27.01.2014,  19:51:49 | 1 comentariu | 5057 vizualizari
Felicitări, domnule comandant Brăgaru! / La aproape 6 (şase) ani de la prima ţeapă veritabilă dovedită, Arthur Ludovic Csiki se află în continuare în libertate! Iată ce ţepe a mai dat infractorul nepedepsit.
de Ziarul Vaii Jiului

* Solicităm ministrului interimar al Afacerilor Interne, dl. Gabriel Oprea, avansarea la excepţional a poliţistului care face dreptate pe viteza repede înapoi!

La data de 10.06.2008, între SC Ardi-Ardi SRL Petroşani, reprezentată de către Csiki Arthur Ludovic, şi Porsche Bank România SA s-a încheiat contractul de credit nr. 5901, având ca obiect acordarea unui împrumut de 55.960 euro, pentru cumpărarea de autovehicule marca Skoda Octavia Tour. Potrivit contractului de credit, s-a instituit garanţie reală mobiliară asupra autovehiculelor.

Potrivit contractului,...
...Csiki Arthur Ludovic avea următoarele obligaţii faţă de bancă:
Art. 11 pct.1 lit. d: „Să încheie un contract de garanţie reală mobiliară în favoarea băncii asupra autovehiculului achiziţionat prin credit”;
Lit. n: „Să depună la bancă în termen de 30 de zile de la livrare, cartea de identitate, în original, a autovehiculului”;
Lit. p: „Să nu înstrăineze şi să nu utilizeze autovehiculul achiziţionat prin credit, pentru garantarea oricăror alte obligaţii către alte instituţii de credit, alte persoane fizice sau juridice, până la rambursarea integrală a creditului”.

Tot în data de...
...10.06.2008, între părţi s-a încheiat contractul de garanţie reală mobiliară nr. 5902, contract prin care s-a instituit garanţia reală mobiliară asupra a 5 autoturisme marca Skoda Octavia Tour.
Potrivit art. 2 lit. c din acest contract, debitorul (în cazul de faţă Csiki Arthur Ludovic) se obligă: „Să nu transfere, să nu vândă, să nu cesioneze autovehiculele aduse în garanţie”.

Csiki a înmatriculat...
...autoturismele respective, nu a achitat ratele la credit decât parţial, iar o parte din aceste autoturisme le-a expus spre vânzare în faţa localului „Căsuţa olandeză” din Petroşani. Marcel C., ulterior parte vătămată în dosarul penal instrumentat pe numele lui Csiki, le-a văzut expuse la vânzare şi a dorit să cumpere autoturismul înmatriculat cu nr. HD-38-ARD, astfel că a luat legătura cu Csiki.
În data de 15.06.2009, Marcel C. a achitat suma de 28.298 lei, primind factură şi chitanţă, precum şi cartea de identitate în original, certificatul de înmatriculare în original, cele 2 chei ale autoturismului, şi autoturismul respectiv. Csiki nu i-a adus la cunoştinţă că autoturismul respectiv constituie o garanţie reală mobiliară în favoarea Porsche Bank, neavând dreptul să-l vândă.
În data de 2.07.2009, Marcel C. a achitat şi diferenţa de 9.857 lei, sumă pentru care i s-a eliberat factură şi chitanţă. În aceeaşi dată, părţile s-au deplasat la AF Busuioc, unde au încheiat contract de vânzare-cumpărare a autoturismului respectiv, Csiki neaducându-i la cunoştinţă părţii vătămate, nici de această dată, garanţia mobiliară instituită asupra autoturismului respectiv. Marcel C. a înmatriculat autoturismul pe numele său, păstrând numărul de înmatriculare HD-38-ARD.

Deoarece Csiki...
...nu a restituit cărţile de identitate ale autovehiculelor în termen de 30 de zile de la livrare, aşa cum se stipula în contractul de credit, şi cum acest termen fusese cu mult depăşit, Porshe Bank i-a trimis acestuia o notificare în data de 14.10.2009, pentru ca în termen de 15 zile să trimită cărţile de identitate. Csiki nu a achitat ratele la credit şi nu a restituit cărţile de identitate ale autoturismelor respective în original, motiv pentru care Porsche Bank România SA s-a adresat Biroului executorului judecătoresc Oancea Petru din Petroşani, care a întocmit dosarul execuţional nr. 58/2010, şi care s-a adresat instanţei pentru încuviinţarea executării silite. Prin încheierea civilă nr. 389/29.01.2010 s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite a contractului de credit nr. 5901/10.06.2008.
În data de 15.02.2010, executorul judecătoresc i-a trimis lui Csiki o somaţie, pentru ca acesta, în termen de o zi, „să achite creditoarei suma de 262.151,20 lei, debit restant”. La 4.03.2010, executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul societăţii Ardi-Ardi SRL, administrată de către Csiki, dar nu a găsit nicio persoană, iar infractorul Csiki, contactat telefonic, a comunicat executorului că este plecat din localitate.

În data de 27.05.2010,...
...executorul judecătoresc a identificat, pe b-dul 1 Decembrie 1918, autoturismul Skoda Octavia Tour, cumpărat de Marcel C. de la Csiki, procedând la executarea silită a acestuia. Acest fapt l-a determinat pe Marcel C. să formuleze plângere penală împotriva lui Csiki.
De precizat că, din cele 5 autoturisme care au făcut obiectul contractului de credit nr. 5901/10.06.2008, doar acest autoturism a fost recuperat, celelalte nefiind găsite. Csiki nu a furnizat executorului judecătoresc informaţii cu privire la locul unde s-ar afla acestea, arătând doar că „autoturismele sunt închiriate, că predarea lor i-ar cauza penalităţi şi că va informa creditoarea în timp util cu privire la momentul în care ele vor fi predate”. Nu a făcut acest lucru nici până în prezent.

Audiat în cauză,...
...Csiki a declarat pe tot parcursul procesului penal că i-a adus la cunoştinţă părţii vătămate că autoturismul respectiv este gajat şi că partea vătămată a acceptat să îl cumpere şi în această situaţie. Susţinerea sa nu este reală, din următoarele considerente:
- Marcel C. a arătat că Arthur Ludovic Csiki nu i-a spus faptul că autoturismul respectiv este gajat, situaţie pe care dacă ar fi cunoscut-o nu ar fi dus la cumpărarea autoturismului respectiv, Csiki inducându-l în eroare tocmai prin predarea cărţii de identitate a autovehiculului în original (lucru care a avut loc la data de 15.06.2009, când Marcel C. i-a şi achitat suma de 28.298 lei); această susţinere este confirmată şi de martora Angela C., soţia părţii vătămate;
- potrivit contractului de credit şi contractului de garanţie reală mobiliară, Csiki nu avea voie să înstrăineze niciunul din cele 5 autoturisme până la achitarea integrală a creditului;
- tot potrivit clauzelor contractului de credit nr. 5901/10.06.2008, Csiki avea obligaţia să depună la Porsche Bank, în termen de 30 de zile, cărţile de identitate ale autoturismelor, în original, lucru pe care acesta nu l-a făcut;
- dacă Arthur Ludovic Csiki i-ar fi adus la cunoştinţă părţii vătămate că autoturismul este gajat, ar fi fost normal, ca odată cu predarea acestuia şi a cărţii de identitate a autoturismului, să-i fi predat şi contractul de garanţie mobiliară, lucru pe care nu l-a făcut.

Pentru aspectele anterior detaliate,...
...Judecătoria Petroşani l-a condamnat pe Arthur Ludovic Csiki, prin Sentinţa penală nr. 600/2011, pronunţată în dosarul nr. 6338/278/2011, la 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută şi pedepsită de art. 215, alin. 1 şi 3, Cod Penal. Au fost interzise inculpatului drepturile civile prevăzute de art. 64, lit. a, Teza a II-a, lit. b şi c Cod Penal în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal. În baza art. 81, 82 şi 71 alin. 5 Cod Penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare. S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod Penal cu privire la revocarea suspendării condiţionate. În baza art. 14, lit. b, şi 346 Cod Procedură Penală, inculpatul a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Ardi-Ardi SRL Petroşani, cu sediul în Petroşani, la plata sumei de 37.885,24 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Marcel C., domiciliat în Petroşani.
Csiki Arthur Ludovic a formulat recurs la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva sentinţei Judecătoriei Petroşani.

În motivarea recursului,...
...Csiki a criticat hotărârea atacată, susţinând că în mod greşit prima instanţă nu a dat eficienţă declaraţiilor de martori, care au fost date în favoarea inculpatului, iar fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de înşelăciune şi a solicitat achitarea în temeiul art. 10, lit. d, Cod Procedură Penală.

Recursul inculpatului...
...a fost însă considerat nefondat, din următoarele considerente:
Prima instanţă a administrat probele necesare elucidării laturii obiective şi subiective a cauzei, reţinând corect starea de fapt, din care rezultă că inculpatul Csiki Arthur Ludovic, în calitate de administrator la SC Ardi-Ardi SRL Petroşani a vândut părţii vătămate Marcel C. un autoturism Skoda Octavia Tour cu suma de 37.885 lei fără să-i aducă la cunoştinţă că autoturismul face obiectul unui contract de garanţie mobiliară către Porsche Bank, autoturismul fiind ridicat de bancă în procedura executării silite.

Raportat la starea de fapt...
...instanţa de fond a făcut o justă încadrare juridică a faptelor potrivit art. 215 alin. 1 şi 3 Cod Penal, precum şi o judicioasă individualizare judiciară a pedepsei, aplicându-i inculpatului o pedeapsă de 3 ani închisoare, suspendată condiţionat pe durata unui termen de încercare de 5 ani.
Susţinerile inculpatului, cum că partea vătămată a cunoscut că autoturismul face obiectul unui contract de garanţie mobiliară, au fost nefondate deoarece din predarea cărţii de identitate a autovehiculului în original, corelată cu nedepunerea în termen de 30 de zile la bancă a cărţii de identitate în original, precum şi din neprezentarea contractului de garanţie sau predarea acestuia părţii vătămate, rezultă că inculpatul a indus în eroare partea vătămată cu ocazia încheierii contractului, neprezentându-i un aspect esenţial, garanţia mobiliară şi riscul ridicării autoturismului în cazul neplăţii ratelor, condiţii în care partea vătămată nu ar fi încheiat contractul.
Prin fapta inculpatului Csiki s-a cauzat părţii vătămate un prejudiciu în sumă de 37.885,24 lei. Fapta, aşa cum a fost descrisă mai sus, a întrunit conţinutul constitutiv al infracţiunii  de înşelăciune, prevăzută de art. 215, alin. 1 şi 3, Cod Penal, neimpunându-se achitarea în temeiul art. 10 alin. 1 lit. d Cod de Procedură Penală. Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa a respins ca nefondat recursul inculpatului Csiki, hotărârea magistraţilor de la Alba Iulia fiind definitivă. Asta n-a însemnat însă că, desăvârşindu-şi activitatea infracţională prin noi şi noi fapte, Csiki a ajuns după gratii. Vom reveni.


Comentarii articol (1 )

#1 gsgy27.01.2014,  22:16:11
Ce sa faca acest comandant? E nu a fost in stare si nu stie sa fac un dosar simplu de furt de curent sau apa. Penibilitate. Si nu mai spuneti nici in gluma de avansare ca poate se prinde. La astie e posibil orice.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Pe aceeasi tema
_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter