06.03.2013,  21:56:41 | 0 comentarii | 54429 vizualizari GALERIE:     FOTO    
La Casinoul Muncitoresc din Colonia de Jos a Petroşaniului / Teatrul de revistă la Petroşani: Constantin Tănase şi companiile „Tănase”&„Cărăbuş”
de Marian BOBOC

În volumul Casinoul Muncitoresc din Colonia de Jos a Petroşaniului. Corso de la George Enescu la… A.E.L.U.S. am inventariat descinderile în Valea Jiului ale marelui come­diant Constantin Tănase şi ale teatrelor de revistă celebre în epocă, pe care acesta le-a condus. Întrucât acestea au reprezentat un moment important în istoria diver­tismentului artistic, vi le redăm în cele ce urmează. 
Marian BOBOC

 
Octombrie 1928
Compania Tănase: 
Cioc, cioc, cioc!
 
Spectacolul Cioc! Cioc! Cioc! a bene­fi­ciat în presa locală de o promovarea asiduă, fiind anunţat cu surle şi trâmbiţe cu aproape două luni înainte: „La 23 octombrie a.c. Compania de sub direcţiunea d-lui C. Tănase va prezenta revista Cioc, cioc, cioc! Montare fastuoasă, mare balet, 60 baletiste. Mare succes bucureştean. Biletele la Jiul Cultural”; „La 23 octombrie 1928/ Turneul Companiei Cărăbuş; Direcţiunea: C. Tănase; va reprezenta la Petroşani în sala Casinoului muncitoresc; Mare succes bucureştean. Cioc, cioc, cioc!; Revistă în 2 acte şi 16 tablouri de N. Kirişescu; Montare fastuoasă/ Mare balet/ 60 balerine; Orchestră proprie sub conduce­rea d-lui Al. Bărcănescu”.
După atâta reclamă, soseşte şi mult aşteptata zi a mega-show-ului Companiei lui Tănase, 23 octombrie 1928. În mod surprinzător, Furtunatec, pseudonimul cronicarului dramatic al Avântului, nu este  impresionat de notorietatea artistică a lui Constantin Tănase, criticând acolo unde a fost cazul şi fiind mai zgârcit cu laudele:
„Desigur, nu vom cere tuturor dascălilor să fie filosofi, nici fiecărui preot o integrală viaţă de sfânt. Categoriile există, şi ele nu trebuie considerate ca nişte simple nuanţări sau ca ridicole discuţii, ci trebuiesc privite, uneori, ierarhic. Astfel, şi între artă şi artă există o deosebire. De altfel, în cazul de faţă ne este silă să întrebuinţăm acest termen, pentru că avem un deosebit cult al fenomenului estetic, aşa încât chiar autenticele scăpărări artistice greu ne pot determina să calificăm astfel serata din 23 octombrie. Şi chiar pentru aceasta, am simţit nevoia unor precizări care să ne lămurească dintr-un început atitudinea.
O revistă are în anticamera teatrului un rol mai puţin valoros decât opereta, pentru că-i lipseşte concentrarea şi unitatea acţiunii, pentru că se pulverizează nesănătos şi trivial în desfrânate scene.
Ceea ce interesează aici este spiritul şi baletul. În ce priveşte aceste două elemente, trebuie să mărturisim sincer, avem oarece rezerve. Am văzut şi reviste mai reuşite, reprezentate de trupa Tănase! E de ajuns să ne gândim la Zodia Porcului de anul trecut.
Cioc! Cioc! Cioc! este o revistă alcătuită din senzaţiile Capitalei din acest an: descoperirea unui mare trafic de stupefiante, crima lui Găetan şi călătoria unor naţional-ţărănişti la Paris, în vederea împiedicării împrumutului etc. Scenele prezintă multă vioiciune uşoară şi au fost cu succes susţinute. Însă spiritele - şi aceasta nu e nici păcatul d-lui C. Tănase şi nici al trupei d-sale - nu au fost totdeauna pe deplin reuşite. Baletul a fost mai slab decât în alţi ani. În schimb, cu înfiorări de emoţie estetică, am contemplat cu toţii admirabilele producţii de dans artistic ale d-lui Wladislaw Karnecki cu partenera sa, d-şoara Marthe Hrueger. Amândoi posedă o tehnică desăvârşită, mişcări coregrafice adânci, sincere şi plastice mlădieri.
Mai contribuie la toate acestea vigoarea corpului d-lui Karnecki şi frumuseţea unei pure expresii inocente a dansatoarei. Nimic întrânşii nu era trivial, nici exagerat. Am remarcat doar, ca o meteahnă, covârşirea elementelor acrobatice, pe care le utilizează dl. Karnecki, în dauna realelor calităţi artistice ale dânsului. În tot cazul, a fost cea mai plăcută surpriză a serii
Decorurile au fost excelente, îndeosebi ne-a plăcut contribuţia pictorului Feodoroff, care s-ar putea afirma că în scurt timp va deveni un bun decorator al comediilor moderne reprezentate pe scenele capitalei. Costumele, de asemenea, n-au displăcut.
E evident, aşa cum s-a desfăşurat întreaga apariţie a lui Tănase, cu multele lui trivialităţi, cu aromele de viaţă mondenă ale trupei sale, a oferit o seară de plăcută distracţie pentru publicul oraşului Petroşani”.
 
Februarie 1933
Visul lui Tănase
 
La Cinema Muncitoresc
Miercuri, 8 februarie: Visul lui Tănase. Film românesc, cu C. Tănase şi Felix Bressart. Va debuta personal Tănase.
24 - 26 februarie: Fiul Indiei (Casa de filme Astra).
Visul lui Tănase este anunţat ca un mare eveniment cinefil încă din ianuarie:
 
„MARELE TURNEU
Cu VISUL LUI TĂNASE
 
Primul său film sonor şi vorbitor, dialoguri româneşti şi germane, înregistrat de marea casă Tobis Klany Film Berlin. Scenariul de Kiriţescu.
În rolurile principale: Tănase, Felix Bressart, Lidia Alexandru.
Tănase va apare în carne şi oase, însoţit de trupă şi celebrele dansatoare Trio Joule-Pol-France, care vor juca cele mai frumoase schatchuri din revistele Lozul Cărăbuşului şi Ura, Cărbăuş!
Vor fi două reprezentaţii: la orele 6 şi 9 p.m. Matineu: lei 50, 40 şi 30. Seara: lei 60, 50 şi 40.
La 7 februarie a.c. la Lupeni, în sala Palatului Cultural.
La 8 februarie a.c. la Petroşani, în sala Casinoului Muncitoresc”.
 
Aprilie 1935
Jubileul de 30 de ani al lui Constantin Tănase:
La calul bălan
 
În luna martie 1935, marele actor de revistă Constantin Tănase, directorul celebrei Companii Cărăbuş, a împlinit 30 de ani de activitate teatrală. Prilej cu care a fost sărbătorit cu fast în Bucureşti, fiind decorat de însuşi Regele Carol al II-lea.
Cum cea mai frumoasă sărbătoare pentru un actor este spectacolul, Compania Cărăbuş întreprinde în lunile martie şi aprilie un turneu, sub patronajul M.S. Regelui, în onoarea lui Constantin Tănase. Astfel, în seara zilei de 2 aprilie, se joacă şi pe scena Casinoului Muncitoresc La Calul bălan, un succes de casă extraordinar. La calul bălan - o operetă de Hans Müller, în 3 acte şi 23 de tablouri, pe muzica lui 
R. Benatzki, versiunea românească aparţinându-i lui N. Kiriţescu.
Spectatorii petroşeneni au participat la un adevărat regal actoricesc, în care, pe lângă sărbătoritul Constantin Tănase, au mai evoluat: N. Roman, Ştefan Glodoriu, M. Emilian, A. Grigoriu, V. Chicideanu, Martinescu, Tanţi Grigoriu, Mand Mary, Joujou Pavelescu, Lulu Savu şi Olga Solomonescu. Dacă mai adăugăm la această distribuţie de excepţie şi corpul de balet for­mat din, ţineţi-vă bine!, 80 de balerine şi deco­ru­rile fastuoase, putem concluziona că la Casi­noul Muncitoresc a avut loc reprezentaţia unui mega-show.
De altfel, La Calul bălan mai este jucată la Petroşani şi în anul următor, la 28 februarie 1936.
 
Octombrie 1937
Compania „Cărăbuş”: Electro-Cărăbuş
 
Precedat de o campanie publicitară începută la 
19 septembrie, spectacolul Electro-Cărăbuş cu celebrul comediant Constantin Tănase are loc la 
13 octombrie la Casinoul Muncitoresc. De fapt, este vorba de o super-montare, Compania „Cărăbuş” deplasând la Petroşani un impresionant arsenal artistic: 150 de actori, dansatori, muzicanţi etc. Caseta promoţională a mega-spectacolului vorbeşte de la sine de dimensiunea acestuia:
„Miercuri, 13 octombrie 1937, ora 9 seara
 
COMPANIA CĂRĂBUŞ, Director C. Tănase,
prezintă cel mai mare succes bucureştean
 
ELECTRO-CĂRĂBUŞ
Revistă în 2 acte şi 36 de tablouri 
de N. Kiriţescu.
Muzica de G. Dendrino. Cu C. TĂNASE, Liana Mihăilescu, Nutzi Pantazi, Nia Roman, Elena Burmaz, Vivette Popescu, Jeny Ceauşu, Maria Dinu, Sura Ianosckaia, Al. Ciugariu, N. Roman, Puiu Maximilian, I. Dinescu, G. Trestian, I. Antonescu, P. Şerbu.
96 Balerine - Balet - 20 Boys  
Stroe şi Vasilache, Celebrul duo american
Charly&Ritta Jenkins
Cea mai mare montare ce s-a văzut în România.
Orhestra - 25 persoane - condusă de G. Dendrino”.
 
Mai 1938
Compania „Cărăbuş”: 
Poftă bună la Tănase
 
Constantin Tănase revine la Petroşani la 6 mai 1938 cu revista Poftă bună la Tănase. Ca de obicei, reclama precede spectacolul cu o lună:
„Compania Cărăbuş, de sub conducerea d-lui C. Tănase, cutreieră de mai bine de o lună de zile principalele oraşe ale ţării, obţinând un adevărat succes, care obligă pe d. C. Tănase să-şi prelungească turneul cu revista Poftă bună la Tănase până la 10 Mai.
Personalul artistic compus din 120 persoane are în frunte pe d. C. Tănase, Al. Ciugariu, N. Roman, Puiu Maximilian, I. Dinescu, G. Trestian, Puiu Serbu, C. Dodu, Emil Popescu, precum şi extraordinarii comici de revistă Stroe şi Vasilache. D-rele Mia Apostolescu, Liana Mihăilescu, Juju Pavelescu, Elena Burmaz, Vivette Popescu, Bombonica Grozea, Severa Moreli completează lotul principal al ansamblului Companiei Cărăbuş.
Orchestra este condusă de maestrul compozitor Dendrino.
Direcţia de scenă este supravegheată de însăşi directorul Companiei, d. C. Tănase.
Prezentându-se în asemenea condiţiuni, revista Poftă bună la Tănase mulţumeşte pe deplin publicul”.
 
Aprilie 1940
Compania „Cărăbuş”: Radio Tănase
 
Marţi, 2 aprilie, Cazinoul Muncitoresc a fost gazda „formidabilului succes bucureştean” Radio Tănase de Stroe-Vasilache şi Şt. Cristudulo.
Spectacolul de revistă, în 2 acte şi 60 de tablouri, a fost dat de Compania „Cărăbuş”, condusă de marele comediant Constantin Tănase. Compozitorul G. Dendrino a dirijat orchestra. 
 
Iulie 1941
Compania „Cărăbuş”: Scandal la Savoy
 
Compania „Cărăbuş”, sub direcţiunea lui Constantin Tănase, a susţinut miercuri, 23 iulie 1941, o mare reprezentaţie la Casinoul Muncitoresc: Scandal la Savoy. Ca de obicei, un asemenea eveniment este anunţat în presa locală cu câteva luni înainte:
„Cel mai ilariant spectacol. Se râde cu lacrimi.
Compania: Cărăbuş. Director: C. Tănase
TEATRUL MUNCITORESC
Biletele la Jiul Cultural
Miercuri, 23 Iulie 1941, orele 8 seara
Se va reprezenta cel mai mare succes al Capitalei:
SCANDAL LA SAVOY
Farsă muzicală în 2 acte (2 tablouri) de ST. CRISTUDULO
Muzica de C. Dendrino şi N. Patrichi. 
Direcţia de scenă: C. Tănase.
În rolurile principale: Elena Burmaz, Paula Georgescu, Letiţia Brădescu, Bombonica Grozea, Valerica Cevic, Zizi Şerban şi N. Roman, Titi Botez, Dan Demetrescu, I. Antonescu, C. Dodu, Emil Popescu, 
R. Zaharescu, M. Colea, M. Preoţescu, V. Florescu, V. Nicolau etc.Orchestra sub conducerea d-lui N. PatrichiPublicul este rugat a-şi cumpăra bilete din timp pentru a se evita aglomeraţia”. 
 
