04.11.2011,  13:22:34 | 0 comentarii | 568 vizualizari
Lucrările la investiţia de extindere a Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni – aproape de finalizare / Apa Serv Valea Jiului SA va inaugura, foarte curând, încă o investiţie importantă
de Ziarul Vaii Jiului

Ziarul Văii Jiului: Ne aflăm foarte aproape de finalizarea investiţiei de extindere a Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni, treapta biolo­gică. Pentru început, vă invit să ne spuneţi câteva cuvinte despre această investiţie.
Nicolae Ivănuş:
Investiţia este realizată prin măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/009, valoarea totală a măsurii fiind de 9.680.000 de euro. Finanţarea a venit de la Uniunea Europeană (75%, prin Instrumentul pentru Politici Structurale şi de Preaderare - ISPA) şi Guvernul României (25%, din Fondul Naţional de Preaderare). Trebuie subliniat faptul că prin preluarea de către Guvernul României a sarcinii de cofinanţare, acest program este în întregime nerambursabil. Data de finalizare a lucrărilor la Staţia de epurare a apelor uzate Dănuţoni este 30.06.2009, la care se adaugă 12 luni, perioada de notificare a defectelor.
Ziarul Văii Jiului: Cine s-a ocupat, concret, de această investiţie?
Nicolae Ivănuş: Ordinul de începere pentru lucrări la Staţia de epurare Dănuţoni a fost dat în data de 04.03.2004, lucrările în şantier fiind întrerupte în perioada 25.06.2007 - 01.01.2009. Contractul pentru realizarea investiţiei a fost semnat între OPCP în calitate de autoritate contractantă şi VA TECH WABAG în calitate de contractor. Trebuie să precizez însă că SC Apa Serv Valea Jiului SA nu a avut nicio implicare negativă în desfăşurarea evenimentelor care au dus la întreruperea lucrărilor. În prezent situaţia legală şi juridică a contractului nu este clarificată. Există un proces la Curtea de la Viena între OPCP şi WABAG referitor la garanţia de bună execuţie. SC Apa Serv Valea Jiului SA, în calitate de autoritate contractantă conform noului Acord de Implementare, a definitivat procedurile de relicitare pentru cele două contracte aferente lucrărilor rămase de executat şi, în 15.11.2008, a fost semnat contractul cu SC Hidroconstrucţia SA pentru executarea lucrărilor restante la „Extinderea Staţiei de Epurare Dănuţoni - etapa biologică”, iar în data de 15.12.2008 s-a semnat contractul de asistenţă tehnică cu SC D&D SAFE SRL. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat de către inginer începând cu data de 01.01.2009. Progresul lucrărilor a fost monitorizat zilnic de către Managerul de Contract din din cadrul UIP. Stadiul fizic de realizare a lucrărilor, exprimat procentual pe fiecare obiect în parte, este între 71,30% şi 100%. Lucrările vor fi gata la data stabilită şi inaugurarea este preconizată pentru prima parte a lunii iulie 2009. Vom oferi, la momentul respectiv, toate amănuntele necesare pentru informarea cetăţenilor Văii cu privire la această importantă investiţie dusă la bun sfârşit.
ZVJ: Cine vă este alături în activitatea de relansare a SC Apa Serv Valea Jiului SA?
Nicolae Ivănuş: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului”, ca parte a Cadrului Instituţional, a fost înfiinţată în vederea realizării în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, de îmbunătăţire a calităţii serviciilor, de creştere a capacităţii de atragere a fondurilor externe nerambursabile şi pentru a fi un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul Autorităţilor Locale. Preşedintele Asociaţiei, domnul Florin Tiberiu IACOB-RIDZI, a fost activ sprijinind toate demersurile făcute de SC Apa Serv Valea Jiului SA în pregătirea documentelor pentru accesarea fondurilor în folosul Văii Jiului.
ZVJ: Vă rugăm să ne spuneţi câteva amănunte legate de situaţia actuală a societăţii Apa Serv Valea Jiului.
