21.08.2016,  19:45:47 | 0 comentarii | 967 vizualizari
Apelul Sindicatului NOROC BUN
de Ziarul Vaii Jiului
Dosar Nr. 5194/97/2015/a1*
Tribunalul Hunedoara
 
Domnule Preşedinte
 
Sindicatul „Noroc Bun” având personalitate juridică conform Sentinţei Civile Nr. 3678/2007 a Judecătoriei Petroşani, cu sediul în Petroşani, judeţul Hunedoara, str. Lunca 153, reprezentată de Ştefan Adrian Jurca, în temeiul art. 470 Ncpc, formulăm
 
APEL
 
împotriva Încheierii Civile Nr. 78/F/CC/2016 pronunţată în camera de consiliu din 23.06.2016 a Tribunalului Hunedoara, ca fiind neînte­meiată şi nelegală (nefondată) cu rugămintea de a dispune admiterea apelului în sensul desfiinţării în totalitate a Încheierii civile atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, astfel încât soluţia ce se va pronunţa să corespundă din punct de vedere temeinic şi legal.
 
Motive
 
În fapt prin Încheierea Civilă Nr. 78/F/CC/2016 s-a dispus admiterea cererii formulate de către debitoarea SC Complexul Energetic Hunedoara SA, iar pe cale de consecinţă a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
Apreciem Încheierea civilă ca fiind nefondată, bazat pe următoarele considerente:
 
1. Prin Decizia Nr. 279/2016 Curtea de Apel Alba Iulia la data de 03.05.2016 a admis apelul intervenientului Sindicatul „Noroc Bun” ca fiind fondat,…, cităm în acest sens din motivarea Curţii de Apel Alba Iulia: „Cât priveşte fondul apelului, se constată că, aşa după cum s-a arătat mai sus, Sindicatul s-a opus deschiderii procedurii insolvenţei debitoa­rei susţinând, în principal, faptul că societatea debitoare îndeplineşte condiţiile pentru a fi supusă unei închideri administrative a minei în condi­ţiile Cap. VII art. 51, 52 din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru care s-au iniţiat chiar unele măsuri în acest sens. Judecătorul sindic, deşi respinge, pe fond, ca neînte­meiată cererea de intervenţie a Sindicatului, nu examinează şi nu se pronunţă asupra acestei apărări, de esenţa cererii sale, cum, de altfel, nu se pronunţă nici asupra susţinerilor Sindicatului cu privire la faptul că debitoarea nu ar fi în încetare de plăţi, după cum acesta susţine în cererea de intervenţie. Această apărare a Sindicatului este importantă, în economia situaţiei viitoare a societăţii debitoarei, a statutului său economic şi social a situaţiei angajaţilor, întrucât pune în discuţie raportul între această procedură administrativă de închidere a minelor, potrivi legii, şi procedura insolvenţei, având sub acest aspect consecinţe şi finalităţi diferite, împreună aceste proceduri neputând subzista”.
 
2. Prin Încheierea Civilă Nr. 78/F/CC/2016 a Tribunalului Hunedoara nu s-au respectat recomandările, respectiv dispoziţiile imperative ale instanţei de control judiciar cu privire la aspectele invocate mai sus,…, cităm din motivarea Curţii de Apel Alba Iulia a Deciziei Nr. 279/2016 din 03.05.2016: „Curtea, în temeiul aceluiaşi articol va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, aceasta urmând a verifica apărarea apelantei. Judecătorul sindic, va verifica, prin urmare, dacă în temeiul prevederilor CAP. VII art. 51, 52 din Legea Minelor nr. 85/2003 societa­tea debitoare se află efectiv în derularea unor proceduri privind închiderea administra­tivă pe acest temei a socie­tăţii, care este stadiul unor asemenea demersuri, perspec­tiva şi probabilitatea fina­lizării acesteia, urmând a eva­lua şi a dispune asupra unor asemenea demersuri în raport cu procedura insol­ven­ţei solicitată”.
Prin Notele şi Concluziile Scrise precum şi prin Cererea de Probe, Sindicatul „Noroc Bun” a apreciat ca fiind nece­sară şi utilă faţă de aspectele şi condiţiile dispuse de Curtea de Apel Alba Iulia administra­rea unor probe, indispensabi­le soluţionării cauzei, res­­pec­tiv a îndeplinirii cerin­ţelor şi recomandărilor instan­ţei superioare, de care in­stan­ţa de fond avea obligaţia să ţină cont, după cum urmează:
a) SC CEH-SA să prezinte situaţia economică pe fiecare Exploatare minieră, pentru a se putea verifica dacă aceste unităţi miniere se află în situaţia prevăzută de Cap. VII, art. 51, 52 din Legea Minelor 85/2003,..., care este stadiul unor asemenea demersuri (mai ales că o comisie de la nivelul Ministerului Energiei, din care fac parte şi reprezentanţi ai SC CEH – SA au ajuns la concluzia că anumite mine trebuie trecute pe program de închidere), perspectiva şi probabilitatea finalizării acesteia...!
Pe baza acestor date, am solici­tat instanţei de judecată să dispună în cunoştinţă de cauză eventualele consecinţe juridice ale unor asemenea demersuri în raport cu procedura insolvenţei solicitată...!
b) Instanţa de judecată să comunice adresa oficială Ministerului Energiei, prin care să se solicite în mod expres poziţia sa faţă de situaţia economică a celor 4 (patru) Exploatări miniere din cadrul SC CEH-SA, simplele declaraţii din presă neputând fi conside­rate serioase din punctul nostru de vedere...!
c) chemarea în garanţie a Ministerului Energiei precum şi a Guvernului României, în condiţiile în care fiecare are atribuţiuni clare prevăzute de Legea Minelor 85/2003, în sensul avizării, aprobării unor programe de închidere, emiterea unor HG, a finanţării şi al controlului tuturor activi­tăţilor prevăzute de lege!
În aceste condiţii, pe baza unor date oficiale, asumate de factorii de răspundere conform Legii Minelor 85/2003, am solicitat instanţei de judecată să dispună pe cale de conse­cinţă, astfel încât, în eventualitatea în care minele din cadrul SC CEH-SA ar urma să fie închise, să se respecte Planul de Încetare a Activităţii (elaborat de posesorul licenţei de exploatare, cu termen de finalizare anul 2024), cu elaborarea programelor de protecţie socială şi prezentarea surselor de finanţare necesare (ajutor de stat etc.).
În cazul în care SC CEH-SA, Ministerul Energiei, are ca obiectiv închiderea, doar a unor mine şi trecerea altora sub o altă formă juridică, să prezinte acest Plan cu indicarea cadrului legal în care se poate realiza..!
Am considerat că toate aceste documente trebuie să înso­ţească cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel încât, instanţa de judecată să poată decide în cunoştinţă de cauză.
Am apreciat că este imperios necesar ca SC CEH-SA să prezinte situaţia creanţelor pe care le are de recuperat de la Societăţile de termoficare aflate sub tutela Primăriilor Deva, Petroşani, Lupeni, Vulcan şi Aninoasa, astfel încât instanţa de judecată să îşi facă o opinie pertinentă (clară), cu privire la situaţia economică a societăţii.
Având în vedere cele enunţate mai sus, am solicitat instanţei de judecată să dispună SC CEH-SA şi Ministerul Energiei să prezinte cele prevăzute expres, precum şi chemarea în garanţie a Ministerului Energie şi a Guvernului României.
Totodată, în situaţia în care, actualmente, Statul român avea în vedere iniţierea şi perfectarea unei Strategii Energetice, indispensabilă asigurării autonomiei şi independenţei energetice a ţării (există date şi informaţii publice în acest sens...), iar Exploatările miniere din cadrul SC CEH – SA, urmează să fie cuprinse în cadrul acestei strategii, am solicitat instanţei de judecată să constate, pe cale de excepţie, prematuritatea introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, motivat de faptul că strategia energetică ce urmează a fi implementată la nivel naţional, în mod obligatoriu, va constitui fundamentul (baza) de funcţionare inclusiv a Exploatărilor miniere existente în Valea Jiului, iar un eventual Plan de restructurare (reorganizare) a activităţii miniere va putea fi elaborat şi garantat doar în condiţiile şi în conformitate cu prevederile Strategiei Energetice Naţionale. (Planul de reorganizare a activităţii miniere, va putea fi validat sub condiţia implementării prevederilor strategiei energetice a ţării...!). 
Or, în situaţia precizată, invocată în mod obligatoriu, ca urmare a necesităţilor economice la nivel naţional, raportat la situaţia economică viitoare a societăţii debitoare, a situaţiei angajaţilor, a consecinţelor juridice, economice şi sociale, am apreciat că se impune respingerea (suspendarea) cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, ca fiind prematur introdusă (până la soluţionarea şi rezolvarea tuturor problemelor sus menţionate, statul român având la îndemână toate modalităţile şi pârghiile necesare realizării obiectivelor strategice, se poate implica în vederea protejării societăţii debitoare faţă de creditorii bugetari, aşa cum a făcut-o în decursul timpului...!). 
De asemenea, faţă de cele precizate, era necesară înştiinţarea instanţei de judecată cu privire la faptul că Ministerul Energiei şi Guvernul României au aplicat Legea Minelor, respectiv Legea Nr. 85/2003 în cazul celor trei unităţi miniere – Petrila, Paroşeni şi Uricani care formează SNÎMVJ. În aceste sens au fost emise HG care prevăd ajutor de stat pentru închidere (pentru acoperirea costurilor de producţie, pentru efectuarea lucrărilor de închidere, pentru protecţie socială). 
Faţă de aspectele anterior precizate, respectiv faptul că Tribunalul Hunedoara a omis administrarea probatoriului, fără de care instanţa de fond nu se poate pronunţa cu privire la cerinţele şi recomandările Curţii de Apel Alba Iulia, vă rugăm să dispuneţi admiterea apelului aşa cum a fost formulat, în sensul desfiinţării în totalitate a Încheierii Civile atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecarea la instanţei de fond, astfel încât soluţia ce se va pronunţa să corespundă din punct de vedere temeinic şi legal (SC CEH-SA, Ministerul Energiei şi Guvernul României să aplice Legea Minelor Nr. 85/2003 în aceleaşi condiţii în care se aplică şi cazul minelor care compun SNÎMVJ (Societatea de Închideri Mine Valea Jiului - mai ales că este vorba de acelaşi zăcământ de cărbune care se exploatează în aceleaşi condiţii în toate minele din Valea Jiului, având acelaşi proprietar - Statul Român).
În drept ne întemeiem cererea de apel pe prevederile şi dispoziţiile art. 470-480 Ncpc.
Solicităm judecarea cauzei conform art. 223 Ncpc. 
Vă rugăm ca eventualele aspecte şi condiţii necesare judecării cauzei să le comunicaţi la adresa sus menţionată (adrese - comunicări, citaţii, taxă judiciară de timbru etc.).
Vă mulţumim.
 
17 august 2016
 
Sindicatul „Noroc Bun”
Ştefan Adrian Jurca
 
Avocat
Dorel Mezabrovski

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 8 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
- - - - - -
- - -
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter