11.11.2020,  19:38:41 | 0 comentarii | 316 vizualizari
Marian Boboc vă prezintă: Octombrie lupenean însângerat
Booking.com
de Marian BOBOC

S-a întâmplat în Valea Jiului în octombrie 1922

 

Din „Minerul” aflăm câteva ştiri, din octombrie 1922 despre activitatea sindicatelor miniere social-democrate din Valea Jiului. l „Sindicatul minerilor din Petrila este cel mai agitat dintre toate sindicatele de pe Valea Jiului. Membrii acestui sindicat mic (600 membri) sunt dintre cei mai conştienţi. Acest sindicat a desfăşurat cea mai mare activitate culturală. Acolo aproape în fiecare miercuri, se ţine conferinţă. (…) Tovarăşul Molnar a ţinut conferinţa despre „Cooperative”. Tovarăşii şi acum ca întotdeauna ca întotdeauna au luat parte în număr mare la conferinţă.” l „În sindicatul minerilor din Petroşani, tov. Molnar a ţinut conferinţă despre dezvoltarea capitalului mare şi dispariţia industriei mici. Tovarăşii au asistat în număr mare la conferinţă. Sindicatul dispune de o bibliotecă frumoasă care e folosită foarte mult de muncitori.” l „Sindicatul minerilor din Lonea aranjează deseori conferinţe, care sunt vizitate foarte mult de membri. Mai are şi o bibliotecă foarte bogată, ceea ce însemnează prosperitatea organizaţiilor.” l „Sindicatul minerilor din Aninoasa, deşi e mai departe de drum, şi e mai greu de comunicat, totuşi aranjează conferinţe dese, la care iau parte tovarăşii Molnar şi Sârbu.” l „Sindicatul minerilor din Vulcan, din zi în zi îşi întăreşte cercul vechi cultural şi biblioteca şi-o îmbogăţeşte. Membrii frecventează foarte mult cercul cultural, găsind acolo diferite distracţii culturale.” l „Sindicatul minerilor din Lupeni, din lipsă de loc, stă mai rău. Ei au adunat o sumă considerabilă de bani, ca, din momentul ce vor ajunge la local, să-şi aranjeze o bibliotecă pe seama membrilor. l La 1 octombrie 1922 are loc un meci de fotbal între VSC (din Vulcan) şi AMTE. Pentru deliciul limbii de atunci, reproducem întocmai cronica sportivă a unui meci încheiat la egalitate: 3-3 (2-1). l „Meciul de football pentru şampionat a decurs Dumineca pe un teren absolut udat şi în faţa unui mic număr de public. Trupa AMTE a intrat în joc cu oameni absolut noi, parte ca să-i încerce în joc, parte ca să facă experienţe şi parte fiind nevoită. Jocul însuşi a decurs între puteri cam egale, dintre care era cât p-aci să iasă biruitor Vulcanul, dacă norocul nu favoriza trupa AMTE. Vulcanul fu acela care atacă de mai multe ori şi creă poziţii mai periculoase dar nu avu norocul să ajungă la rezultate pozitive. Trupa însuşi are un cusur, pe care l-am observat în repetite rânduri şi anume până atunci joacă frumos până când e în superioritate, când însă sunt în strâmtoare atunci joacă mai prost sărind de aici acolo, cu un cuvânt – nu e luptătoare. Emulaţia ca atare a fost cam aspră şi în prima repriză trupele ne-au arătat un joc frumos între trupe cu aceeaşi capacitate de luptă. În repriza doua se arată superioritatea trupei AMTE, ca apoi să înceapă sistemul de luptă şi combinaţia trupei VSC de a lupta cu virtuţi individuale. Trupa AMTE urmăreşte simplu combinat şi numai din când în când succede trupa VSC să-şi arate virtuţile individuale de un joc concentric combinat nici poveste. Jocul devine apoi schimbăcios, atacuri din partea trupei AMTE. La AMTE: Stoffa, Vince şi Zazar, la VSC – Pittini, Pop, Mezner s-au distins. Raportul de cornere 6: 2, în favorulVSC.” Mai notăm şi numele arbitrului: Lengyel. l Tot în „Curierul Văii Jiului”, câteva anunţuri de mică publicitate. l „În tipografia Globus se capătă gratuit hârtie pentru aprinderea focului în orice cantitate.” l „D-şoară inteligentă: dau ore de limba franceză română, franceză, germană şi italiană, preţuri convenabile, adresa la redacţie.” l „Ambolatoriu medical, str. Reg. Ferd. 42, telfon 34. prevăzut cu cele mai moderne unelte de dentistică electrotherapie aerotherapie. Tratament de raze ulta-violete şi venerologice. În fiecare Marţi şi Vineri analiză de sânge – zi de Salvarzan. Pentru femei, intrare separată.” l Din ediţia din 15 octombrie aflăm „programul serbărilor încoronării în Petroşeni”. l „Serbările încoronării în comuna noastră vor decurge în următorul mod: la 15 Oct. Duminică înainte de amiazi la orele 11 se va serba câte un Te-Deum în fiecare biserică din localitate şi în acest răstimp clopotele tuturor bisericilor vor vesti cu glasul lor sărbătoresc punerea coroanei pe capul Majesăţilor lor, regele şi regina. După Te-Deum urmează o defilare a armatei împreună cu toate autorităţile şi corporaţiunile. La ora 4 d.m. matineu de gală în sala „Apollo”. Seara la orele 7 retragere cu muzică şi torţe când cortegiul şi mulţimea poporului cu strigăte de bucurie va aclama capetele încoronate.” l Rezultatul altui meci de fotbal: CAMP - Jiul AC 2:0 (1:0) l Ca orice gazetă serioasă (deși era acuzată că de… tabloidizare), „Curierul Văii Jiului” nu putea lipsi de la un eveniment important ca încoronarea de la Alba-Iulia, trimiţându-şi un corespondent la faţa locului. l Iată şi relatarea acestuia, publicată în ediţia din 22 octombrie 1922: „Dangăte de clopote şi bubuituri de tunuri salutară pe regele Ferdinand la Alba Iulia. După cele mai pompoase ceremonii besericeşti aşezară coroana pe capul uns al regelui. În faţa unei mulţimi emoţionante a rostit mesagiul sărbătoresc. Desigur şi el era emoţionat. Laudă atot puternicului, care a lărgit hotarele ţării şi a mărit puterea regală. Serbările încoronării au decurs cu un fast şi o pompă strălucită. Coroana a fost adusă de primul ministru Ion C. Brătianu şi ministrul de război Mărdărescu în catedrala încoronării unde sa sfinţit apoi s-a aşezat în palatul regal. Membrii guvernului sosiră seara în oraş. Trenul regal a sosit Duminică la ora 9 şi 15 minute, şi ceremoniile încep la ora 10. Oaspeţii invitaţi ocupaseră deja locurile în biserică înainte de sosirea părechei regale. Auguştii suverani au stat în tinda bisericei până ce metropolitul primat urmat de preoţime iese înaintea lor şi îi conduce sub „baldachinul” anume construit în faţa clopotelor. Sunară clopotele şi tunurile bubuiră şi puternicul popor al României mari cu lacrimi de bucurie ruga pe atotputernicul să le ţie întru mulţi ani regele iubit. Pe dinaintea tribunelor din faţa bisericii defilară trupele. Pe sub puternicul arc de triumf strada duce până la gară. E acelaşi drum, pe care odată cel mai mare erou naţional Mihai Viteazul a intrat în cetate. În parcul orăşenesc şi la casa oraşului s-a servit un prânz poporului adunat, dând fiecăruia câte o porţie friptură (250 gr.), caş (250 gr.), o jumătate pâine şi o litră de vin. Dineul de gală regal s-a ţinut în sala teatrului unde au luat parte cam 400 sute oaspeţi. Dintre oaspeţii străini au luat parte bătrânul prinţ Jork de Genova, Mareşul Foch, Generalii francezi Weigand şi Bertholdt, pe a cărui piept lucea decoraţia Mihaiu Viteazul, Infantul Spaniei Alfons cu soţia Beatrice, sora reginei Maria, Metropolitul grec Ghermanos, şi împuternicitul regelui şuedez Urgens. După amiezi, la ora 4 augusta păreche pleacă înapoi.” l Finalul relatării aparţine redacţiei: „Şi noi, în Petroşeni, am sărbătorit încoronarea cu aceeaşi inimă şi acelaşi suflet, ca şi când am fi fost şi noi în Alba-Iulia şi ne-am îndreptat rugăciunile noastre către domnul ceriurilor cerându-i: Ţine-ne Doamne mult iubita şi augusta noastră păreche regală şi întreagă dinastia. Trăiască regele încoronat al Românilor. Trăiască România Mare! l Tot „Curierul…” ne mai oferă o informaţie preţioasă pentru domnişoarele vremii despre „concursul de frumuseţă”. l Acesta „se termină la finea lunei Octombrie” şi „unul dintre premiile destinate concursului de frumuşeţă, o manta de damă modă cea mai nouă sosită se poate privi oricând privi în galanaterele magazinului de concurenţă a lui Lowi”. l Gazeta ne mai dă şi o ştire tristă, despre un suicid. l „În seara de 14 luna curentă tânărul Ştefan Hubert de 20 ani se împuşcă în tâmplă înaintea prietenului său din strada Împ. Traian. Cercetarea oficială a stabilit că sinuciderea s-a comis din decepţii amoroase şi fiindcă a fost dat afară din oficiu.” l În prima ediţie de după explozia din 24 octombrie a „Curierului”, aflăm o ştire interesantă despre… „falşii detectivi.” l „Autorităţile noastre au fost avizate de câtva timp că în plasa noastră lucrează şi se obrăznicesc vreo câţiva inşi, care se dau drept detectivi. Un agent de la siguranţa locală i-a succes să pună mâna pe un astfel de tânăr rătăcit şi să-l pună în indisponibilitate – după ce înşelase câţiva meseriaşi şi comercianţi – prin ce a stricat foarte multe prestigiul celorlalţi”. Săptămânalul petroșenean nu avea cum să rateze explozia, deschizând ediţia cu:

 

Noua catastrofă de la minele din Lupeni

 

„Marţi după amiazi începu a circula vestea că la Lupeni s-a repetat o altă catastrofă ca şi cea din rândul trecut şi care e încă vie şi proaspătă în memoria noastră – a explodat un puţ – oamenii vorbeau de 120 de morţi – şi numărul tot creştea. Miercuri dimineaţa ne-am ţinut de datorinţă ca să ne prezentăm la faţa locului să luăm act ocular de această întâmplare sinistră. Gara şi Lupeniul are tot vechiul aspect. În gară, şeful poliţiei aşteaptă procurorul, care nu sosise încă. La direcţiune Mă îndrept spre cancelaria direcţiunii, pe drumul greu de străbătut, din cauza ploaiei şi a neîngrijirei. Ochii mi se opresc pe steagul de doliu ce arbora pe zidirea direcţiunei. Secretarul se declară în următorul mod despre catastrofă: Locul catastrofei a fost mina Ileana la secţia a treia. Timpul marţi, ora 1 d.a. Încă nu s-a constatat pozitiv dar e crede că din vina maestrului de explodare. A explodat gazul metan şi praful de cărbune. Maestrul de împuşcat a încredinţat maşina unui ajutor, care nu se pricepea îndeajuns – şi din vina acestuia s-a întâmplat nenorocirea. Dintre victimele acestei catastrofe, s-au scos până acum 7, între care unii atât de mutilaţi încât abia se pot recunoaşte. Atât se declară direcţiunea. La poliţie Ducându-mă la poliţie, căpitanul Farcaşiu mă primeşte foarte amabil şi îmi stă la dispoziţie. Şi el îmi declară cam acelaşi lucruri: s-au început deja cercetările, maestrul de împuşcat a fost arestat , nu s-a putut şti pentru ce părăsit locul său. Desigur, mare răspundere cade pe capul unui muncitor, care nu a stat la postul său, cauzând astfel de nenorociri pe capul familiilor. Soartă tristă. Soarta minerului”.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter