03.11.2011,  13:08:05 | 0 comentarii | 2306 vizualizari
La ceas aniversar! / Cea mai importantă organizaţie a minerilor, Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”, împlineşte astăzi 20 de ani de la constituire!
de Marian BOBOC

Hulită de mulţi complexaţi, atacată mai mereu şi din interior şi din exterior, demonizată de trepăduşii roşii sterili, lucrată informativ de băieţii deştepţi din domeniu, supusă unor presiuni inimaginabile venite din partea unor afa-cerişti dubioşi ori oameni politici ajunşi mari granguri la apelul de seară al istoriei, înjurată vârtos de sindicalişti de doi bani, Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” a reuşit să străbată istoria, cu bunele şi relele ei. Și, în ciuda celor enumerate, să reziste tuturor provocărilor. Credem că această rezistenţă la „intemperii şi seisme” este principala calitate a actului sindical al celei mai importante organizaţii sindicale a minerilor din Valea Jiului, condusă din 2005 şi până în prezent de ing. Zoltan Lacataş.

Chiar astăzi, 24 martie, Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” împlineşte 20 de ani de la constituirea sa. Pentru a marca acest moment aniversar, care nu poate fi trecut sub uitare, dat fiind rolul important pe care l-a jucat Liga în viaţa socială a Văii Jiului, Ziarul Văii Jiului vă prezintă în Prăvalia cu istorii... un documentar.

Chiar dacă momentul aniversării nu coincide cu unul bun pentru mineritul Văii Jiului, date fiind disponibilizările, reorganizările etc., Ziarul Văii Jiului urează Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”: La mulţi ani! Bineînţeles doar în folosul membrilor de sindicat.

 

După Marea Unire

După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, sindicatele miniere din Valea Jiului, interzise ori oprimate până atunci, au intrat în legalitate. Dat fiind spaţiul acordat de noi acestui eveniment, nu intră în intenţia noastră de a face aici un istoric in extenso al mişcării sindicale a Văii Jiului, ci doar de a puncta momente mai importante pentru acest îndelung şi zbuciumat istoric.

 

7, 8 şi 9 decembrie 1919 – primul congres. Pionierii sindicalismului Văii

La Sibiu, în zilele de 7, 8 şi 9 decembrie 1919, are loc primul congres al Uniunii Muncitorilor Mineri şi Topitori din Ardeal şi Banat (UMMTAB).

74 de delegaţi, reprezentând 24 de organizaţii (grupe) sindicale, însumând 23.000 de membri se participă la lucrările acestui congres. De notat că numărul participanţilor ar fi fost mult mai mare, însă reprezentanţii unor grupe sindicale au fost opriţi de autorităţile locale să participe la acest eveniment sindical.

Între cei care au condus lucrările acestui congres cu importanţă istorică s-au aflat şi reprezentanţi ai ortacilor din Valea Jiului: Barabas Janos (Vulcan) şi Petru Ardelean (Lupeni) – preşedinţi ai prezidiului; Vasile Sârb şi Lucacs Ambrus (Petroşani), Muszka Denes (Petrila) şi Kadics Simon – notari; Nagy Karoly (Lonea), Klein Ferenc (Petroşani), Szakacs Frigyes (Aninoasa) şi Alexandru Țurcan (Petrila) – în comisia de verificare a mandatelor; Ioan Onicaş (Vulcan), Vasile Sârb (Petroşani) şi Ștefan Kerneto (Lupeni) – în comisia de control a Casei centrale; Ebergenyl Andras (Vulcan), Gabos Lajos (Lonea) şi Vetzer Konrad (Petroşani) – în comisia de ridicare a cotizaţiilor şi ajutoarelor; Romulus Străjan (Vulcan), Petra Groza (Lonia) şi Gagy Janos (Petroşani) – în comisia de candidare.

 

Două structuri sindicale. „Roşii” vs. „galbeni”

Muncitorii din Valea Jiului care nu erau membri ai Uniunii Muncitorilor Mineri şi Topitori din Ardeal şi Banat, organizaţie sindicală declarat social-democrată, făceau parte din Centrul Sindicatelor Naţionale din Transilvania şi Banat, care avea sediul chiar în Petroşani.

Date fiind diferenţele doctrinare între cele două organizaţii muncitoreşti, publicaţiile celor două entităţi sindicale se întreceau în polemici mai mult sau mai puţin la obiect. Dacă sindicatele „roşii” (cele din Uniunii Muncitorilor Mineri şi Topitori din Ardeal şi Banat) aveau vreo iniţiativă, imediat presa „galbenă” (sindicatele din Centrul Sindicatelor Naţionale din Transilvania şi Banat erau denumite „galbene”) reacţiona cu furie proletară, demascând interesele oculte ascunse în spatele acesteia. Nici presa „roşie” nu se lăsa mai prejos şi reacţiona la rândul ei, tunând şi fulgerând în contra „galbenilor”. Acest gen de „relaţii” intersindicale, nu de puţine ori degenerând în violenţe fizice, s-a păstrat, din păcate, şi în zilele noastre. Face Liga un concurs, să zicem de pescuit, imediat sar din cârligele lor „râmele şi viermişorii” roşii şi năduşesc explicând că nu aşa trebuia aruncată nada. De ce? Pentru că aşa le-a spus lor la partid…

Revenind la cele două structuri sindicale interbelice, menţionăm că cea mai longevivă a fost Uniunea Muncitorilor Mineri şi Topitori din Ardeal şi Banat, care şi-a mai schimbat titulatura.

 

Două greve-blazon – aceeaşi localitate:

Lupeni ’29 şi Lupeni ’77

De-a lungul îndelungatei sale existenţe, muncitorimea Văii Jiului a fost nevoită să reacţioneze la numeroasele provocări ale istoriei. Dintre toate mişcările protestatare ale minerilor Văii de dinainte de decembrie 1989, au rămas impregnate în mentalul colectiv două, desfăşurate în aceeaşi localitate – Lupeni.

Prima, greva minerilor din 1929, este încheiată tragic în dimineaţa zilei de 6 august prin uciderea a 22 de ortaci şi rănirea a altor zeci de mineri. Din păcate, această zi istorică a fost confiscată de propagandiştii PCR, care, de-a lungul timpului, au deformat adevărul istoric. 

A doua mişcare protestară ale loc tot la Lupeni în zilele de 2-3 august 1977, fiind prima mişcare muncitorească protestară de proporţii în plină dictatură ceauşistă. Și această grevă este reprimată de autorităţile comuniste, conducătorul acesteia, minerul Constantin Dobre, fiind silit să părăsească Valea Jiului. Nici ceilalţi fruntaşi ai grevei nu au fost „uitaţi”, fiind condamnaţi pentru delicte „minore”, concediaţi de la locul de muncă, arestaţi, schingiuiţi şi umiliţi de Securitate ori alungaţi din Valea Jiului.

De menţionat că ambele greve au fost marcate cum se cuvine de către Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”, de celelalte structuri sindicale, de autorităţile civile şi militare.

În acest context merită amintit efortul făcut cu acelaşi devotament faţă de istoria Văii Jiului de ing. dr. Daniel Surulescu: reamenajarea mormintelor celor 22 de ortaci ucişi în 1929 şi ridicarea unei troiţe în memoria acestora.

 

1990 - 1994. „Copilăria” Ligii

Dacă pentru copil sunt importanţi cei 7 ani de acasă, pentru devenirea unei organizaţii sindicale de anvergura LSM„VJ”, primii ani sunt cu adevărat esenţiali. 

De acea, readucem în atenţie câteva date importante pentru „copilăria” Ligii.

În perioada 1 ianuarie – 15 martie 1990, s-au constituit sindicate la nivel de întreprindere. Acţiunile întreprinse în această perioadă, culminând cu greva de la Vulcan, la care au participat mineri din toată Valea Jiului, nu au oferit siguranţa obţinerii, din partea consiliilor de administraţie de diferite niveluri sau din partea organelor puterii de stat, a unor rezultate clare şi de durată. În aceste condiţii era necesară crearea unei organizaţii care să unească eforturile sindicatelor constituite. 

Un grup de iniţiativă, format din liderii unor sindicate miniere şi-a propus şi a realizat organizarea Conferinţei de Constituire a Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”. 

24 martie 1990. A avut loc Conferinţa de Constituire a Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului la care au participat 193 de delegaţi  care reprezentau următoarele sindicate: I.M. Lonea, I.M. Petrila, I.M. Dâlja, I.M. Livezeni, I.M. Vulcan, I.C.I.T.P.M.H., I.M. Lupeni, Preparaţia Livezeni, I.M. Paroşeni, I.M. Bărbăteni, I.M. Aninoasa, I.M. Petrila Sud, I.M. Câmpu lui Neag. Scopul constituirii Ligii este de a asigura unitatea de acţiune a sindicatelor afiliate care cuprind 25.000 de membri şi de a asigura un cadru organizat de luptă sindicală pentru rezolvarea problemelor profesionale, economice, sociale şi culturale de interes general ale membrilor săi. 

27 aprilie 1990. La Judecătoria Petroşani s-a hotărât înregistrarea Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului” cu numărul 62/ 09.05.1990. Primul birou executiv a fost alcătuit din: preşedinte – Miron Cozma, vicepreşedinte – Torsan Ilie, vicepreşedinte – Napău Ion, secretar – Croitoru Nicolae. 

9 februarie 1991. Are loc conferinţa ordinară a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” la care se prezintă Raportul privind activitatea L.S.M.”V.J.” de la înfiinţare şi până la acea dată. Datorită importanţei L.S.M.”V.J.”  în lupta pentru drepturile membrilor ei şi locului ocupat de eşichierul sindical, numărul sindicatelor afiliate ajunge la 35. 

9 noiembrie 1991. Are loc Conferinţa Extraordinară a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”. Scopul ei este reglarea mecanismelor funcţionale ale Ligii în conformitate cu realitatea economică şi socială. Se doreşte îmbunătăţirea statutului Ligii printr-o serie de amendamente, urmărindu-se, de fapt, îmbunătăţirea activităţii sociale, precum şi corelarea cu prevederile Legii 54/91. Biroul Executiv este alcătuit din: preşedinte – Cozma Miron, vicepreşedinte – Torsan Ilie, vicepreşedinte – Vermeşan Vasile, vicepreşedinte – Gherman Petru, vicepreşedinte – Drella Nicolae. 

4 aprilie 1992. Are loc Conferinţa ordinară a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” ale cărei obiective sunt: modificări la Statutul Ligii, amendamente şi noua componenţă a Biroului Executiv. Astfel, la cererea sindicatelor s-au adus modificări la art. 10 privind exercitarea controlului prin comisii mixte sindicat-administraţie stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă. Potrivit art. 14 se prevede o nouă componenţă a Biroului Executiv: un lider şi patru vicepreşedinţi, trei reprezentând unităţile miniere, unul preparaţiile şi unul celelalte unităţi afiliate Ligii. Biroul Executiv: preşedinte – Cozma Miron, vicepreşedinte – Torsan Ilie, vicepreşedinte – Braiţ Petre, vicepreşedinte – Vermeşan Vasile, vicepreşedinte – Toader Dan. 

3 aprilie 1993. Conferinţa extraordinară a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”. Au fost propuse, discutate şi aprobate o serie de amendamente la Statutul Ligii. Au participat reprezentanţii celor 39 de sindicate afiliate. Au fost, de asemenea, adoptate forma nouă a Biroului Executiv, precum şi noua componenţă a acestuia: Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi. Din aceştia: trei reprezintă exploatările miniere, unul preparaţiile, unul restul unităţilor de la suprafaţă care au sindicate membre ale Ligii. Componenţa Biroului Executiv, precum şi noua componenţă a acestuia: Biroul executiv este format dintr-un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi. Din aceştia: trei reprezintă exploatările miniere, unul preparaţiile, unul restul unităţilor de la suprafaţă care au  sindicate membre ale Ligii. Componenţa Biroului Executiv: preşedinte – Torsan Ilie, Prim-vicepreşedinte – Braiţ Petre, vicepreşedinte – Bădârcă Victor, vicepreşedinte – Vermeşan Vasile, vicepreşedinte – Toader Dan. 

16 aprilie 1994. A avut loc Conferinţa ordinară a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” având ca ordine de zi: Raportul Consiliului de Coordonare al Biroului Executiv, Raportul Comisiei de Cenzori, amendamente la statut, alegeri, cuvântul preşedintelui. Numărul sindicatelor afiliate la data acestei conferinţe a fost adoptat noul statut prin care, printre altele, s-a definitivat denumirea organizaţiei: LIGA SINDICATELOR MINIERE „VALEA JIULUI”. Biroul Executiv ales are următoarea componenţă: preşedinte – Miron Cozma, preşedinte executiv – Victor Bădârcă, vicepreşedinte – Petre Braiţ, vicepreşedinte Torsan Ilie, vicepreşedinte – Vermeşan Vasile, vicepreşedinte – Toader Dan.     

 

19 ianuarie 1990. 49 de semnatari ai unei note istorice de revendicări

Înainte de constituirea LSM„VJ”, ortacii de la toate subunităţile actualului CNH au semnat o notă de revendicări. Spicuim din această notă istorică, fiind prima postdecembristă: 

* Reducerea săptămânii de lucru de la 6 la 5 zile, urmând în subteran să se lucreze 5 zile a câte 6 ore, iar la suprafaţă 5 zile a câte 8 ore. 

* Să fie plătite 6 zile pe an ca sărbători religioase sau cu semnificaţie deosebită pentru poporul român sau pentru mineri, respectiv: 2 zile la Crăciun, 2 zile de Paşti, 22 Decembrie, 1 Mai, 4 decembrie Sfânta Varvara – care să fie Ziua Minerului. Dacă se lucrează în aceste zile, salariul trebuie să fie triplu. 

* Păstrarea gratuităţilor (chirie, energie, cărbune) pentru personalul muncitor al C.M.V.J. şi după ieşirea la pensie, inclusiv a celor care locuiesc în casă proprietate personală. 

* Pensionarea personalului muncitor din subteran la 20 de ani de muncă, indiferent de vârstă şi la 50 de ani, cu cel puţin 15 ani lucraţi în subteran.

* Să se atribuie 250 m.p. teren pentru lucrătorii C.M.V.J. care vor să-şi construiască cabane sau case proprii de agrement.

* Îmbunătăţirea echipamentului de uzură şi protecţie, cu acordul sindicatului liber de ramură. 

* Să se revină la forma veche de cumpărare în rate a oricăror bunuri de larg consum, acontul maxim fiind de 30% din valoare acestora.

* Să se construiască un Sanatoriu pentru recuperarea forţei de muncă a minerilor în raza municipiului Petroşani. 

* Să se suplimenteze, până la asigurarea necesarului, numărul de butelii de aragaz din Valea Jiului. 

* Aprovizionarea Văii Jiului cu alimente, bunuri de larg consum şi obiecte de folosinţă îndelungată să se facă cu prioritate. 

* Fiecare om din subteran să fie asigurat împotriva accidentelor de către întreprindere, începând cu data angajării, în vederea acordării unor prime de asigurare în caz de accidente, invaliditate şi deces. 

* Cerem ca în cazul celor care se îmbolnăvesc de boli profesionale sau suferă accidente de muncă să li se plătească concediul medical cu 100%. 

* Pentru cei care execută activităţi de salvare, să se micşoreze timpul de activitate la 6 ore şi să se mărească retribuţia tarifară pe post, în concordanţă cu cele cerute pentru mărirea  retribuţiei tarifare pe post a personalului cu activitate obişnuită în subteran. 

* Să fie promulgată o lege a minelor, care să reglementeze toate relaţiile sociale din acest sector, inclusiv crearea unui tribunal al minerilor. 

* Acordarea de fonduri de la buget în vederea refacerii şi conservării unor mine şi reparaţii. 

* Să se construiască în Valea Jiului un număr suficient de locuinţe. Să se asigure introducerea gazului metan în locuinţe şi să se realizeze termoficarea oraşelor Petrila şi Uricani.”  

Vă lăsăm pe dumneavoastră, cititorii, să trageţi concluzia după 20 de ani, câte din aceste cerinţe au fost puse în practică, câte nu şi câte au fost pierdute.

Îi readucem la lumină pe cei 49 de semnatari ai acestei prime note revendicative articulate a minerilor Văii:

I.M. Lonea. 1. Răscolean Dumitru, sing.; 2. Bacs Ștefan, sing.; 3. Golea Nicolae, maistru; 4. Bucur Iosif, miner; 5. Cercel Vasile, miner; 6. Fulop Carol, miner;

I.M. Lonea Pilier. 7.  Diaconu Nicolae, sing.; 8. Bălănescu Mihai, miner;

I.M. Petrila Sud. 9. Drăgan Dorel, sing.; 10. Gheorghe Gabriel, miner;

I.M. Petrila. 11. Hirişco Vasile, miner; 12. Lincu Mihai, sing.; 13. Câmpeanu Mircea, miner; 14. Coman Gheorghe, miner:

I.M. Dâlja. 15. Năstase Dinu, miner; 16. Voicu Neagu, lăcătuş;

I.M. Livezeni. 17. Popa Francisc, lăcătuş; 18. Ștefănescu C., maistru; 19. Pavel Dorel, miner; 20. Floarea Vasile, miner;

I.M. Iscroni. 21. Albescu Mircea, inginer; 22. Hoch Gheorghe, artificier;

I.M. Aninoasa. 23.  Torsan Ilie, sing.; 24. Budeanu Dorin, maistru;

I.M. Vulcan. 25. Hârşieru Vasile, maistru; 26. Ivănuş Ioan, tehnician; 27. Blaga Victor, inginer; 28. Stănescu Dragoş, electrician; 

I.M. Paroşeni. 29.  Comşa Mircea, miner; 30. Florescu Gheorghe, lăcătuş;

I.M. Lupeni. 31. Napău Ioan, maistru; 32. Goga Ion, inginer; 33. Vrăbiescu Gh., electrician; 34. Iepan Ghe., maistru; 35. Lungulesei Gheorghe, maistru; 36. Murăruş Ion, maistru; 

I.M. Uricani. 37. Mogoş Ioan, sing; 38. Bădârcă Victor, electrician; 39. Dunca Ion, electrician; 40. Săndulache Marin, maistru; 41. Șuler Viorel, electrician; 

I.M. Valea de Brazi. 42. Mitrache Iulian, inginer; 43. Bogdan Valentin, lăcătuş;

I.M. Câmpu lui Neag. 44. Botez Radu, inginer; 45. Răzmiriţă Ion, electrician;

C.M.V.J. 46. Botoroagă I., inginer; 47. Abraham O., inginer; 48. Bulec Cornel, inginer; 49. Șanta Alexandru, electrician.

 

Audienţe la Ligă, la Petre Braiţ

Pentru a ne putea da seama despre ce însemna atunci Liga, despre travaliul depus de liderii de atunci, despre cerinţele membrilor de sindicat, şi nu doar, vă prezentăm câteva notaţii din agenda lui Petre Braiţ, fost prim-vicepreşedinte al Ligii şi, fără îndoială, omul care i-a dat acesteia o dimensiune culturală. El a fost iniţiatorul unor manifestări de amploare, cum ar fi: Festivalul naţional de literatură „Aici ne sunt visătorii”, Festrock – festivalul de rock, editări de volume etc. Petre Braiţ a fost şi directorul publicaţiei LSMVJ, „Abataj”,  şi a Bibliotecii „Abataj”.    

 

1992

 

06.01.1992. Maer Ioan, şofer de dubă, în cadrul S.U.C.T Petroşani. Problema lui e legată de situaţia militară a celor cu minele din Valea Jiului.

06.01.1992. Petougean Lucia a lucrat la laboratorul C.T.C. Uricani până la data de 8 septembrie 1990. După care a făcut cerere pentru întreruperea contractului de muncă pentru creşterea copilului. În ianuarie 1991, a făcut cerere pentru reprimire. Nu a mai fost reprimită deoarece i s-a ocupat postul. 

23.01.1992. Moldovan Elena, sectorul VII. E.M. Valea de Brazi, a fost angajată din luna septembrie 1991. După trei luni trebuia să fie definitivat Contractul de angajare. Nu i se aprobă continuitatea în muncă. Are trei copii, nu are soţ şi nici alte surse de venit.

04.02.1992. Dobre Aurel, miner în cadrul sectorului I, reclamă că i s-a desfăcut contractul de muncă în baza articolului 130, litera i, în mod nejustificat.

04.02.1992. Lăcătuş Adrian, lăcătuş, sectorul VIII, E.M. Paroşeni, solicită un spaţiu (un atelier). Pentru a confecţiona cuplaje hidraulice de toate tipurile confecţionate din cele defecte, neutilizabile, putând executa 2-3 bucăţi în timp de 6 ore. 

18.05.1992. Coşulea Nelu, ajutor miner, E.M. Țebea, împreună cu o delegaţie de patru persoane care au 3-5 copii. 

26.05.1992. Vizireanu Tudorel, miner, E.M. Țebea. I s-a desfăcut Contractul de Muncă, potrivit articolului 130, litera i, pentru ameninţări la adresa maistrului.

01.06.1992. Ursuţ Ioan, vagonetar la sectorul I, are contractul de muncă desfăcut pentru arest mai mult de 60 de zile. 

01.06.1992. Boldi Viorel, Preparaţia Coroeşti, nemulţumit de repartizarea locuinţelor. Are două camere şi doreşte trei. 

12.08.1992. Lăcătuş Liviu, E.M. Valea de brazi, solicită reangajarea.

18.08.1992. Fisan Costică a fost angajat la E.M. Vulcan. I s-a recomandat să meargă la Valea de Brazi unde să găsească un brigadier care să garanteze pentru el. 

02.09.1992. Moldovan Florea, Valea de Brazi, solicită diferenţa de salariu şi muncă uşoară, suferind o operaţie care nu-i permite eforturi fizice mari. 

04.09.1992. Lungu Alexandru, Preparaţia Coroeşti, solicită un bilet la Vatra Dornei după 15.09.1992. 

06.10.1992. Ștefan Maria, spitalul Vulcan, solicită un contract de angajare pentru fiică, soţul fiind decedat datorită unui accident de muncă în subteran. 

07.10.1992. Popescu Costel, E.M. Vulcan, este dat afară din Căminul 2, Vulcan.

21.10.1992. Gaboş Tunde solicită transfer la S.S.H., soţul fiind decedat. 

02.11.1992. Postolache Vasile, E.M. Dâlja, sectorul VI, solicită butelie, eventual bon de prioritate. 

05.11.1992. Balint Eva, E.M. Livezeni, sector aeraj, solicită butelie. Soţul i-a decedat în explozie. Este mama a patru copii. 

10.11.1992. Lazăr Sandu şi Rostaş Valentin şi-au satisfăcut stagiul militar. Solicită angajarea la E.M. Paroşeni, deoarece s-au prezentat în termenul fixat de 15 zile de la încetarea stagiului militar. 

13.11.1992. Filip Aurică solicită transferul la alt sector pe motiv că soţia este bolnavă. 

24.11.1992. Porumb Ana, Cantina Petrila – U.A.C.C.V.J, solicită reducerea de impozit, soţul ei decedând în mină. 

24.11.1992. Lascu Mitică, are trei copii. A plecat de la mină cu articolul 129. Solicită reangajarea. 

 

1993

 

12.01.1993. Arhip Alexandru a fost angajat la E.M. Petrila. De aici a plecat cu articolul 129 a. Solicită angajarea în vestul Văii Jiului, deoarece are probleme familiale. 

19.01.1993. Ursu Viorel, E.M. Lonea, sectorul X, a fost agresat în Hotelul „Dâmboviţa” din Bucureşti. S-a constatat lipsa măsurilor întreprinse de poliţie. 

20.01.1993. Guţă Ilie a fost angajat la T.C.M. Bucureşti. Solicită angajare în Valea Jiului. Nu are carnet de muncă şi nici caracterizare. 

01.02.1993. Costineanu Aurelia din Lonea solicită angajarea.

08.02.1993. Munteanu Cornel a lucrat la E.M. Petrila Sud. Este în şomaj, conform articolului 130, litera a. Are tatăl invalid, pensionar şi mama casnică. Solicită angajarea. 

18.02.1993. Marta Cornelia lucrează la E.M. Petrila Sud, sectorul III. Soţul ei, tot la sectorul III. Sunt ameninţaţi cu evacuarea din căminul 14. 

23.02.1993. Anghel Ion, sectorul II, E.M. Bărbăteni. Are o familie formată din 14 persoane. Solicită ajutor pentru a-şi cumpăra mobilă. 

16.02.1993. Negrea Ioan, a fost angajat la E.M. Livezeni, nu reuşeşte să-şi termine lichidarea. Solicită cazarea pentru o zi. 

26.04.1993. Boticiu Doina este soacra lui Deneş Simion, a fost angajat la E.M. Aninoasa, la Puţul Sud şi decedat în urma unui infarct în 14.03.1993. Solicită ajutor de înmormântare. 

22.04.1993. Costea Gheorghe a lucrat la E.M. Anina. Solicită reangajarea. 

24.06.1993. Berei Arpad, E.M. Aninoasa, nu a fost primit la Spitalul din Timişoara. 

16.08.1993. Floarea Vasile a plecat de la E.M. Dâlja cu articolul 129. Are şapte copii. Solicită reangajarea. 

23.08.1993. Varga Vasile a lucrat la E.M. Vulcan. De aici a plecat în urmă cu doi ani. Este căsătorit şi are un copil. Solicită reangajarea.

07.09.1993. Coroi Mircea a lucrat la E.M. Paroşeni, sectorul III. Are complicaţii cu ordinul de încorporare.  

08.09.1993. Tudorache Gheorghe, E.M. Uricani. I s-a întocmit referat pentru desfacerea contractului de muncă.

22.09.1993. Ilie Florin, sectorul III, Valea de Brazi. La un control la schimbul II a suflat în fiolă. Și acesta s-a înverzit. 

11.10.1993. Fiţa Benone. Are complicaţii cu repartiţia de la Forţele de Muncă. Repartiţia este pentru E.M. Aninoasa. 

 

1994

 

24.01.1994. Tala Alexandru, fost angajat la E.M. Aninoasa, solicită reangajarea. 

24.01.1994. Macovei Dumitru, fost angajat la E.M. Aninoasa, solicită reangajarea. 

24.01.1994. Vieru Constantin, fost angajat la E.M. Aninoasa, solicită angajarea la E.M. Bărbăteni. 

24.01.1994. Cioabă Ion, vagonetar la E.M. Lonea, sectorul II, este căsătorit şi are probleme cu locuinţa. Solicită transferul la E.M. Vulcan unde o poate obţine mai uşor.

15.03.1994. Pintescu Petru nu este din localitate. Solicită o discuţie cu dl. Cozma.

15.03.1994. Râşnoveanu Emil, pensionar. Solicită angajarea la E.M. Petrila. 

28.03.1994. Alisar Lăcrămioara, divorţată, doi copii. Solicită angajarea.

28.03.1994. Smarand Cornelia, pensionată de boală. Are copilul bolnav de leucemie. Solicită ajutor. 

06.04.1994. Raduly Ștefan, E.M. Lonea, are complicaţii cu concediul de odihnă. 

25.04.1994. Crainic Ion a lucrat la E.M. Dâlja. A plecat cu articolul 129. Are fratele accidentat la E.M. Livezeni. Solicită reangajarea.

13.06.1994. Hudema Zoiţa solicită angajarea fiicei la suprafaţa după terminarea Școlii Profesionale. 

13.06.1994. Chena Gilita, E.M. Vulcan, solicită ajutor pentru 13 zile de foaie de concediu medical. 

02.09.1994. Munteanu Gheorghe, E.M. Valea de Brazi, solicită schimbarea locului de muncă. 

10.10.1994. Taloi Constantin a fost angajat pe o perioadă de trei luni la Valea de Brazi. Nu i s-a făcut angajarea definitivă.

 

1995

 

* Goia Teodor - pensionar - cere o intervenţie pentru internare în Căminul de Bătrâni din Lonea. 

* XXX semnalează faptul că la întreprinderea unde a lucrat, un maistru i-a luat bani ca să-l ponteze când era în concediu medical, şi a rămas cu nemotivate şi D.C.M. - 130i. 

* Aproximativ 7-8 solicitări de angajare pe zi. 

* Diferite firme (4-5 săptămânal) oferă carne de porc, televizoare, frigidere, bilete de odihnă, confecţii, tehnică de calcul. 

* Gelu State - director al redacţiei de la Iaşi  T.V. Moldova oferă serviciile studioului pentru realizarea unui film despre istoricul Văii Jiului. 

* Reamintim: 7-8 solicitări de angajare pe zi. 

* Dumitru Velea, directorul Teatrului “I.D. Sîrbu” solicită sprijin pentru organizarea unui turneu la Turnu-Severin.

* Marcu Constantin - internat la Spitalul judeţean Timişoara, solicită prin intermediul cumnatului un ajutor social. 

* Secţia “Lupte” a A.S. Petrila solicită sprijin pentru o deplasare în străinătate. 

* 7-8 solicitări de angajare pe zi. 

 

Sponsorizări de altădată…   

Simpla enumerarea de mai jos, publicată în ediţia specială din martie 1994 a publicaţiei „Abataj”, ţine loc de dimensiunea participării LSM„VJ” la viaţa social-culturală a Văii Jiului.      

* Asociaţia veteranilor de război - 500.000 lei - ridicarea unei troiţe în Cimitirul veteranilor da război;

* Sponsorizarea excursiei în Corsica - 10.000.000 lei;

* Construirea bisericii „Sfânta Mare Mucenică Varvara” - 10.000.000 lei;

* Sponsorizare Casetelor audio ale lui Nicolae Sabău şi coperţi de disc 7.000.000;

* Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii Române - 3.000.000 lei;

* Clubul Sportiv Școlar Petroşani - 2.000.000 lei;

* Clubul de şah Alexin - 250.000 lei; 

* Înscrierea echipei de fotbal „Jiul” Petroşani în Divizia A - 2.500.000 lei;

* Echipa „Jiul” Petroşani - 20.000.000 lei;

* Raliul automobilistic - 15.000.000 lei;

* Asociaţiile Sportive Miniere din Aninoasa, Bărbăteni, Dâlja, Paroşeni, Uriai, Livezeni, câte 1 milion de lei;

* Casa de copii Uricani - 1.000.000 lei;

* Liceul Teoretic Petroşani - 2.000.000 lei;

* Clinica de neurochirurgie Timişoara - 2.500.000 lei;

* Asociaţia Sportivă „Salvamont” - 200.000 lei;

* Clubul Sportiv Universitar „Știinţa” Petroşani - 15.000.000 lei;

* Spitalul Timişoara - Clinica de neurochirurgie - 25.000.000 lei;

* Dotarea sălilor de sport cu mijloace  fixe şi echipament sportiv pe anul 1994 - 32.000.000 lei;

* Premierea sporturilor (schi, fotbal-tenis, volei, fotbal, etc.) - 40.000.000 lei;

* Ziua Armatei - 500.000 lei;

* Echipa de Popice - 500.000 lei; 

* Festivalul „De la inimă la inimă” - 1.000.000 lei;

* Festivalul „Cântecul Adâncului” - 15.000.000 lei;

* Festivalul „Aici ne sunt visătorii” - 13.000.000 lei.

Astăzi, când Liga organizează ceva, imediat se găsesc vreo 2-3 aurolaci să înjure vârtuos. Din păcate… 

 

Retrospectiva acţiunilor culturale organizate de Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului până în 1994: 

1993 - Festivalul de literatură “AICI NE SUNT VISÄ‚TORII”, ediţia întâi (concurs de poezie, proză scurtă şi eseu, Expoziţia universală de literatură Marian Boboc, “Și Eminescu a fost cenaclist” - consfătuirea cenaclurilor literare, spectacol de muzică şi poezie). 

1993 - “Valea Jiului 500” (500 de ani de la prima atestare documentară a unor localităţi din Valea Jiului, comunicări ştiinţifice, expoziţia de fotografie artistică). 

1993 - Colocviul “Criză şi conflict” (temele colocviului: “Criza comunicării şi/sau eşecul receptării”, “Mass-media între excitant şi sedativ”, “Discurs agresiv şi violenţă colectivă”). 

1993 - Lansarea volumelor de versuri “Negru pe negru”, de Aurel Pantea şi “Poemul care nu poate fi înţeles”, de Ion Mureşan - premiul Uniunii Scriitorilor pe 1993.

1994 - Festivalul de literatură “AICI NE SUNT VISÄ‚TORII” ediţia a doua, concurs de poezie, proză scurtă şi eseu, Expoziţia de caricatură Adrian Cherchez, lansări de cărţi şi reviste (12 volume şi 4 reviste), colocvii ale revistelor literare (temele colocviilor: “Dacă este oportun să faci binele cu de-a sila”, “Reconsiderarea scării de valori a literaturii contemporane”, “Rosturile şi dificultăţile publicaţiilor literare în condiţiile de tranziţie”, “Literatura şi societatea civilă”, “ASTRA şi recuperarea memoriei”).

1994 - Săptămâna filmului din Republica Moldova.

1994 - Turneul teatrului “MASCA” (în Uricani, Petrila, Petroşani, sala de apel a E.M. Dâlja). 

1994 - Tabăra internaţională de caricatură. Au participat: Nezih Danyal (Turcia), Pavel Guţu (Republica Moldova), Lido Contemori şi Marco Bistoni (Italia), Mihai Pînzaru-Pim, Mihai Barbu, Ion Barbu, Adrian Cerchez. 

1994 - Introducerea programului 2 de televiziune. 

1994 - Editarea publicaţiei “ABATAJ”. 

1994 - Contribuţie la ridicarea Bisericii “Sf. Varvara”.

1994 - Sponsorizări:

- premierea elevilor care au obţinut rezultate bune la olimpiadele şcolare şi a profesorilor

- 75 de ani de la înfiinţarea primului liceu românesc din petroşani 

- turneele Teatrului “I.D. Sîrbu”

- excursii de studii în străinătate ale elevilor

 - expoziţii de tehnică de calcul la Universitatea Tehnică Petroşani. 

1995 - Festivalul de literatură “AICI NE SUNT VISÄ‚TORII”, ediţia a treia. Concurs de poezie, proză scurtă şi eseu. Lansări de cărţi şi reviste literare (11 volume şi 6 reviste). Colocvii: “Intelectual ‘de provincie’”, “Refuzul ca formă de avangardă”, “Boema: degradată/ degradantă?”. Expoziţie de fotografie artistică: “Parângul din noi” de Liviu Gherghin. 

1995 - Anul în care se va da în folosinţă Casa memorială “I.D. Sîrbu”. 

1993-1994-1995 - Sprijinirea cenaclului “Boema”.     

 

Retrospectiva evenimentelor muzicale organizate de Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”

* 1992 - Concert rock (Petroşani, Vulcan). Au participat: HOLOGRAF, PRO MUSICA, CELELALTE CUVINTE, MIRCEA VINTILÄ‚, MIRCEA BANICIU, FLORIAN PITTIȘ;

* 1993 - Editarea discului “Astea sunt horile noastre”, folclor al minerilor în interpretarea lui Nicolae Sabău;

* 1994 - Concertul Orchestrei de cameră a Radiodifuziunii Române. Dirijor: Ludovic Bacs;

* 1994 - FESTROCK (Petroşani, Lupeni). Au participat: HOLOGRAF, COLIBRI, IRIS, ALTAR, SURVOLAJ, COMPACT, DIRECȚIA V, NICU ALIFANTIS.  Din Valea Jiului: STEEL, HAZARD, GOTHIC, FATUM, IARMAROCK;

* 1994 - Editarea casetei şi compact-discului “Mă voi întoarce”, al formaţiei COMPACT;

* 1990 - 1994 - Sponsorizarea Festivalului de muzică uşoară “Cântecul adâncului”. 

 

O realizare de aproape 200 de miliarde a preşedintelui Lacataş pentru toţi ortacii Văii 

În zilele noastre, Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” reprezintă cea mai importantă entitate sindicală.

Ing. Zoltan Lacataş, preşedintele Ligii, ne-a declarat că acum, la ceas aniversar, ar trebui să vorbească membrii de sindicat. Ei sunt cei mai îndreptăţiţi să vorbească.

Dincolo de modestia sa proverbială, am reţinut un succes sindical, poate cel mai mare din istoria Ligii. Este vorba de procesul pe care Liga l-a câştigat. În urma acestuia, CNH a plătit 180 miliarde de lei vechi salariaţilor, reprezentând salariile aferente lui 2009, în urma măririi de 10,8% întâmplate în 2008. Și, întrucât în Bugetul de Cheltuieli şi Venituri al CNH acestea nu erau prevăzute, în urma acţiunii în instanţă, Liga a câştigat. De aceasta au beneficiat toţi angajaţii CNH, nu doar membrii Ligii. 

 

Liga astăzi. 

Consemnăm pentru istorie, dar şi pentru continuitate, componenţa actuală a Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului”:

 

Consiliul de Coordonare al LSMVJ:

1. EM Lupeni – Nica Petre; 

2. EM Lonea – Bucur Iosif;

3. EM Paroşeni – Scoruş Mihai ;

4. EM Vulcan – Enache Aurelian ; 

5. EM Uricani – Pavel Dreghici Vasile ; 

6. EM Livezeni – Pavăl Robert;

7. EM Livezeni – Sandu Daniel ; 

8. Cărbunele CNH SA – Hogman Șerban ; 

9. EPCVJ – Munteanu Constantin ; 

10.SCSM Petroşani – Golgoţiu Gabriela ; 

11. Sind. INSEMEX – Muntean Titus; 

12. SC Global – Nagâţ Vasile; 

13. Sind. EM Anina – Vlad Adrian; 

14. Sind. Pinoasa – Nicolovici Viorel.; 

 

Biroul executiv LSMVJ:

Zoltan Lacataş – preşedinte; 

Nica Petre – prim vicepreşedinte;

Laszlo Domokos – secretar general;

Cozma Gheorghe – vicepreşedinte;

Calotă Ion – vicepreşedinte; 

Ciobotaru Ioan – vicepreşedinte.

 

14 organizaţiile membre ale LSMVJ la data de 12 martie 2010

 

1. Sindicatul liber EM Lupeni – preşedinte Nica Petre;

2. Sindicatul EM Paroşeni – preşedinte Laszlo Domokoş;

3. Sindicatul EM Lonea – preşedinte Cozma Gheorghe;

4. Sindicatul Independent EM Vulcan – preşedinte Enache Aurelian;

5. Sindicatul Liber EM Uricani – preşedinte Pavel Vasile;

6. EPCVJ Vulcan  – preşedinte Calotă Ion;

7. Solidaritatea ’99 –  Pavăl Robert; 

8. Libertatea Livezeni 2008 – Sandu Daniel;

9. SCSM Petroşani – Golgoţiu Gabriela;

10. Indep. Cărbunele – Hogman Șerban; 

11. Sind. INSEMEX – Muntean Titus;

12. SC Global – Nagâţ Vasile;

13. Sindicatul EM Anina – Vlad Adrian; 

14. Sindicatul Pinoasa – Nicolovici Viorel. Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227


Publicitate
Newsletter