Administraţie
Hotărârea Nr. 7/2009 privind aprobarea elaborării documentaţiei pentru reabilitarea termică a tronsoanelor  “a”  şi  “b” (Studiu de Fezabilitate, Expertiza Energetică, Expertiza pentru rezistenţa [..]
08.11.2011, 00:08   |    0 comentarii
Parcă nu-ţi vine să crezi că cineva, în aceste timpuri de criză, cu buget la limita supravieţuirii, mai poate cons­trui şi poate vorbi de profit în acest an 2009. Uimirea este cu atât mai mare cu cât este vorba de o admini[..]
08.11.2011, 00:00   |    0 comentarii
Hotărârea Nr. 10/2009 privind aprobarea  indemnizaţiei membrilor în consiliul de administraţie a SC Goscomloc SA Consiliul Local al oraşului Uricani, jud. Hunedoara; Având în vedere nota de fundamentare întocmită de [..]
07.11.2011, 23:56   |    0 comentarii
â–º Într-o scrisoare publicã, unul dintre reprezentanţii Asociaţiei „101 Dalmaţieni” susţine cã, dacã întreţinerea patrupedelor ar intra în sarcina sa, cheltuielile ar putea fi reduse substanţi[..]
07.11.2011, 23:52   |    0 comentarii
Hotărârea Nr. 14/2009 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele cărora li s-au repartizat de către comisia socială constituită la nivelul consiliului local locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat în luna ianuarie 2009&n[..]
07.11.2011, 23:14   |    0 comentarii
Primăria oraşului Petrila implementează proiectul  “ÎMBUNÄ‚TÄ‚ȚIREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR URBANE SOLIDE DIN ORAȘUL PETRILA” finanţat prin PROGRAMUL PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială - “Schema[..]
07.11.2011, 23:13   |    0 comentarii
Majoritatea din Consiliul Local Vulcan preferă petrecerile scumpe, cu bani irosiţi în vedetism ieftin. Aşa se face că orice încercare de a se propune alocarea măcar a unor sume modice dedicate manifestărilor de substanţă româneasc[..]
07.11.2011, 23:11   |    0 comentarii
În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, chiar dacă a fost trecut la Diverse, un punct important al discuţiilor a fost cel referitor la lucrările pe Drumul Naţional 66 Simeria-Petroşani, un drum care pare să nu mai aibă finali[..]
07.11.2011, 22:58   |    0 comentarii
Nu trebuie să vă mai spun eu cum sunt politicienii locali în preajma alegerilor. Numai lapte şi miere le ies pe gură. Dintre unii care, atunci, se dau de ceasul morţii cum că ei  vor numai şi numai binele oamenilor, sunt destui care, odată [..]
07.11.2011, 22:50   |    0 comentarii
În atenţia cetăţenilor şi societăţilor comerciale din municipiul Petroşani care au datorii la plata gunoiului către SC GOSPODÄ‚RIE PREST COM SA. SC GOSPODÄ‚RIE PREST COM SA vă invită la sediul din Petroşani, str. Mihai Eminescu, Nr. 1[..]
07.11.2011, 22:45   |    0 comentarii
De mai bine de un an şi jumătate s-a tot vorbit de începerea lucrărilor de reconstrucţie şi amenajare a pavilionului care a aparţinut jandarmeriei, însă de fiecare dată lucrările au fost întârziate din diferite motive. Acum, &[..]
07.11.2011, 22:31   |    0 comentarii
În ultima şedinţă de consiliu de la Petroşani, pe odinea de zi s-a aflat un proiect de hotărâre privind acordarea a câte 100 de lei pentru fiecare femeie din primărie. Proiectul a fost aprobat, astfel că în aceste zile premergă[..]
07.11.2011, 22:31   |    0 comentarii
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă că începând cu data de 03.03.2009 a postat pe siteul propriu “Strategia de accesare a fondurilor comunitare la nivelul judeţului Hunedoara până în anul  2013”. Cei interesaţi[..]
07.11.2011, 22:21   |    0 comentarii
Reprezentanţii  ANL promit de patru ani că vin la Lupeni să cons­truiască trei blocuri de locuinţe, însă, până acum nici vorbă de aşa ceva. Primarul Resmeriţă este de părere că nici nu o vor mai face vreodată. De patru ani[..]
07.11.2011, 22:11   |    0 comentarii
Anul acesta, primăria are în plan amenjarea a trei parcuri în municipiu. Lucrărie vor începe cât de curând astfel că, la începutul verii, petroşenenii vor avea noi locuri de promenadă, iar copiii alte locuri de joacă.[..]
07.11.2011, 22:09   |    0 comentarii
Am avut, din nou, dreptate! La data schimbării Alinei Cîrstoiu din funcţia de viceprimar al munici­piului Vulcan, cotidianul nostru a fost singura pu­blicaţie care a sesizat ilegalitatea. Ieri, Instituţia Prefectului ne-a confirmat. Verific[..]
07.11.2011, 22:08   |    0 comentarii
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 2 şi 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională &i[..]
07.11.2011, 21:55   |    0 comentarii
Romulus Burdan, administrator în Parâng, este de părere că Parângului îi lipseşte momentan capacitatea de absorţie a tuturor turiştilor care urcă în Parâng. “Am spus-o de atâtea ori, Parân[..]
07.11.2011, 21:55   |    0 comentarii
Bani europeni pentru centrul civic Până la sfârşitul acestei luni, Primăria Petroşani trebuie să depună, la Timişoara,  proiectul referitor la centrul civic. După evaluare, se va şti exact dacă este aprobată finanţarea sau dacă[..]
07.11.2011, 21:46   |    0 comentarii
Lucrări de sezon. Muncitorii de la SC Gospodărie Prest Com s-au apucat deja de marea curăţenie a oraşului care are loc în fiecare primăvară. Toaletarea copacilor, plantarea de noi răsaduri de flori şi curăţarea zonelor verzi sunt doar câ[..]
07.11.2011, 21:30   |    0 comentarii
CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMÄ‚RIA MUNICIPIULUI PETROȘANI supune dezbaterii proiectul Planului integrat de dezvoltare urbană: REVITALIZAREA CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI PETROȘANI, care va fi depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-[..]
07.11.2011, 21:27   |    0 comentarii
În şedinţa Consiliului Local Petroşani din data de 26 martie 2009 va fi aprobat bugetul local al municipiului Petroşani pe anul în curs. Cu o întârziere motivată, datorată amânării votării bugetului naţional de către Pa[..]
07.11.2011, 21:22   |    0 comentarii
Ah, vai şi ioi! Legea nu ascultã nicicum de ordinele portocalii şi nici de inima primarului în exerciţiu Gheorghe Ile. Aşa cum cotidianul nostru a relatat, Instituţia Prefectului a comunicat – cu puţinã vreme în urm&atild[..]
07.11.2011, 21:18   |    0 comentarii
Dãnuţ Buhãescu, primarul oraşului Uricani, e foarte supãrat pe edilul vulcãnean Gheorghe Ile. Buhãescu a fost informat de subordonaţi, dar şi de cãtre diverşi cetãţeni din Uricani, cã în ulti[..]
07.11.2011, 21:12   |    0 comentarii
În perioada 13.03.2009 - 16.03.2009, localitatea Lupeni a fost gazda discuţiilor premergătoare încheierii acordului de înfrăţire între municipiul Lupeni şi oraşul Kecel, jud. Bács-Kiskun, din Ungaria. A fost alcătuit un[..]
07.11.2011, 21:08   |    0 comentarii
Criza se resimte şi la nivelul coaliţiei PSD-PD-L la nivel naţio­nal, mai ales în ce priveşte contractarea unui împrumut de la FMI, cu condiţii stricte şi uneori abe­rante, doar că ponoasele le trag primarii din teritoriu. Multe h[..]
07.11.2011, 21:04   |    0 comentarii
privind transferarea cu titlu gratuit către municipiul Petroşani a 2 autogunoiere, 168 containere, 575 europubele de 0,12 m3 precum şi a 64 europubele de 0,24 m3 obţinute în cadrul proiectului „Ecologizarea zonelor montane din V[..]
07.11.2011, 21:00   |    0 comentarii
privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Lupeni a gării Bărbăteni (municipiul Lupeni) şi terenului aferent Hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu  unanimitate de voturi.   Consi[..]
07.11.2011, 20:59   |    0 comentarii
Consiliul Local al oraşului Uricanicu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, cod fiscal  4634647, nr. tel. 0254/511121, nr. fax 0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, invită persoanele fizice autorizate / atestat[..]
07.11.2011, 20:57   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr.  10/2009 privind aprobarea  capitolelor privind eficienţa energetică şi indicatorii tehnico-economici ai studiului  de fezabilitate “Reabilitare reţele termice exterioare aferente punctel[..]
07.11.2011, 20:51   |    0 comentarii
Primarul Petroşaniului, Tiberiu Iacob-Ridzi se arată extrem de nemulţumit de modul cum a fost făcută împărţirea bugetului de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Hune­doara. Sunt localităţi care aveau nevoie de mai mulţi bani, dar [..]
07.11.2011, 20:46   |    0 comentarii
Primăria municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică proiectul bugetului local pe anul 2009. Propuneri, sug[..]
07.11.2011, 20:42   |    0 comentarii
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea administraţiei publice locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională î[..]
07.11.2011, 20:41   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr.  15/2009 privind adoptarea unor propuneri de reconstituire a dreptului de proprietate conform prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar   Hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu[..]
07.11.2011, 20:34   |    0 comentarii
cu sediul în Lupeni, str.Revoluţiei nr. 2, anunţă ela­borarea primei versiuni a  PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANÄ‚ şi declanşarea etapei de în­cadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Titularul Planului este PRIMÄ[..]
07.11.2011, 20:17   |    0 comentarii
  Hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu  unanimitate de voturi Consiliul Local al municipiului Lupeni, Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Stras[..]
07.11.2011, 20:12   |    0 comentarii
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a spaţiului (staţie de autobuz) în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea comercializării de produse a[..]
07.11.2011, 20:12   |    0 comentarii
Luni, 23 martie, primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, împreună cu consilierii locali din Comisia de cultură, au avut o întrevedere cu directoarea Teatrului “I. D. Sîrbu” din Petroşani, Nicoleta Bolcă. Cele două părţi au avut o di[..]
07.11.2011, 20:06   |    0 comentarii
privind acordarea unor scutiri la plata impozitelor pentru anul fiscal 2009 Hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu  unanimitate de voturi Consiliul Local al municipiului Lupeni, Luând în considerare prevederile art[..]
07.11.2011, 20:04   |    0 comentarii
 pentru concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului (staţie de autobuz) în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea comercializării de produse agroalimenta[..]
07.11.2011, 20:03   |    0 comentarii
cu sediul în Lupeni, str. Revoluţiei nr. 2, anunţă elaborarea primei versiuni a  PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANÄ‚ şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu  Titularul Planului este PRIMÄ[..]
07.11.2011, 20:02   |    0 comentarii
PRIMÄ‚RIA ORAȘULUI ANINOASA prin primar Ilie Botgros, cu sediul în str. Libertăţii, nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254/512108, fax 0254/512758, cod fiscal R4468994, anunţă licitaţie publică deschisă în vederea concesionării prin [..]
07.11.2011, 20:02   |    0 comentarii
Funcţionarii Primăriei Aninoasa nu mai suportă. Îşi vor salariile. După atâtea luni restante în care au sperat să-şi primească drepturile salariale, funcţionarii nu mai suportă aşteptarea. Probabil din cauza foamei, a datoriilor p[..]
07.11.2011, 19:54   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr. 185/2008 privind aprobarea dării în administrare a activităţii de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere din municipiul Lupeni, Staţiunea Turistică Straja – Lupeni, a tarifu[..]
07.11.2011, 19:51   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr. 187/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Lupeni nr. 92/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate   Hotărârea a fost aprobată prin vot lib[..]
07.11.2011, 19:51   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr. 177/2008 privind alegerea doamnei consilier local – Veronica Borungel în funcţia de preşedinte de şedinţă Hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu  unanimitate de voturi Cons[..]
07.11.2011, 19:50   |    0 comentarii
HOTÄ‚RÂREA  nr. 184/2008 privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei municipiului Lupeni prin sisteme centralizate pentru anul 2009 Hotărârea a fost aprobată prin vot l[..]
07.11.2011, 19:50   |    0 comentarii
DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE pentru concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului (staţie de autobuz) în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea comercializăr[..]
07.11.2011, 19:49   |    0 comentarii
Inundaţiile de anul trecut, provocate de proasta canalizare a municipiului, dar şi de pârâul Staicului, au pus serios pe gânduri pe autorităţile publice locale. Astfel, începând cu această lună, primăria pune în ap[..]
07.11.2011, 19:44   |    0 comentarii
După multe discuţii şi răsturnări de situaţie, numirea noului prefect de Hunedoara a devenit certitudine. Astfel, PSD a decis ca această funcţie să fie ocupată de medicul Ioan Gabriel Samoilescu. Alegerea doctorului Samoilescu în a[..]
07.11.2011, 19:44   |    0 comentarii
Consiliul Local al municipiului Petroşani a aprobat în şedinţa ordinară a lunii martie bugetul municipiului pe anul 2009. Pe marginea acestui proiect de hotărâre, atunci când a venit vorba de finanţare, parte din consilieri locali[..]
07.11.2011, 19:36   |    0 comentarii
Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254.211350, fax. 0254.230030, invită persoanele fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguverna[..]
07.11.2011, 19:26   |    0 comentarii
În proporţie de 80 la sută, primarii de comune doresc să informatizeze activitatea instituţiilor pe care le conduc. În majoritatea primăriilor din ţară există cel puţin un calculator şi, în unele cazuri, numărul lor ajunge chiar[..]
07.11.2011, 19:24   |    0 comentarii
Licitaţia - în 60 de zile. În ultima şedinţă, consilierii locali de la Petroşani au hotărât să scoată la licitaţie încă 26 de autorizaţii de taxi. În prezent, primăria poate elibera maxim 160 de autorizaţii &ici[..]
07.11.2011, 19:23   |    0 comentarii
Deşi licitaţia pentru câştigarea lucrărilor de execuţie la anveloparea celor câteva zeci de blocuri din Petroşani nu a avut loc, deci încă nu se ştie preţul final pe cap de familie (decât unul estimativ), deja în oraş c[..]
07.11.2011, 19:16   |    0 comentarii
De la instalarea în funcţia de primar al municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi nu a reuşit încă să-şi pună în aplicare toate proiectele. Deşi se află foarte aproape de începerea lucrărilor mari şi foarte mari, se pare [..]
07.11.2011, 19:09   |    0 comentarii
Din cea mai hulită administraţie pu­blică locală, în materie de spaţii verzi şi parcuri, administraţia locală petroşeneană, ajunge, încet dar sigur, să fie “concurentă” cu cea lupeneană, care, se ştie, a investit enor[..]
07.11.2011, 19:06   |    0 comentarii
Până în 2012, anul finalizării, se vor mai investi 9 miliarde. Nu doar străzile şi rigolele schimbă faţa Jieţului, ci şi noua clădire a căminului cultural va aduce un aer nou satului. O clădire care încă nu e gata şi &ic[..]
06.11.2011, 21:33   |    2 comentarii
În vederea primei licitaţii de proiecte ce vor fi finanţate de acest organism, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a făcut inventarul proiectelor depuse până la finele lunii martie. În Regiunea Vest au fost depuse pentr[..]
06.11.2011, 21:33   |    0 comentarii
Circa 4 km de străzi au fost asfaltate până acum la Jieţ, străzi care n-au ştiut până acum ce e acela asfalt. Asta am constatat chiar la faţa locului, sâmbătă, 5 noiembrie, când, împreună cu viceprimarul Petrilei, Co[..]
06.11.2011, 21:19   |    1 comentarii
De vreo două zile, pe trotuarul din faţa Primăriei municipiului Vulcan apare o masă. Pe o coală de hârtie mare, lipită pe ea, este scris: “Să contribuim pentru modernizarea unor drumuri şi alei din municipiul Vulcan”. La masă şed d[..]
06.11.2011, 21:13   |    0 comentarii
De ieri, în urma apariţiei în Monitorul Oficial a Hotărârii nr. 378/01.04.2009 privind „exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Inişconi Ioan”, Instituţia [..]
06.11.2011, 21:11   |    0 comentarii
Administraţia locală petroşeneană şi-a propus să facă Staţiunea “Alpina” din Masivul Parâng cea mai mare staţiune turistică de interes naţional din România! Cel puţin ca şi perimetru, dacă nu ca număr de turişti.  [..]
06.11.2011, 21:07   |    0 comentarii
Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă organizarea în data de 29.04.2009, ora 11:00 la sediul mai sus menţionat, a licitaţiei [..]
06.11.2011, 21:02   |    0 comentarii
Un cititor din Lupeni - domnul Filip, s-a recomandat la telefon - ne-a sesizat la redacţie despre starea deplorabilă a unor porţi­uni din DN 66 A. În special acelea de la intrarea în municipiu, de la staţia PECO la moară, şi de la ieşir[..]
06.11.2011, 20:51   |    0 comentarii
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a inspectat ieri două dintre cele mai importante lucrări edilitare care se execută pe raza municipiului Petroşani. Prima oprire a fost la sensul giratoriu din centrul municipiului, care leagă DN 66 d[..]
06.11.2011, 20:49   |    0 comentarii
Petroşaniul este, spun autorităţile, un municipiul mai sigur de când s-a încheiat actul de colaborare între poliţie şi administraţia locală. S-au format astfel zeci de echipe mixte, din lucrători ai poliţiei şi poliţişti comuni[..]
06.11.2011, 20:48   |    0 comentarii
“Am fi obţinut mai mulţi bani dacă primarii m-ar fi ascultat şi s-ar fi unit pentru a accesa fonduri europene pentru refacerea canalizării”. Asta spune preşedintele Consiliului Judeţean, Mircea Ioan Moloţ, atunci când vine vorba re[..]
06.11.2011, 20:43   |    0 comentarii
Autorităţile locale au pus în aplicare un proiect menit să transforme municipiul Lupeni, la propriu, într-un municipiu al trandafirilor. În prima fază, începând de astăzi, localitatea va fi efectiv invadată de 4000 de buta[..]
06.11.2011, 20:41   |    0 comentarii
Din luna iulie, la Uricani, pe spaţiul verde din spatele Școlii Generale Nr. 2, spaţiu pe care până acum ceva vreme existau doar câteva bănci pe care se adunau, zi de zi, bătrâneii ca să mai privească lumea din oraş şi [..]
06.11.2011, 20:40   |    0 comentarii
Blocul D4 este unul dintre cele şase turnuri identice de pe Bulevardul Mihai Viteazu din Vulcan. E al treilea, pe stânga, dacă vii dinspre fosta cantină restaurant. Se află, aşadar, în centrul oraşului, dar locatarii săi nu prea simt[..]
06.11.2011, 20:38   |    0 comentarii
În ediţia de luni a cotidianului nostru vă spuneam despre proiectul administraţiei publice locale din Lupeni, menit să transforme acest municipiu într-unu al trandafirilor. Aţi luat aminte, tot atunci, că patru mii de butaşi de trandafiri[..]
06.11.2011, 20:22   |    0 comentarii
La Piaţa Agroalimentară “Cina” din Lupeni, lucrările de modernizare stau pe loc. Nu, să nu înţelegeţi greşit. Nu se lucrează în timpul zilei. Imediat după ora de închidere a pieţei, locul precupeţilor şi al cump[..]
06.11.2011, 20:20   |    0 comentarii
Primăria municipiului Petroşani şi Universitatea din Petroşani, împreună cu oamenii de afaceri locali, se vor asocia într-un consorţiu care va face parte din reţeaua europeană coordonată de Institutul de Inovare pentru Bunăstarea Cetăţ[..]
06.11.2011, 20:15   |    0 comentarii
Primarul Petroşaniului, Tiberiu Iacob-Ridzi, a ieşit în inspecţie prin oraş, iar unul dintre obiectivele care a considerat că trebuie ve­rificate, a fost blocul de locuinţe care a aparţinut Jandarmeriei. Muncitorii lucrează de zor pentru ca [..]
06.11.2011, 20:02   |    0 comentarii
A început asfaltarea. A început haotic, cu decopertare pe ambele sensuri de circulaţie, cu maşini care-şi cam rup roţile, încercând să participe la un tra­fic care acum, pe lângă faptul că este aglomerat, mai este şi [..]
06.11.2011, 19:57   |    0 comentarii
Ieri, la Uricani, a avut loc recepţia primului bloc ANL din vestul Văii Jiului. Investiţia a fost una impresionată, iar la recepţia acestei lucrări au luat parte mai multe personalităţi politice, dar şi oficialităţi ale judeţului.  Din spai[..]
06.11.2011, 19:52   |    0 comentarii
Lucrările de reparare  şi igienizare la unităţile şcolare de pe raza municipiului Petroşani vor fi încheiate pâna la 1 septembrie. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii primăriei, care mai afirmă că se vor încadra în gr[..]
06.11.2011, 19:43   |    0 comentarii
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a vizitat, ieri, Spitalul de Urgenţă din Petroşani (SUP), fiind interesat de rezolvarea unor probleme urgente ale celei mai importante unităţi sanitare din Valea Jiului. Primarul s-a înt&acir[..]
06.11.2011, 19:38   |    0 comentarii
Angajaţii din primării şi din consiliile judeţene stau cu morcovul la fund. Peste tot se vorbeşte că Prefectura judeţului Hunedoara le-a cerut edililor şefi să trimită statele de funcţii şi organigramele aparatelor din cadrul administraţiilor pub[..]
06.11.2011, 19:35   |    0 comentarii
Constat un fapt îmbucurător: câteva străzi din Cocoşvarul Vulcanului chiar că se schimbă de la o zi la alta. Este vorba despre cele peste care a dat norocul să fie cuprinse în programul de reparaţii din acest an. Precis că se va [..]
06.11.2011, 19:35   |    0 comentarii
Criza financiară devine tot mai evidentă pentru toate administraţiile locale. În toate domeniile de activitate se simte din ce în ce mai acut lipsa bani­lor, iar ceea ce încă se mai face reprezintă probabil cam ultimele rămăşiţe[..]
06.11.2011, 19:34   |    0 comentarii
Având în vedere faptul că, în ultima vreme, primarul oraşului Uricani este supus unui şir de atacuri media­tice fără precedent în coloanele cotidianului „Gazeta Văii Jiului”, ţinem ca – pentru o mai bună i[..]
06.11.2011, 19:34   |    0 comentarii
Pentru a nu munci ilegal, la CNH a avut loc a treia prelungire a CCM În data de 8 aprilie a expirat cel de al doilea termen al prelungirii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al Companiei Naţionale a Huilei. Reamintim că prima prelungire a CCM[..]
06.11.2011, 19:31   |    0 comentarii
Din păcate, chiar şi în secolul XXI, nepăsarea şi lipsa bunul simţ al oamenilor  creează mari probleme de mediu. Este o stare de fapt în Valea Jiului, iar depo­zitarea necontrolată a deşeurilor pe malul apelor, înclusiv pe[..]
06.11.2011, 19:22   |    0 comentarii
Încă de pe vremea regretatului Carol Schreter se doreşte informatizarea serviciilor din primărie. Astfel ca cetăţenii să poată accesa on line diferite servicii, să-şi poată achita taxele, să poată depune cereri, să completeze formulare[..]
06.11.2011, 19:15   |    0 comentarii
â–º În acest sens, două proiecte de hotărâre au ţinut capul de afiş al şedinţei de Consiliu Local Realitatea la zi Cine a trecut, săptămâna trecută, prin Aninoasa – şi probabil că lucrurile nu s-au schimbat ni[..]
06.11.2011, 19:09   |    0 comentarii
Ca de fiecare dată în perioada sărbătorilor, angajaţii de la SC Gospodărie Prest Com SA nu mai fac faţă mormanelor de gunoaie adunate pe lângă containere. Oamenii îşi curăţă grădinile sau aruncă tot felul de piese de mobilier u[..]
06.11.2011, 19:04   |    0 comentarii
„După cum se ştie, apa potabilă în acest sat a fost introdusă printr-un program F.R.D.S. în perioada cât am fost viceprimar şi, probabil, datorită faptului că nu vă puteţi însuşi paternitatea acestei ideii, aţi conside[..]
06.11.2011, 18:55   |    0 comentarii
Vîrtei Maria, domiciliată în Petrila, pe strada Prundului, a depus o cerere de retrocedare la Primăria Petrila acum cinci ani de zile, pe data de 14.09.2005. Femeia îşi vrea înapoi, aşa cum i se cuvine, un teren acoperit cu vegeta[..]
06.11.2011, 18:47   |    0 comentarii
Vor fi asfaltate 119 străzi secundare!  Deşi suntem în plină criză,  se anunţă un an bun pentru municipiul Lupeni. Edilii de aici speră ca în 2009 să obţină finanţări pentru proiecte mai mult decât benefice loca[..]
06.11.2011, 18:40   |    0 comentarii
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, funcţionarii Primăriei Petrila vor primi prime, după ce administraţia locală a spus iniţial că nu există fonduri. Ulterior, s-au găsit fondurile necesare pentru acordarea acestor adaosuri salariale. Primarul Ilie Pă[..]
06.11.2011, 18:36   |    0 comentarii
Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în sala de consiliu a Primăriei, Tiberiu Iacob-Ridzi a prezentat un raport privind activitatea lunii iulie 2009. Raportul de activitate s-a referit la administrarea domeniului public şi priv[..]
06.11.2011, 18:34   |    0 comentarii
Pentru a sprijini mai multe instituţii hunedorene, Consiliul Judeţean a aprobat rectificarea şi virarea de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009. Din Valea Jiului, insituţiile care beneficiază de această ho[..]
06.11.2011, 18:13   |    0 comentarii
 În urma analizei pierderilor rezultate din diferenţele dintre cantitatea de apă brută supusă tratării şi cantitatea de apă potabilă facturată, s-a constatat că una din cauze este existenţa unor branşamente neautorizate la reţeaua pu[..]
06.11.2011, 18:07   |    0 comentarii
Săptămâna trecută, timp de trei zile, la Mamaia, a avut loc Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. La eveniment, pe lângă cei 36 de preşedinţi de consilii judeţene, au participat şi miniştri[..]
06.11.2011, 18:05   |    0 comentarii
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea administraţiei pu­blice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională î[..]
06.11.2011, 17:55   |    0 comentarii
Domnul Caitheti este un locuitor al Văii Jiului, miner de profesie, care face traseul Petroşani - Simeria destul de des în interes personal. A citit un articol în ziarul nostru şi s-a amuzat copios când a ajuns la informaţia conform[..]
06.11.2011, 17:46   |    0 comentarii
Hotărât lucru, Dănuţ Buhăescu vrea să rămână şi la finalul anului 2009 “cel mai bun primar din Valea Jiului”. Pentru a realiza acest deziderat, pe care nu se sfieşte să-l recunoască, primarul oraşului Uricani şi-a stabilit[..]
06.11.2011, 17:45   |    0 comentarii
Ieri, primarul Tiberiu Iacob-Ridzi a convocat toţi directorii de şcoli şi grădiniţe din Petroşani la o şedinţă ce a avut ca subiect de dezbatere problemele admi-nis­­trative de la începutul acestui nou an şcolar. Directorii de şcoli [..]
06.11.2011, 17:33   |    0 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227


Publicitate
Newsletter1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

100 articole pe pagina.
1858 articole in aceasta categorie.