Octombrie 1941
Compania de comedii muzicale „Cărăbuş”:
Vasilache în Firfirică
 
Comedia în 8 acte Vasilache în Firfirică de N. Vasilache şi Şt. Cristudulo, pe muzica lui G. Dendrino, este jucată de Compania de comedii muzicale „Cărăbuş”, condusă de Constantin Tănase, la 21 octombrie 1941.
Pe scena Casinoului Muncitoresc au evoluat actorii: Aurel Athanasescu, N. Zaharescu, I. Stoenoiu, Victor Nicolau, Niculescu-Cadet, P. Mironescu, Gabriela Gabi, Tanţi Săndulescu, Ileana Doru, Veve Cigaha, Punca Stănescu, Lulu Savu şi Tanţi Căpăţână.  
 
Decembrie 1941
Compania „Cărăbuş”: Aşa te vreau… Tănase
 
În sala Casinoului Muncitoresc a avut loc marţi, 9 decembrie 1941, ultimul succes bucureştean al Companiei „Cărăbuş”: Aşa te vreau… Tănase, revistă în 2 acte şi 48 de tablouri de Şt. Cristudulo şi V. Vasilache, muzica - V. Vasilache, Tanţi Căpăţână şi Ion Vasilache.
Au stârnit hohotele de râs ale publicului petroşenean actorii Constantin Tănase, N. Roman, Titi Botez, S. Trestian, Dan Demetrescu, Ion Antonescu, E. Popescu, R. Zaharescu, S. Feyer, V. Nicolau, Elena Burmaz, Lili Popescu, Zizi Horvat, Paula Georgescu, Coca Niculescu.
A încântat ochiul petroşenenilor o impresionantă trupă de balet, compusă din 100 de dansatori şi dansatoare. 
 
Ianuarie 1942
Compania „Cărăbuş”: Cavaler Gândac
 
Două spectacole cu comedia muzicală Cavaler Gândac (de Şt. Cristudulo şi V. Vasilache; muzica - Ion Vasilescu şi V. Vasilache) au susţinut actorii Companiei „Cărăbuş” pe scena Casinoului Muncitoresc la 13 ianuarie.
Au descreţit frunţile petroşenenilor actorii: Aurel Athanasescu, I. Stoenoiu, Dinu Gherasim, Costin Dodu, St. Niculescu-Cadet, P. Mironescu, Coco Demetrescu, Any Vertan, Gabriela Gaby, Adrian Dimopol, Victoria Medeea, Tantzi Săndulescu, Letiţia Brădescu, Veve Cigalia, Lulu Savu, Tantzi Căpăţână. 
 
Mai 1942
Compania „Cărăbuş”: Săracu’ Gică
 
Compania „Cărăbuş” revine în sala Casinoului Muncitoresc la 28 mai 1942, susţinând comedia muzicală Săracu’ Gică pe muzica lui Ion Vasilescu şi V. Vasilache. Au jucat actorii: Tanţi Căpăţână, Lulu Savu, Lulu Aurel Athanasescu de la Teatrul Naţional, V. Florescu, Dinu Gherasim, Jean Petrescu, C. Dodu, P. Mironescu, Niculescu-Cadet, Tanţi-Săndulescu, Victoria Medeea. 
 
Martie 1942
Compania „Cărăbuş”: Noroc Tănase!
 
La 19 martie 1942, Constantin Tănase prezintă spectacolul Noroc Tănase, dat de Compania „Cărăbuş”, la Casinoul Muncitoresc.
În Noroc Tănase!, revistă în 2 acte şi 36 de tablouri, de St. Cristudulo şi V. Vasilache, au evoluat: Constantin Tănase, Elena Burmaz, Lily Popescu, Zizi Şerban, Valerica Cevie, Paula Georgescu, Bonbonica Roman, Ana Pater, Florica Trestian, N. Roman, Titi Botez, G. Trestian, Dan Demetrescu, I. Antonescu, Radu Zaharescu, Sandu Feyer, M. Preoţescu, V. Nicolau, Novac, Papert. Conducerea orchestrei - N. Patrichi.
Aceeaşi dimensiune fastuoasă a coregrafiei, „60 de balerine şi 12 Boys”, a întregit electrizanta atmosferă. 
 
Octombrie 1942
Compania „Cărăbuş”: Apartamentul 54
 
În seara zilei de 27 octombrie, Compania „Cărăbuş” a susţinut pe scena Casinoului Muncitoresc comedia muzicală în 3 acte, Apartamentul 54, de Cristudulo şi V. Vasilache, muzica - N. Patrichi şi Tanţi Căpăţână.
Distribuţia a fost aceeaşi ca şi la spectacolele susţinute la Bucureşti: Vasilache, Tanţi Căpăţână, Dinu Gherasim, Bombonica Roman, N. Patrichi, Aurel Atanasescu, N. Roman, Paula Georgescu, Lulu Savu, Elena Burmaz. 
 
Noiembrie 1942
Compania „Cărăbuş”: O seară la Tănase
 
Revista O seară la Tănase, „care a avut un desăvârşit succes la Bucureşti”, a fost jucată şi la Casinoul Muncitoresc, probabil cu acelaşi succes, în seara zilei de 24 noiembrie 1942.
În fruntea distribuţiei Companiei „Cărăbuş” s-a aflat Constantin Tănase.
 
Februarie 1943
Compania „Cărăbuş”: Străbunescu…
 
La Casinoul Muncitoresc, Compania de comedii muzicale „Cărăbuş” joacă la 16 februarie comedia în 3 acte Străbunescu, muzica N. Patriche şi V. Vasilache. Din distribuţie au făcut parte: Vasilache, Tanţi Căpăţână, Lulu Savu, Paula Georgescu, Bombonica Roman, Letiţia Brădescu, Elena Burmaz. 
 
Martie 1943
Compania „Cărăbuş”: Avanti Tănase
 
În seara zilei de 25 martie, Compania „Cărăbuş” joacă pe scena Casinoului Muncitoresc revista de mare succes Avanti Tănase, avându-l în rolul principal pe marele comediant Constantin Tănase. 
 
Octombrie 1943
Compania „Cărăbuş”: Vila cu iluzii
 
Miercuri, 27 octombrie, Compania de comedii muzicale „Cărăbuş” a prezentat Vila cu iluzii, „comedie muzicală în 3 acte şi 5 tablouri” de V. Vasilache şi Şt. Cristudulo, muzica - G. Dendrino, N. Patriche şi V. Vasilache.
Au jucat: Vasilache, Tanţi Căpăţână, Dinu Gherasim, C. Dodu, N. Roman, Neamţu Otonel, Titi Botez, Bombonica Roman, Letiţia Brădescu, Veve Cigalia, Lulu Savu, Elena Burmaz.  
 
Martie 1944
Compania „Cărăbuş”: Într-un ceas bun
 
La 1 martie Compania de comedii muzicale „Cărăbuş” a susţinut pe scena Casinoului Muncitoresc reprezentaţia cu comedia Într-un ceas bun de Şt. Cristudulo şi V. Vasilache.
Au interpretat: Lulu Savu, Tanţi Căpăţână, Bobonica Roman, Veve Cigalia, Elena Burmaz, Letiţia Brădescu, Titi Botez, Neamţu Otonel, C. Dodi, D. Gherasim şi N. Roman.  
 
Mai 1945
Teatrul „Cărăbuş”: Pe gratis
 
Artiştii Teatrului „Cărăbuş” revin la Petroşani, unde joacă în sala Casinoului Muncitoresc „marea revistă de actualitate” Pe gratis. Au jucat actorii Liana Mihăilescu, Coca Niculescu, Bombonica Roman, Florica Trestian, Reta Antonescu, Nutzy Tudoran, Mimi Stănescu, N. Roman, G. Trestian, Dan Demetrescu, N. Novac Boris Gavrilski, Ţicu Petrescu şi tenorul C. Pârâu. 

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter