungureanu, Marta Petreu, Dumitru Chioaru, Nicolae Oprea, Elvira Sorohan, Antonio Patraş, Ion Barbu, Mihai Barbu, Dumitru Velea, Gabriel Chifu, Nicolae Coande, Marius Ghica, George Popescu, Ioan Lascu ş.a.

Colaboratori din partea Teatrului Naţional „Marin Sorescu” Craiova: Mircea Cornişteanu, manager general; Emil Boroghină, director al Festivalului Internaţional Shakespeare; Nicolae Coande, secretariat literar, scriitor, redactor-şef al revistei Spectactor, coordonator al manifestărilor realizate în colaborare cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova. În partea de spectacol vor fi angrenaţi actori şi regizori ai T.N.C.  

Tineri traducători (studenţi şi masteranzi) care vor efectua traduceri de fragmente, capitole etc. din scrierile lui Ion D. Sîrbu: Anghel Laura, Angheloiu Adrian, Coadă Angela, Dumitraşcu Raluca, Florea Alexandra, Găncilă Andreea, Manolescu Monica Alice, Popescu Carina, Popescu Elena, Severin Ionuţ, Solomonescu Flori, Torişte Adina Elena. Toţi aceşti tineri traducători sunt membri activi ai Cercului  de traducători din cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, iar dintre ei Adrian Angheloiu, Angela Coadă, Monica Alice Manolescu şi Carina Popescu sunt laureaţi ai unor concursuri de traducere interne şi internaţionale organizate în anul 2007. Cercul este condus de Ioan Lascu şi Anda Rădulescu. Grupului de mai sus li se pot alătura şi alţi studenţi de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, precum şi tineri traducători din Craiova şi din ţară.

Elisabeta Sîrbu, soţia lui Ion D. Sîrbu, moştenitoarea drepturilor de autor; Toma Velici, editor al operei lui Ion D. Sîrbu.

Consultanţi permanenţi în derularea proiectului în domeniul traduceri: Irina Mavrodin, profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova, poet, eseist şi traducător (franceză), Virgil Sârbulescu, profesor universitar doctor, eseist, traducător (engleză).

Suma totală necesară derulării proiectului: 30.000 RON.

Alte instituţii ce vor fi antrenate în derularea proiectului:

Proiectul  Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 90 de ani de la naştere, 20 de ani de la moarte va fi asociat cu proiectul de creare şi amplasare a unui bust Ion D. Sîrbu în scuarul din vecinătatea imobilului fostului Liceu Teoretic Petroşani, prin angajarea cheltuielilor necesare, inclusiv a celor aferente transportului la Petroşani a lucrării şi a personalului implicat din cadrul proiectului (instalare, dezvelire, pelerinaj la Petrila) de către Consiliul Local şi Primăria Petroşani. Pentru realizarea schiţelor şi a lucrării au fost deja stabilite contacte cu Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Craiova. Dezvelirea bustului este preconizată să aibă loc în ziua de 28 iunie 2009, când se împlinesc 90 de ani de la naşterea lui Ion D. Sîrbu. Coordonator al acestui proiect va fi Marian Boboc, ziarist şi scriitor, membru al Filialei Craiova a U.S.R., iar din partea Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Craiova, Marcel Voinea, artist plastic, vicepreşedinte al Filialei Craiova a U.A.P.

De asemenea, în derularea proiectului Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului… vor fi atrase sume de bani cu titlu de sponsorizări sau acordarea altor facilităţi de sprijin din partea Consiliului Judeţean Dolj, Consiliului Local şi Primăriei Craiova, Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, Editurii şi Fundaţiei „Scrisul Românesc” Craiova, Editurii „Ramuri”.

Pentru promovarea manifestării, vor fi semnate parteneriate cu media locală, instituţii de cultură şi instituţii şcolare din Petroşani sau Petrila.

Director de proiect: conferenţiar universitar doctor IOAN LASCU, poet, critic literar, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România si al comitetului de conducere a Filialei Craiova a U. S. R., coordonator al cercului de traducători al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova.

Craiova, 28 decembrie 2008

N. B. Proiectul a fost aprobat în şedinţa din 03.02.2009 a Comitetului Director al U.S.R. şi este postat pe site-ul USR la pagina „Proiecte culturale 2009”, poz. 21.

 Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227Publicitate
Newsletter