Nicolae Ivănuş: SC Apa Serv Valea Jiului are o situaţie economică dificilă, în sensul că are datorii sau obligaţii de plată, atât obligaţii bugetare cât şi la furnizori, în valoare de circa 24 de milioane de lei şi creanţe în jur de 32 de milioane de lei. După ce am venit aici, la două săptămâni, valoarea încasărilor a crescut. Am venit cu un program bine pus la punct, iar în acest program de management erau prevăzute mai multe măsuri ca până la sfârşitul anului să se îmbunătăţească considerabil activitatea economico-financiară a societăţii. În programul acesta de management făcut de mine erau măsuri referitoare la creşterea veniturilor, la satisfacţia clienţilor – care pentru mine este un obiectiv prioritar, reducerea pierderilor din exploatare, reducerea pierderilor de apă, reducerea pierderilor financiare, reducerea cheltuielilor. Pentru atingerea acestor obiective mi-am stabilit nişte ţinte eu zic destul de ambiţioase ţinând cont şi de indicatorii de performanţă a conducătorului, prevăzuţi în contractul de mandat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli. Până în prezent, prin măsurile dispuse am realizat o creştere a încasărilor cu circa 35-40 la sută până în prezent, faţă de luna aprilie, când am venit la conducere. Mergem pe acest program de mana­gement, stadiul de realizare a lui va fi discutat întotdeauna în şedinţele ordinare şi, în timp, am identificat că acest program de management trebuie completat. Anumite măsuri, trebuie să recunosc, poate au fost topice şi trebuie revizuite. Mi-am propus ca, trimestrial, acest program de management să fie revizuit. Îl voi prezenta Consiliului de Administraţie pentru avizare şi aprobare, pentru că această societate este condusă de Consiliul de Administraţie. Ei au răspunderea legală, ei sunt administratorii, eu am doar responsabilitatea executivă.
ZVJ: Dumnealor supervizează toate măsurile pe care dvs. le-aţi propus în acest program de management.
Nicolae Ivănuş: Ei chiar hotărăsc. Eu le aplic, eu propun şi aplic numai după hotătârile Consiliului de Administraţie.
ZVJ: Aţi reuşit până la acest moment să vă încadraţi în indicatorii pe care vi i-aţi propus la preluarea mandatului?
Nicolae Ivănuş: În mare, da. În programul de management mi-am propus ţinte mult mai ridicate. Până acum, am realizat indicatorii. Au trecut doar două luni, iar a doua lună e în curs de închidere. Pot spune însă despre creşterea veniturilor că este insuficientă. Pentru a fi veniturile cât de cât pe o pantă ascendentă, faţă de luna aprilie, trebuie dublate. Creşterea cu 35-40 la sută e complet insuficientă în situaţia în care avem obligaţii de plată şi la bugetul de stat şi la furnizori. Cea mai mare obligaţie la furnizori este la Apele Române. Unde, din păcate, datoriile s-au acumulat în timp, nu s-au plătit la timp. Factura noastră lunară este de 120 de mii de lei pentru apa pe care o luăm, o prelucrăm şi o dăm populaţiei. Deci, dacă ţinem cont că datoria curentă este de 8.000.000 de lei, adică 80 de miliarde de lei vechi, e o sumă importantă. Aproape 2 milioane de euro trebuie plătite la Apele Române. Sunt de stat, noi suntem operatori regionali. În paralel, una dintre priorităţi, pe lângă programul de management, mai este şi să ne certificăm pe sistemul integrat de management, pe calitate, protecţia mediului şi securitate şi sănătate în muncă, măsură care sper ca la 1 septembrie să fie realizată.
Nicolae Ivănuş: La început, trebuie să recunosc, am fost numit politic şi vedeam puţin ca un social-democrat. În realitate, şi acum consider că văd tot la fel problema. Eram împotriva debranşării, deşi în programul de management la recuperarea creanţelor şi la creşterea încasărilor erau alte măsuri referitor la atenţionarea oamenilor: somaţii, acţionări în instanţa de judecată, iar ultimul punct era debranşarea. Între timp, în ultimele două luni, mi-am schimbat concepţia şi mi-am dat seama că singura soluţie, sau cea mai bună la un rău platnic, este debranşarea. Normal, conform legii, cu anunţarea dinainte, cu conciliere. Se întâmplă greşeli şi din partea noastră, ori evidenţele nu sunt riguroase. Mă refer la vicii de procedură. Să zicem că pe un rău platnic care nu a plătit de trei ani îl atenţionezi şi plăteşte în ultima săptămână, după trei ani, şi greşeşti după o săptămână când vine rândul la lucrări. Noi facem debranşările programat, le discutăm dinainte, le hotărâm, le punem pe calculator, lucrăm foarte mult cu calculatorul între servicii. Au fost inclusiv în ziarul dvs. nişte reclamaţii că am debranşat oameni care au plătit apa. Aşa era, dar au plătit-o după trei ani de zile. Ne-am cerut scuze, am rebranşat imediat, deci au mai fost vreo trei-patru situaţii din trei-patru sute, un procent mic de greşeală.
ZVJ: Revin la întrebare. Cum vă gândiţi să-i conştientizaţi până la urmă? Plata facturilor înseamnă garanţia ca oamenii să şi beneficieze în continuare de apă.
Nicolae Ivănuş:  Am ca obiectiv îmbună­tăţirea calităţii serviciilor firmei. Am indentificat, mai ales în Petroşani, o stare de nemulţumiri vizavi de serviciile către populaţie. Imaginea firmei nu este pozitivă. În primul rând acţionăm pentru îmbunătăţirea imaginii şi a serviciilor către populaţie şi apoi putem să avem pretenţii pentru încasări corespunzătoare serviciilor pe care le prestăm. Normal că diversificăm serviciile, nu vrem să rămânem numai la apă şi canal. Dar vrem în primul rând să fie servicii de calitate, apoi omul trebuie să înţeleagă că apa potabilă este vitală. Dacă luăm coşul zilnic al unei persoane, vizavi de priorităţi, apa ar trebui să fie printre priorităţi. La plată, faţă de alte servicii, apa se pare că nu este o prioritate. Dumneavoastră mi-aţi cerut nişte măsuri. Eu nu am ce face decât tot cu atenţionare, încercăm şi prin publicitate să explicăm că de fapt consumul de apă al unei persoane, în medie, maximal şi prin normativele legale, este 6,2 mc. Eu gândesc că o persoană normală consumă în jur de 4-5 mc. Când sunt în afara acestor limite e o problemă. Dar 5 mc de apă pe lună înseamnă de fapt un pachet de ţigări pe lună, vizavi de suportabilitatea plăţii de către oameni, sau ce reprezintă apa din coşul zinic necesar. O să vedeţi că în procentul în cheltuielile lunare apa este poate sub 2-3-4 la sută, iar ca necesitate este 70-80 la sută. Asta vreau să spun. Sunt oameni în Valea Jiului care îşi plătesc telefoanele la timp, televiziunea prin cablu, gazul, curentul. Trebuie să recunosc că măsurile pe care le-am luat au fost inspirate şi de la alte firme, de la energie electrică, de la gaz. Nu mi-au venit mie, nu mi-e jenă să recunosc, inclusiv la unităţi de acelaşi profil din ţară am discutat pentru a vedea cum procedează dumnealor.
Principalul obiectiv actual al meu este, repet, satisfacerea clienţilor şi schimbarea imaginii firmei. Încercăm să conştientizăm populaţia ce reprezintă apa pentru ea. Eu consider că e un lucru foarte important, e o responsabilitate foarte mare să furnizezi apa şi serviciile de canalizare. Dar trebuie să înţeleagă toată lumea că suntem totuşi o societate comercială după Legea 31, cu obligaţii de plată, avem nişte creanţe de primit, trebuie identificate, am identificat câteva creanţe cu cauze obiective şi probabil cu voinţă politică şi cu petiţii şi la forurile competente centrale lucrurile se pot rezolva. ªi aici mă refer la creanţele de la societăţile de termoficare, de la anumite unităţi bugetare cum sunt spitalele, şcolile. Avem probleme importante datorită penalităţilor de la Ordonanţa 41, care au o valoare foarte mare. Prin Ordonanţa 41 a fost sprijinită populaţia, a fost subvenţionat preţul de apă. Dar subvenţia a venit foarte târziu şi firma noastră a făcut, chiar dacă era atunci regie, datorii la stat, care au mers cu penalităţi. Am fost forţaţi de regimul fiscal să punem şi noi penalităţi la rândul nostru. Dar, cu multe intervenţii şi negocieri, probabil vom reuşi să rezolvăm şi problema asta.


Fonduri importante pentru  Valea Jiului
Starea precară şi de uzură avansată a reţelelor de distibuţie apă potabilă, a reţelelor de canalizare şi inexistenţa acestor reţele în mai multe zone din Valea Jiului, a determinat conducerea SC APA SERV VALEA JIULUI, la începutul anului 2005, la demararea întocmirii unor studii de prefezabilitate pentru reabilitarea/extinderea reţelelor de apă/apă uzată în Valea Jiului. Studiile au fost finalizate în urma discuţiilor dintre specialiştii tehnico-economici ai SC Apa Serv Valea Jiului şi reprezentanţii tuturor primăriilor din Valea Jiului. Forma finală a fost depusă la fiecare primărie, CJH, Prefectură şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile în iulie 2007.
Pe baza acestor studii, având în vedere neconformităţile de mediu identificate în regiunea Valea Jiului şi pentru a răspunde solicitării autorităţilor publice locale în îndeplinirea angajamentelor asumate în sectoarele de apă/apă uzată, Ministerul Mediului a pus la dispoziţia SC Apa Serv Valea Jiului două asistenţe tehnice finanţate de către Uniunea Europeană şi Ministerul Mediului.
Valoarea investiţiilor în Valea Jiului a fost estimată la o valoare de 250.000.000 euro.
În urma prioritizării investiţiilor cuprinse în Master Planul Văii Jiului, va­loarea estimată şi avizată de MMDD, a proiectului prioritar pentru prima etapă 2009-2015, este de 40.000.000 euro.
Pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare aferente proiectului prioritar “Reabilitarea, Modernizarea şi Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Regiunea Valea Jiului”, SC Apa Serv SA are la dispoziţie două asistenţe tehnice finanţate din fonduri europene:
1. Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului “Reabilitarea, Modernizarea şi Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Regiunea Valea Jiului” - Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-01 - consultant: ILF CONSULTING ENGINEERS
2. Asistenţa tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale a potenţialilor beneficiari ai proiectelor de apă şi apă uzată, finanţate de Uniunea Europeană - Măsura ISPA 2006/RO/16/P/PA/001-06 - consultant: grupul de firme de consultanţă format din MOTT MAC DONALD, MW Energie, CIMP - proiect demarat şi aflat în derulare
Pregătirea aplicaţiei de finanţare constă în elaborarea următoarelor do­cu­mentaţii:

Asistenţă Tehnică I – I.L.F. Consulting Engineers

1. Master Plan - plan de investiţii pe termen lung pentru sectorul de apă/apă uzată pentru Valea Jiului (în cazul nostru completarea şi actualizarea Master planului existent), prioritizarea acestor investiţii şi întocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiectul considerat prioritate nr.1 (valoarea avizată de M.M.D.D. este de 40.000.000 euro). Acest Master Plan cuprinde un plan de investiţii pe termen lung, cu scopul de moder­nizare şi extindere a infrastructurii de apă, de creştere a calităţii serviciilor la tarife accesibile pentru populaţia Văii Jiului şi va sta la baza accesării viitoare de fonduri europene, pentru programele de apă/apă uzată, în Valea Jiului.
2. Studiu de fezabilitate pentru proiectul considerat prioritar etapa 2009-2015
3. Plan de achiziţii şi documentele de licitaţie
4. Evaluarea impactului asupra mediului

Asistenţă Tehnică II - Mott-MacDonald

Analiza Instituţională şi Financiară (Aspecte  operaţionale şi financiare)Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 9 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter