23.08.2018,  18:18:51 | 8 comentarii | 11643 vizualizari
Primim la redacție, / Scrisoare Deschisă adresată Doamnei Lia Olguța Vasilescu
de Diana Popescu

STIMATĂ DOAMNĂ MINISTRU,
Neavând posibilitatea participării la vreo dezbatere publică privind proiectul noii legi a pensiilor, adresez, prin această scrisoare deschisă, propuneri la proiectul ce urmează a fi adoptat în decursul acestui an, în speranța că propunerile prezentate mai jos vor fi analizate cu atenție de către specialiștii din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru a fi puse în textul noii legi a pensiilor. 
1) PROPUNERE PRIVIND CONTESTAREA DECIZIEI DE PENSIE,
Având în vedere conținutul art.149 alin.(1) din legea 263/2010 care prevede că „deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 30 zile de la comunicare (...)”, iar la alin.(4), al aceluiași articol, se prevede: „deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin.(1) sunt definitive”, se impune ca în noua lege a pensiilor să nu mai apară conținutul unui asemenea articol cu prevederile respective, în sensul contestării deciziei de pensie într-un anumit termen.
Practica Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg și Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg a statuat că pensia constituie un drept patrimonial, iar diminuarea pensiei ar leza acest drept și ar echivala cu o expropriere, încălcând atât prevederile legislației naționale a pensiilor, cât și art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Prin urmare, pensia reprezentând o proprietate (proprietatea fiind imprescriptibilă) contestarea ei nu poate fi considerată tardivă pentru că nu a fost contestată într-un anumit termen stabilit, drept pentru care propun ca printr-un articol, formulat simplu și punctual, să se prevadă, în noua lege a pensiilor, faptul că pensia poate fi contestată oricând se constată că a fost greșit calculată.
2) PROPUNERE PRIVIND BULETINUL DE CALCULUL
Pentru eliminarea oricărei suspiciuni  cu privire la datele ce au fost luate în calcul la stabilirea pensiei, respectiv:  perioada contributivă prezentată lunar, venitul brut  prezentat lunar, punctele lunare reali­zate, condiții de muncă (speciale, deosebite, normale) cât și alte date privitoare la activitatea în muncă a pensionarului, propun ca în noua lege a pensiilor să existe un articol care să prevadă dreptul fiecărui pensionar de a i se comunica, odată cu decizia de pensie, și buletinul de calcul care să cuprindă modalitatea de calcul a pensiei în funcție de datele mai sus amintite.
3) ASPECTE CU PROPUNERE PRIVIND CALCULUL PENSIEI,
La ora actuală și până în anul 2020 inclusiv, după cum se știe, pensia se calculează prin înmulțirea punctajului (cel trecut pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie.
De exemplu pentru anul 2020, prin înmulțirea unui punctaj de 3,25 (trecut pe cuponul de pensie) cu 1775 lei (valoarea punctului de pensie din anul 2020) se obține o pensie brută de 5769 lei, 
respectiv: 3,25 x 1775 lei = 5769 lei.
unde:
- 3,25, aflat pe cuponul de pensie, rezultă din împărțirea totalului de puncte acumulate 65 la 20 (65:20=3,25),
- 65 reprezintă totalul de puncte acumulate din anii de activitate,
- 20 reprezintă utilizarea stagiului complet de cotizare pentru cei care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă, în cazul de față minerit.
Începând cu anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul care prevede: înmulțirea numărului total de puncte 65 (în cazul exemplificat) cu valoarea punctului de referință (v.p.r.) 75, cuantumul pensiei  va fi de 4875 lei, deci o pensie mai mică cu 894 lei față de cea din 2020.
Calculul de mai sus este valabil pentru cei care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă prin utilizarea stagiului  complet de cotizare de 20 ani.
În continuare să parcurgem exemplul pentru un pensionar ce și-a desfășurat activitatea în grupa II de muncă utilizându-se stagiul complet de cotizare de 25 ani.
Respectând același mod de calcul, pensionarul din grupa II de muncă care a acumulat un total, să zicem, de 55 puncte care împărțite la 25 rezultă un punctaj de 2,2 (punctaj trecut pe cuponul de pensie) și care înmulțit cu 1775 lei (valoarea punctului de pensie din 2020) va rezulta o pensie brută de 3905 lei. (2,2 X 1775 = 3905 lei)
Pentru respectivul pensionar, în anul 2021 prin aplicarea noii formule de calcul care prevede înmulțirea numărului total de puncte de 55 (în cazul exemplificat) cu valoare punctului de referință (v.p.r.) care este 75 pentru 2021, pensia va fi de 4125 lei, mai mare cu 220 lei față de pensia din 2020. 
De precizat faptul că, aceeași pensie de 4125 lei se putea obține și dacă s-ar fi aplicat actuala formulă de calcul, adică, înmulțind punctajul de 2,2 (trecut pe cuponul de pensie) cu valoarea punctului de pensie de 1875 lei preconizat pentru 2021. (2,2 X 1875 = 4125 lei.)  
Văzând cele expuse se poate clar remarca faptul că din anul 2021, prin aplicarea noii formule de calcul, de majorarea pensiilor vor beneficia toți pensionarii mai puțin cei care au lucrat în condiții speciale de muncă ale căror pensii vor fi mult diminuate.
Sigur, vor exista voci care să amintească de prevederea referitoare la situația în care, în urma recalculării, rezultă o pensie mai mică decât cea în plată, se menține pensia în plată, dar sub umbrela acestei amăgitoare prevederi nu poate fi scuzabilă fapta unei erorii făcută în mod tendențios.
Din cele arătate, ca și consecință logică, rezultă următoarea întrebare:
- de ce nu se păstrează actuala formulă de calcul ca fiind: înmulțirea punctajului, aflat pe cuponul de pensie, cu valoarea punctului de pensie?.
Actuala formulă de calcul este mai corectă decât cea preconizată, atât pentru pensionarii care au avut  activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/ sau grupa II de muncă, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale și/sau condiții deosebite cât și pentru pensionarii încadrați în condiții normale de muncă.
Preconizata formulă de calcul a pensiilor este nedreaptă, apărută, pot spune, cu scopul vădit, fără tăgadă, de a  elimina grupele de muncă, (vizând în principal pensionarii din grupa I - condiții speciale de muncă) și asta pentru că, cifra 25  a fost stabilită la împărțirea valorii punctului de pensie pentru a obține valoarea punctului de referință (v.p.r.), nu cores­punde în aceeași măsură și la calculul pensiilor celor care au lucrat în condiții speciale de muncă, acesta fiind și răspunsul la întrebarea de mai sus. 
Pentru evitarea unor astfel de situați generate de modificări ale formulelor de calcul, în funcție de guvernul aflat la putere, propun cea mai simplă, sigură și stabilă formulă de calcul a tuturor pensiilor să fie stabilită prin lege, ca fiind: înmulțirea punctajului, înscris pe cuponul de pensie, cu valoarea punctului de pensie calculat la 45% din valoarea salariului brut pe economie.
Petre LUNGOCI,
Pensionar miner


Comentarii articol (8 )

#1 Petre Lunmgoci24.08.2018,  10:43:14
Oare, de ce atâta ostilitate vis-a vis de pensionarii care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă ? Dacă privim în urmă cu ceva timp, aproximativ 65.000 de pensionari nu au beneficiat de majorările pensiilor începând cu 01.01.2016 în baza legii 192/2015, din cauza că guvernul PSD a emis, în 2017 luna mai, HG 291 care a înlăturat orice recalculare a pensiilor în baza legii 192/2015. Văzând această nedreptate, unii dintre pensionari au început să-și caute dreptatea în instantele de judecată, prin depunerea de acțiuni în contradictoriu cu casele locale de pensii care nu s-au conformat legii 192/2015. Hotărârile definitive au început a fi câștigate de către pensionarii reclamanți, hotărâri care obligă casele de pensii la emiterea unor decizii de recalculare a drepturilor de pensie aparținând pensionarilor reclamanți, începând cu 01.01.2016, prin creșterea cu 50% a punctajelor anuale realizate în perioada în care pensionarii au desfășurat activități de muncă în condiții speciale, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani. Mai mult ca sigur, pentru că situația a început să devină destul de apăsătoare pentru perdanți, perdanți s-au gândit să oprească valul de acțiuni din instanțe prin elaborarea legii 221/2018 care aduce doar parțial recalculări reparatorii pensionarilor nedreptățiți prin aplicarea ei de la 01.10.2018 în termen de 12 luni. Sigur, se poate observa că scopul emiterii acestei legi este acela de mai păcăli încă odată pensionarii, prin neplata retroactivă a diferențelor de bani începând cu data de 01.01.2016. Problemele pensionarilor nu s-au terminat aici, pentru că legea 221/2018 este un cadou otrăvit oferit pensionarilor cu grupe de muncă, efectul cel mare fiind asupra celor care au muncit în condiții speciale și care nu vor beneficia de nicio creștere a pensiilor, începând cu anul 2021, din cauza prezumtivei formule de calcul, formulă aleasă, în mod vădit, pentru o răzbunare, și nu prima, asupra pensionarilor care au muncit în condiții deosebite, acesta fiind și răspunsul la întrebarea de mai sus. Iată cum încă odată pensionarii grupelor de muncă primesc o nouă lovitură care nu este prima pentru cei din minerit.
#2 rusu constantin24.08.2018,  12:19:06
Felicitari domnului Petre Lungoci ! Obiectiv la un subiect sensibil...documentat...relevant..si nu in ultmul rand un articol de interes public. Cred ca HORTOPAN SI CRACIUNESCU care si-au cumparat masini de batut campii ar trebui sa prezinte articolul in sedintele... Domnul Petre Lungoci ramane un atent observator al vietii sociale aspect care ar trebui sa fie si in atentia altor ziare...FELICITARI DOMNULE CATALIN DOCEA !
#3 Ion24.08.2018,  13:39:08
Ar fi bine daca un ziarist s-ar duce la parlamentarul Razmerita sa-l itrebe despre aceasta situatie ca tot sa laudat el ca a crescut pensiile minerilor. Se pare totusi ca minerii si altii care au lucrat in grupa I sau conditii speciale vor fi iarasi faultati de "alesii neamului".
#4 PENSIONAR26.08.2018,  19:03:44
Domnule Lungoci, deduc din comentariul dvs. că sunteți pensionar miner și sunteți mulțumit de punctajul care v-a fost stabilit,motiv pentru care va urmăriți doar interesul personal prin inepțiile pe care le-ați publicat prin intermediul ZVJ! De ce nu invocați modul alambicat și inechitabil prin care se stabilește punctajul fiecărui pensionar?! Vi se pare normal ca după o viață de munca unui pensionar sa i stabilească UN PUNCT de pensie sau chiar mai puțin?! Când mai emiteți inepții faceti-o in nume propriu și nu va mai erijați in exponentul tuturor pensionarilor daca aveți nemulțumiri de ordin personal!...
#5 Doru Mateescu26.08.2018,  20:59:06
Domnule „Pensionar” nu sunt un susținător al domnului Lungoci, dar din comentariu pe care-l faceți nu am înțeles nimic.
#6 Doru Mateescu26.08.2018,  22:04:22
Domnule „Pensionar” dumneata, în primul rând jignești atât Ziarul Văii Jiului cât și celelalte ziare care au publicat scrisoarea deschisă adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu sub semnătura domnului Lungoci, prin faptul ca ziarele respective au publicat inepții. Dacă nu ai aflat până acum, să ști că orice articol înainte de a fi publicat este verificat de către redactorii ziarelor care nu dau undă verde publicări unor inepții, așa cum spui dumneata. Comentariul pe care l-ai făcut spune ce fel de om ești.
#7 rusu constantin28.08.2018,  14:13:04
Domnule " pensionar" ce motiv serios aveti de va ascundeti...?! Din start se observa ca reaua credinta si caracterul de " gica contra" va sunt ..."prieteni". Pacat. Incercati sa va abtineti atunci cand va puneti " masca"...
#8 Petre Lungoci29.08.2018,  14:19:34
Interesante comentarii. Eu știu o zicere, o expresie: „Ferește-mă Doamne de prieteni că de dușmani mă feresc eu, și alta: „Fiecare pasăre pe limba ei piere”. Țin să mulțumesc întregului colectiv al redacției Ziarului Văii Jiului, pentru deschiderea pe care a avut-o de a publica acest articol de interes public, ajutând pensionarii să facă cunoscut public despre nedreptățile făcute asupra lor.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 4  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter