02.02.2015,  12:40:29 | 30 comentarii | 12488 vizualizari GALERIE:     FOTO    
(VIDEO) Caracatiţa infracţională din jurul Elenei Udrea şi-a întins tentaculele până în Valea Jiului. Iată firul urmărit de anchetatori în judeţ! Primarul Resmeriţă - reţinut, luni seara, pentru 24 de ore!
de Ziarul Vaii Jiului

UPDATE 2. Primarul Cornel Resmeriţă a fost reţinut, luni seara, pentru 24 de ore, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

UPDATE. Puţin după ora 17:00, primarul Cornel Resmeriţă a intrat în sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

DNA a efectuat în această dimineaţă mai multe percheziţii în judeţul Hunedoara, fiind vizate locuinţa primarului din Lupeni, Cornel Resmeriţă, sediul Consmin SA din Petroşani, dar şi sediile Termogaz Company SA şi Rogard Coom Impex SRL din Haţeg.

Faptele analizate de către procurorii DNA au legătură, potrivit unui comunicat emis în această dimineaţă, cu atribuirea și folosirea, presupus ilegale, a fondurilor din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada 2010 – 2012.

S-au derulat, de asemenea, percheziţii la Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, la adresa din judeţul Ilfov, localitatea Corbeanca, Adrian Gărdean, la adresa din judeţul Ilfov, comuna Snagov, sat Ciofliceni, Rudel Obreja, fost presedinte al Federaţiei Române de Box, la adresa din Bucureşti, sector 2, Miron Lupulescu, la adresa din judeţul Hunedoara, localitatea Haţeg, Gheorghe Nastasia, la adresa din judeţul Prahova, localitatea Buşteni, dar şi la firma Last Time Studio SRL Câmpina.

În jurul prânzului, după percheziţii, primarul Cornel Resmeriţă a fost preluat de către anchetatori, urmând a fi dus la sediul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

 

 

Potrivit unor surse judiciare,..
...percheziţiile de astăzi vin după ce, săptămâna trecută, DNA a primit rezultatele controalelor dispuse prin Antifrauda fiscală şi ANRMAP la firmele protejate de Elena Udrea.

Consilierul Elenei Udrea, Rudel Obreja, primarul din Lupeni şi funcţionari de la Fisc, implicaţi în operaţiune

Adrian Gărdean controlează S.C. Termogaz Company SA Haţeg (administrator fiind Lupulescu Miron), o societate specializată în lucrări de construcţii, care a încheiat în perioada 2010-2011 mai multe contracte de achiziţie publică finanţate din fondurile M.D.R.T., veniturile societăţii în această perioadă fiind reprezentate aproape exclusiv din plăţile efectuate în baza acestor contracte – aproximativ 45 milioane RON.

Termogaz Company SA a transferat în contul S.C. Europlus Computers S.R.L. sumele de 900.000 RON la 28.12.2011 şi 2.100.000 RON la 29.12.2011. Pentru a justifica aceste plăţi, între cele două societăţi comerciale s-a încheiat un contract de publicitate având ca obiect prestarea de servicii cu ocazia galelor de box ce urmau să fie organizate de Obreja Rudel.

Suma astfel obţinută de S.C. Europlus Computers S.R.L. (luând în considerare impozitele aferente tranzacţiei) a fost folosită pentru achitarea integrală a creditului bancar la 29.12.2011 şi 08.02.2012.

Procurorii au indicii puternice că această operaţiune a avut caracter fictiv, iar plăţile către societatea administrată de Obreja au fost efectuate la cererea reprezentanţilor MDRT şi au natura unui folos obţinut în schimbul atribuirii contractelor de achiziţie publică, având în vedere că Europlus Computers nu avea personal de specialitate şi nu avea experienţă în domeniul publicităţii; cifra anterioară de afaceri a Europlus Computers era nesemnificativă; serviciile nu sunt detaliate în contract şi nu s-au întocmit documente justificative pentru prestaţiile efectuate; plata a fost făcută integral în avans.

Caracterul fictiv al tranzacţiei dintre S.C. Termogaz Company S.A. şi S.C. Europlus Computers S.R.L. a fost constatat şi de reprezentanţii organelor fiscale, care au omis însă sesizarea organelor de urmărire penală, existând indicii că decizia a fost luată de către Vasile Rusan, funcţionar cu atribuţii de conducere în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Hunedoara, în schimbul unor beneficii materiale primite de la Adrian Gârdean.

Având în vedere relaţiile pe care Adrian Gârdean le avea cu Ştefan Lungu, consilierul personal al ministrului Elena Udrea, există indicii că aceştia au intermediat legătura dintre administratorii societăţii comerciale şi reprezentanţii MDRT.

Pentru a diminua impactul fiscal al tranzacţiei, Europlus Computers SRL a înregistrat la rândul său în contabilitate cheltuieli fictive în baza unor documente emise de societăţi de tip fantomă.

Iată, în viziunea anchetatorilor, Implicarea primarului din Lupeni

Pentru a obţine fondurile din care a plătit ulterior suma de 3.000.000 de lei către Europlus Computers SRL, Termogaz Company SA a beneficiat de un contract de achiziţie publică finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului atribuit cu încălcarea dispoziţiilor legale de către reprezentanţii MDRT municipiului Lupeni. Valoarea contractului a fost în mod vădit supraevaluată, iar plata s-a realizat în baza unor înscrisuri falsificate, cu ajutorul unei finanţări alocate de către MDRT în regim de urgenţă.

În cursul anului 2009, Municipiul Lupeni achiziţionase de la Elmera SRL Lupeni servicii de proiectare având ca obiect realizarea reţelei de alimentare electrică a staţiunii Straja. Conform devizului general din proiectul tehnic întocmit de Elmera SRL, valoarea estimată a lucrărilor era de peste 8 milioane de lei inclusiv TVA.

La 26.09.2011, Termogaz Company SA a întocmit o notă de fundamentare, semnată de directorul general Miron Lupulescu, prin care susţinea că este necesară achiziţia unor lucrări suplimentare la un contract deja încheiat cu Municipiul Lupeni, pentru a realiza alimentarea cu energie electrică a staţiunii Straja. În motivarea notei au fost invocate circumstanţe imprevizibile, susţinându-se că în contractul iniţial nu a fost cuprinsă alimentarea cu energie electrică a staţiunii, deşi aceste lucrări au fost luate în calcul în structura devizului general. Totodată, a fost întocmit un memoriu tehnic de către proiectantul SC CPPC S.A. şi un memoriu justificativ de către dirigintele de şantier înscrisuri cu conţinut identic notei de fundamentare.

Memoriul tehnic a fost aprobat de primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeriţă.

La 27.10.2011, şeful biroului de achiziţii şi investiţii al municipiului Lupeni (Condoiu Cristian - n.r.), a întocmit o notă justificativă prin care susţinea necesitatea realizării lucrărilor şi propunea atribuirea contractului către Termogaz Company prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de participare. Valoarea estimată a contractului a fost de peste 11 milioane de lei inclusiv TVA şi a fost stabilită pe baza datelor comunicate de Termogaz Company, deşi primăria deţinea deja un proiect tehnic pentru aceeaşi lucrare care prevedea o valoare mult mai scăzută, iar legea prevede că valoarea estimată trebuie stabilită de autoritatea contractantă în mod independent, fără participarea operatorului economic, pentru a garanta o utilizare eficientă a fondurilor publice.

Alegerea procedurii de atribuire directă a fost justificată prin faptul că operatorului Termogaz Company SA deţine o exclusivitate din motive tehnice datorită lucrărilor pe care le efectua deja în zonă. În realitate, aşa cum rezultă din nota de control întocmită de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, împrejurarea invocată nu poate fi considerată o exclusivitate tehnică.

Lucrările puteau fi realizate de orice alt operator economic autorizat, împrejurare confirmată de faptul că în realitate Termogaz Company a subcontractat execuţia contractului către societăţile Centrum Lux şi Vis Instal pentru valori mult mai mici decât cele achitate de Primăria Lupeni. Totodată, unitatea administrativ teritorială achiziţionase deja serviciile de proiectare a lucrării.

Potrivit legii, pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor ar fi trebuit să fie organizată o licitaţie, pornind de la valoarea estimată prin proiectul tehnic deja întocmit.

Nota justificativă a fost aprobată de primarul Cornel Resmeriţă, iar la 11.11.2011 s-a încheiat contractul de lucrări între Primăria Municipiului Lupeni, reprezentată de primar, şi Termogaz Company, reprezentată de directorul Miron Lupulescu, având ca obiect actualizarea proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a Staţiunii turistice Straja.

Preţul negociat de părţi a fost de aproape 11 milioane de lei inclusiv TVA, iar durata prevăzută a fost de 12 luni. Potrivit contractului, plăţile parţiale puteau fi făcute numai la valoarea lucrărilor executate, dovedite prin situaţii de lucrări provizorii confirmate în 5 zile de la prezentare.

Contractul a fost semnat de către primarul Cornel Resmeriţă şi de directorul general Lupulescu Miron. La data de 14.11.2011 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, semnat de primarul Cornel Resmeriţă. La 14.11.2011 s-a realizat recepţia proiectului tehnic, iar la 29.11.2012 s-a realizat recepţia lucrărilor de alimentare cu energie electrică.

La 13.12.2011 s-a încheiat un proces verbal care atesta primirea de către Municipiul Lupeni a 6 posturi de transformare, bunurile fiind predate scriptic către Municipiul Lupeni.

Probele administrate au demonstrat că toate aceste înscrisuri au un conţinut nereal, iar în realitate lucrările nu fuseseră efectuate la momentul recepţiei. Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că lucrările de executare a liniei electrice au fost în realitate finalizate în cursul anului 2013.

La 13.12.2011 s-a încheiat un act adiţional la contractul de finanţare încheiat anterior între MDRT şi UAT Municipiul Lupeni care avea ca obiect lucrările de dezvoltare a staţiunii Straja. Prin actul adiţional s-a alocat suplimentar din bugetul MDRT suma de 12 milioane lei.

La 14.12.2011, Municipiul Lupeni a transmis documentele justificative şi a solicitat efectuarea plăţii, iar MDRT a efectuat plata în contul de trezorerie al Municipiului Lupeni după doar două zile. Asta deşi, potrivit datelor comunicate de Agenţia Naţională pentru Turism, în cursul anului 2011 intervalul mediu de la data solicitării formulate de UAT până la data efectuării plăţii corespunzătoare era de 28 de zile calendaristice.

La 21.12.2011, Municipiul Lupeni a transferat suma de 12 milioane RON în contul de trezorerie al Termogaz, din care 8.100.000 lei conform contractului având ca obiect actualizarea proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a Staţiunii turistice Straja.

La 27.12.2011, Termogaz a transferat aceste sume din contul de trezorerie în conturile curente, iar în zile de 28 şi 29.12.2011 a realizat două plăţi în valoare totală de 3.000.000 RON către S.C. Europlus Computers S.R.L.

Consilier Elenei Udrea - trafic de influenţă şi luate de mită

În perioada 2010-2012, reprezentanţii Termogaz Company S.A. Haţeg au plătit în mod repetat sume de bani unor funcţionari din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, astfel încât aceştia să aprobe efectuarea plăţilor prin care erau finanţate contractele de lucrări dintre către unităţile administrativ teritoriale şi societatea menţionată.

Lungu Ştefan îndeplinea funcţia de consilier al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, având posibilitatea de a influenţa deciziile luate de funcţionarii ministerului pentru finanţarea autorităţilor locale prin programul „Schi în România”, precum şi pentru bugetarea şi prioritizarea plăţilor pentru contractele deja încheiate.

În cursul anului 2010, reprezentanţii Termogaz Company S.A. au plătit în mai multe tranşe suma de aproximativ 700.000 RON către Lungu Ştefan, pentru ca acesta să îşi folosească influenţa faţă de angajaţi din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea efectuării plăţilor prin care erau finanţate contractele de lucrări. Pentru a ascunde natura acestor plăţi, au fost întocmite mai multe contracte fictive de achiziţie, prin interpunerea S.C. Last Time Studio S.R.L. Câmpina (societate controlată de Lungu Ştefan şi unde calitatea de asociat şi administrator aparţinea la acel moment mamei sale Lungu Elena) în raporturile dintre Termogaz Company şi furnizorii obişnuiţi ai acestei societăţi.

În perioada iulie – august 2010, reprezentanţii Termogaz Company urmăreau obţinerea unei plăţi în avans pentru contractul încheiat cu UAT Cavnic având ca obiect domeniul schiabil Gutâiul Doamnei. Având în vedere că MDRT nu finanţa în mod obişnuit realizarea unor asemenea plăţi, Lungu Ştefan a promis că va interveni, pentru a aproba efectuarea plăţii în schimbul unui comision de 10%.

La 27.07.2010, MDRT a dispus efectuarea plăţii de 5 milioane de lei către UAT Cavnic pentru finanţarea în avans a contractului încheiat cu Termogaz Company, sumă din care 500.000 de lei a fost transferată de societate către Lungu Ştefan. Transferul a fost mascat prin interpunerea societăţii controlate de Lungu Ştefan în achiziţia unui bun.

În toamna anului 2010, MDRT a realizat alte două plăţi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei către UAT Borsec pentru finanţarea contractului încheiat cu Termogaz Company. Ulterior, Termogaz Company a transferat aproape 200.000 de lei către Lungu Ştefan în aceeaşi modalitate.

Aceste tranzacţii au avut un caracter fictiv, prin care s-a urmărit doar obţinerea unei justificări pentru transferul sumelor de bani în patrimoniul lui Lungu Ştefan, iar diferenţa de preţ încasată de SC Last Time Studio SRL reprezintă beneficiul obţinut de acesta în schimbul influenţei exercitate asupra funcţionarilor MDRT.

Astfel, în urma controlului efectuat de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a reieşit că SC Last Time Studio SRL a fost doar o firma interpusă, care nu a efectuat transport, montaj sau un alt serviciu care să justifice creşterea de 5 ori a preţului.

Obiectul principal de activitate al SC Last Time Studio SRL constă în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, iar societatea nu a desfăşurat anterior şi nici ulterior operaţiuni legate de aparate de control şi distribuţie a electricităţii.

 

Primul comunicat DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni de corupţie şi asimilate celor de corupție, în cadrul unor proceduri de achiziţie, prin programe finanţate din fonduri publice şi din fonduri europene.
În cursul dimineții de 2 februarie 2015, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 18 de locaţii (sedii ale unor societăţi comerciale şi domicilii ale unor persoane fizice) situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Gorj.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Român de Informaţii şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.


Al doilea comunicat DNA

În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție - doamna Laura Codruța Kövesi a transmis procurorului general al P.Î.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaților, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de UDREA ELENA GABRIELA, membru al Camerei Deputaților care, în perioada în care se presupune că a săvârșit faptele, a îndeplinit funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

Cererea de efectuare a urmăririi penale are în vedere săvârșirea infracțiunilor de: 
- abuz în serviciu, cu obținerea pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite;
- tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene;
- folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite (art. 13 din Legea nr. 78/2000).


Faptele au legătură cu atribuirea și folosirea, presupus ilegale, a fondurilor din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada 2010 – 2012. 

Cererea referitoare la efectuarea urmăririi penale are în vedere faptul că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Infracțiunea de abuz în serviciu în legătură cu încheierea de către MDRT a unui contract de prestări servicii de promovare 
La data de 24.06.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a atribuit un contract în valoare de 10.175.168,44 lei, prin care S.C. Europlus Computers S.R.L., trebuia să presteze servicii de promovare a României în cadrul evenimentelor desfășurate cu ocazia organizării Galei Internaționale de Box profesionist de către Federația Română de Box. Metoda de atribuire a contractului a fost negocierea fără publicarea unui anunț de participare, iar suma urma să fie rambursată din fonduri europene.
În baza acestui contract, la data de 1 februarie 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare în valoare de 8.116.800 lei. 
Fondurile publice ar fi fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, respectiv pentru finanțarea unui eveniment sportiv organizat de către o societate comercială, iar suma achitată în baza contractului ar constitui în întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului.
Prin încheierea contractului s-ar fi urmărit, în realitate, asigurarea fondurilor necesare organizării galei de box menționate, iar achiziția de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formală, pentru care nu exista o nevoie reală a ministerului, cu unicul scop de a da o aparență de legalitate contractului.
Mai mult, contractul ar fi fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de achiziție publică și ar fi fost achiziționate servicii care nu se regăsesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanțare europeană.
Aceste împrejurări atrag refuzul de decontare a sumelor de către autoritatea de management a fondurilor europene, astfel încât, din cauza modului defectuos în care funcționarii și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de către bugetul de stat.
Pe parcursul cercetărilor penale desfășurate până în prezent, a rezultat că cea mai importantă contribuție la săvârșirea acestor fapte și la producerea rezultatului aparține ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului de la acea dată, Udrea Elena.
Din probele cauzei a rezultat că Udrea Elena a luat decizia organizării galei în urma unor discuții informale cu Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanțării evenimentului, a cerut în mod repetat funcționarilor din subordine să se întâlnească cu Rudel Obreja pentru a identifica soluții pentru încheierea contractului și a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma să fie alocat de către MDRT în afara cadrului reglementat de procedura achizițiilor publice.
De asemenea, a rezultat că Udrea Elena cunoștea împrejurările esențiale ale cauzei și a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, având în vedere că îi fuseseră aduse la cunoștință în mai multe rânduri impedimentele legale și că a participat sau a determinat încălcarea regulilor de încheiere a contractelor de achiziție publică reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.
Având în vedere că Lucian Bute era la acel moment una dintre personalitățile române cu cea mai mare cotă de popularitate, Udrea Elena avea un interes direct în organizarea galei, urmărind obținerea unor beneficii electorale prin asocierea imaginii cu cea a sportivului. Totodată, faptele au produs un folos necuvenit lui Obreja Rudel, care a beneficiat de fonduri publice pentru organizarea unui eveniment ale cărui venituri i-au revenit în mod exclusiv.
Săvârșirea faptelor a fost facilitată de împrejurarea că Udrea Elena putea influența atât atribuirea fondurilor europene, cât și utilizarea ulterioară a acestora, având în vedere comasarea în cadrul aceluiași minister a activităților de dezvoltare regională și a celor de turism. În acest mod, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional care funcționa în cadrul MDRT aproba deciziile de finanțare a proiectelor, iar Direcția Generală pentru Turism din cadrul aceluiași minister avea calitatea de beneficiar pentru un domeniu al programului și cheltuia sumele astfel obținute.

Infracțiunea de tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene 

După executarea contractului și realizarea plății, la data de 16 februarie 2012, suma de 8.116.800 lei a fost cuprinsă în cererea de rambursare transmisă de Direcția Dezvoltare Turistică și Marketing din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului către Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), având în vedere că acest contract făcea parte din proiectul „Promovarea brandului turistic al României”, care urma să fie finanțat în baza deciziei de finanțare 2007/07.07.2011, prin POR 2007 – 2013, cu fonduri provenind din Fondul European de Dezvoltare Regională. Decizia de finanțare menționată fusese aprobată pe baza unei solicitări a Direcției de Promovare Turistică din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului semnate de secretarul general al ministerului, în numele ministrului Udrea Elena.

Cererea de rambursare a sumei de 8.116.800 lei cuprinde declarații inexacte, în condițiile în care, scopul real al utilizării fondurilor - organizarea unei gale de box - nu se regăsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era Federația Română de Box, împrejurare cunoscută de autorii cererii.
Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece Autoritatea de Management a dispus suspendarea soluționării cererii ca urmare a sesizării organelor de urmărire penală.
Din datele și probele cauzei rezultă că și aceste fapte ar fi fost săvârșite la cererea ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, Udrea Elena, care ar fi cunoscut împrejurările esențiale ale cauzei și care ar fi acceptat posibilitatea producerii rezultatului.

Infracțiunea de folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite în legătură cu obținerea unui credit bancar de către S.C. Europlus Computers S.R.L. 
În cauză există date și probe că Udrea Elena și-ar fi folosit influența derivată din funcția de ministru și de vicepreședinte al partidului aflat la guvernare asupra unui reprezentant cu putere de decizie dintr-o instituție bancară și asupra secretarului general al ministerului, pentru ca aceștia să își exercite atribuțiile într-o modalitate care să permită acordarea, de către bancă, a unui credit, societății S.C. Europlus Computers S.R.L.
Suma astfel obținută are natura unui folos necuvenit, în condițiile în care împrumutul a fost acordat în regim de urgență și în condiții mai avantajoase decât cele prevăzute în normele de creditare ale băncii, avantaje pe care societatea nu le-ar fi obținut în lipsa intervenției ministrului.

La data de 29.06.2011, la cinci zile după încheierea contractului cu S.C. Europlus Computers S.R.L., MDRT a emis o adresă prin care comunica băncii acceptul prealabil că îi va plăti băncii, în mod direct, sumele datorate firmei S.C. Europlus Computers S.R.L., din executarea contractului de servicii. Adresa a fost semnată de către secretarul general al ministerului, care a arătat ca a acționat la cererea ministrului Udrea Elena și că ministerul nu eliberase niciodată asemenea înscrisuri pentru a garanta creditele unor societăți comerciale.
La data de 30.06.2011 a fost încheiat contractul de creditare a S.C. Europlus Computers S.R.L., având ca obiect acordarea unui credit pe termen scurt în sumă de 10.175.168 RON „pentru finanțarea cheltuielilor aferente contractului de servicii 232/24.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și S.C. Europlus Computers S.R.L.”
Creditul ar fi trebuit restituit în termen de 3 luni, însă scadența a fost prelungită succesiv pentru 60 de zile, 30 de zile și alte 30 de zile până la data de 27.01.2012. 

În condițiile în care MDRT a aprobat, ulterior, pentru plată doar suma 8.116.800 lei, o parte semnificativă a creditului a rămas neacoperită, motiv pentru care au existat mai multe discuții la sediul ministerului între reprezentanții instituției de credit, care solicitau achitarea întregii sume prevăzute în contract, și cei ai instituției publice, care susțineau că nu pot achita decât serviciile recepționate.
Împrumutul a fost rambursat parțial în data de 02.02.2012, prin plata sumei de 8.116.800 lei de către MDRT. 
Diferența a fost achitată de S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 08.02.2012 folosind fonduri primite de la o altă firmă care, la rândul său, le obținuse în baza unui contract de achiziție publică finanțat în regim de urgență de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și care a fost atribuit cu încălcarea dispozițiilor legale de către reprezentanții municipiului Lupeni.
În cauză există indicii rezonabile cu privire la faptul că împrumutul nu ar fi fost acordat în asemenea condiții, în lipsa influenței exercitate de Udrea Elena. 
Astfel, conduita reprezentanților instituției de credit (care au acceptat un risc neuzual, au aprobat creditul într-un termen neobișnuit de scurt și au prelungit succesiv termenul de rambursare), se coroborează cu implicarea directă a ministrului în emiterea adresei din 29.06.2011 (care a reprezentat principala garanție avută în vedere de comitetul de credit), precum și cu rolul pe care MDRT l-a avut ulterior în obținerea fondurilor cu care S.C. Europlus Computers S.R.L. a achitat diferența de împrumut (prin finanțarea în regim de urgență a unui contract încheiat cu încălcarea legii).
Prezenta cerere de efectuare a urmăririi penale intră sub incidența art. 305 alin 4 din C.P.P., prin urmare, persoana față de care s-a solicitat sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție.

(articol în curs de actualizare)


Comentarii articol (30 )

#1 relu02.02.2015,  13:29:40
CAM NASOL TURNATORUL LUPASCU E CAM GATA, FIUL DEPUTAT INCOMPATIBIL CAM GATA, LESINATU ALA MIC NUMAI FATA DE DIRECTOR DE LICEU N ARE MAI RAMIN ANGHEL SI DRAGOI PLUS DONDERA AR TREBUI CINEVA SA LE STUDIEZE PUTIN ACTIVITATEA SURPRIZELE DIN CONTRACTE VOR FI MARI.
#2 Mihai02.02.2015,  14:24:04
Bravo DNA! Pe cand si la casa sotilor Ritzi?
#3 bebe02.02.2015,  15:05:14
in sfarsit DNA-ul a adus razele soarelui in LUPENI, in concordanta cu urcarea TURNATORULUI LUPASCU in duba, dinspre RASARIT S-A LUMINAT CERUL LUPENIULUI! DIVINITATEA E CU LUPENIUL, DREPTATEA SA INVINGA, PREA AM FOST LUATI DE PROSTI DE TURNATORUL - INFRACTOR LUPASCU!
#4 Ion02.02.2015,  15:05:37
Mihai, te rog, rabdare, prima data poate-l viziteaza pe Paducel, sa ne scape de toti hotii.
#5 Mihai02.02.2015,  16:19:33
Ioane, tu zici ca Paducel ar trebui sa aiba prioritate la DNA dar nu uita ca madam Ritzi a facut parte din caracatita cu doua capete, Basescu si Udrea. Eu iti propun ca DNA sa-i viziteze in acelasi timp atat pe Paducel cat si pe sotii Ritzi! Sau poate o razie a DNA la toate casele primarilor Vaii Jiului care parca s-au stabilit pe vecie in acele primarii! Si ca bonus un control la casele actualului si al fostilor guvernatori ai Vaii Jiului! De acord?
#6 Bombelo02.02.2015,  16:42:50
O sa se dea iar bolnav de inima acest nenorocit de primar, Rasmerita, un prostanac analfabet un hot prost cu copii care-i ii seamana la smenuri! A venit si vremea lor sa dea inapoi tot ce au furat, a nenorocit acest oras, au furat tot ce au putut si nu-i mai satura dracu!
#7 Mario02.02.2015,  17:57:58
Acum vreo trei ani cand scriam despre acest infect, sareau javrele satule de mici electorali sa-mi zica cate ceva. Acum latraii s-au ascuns, nu mai comenteaza nimic.... Ce sa zic.. ii doresc la multi ani acolo unde se va duce, la Jilava. Si inca un sfat: grasunel asa cum este ar trebui sa umble cu sapunul legat de mana cand merge la dus ca altfel s-ar putea sa nu mai aiba niciodata probleme de constipatie. Ar fi bine sa-l lase cu sireturi la bocanci... asa ar putea rezolva repede toate problemele. Mi-e sila............
#8 fane02.02.2015,  19:15:58
DNA dar primaria Banita, tot din judetul HD cand o vizitezi? Inca nu sunt informatiidespre ce s-a petrecut si se petrece de mai bine de 15 ani!
#9 Gonzo02.02.2015,  19:59:58
DNA, dar pe la MOCANU, comandantul poliției Lupeni, care s-a implicat in smenuirea, polițistului ,care a făcut scandal in Straja, cara la bătut de la rupt pe omul de la bariera din parcarea Staja. Știați ca Mocanu ia promis in biroul lui Rezmerita , pentru ca sa rămână comandant la Lupeni fara probleme ca, citez DOMNULE PROMAR, VA VOI FI CREDINCIOS , CA UN CAINE. Deci ????
#10 Daniel02.02.2015,  20:14:52
Insfarsit functioneaza justitia si in valea jiului si mai ia si demnitari nu numai oameni de rand.
#11 Golanu02.02.2015,  20:15:46
Ce păcat că n-au loc în dubă miile de fraieri lupenari care au votat Rezmeriţă Primar deşi ŞTIAU toţi că omul e un infractor! Acum vă e puţin jenă la plotog, nu-i aşa?
#12 mdaa02.02.2015,  20:37:18
Astea seamana a carcoteli,vezi Doamne s-au livrat o parte din bani inaintea receptiei,asa i-au amendat pe comercianti ca nu au schimbat ora de vara pe casele de marcat fiscale,se urmareste de fapt batjocurirea justitiei,se judeca doar in litera legii fara spiritul ei!!!
#13 prietenul famigliei Ridzi02.02.2015,  20:49:48
Doamna ministra Ridzi a reușit o amanare la hotărârea definitiva si irevocabila care o paste. Așteptam cu interes un control si la Spitalul Petrosani unde nu se dau drepturi salariale si bonuri de masa. Poate actualul consiliu de administratie al spitalului o sa dea niste explicatii.
#14 Gogu02.02.2015,  21:29:34
Va rog sa stati la rind,ca se supara TATA ILE..
#15 kk02.02.2015,  22:06:11
stati linistiti ca scapa si de data asta... nu va bucurati degeaba. sa vezi cand se intoarce cum nu-l mai injura nimeni si il pupa iar unde trebuie. poi, parca vicele lungan se lauda ca el conduce tot ce e prin straja. de unde credeti ca a avut bani sa-si ridice pensiunea?
#16 un cetatean02.02.2015,  22:57:56
La spital se aude ca actuala conducere achita datoriile instituției din fondul de salarii. La lege e stipulat ca daca 3 ani consecutiv ai datorii atunci consiliul director trebuie sa demisioneze. Ori directorul actual are un venit declarat in jurul a 8000 lei. Credeți ca renunța de buna voie la funcție pentru bunăstarea angajaților? Evident nu. In plus are si sprijinul administratiei locale ca doar e omul lui Ridzi. Nu mai vorbim de conflictul de interese ca e si director, e si cadru medical, face si gărzi muncește in 24 de ore cat alții in 72 . Așa "e" unii. Ei "poate".
#17 Miklos02.02.2015,  23:55:58
Corect ar fi sa mearga DNA-ul un pic si la sindicatele din Valea Jiului , cred ca sigur si acolo s-ar lasa cu ceva retineri. Nu de alta dar i-ar trebui lu Resmerita niste colegi de celula.
#18 Titi03.02.2015,  07:32:50
Nu spune nimeni nimic de adevaratii dirijori din Valea Jiului,incepand cu Simota,Gardean si terminand cu pastorul AVRAMESCU SORIN,care este si consilier local la Petrosani,acesta din urma se pare ca dirijeaza toti banii pe Valea Jiului incepand cu masa calda de la mineri(o afacere de 10 miliarde de lei/luna),organizeaza toate festivitatile pe bani publici din vale,de cand si-a tras si un restaurant de 5 stele toare chiolhanurile stabilor din primarie si CNH se tin aici cu usile inchise,are in administrare si partea de turism incepand cu Hotel Rusu si terminand cu noul Telescaun din Paring si tot mai are timp sa-si plimbe dosul cu elicopteul si in concedii exotice macar odata pe luna,acesta este si motivul ca a uitat sa plateasca salariile la amaratii cu minim pe economie la firmele pe care le pastoreste prin INTERPUSI.
#19 Maria03.02.2015,  08:00:36
Urmatorul e ILE GHEORGHE SI HAITA LUI CU CARE A FURAT VULCANUL.NU TREBUIE IERTAT,MAI ALES CA SI PANTILIMON A MURIT SI EL A UITTAT.DECI,DNA -UL SA VINA LA ILE CU TELEGONDOLA SI BULEVARDUL SI CATA SI MAI CATE.
#20 KOKO03.02.2015,  08:03:36
ALO DRAGOI,RELU ANGHEL MAI DORMITI ACASA?SE SPALA PE MAINI ACUM RESMERITA DE CVVOI.
#21 VJ03.02.2015,  10:18:14
Doamnelor si domnilor,daca aveti posibilitatea sa ajutati DNA,cu o dovada(vorba Elenei Ceausescu) sau cu o informatie de interes(cu acoperire in fapte..)acum e momentul!!!Sa se duca la zdup toti care au furat si au ignorat(prin inselaciuni si minciuni)oamenii Vaii Jiului.
#22 NELU03.02.2015,  10:28:46
felicitarii DOCEA pentru curaj te-am urmarit aseara la realitatea un adevarat ziarist bravoo,va spun un lucru pecare probil nu stitii,Telescaunul TS3 pleaca de la rusu cabana lui AVRAMESCU la PENSIUNEA lui AVRAMESCU(cumnatul lui GARDEAN)care a fost facuta la pilonul 17 in spatele cabanei lui SURULESCU deci TS3 afost facut din banii publicila pentru GARDEAN ,la presiunile lui RIDZI asupra consilierilor pentru a inprumuta primaria cu suma fabuloasa de 200 milioane lei pe care noi le platim
#23 gogu03.02.2015,  15:08:38
ar trebui scuturati toti primarii de la un capat, la altul - al Vaii. toti sunt hoti! fara exceptie!!!!!!!!!!!!!! cu acte dovedite! atentie DNA! sa nu va scape niciunul! scapati-ne de hoti! multumim ca existati DNA! felicitari!
#24 v.f.03.02.2015,  17:15:05
Mafie exista in fiecare județ din tara dar ca in județul Hunedoara nu exista in alt județ. Poporul roman e vinovat pt ca noi iam ales,noi iam votat,noi iam pus in parlament,noi le am dat functii de conducere. Sa speram ca DNA va continua ceea ce a început si nu va fi doar un pahar cu apa într un ocean. In Romania daca nu ești hot,corupt,mincinos,nu te îmbogățești peste noapte indiferent de culoarea politica. Asta e Romania anului 2015,Romania lui Ali Baba si cei .........de hoți!! Așa se face politica in Romania!
#25 Conu Leonida03.02.2015,  23:54:45
Eu tot nu pricep de ce-i vinovată Udrea? Că a dat bani pentru introducerea gazului în Straja? E vina ei că din treaba aceasta doi şmenari locali (Rezmeriţă şi Gărdean) au pus de-un şmen, cu ocazia Galei "Bute"?
#26 gogu04.02.2015,  09:13:03
asa este! Udrea este singura care a facut ceva in Lupeniul asta frumos din punct de vedere natural, dar vitregit de atatea furturi, si nimic pentru populatie! doar pentru sinele primarului si familiei lui de moguli
#27 omul muncii09.02.2015,  16:35:34
DNA ul ar trebui sa faca o vizita protocolara tuturor primarilor din Valea Jiului de la un cap la celalalt. Sigur ar avea ce gasi, nu ar pleca ei cu mana goala. Nu de alta dar parca unii prea s-au cocotat si nu mai vor cu niciun chip sa se dea jos. Felicitari fortelor de ordine care demonstreaza ca mai exista legi in tara asta si care nu se lasa cumparati de edilii care au senzatia ca si-au cumparat orase si stapanesc lumea. Bravo DNA.
#28 Gogoaşă Vasile11.02.2015,  12:37:42
Toţi lupenarii care l-au votat pe hoţul de rezmeriţă primar, ştiind că e hoţ, sunt nişte hoţi! Ar trebui urcaţi toţi în dubele lui Părău şi căraţi la DNA!


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter