12.05.2022,  18:22:45 | 0 comentarii | 314 vizualizari
Marian Boboc vă prezintă: Fascinanta poveste a răpirii unui inventator lupenean de către SS-ul nazist în 1944
Booking.com
de Marian BOBOC

ION PETROVAN - UN INVENTATOR PRECOCE

 

Una dintre multele povești neștiute și senzaționale ale Lupeniului, municipiul istoric al Văii Jiului, îl ca personaj pe Ion Petrovan. Acțiunea se petrece în primăvara anului 1944.

Dar, întâi și întâi, cine este personajul? Ion Petrovan avea atunci 18 ani și tocmai absolvea Școala tehnică din București. Locuia în Colonia Ianculești din Lupeni. Ion Petrovan susținea că inventase mai multe, între care și, țineți-vă bine!, razele invizibile, cu ajutorul cărora poate doborî avioanele din zbor și face inactivă orice mașinărie. Vă dați seama, ce putea să însemne această invenție la vreme de război?

 

ȘTIRI TRISTE DIN 1924 DESPRE PANTELIMON AVERECHIE DUMITRESCU - UN INVENTATOR PE BUNE

 

Faptul că în 1944 la Lupeni ar locui un inventator poate părea, la o primă vedere, o bizarerie. Însă, să nu uităm că arealul minelor de cărbuni din Valea Jiului era propice invențiilor. Exploatarea industrială a cărbunelui nu putea să rămână - cum, de altfel, nici nu a rămas - în afara progresului tehnic.

Știri - nu prea vesele - despre un inventator din Valea Jiului aflăm cu vreo 20 de ani înainte de cazul Petrovan, la începutul anului 1925, din presa timpului (Gazeta Jiului, Petroșani, Anul V, Nr. 1, Duminică, 3 ianuarie 1926). Inventatorul se numea Pantelimon Averechie Dumitrescu și, aflându-se într-o situație materială grea, se adresează, în speranța unui ajutor, săptămânalului Gazeta Jiului.

Astfel, aflăm că Pantelimon Averechie Dumitrescu „posedă  brevetul regal român de invențiune No. 10857, cu titlul aprimzător electric pentru capse de mine. Brevetul s-a conferit prin Înaltul Decret Regal No. 3810 din 15 Moemvrie 1924, publicat în Monitorul Oficial No. 26 din 4 Februarie 1925”. Redacția ne lămurește, mai în amănunt, ce este și la ce folosește aprinzătorul electric pentru capse de mine: „Invențiunea constă dintr-un dispozitiv pentru aprinderea cu electricitate, de la distanță, a locurilor minate din mine, cariere de piatră, în afară de orice pericol. S-au făcut încercări cu această invențiune la mina Carolina din Lupeni, rezultatele fiind foarte satisfăcătoare”. Cum orice invenție e perfectibilă, și aceea a inventatorului Pantelimon Averechie Dumitrescu nu face excepție de la regulă. Inventatorul face „unele perfecționări, necesare încă”.

Partea tragică - conform scrisorii adresate redacției de către inventatorul Dumitrescu - e că „această invențiune i-a consumat toate economiile făcute în curs de 19 ani și astăzi trebuie să sufere mizerie grea dimpreună cu familia compusă din mamă, soție și un copilaș”.

Redacția Gazetei Jiului, sensibilizată de drama prin care trece un inventator român, înțelegând însă și importanța descoperirii acestuia, face un apel public „la inimile caritabile, cari înțeleg sbuciumul inventatorului Dumitrescu, să-l ajute cu obolul lor, aducând alinare sufletului său și ajutându-l să-și desăvârșească invențiunea”.

Apelul gazetei nu rămâne fără ecou, aducând la rampă vestita solidaritate a comunității lupenene. La 10 zile de la apel, pe 13 ianuarie, 6 lupeneni - Iosif Ciobanți, Vasile Pilavazky, Petru Kremer, Ioan Kopil, Rudolf Copil și Victor Vasi (ultimii 2 fiind maiștri electromecanici) - adresează o scrisoare redacției. Din aceasta aflăm alte amănunte despre inventatorul Dumitrescu:

 

Onor,

Redacția Gazetei Jiului

Vă mulțumim pentru frumoasa domniei voastre inițiativă de a sprijini prin căldurosul apel ce ați publicat în Gazeta Jiului, pe inventatorul Pantelimon Averechie Dumitrescu. D-sa este venit din regatul vechiu pentru a-și experimenta invențiunea în Minele din Lupeni. Prima experiență, fiind făcută în mina Carolina, a dovedit de la început seriozitatea invențiunei D-sale. Fiind însă cu totul lipsit de mijloacele materiale necesare existenței sale și a familiei precum și perfecționării ce voește să le mai facă, lucrează ca simplu lucrător în atelier, deși este un excelent electrotehnician. Subsemnatul, în calitate de maistru electrician precum și toți lucrătorii acestui atelier suntem aproape zilnic martorii oculari ai suferințelor d-sale sufletești.

Ne place a crede că apelul călduros al domniei voastre va găsi răsunet în inimile simțitoare ale persoanelor ce-și dau seama de suferințele inventatorului pasionat care, pe lângă aceasta, mai  este și fiu ce-și iubește părinții, soț și tată, al căror singur sprijin este. Primiți, vă rugăm, asigurarea stimei ce vă purtăm”.

Am adus în atenție, pe scurt, povestea inventatorului Dumitrescu pentru a sublinia motivul credibilității - acela că în Lupeni au mai existat inventatori - de care s-a bucurat,  peste 20 de ani, eroul poveștii noastre, „inventatorul” Petrovan.

 

SIGURANȚA LUPENI CĂTRE MINISTERUL DE RĂZBOI

 

Dar să revenim la eroul nostru, Ion Petrovan.

Comisariatul de poliție Lupeni - Biroul Siguranței se adresează pe 2 mai, direct Bucureștiului, onor Ministerului de Războiu:

„Avem onoarea a vă înainta cererea depusă la acest Comisariat de Poliție, de numitul Petrovan Ioan, născut în Lupeni la 25 Aprilie 1926, din părinții Ivan și Emilia, de religie greco-catolică, absolvent a patru clase primare și a școlii electro mecanică din București Calea Moșilor No. 133, de origine etnică român, cetățean român, domiciliat în Lupeni, Colonia Ianculești No. 40; prin care arată că este în posesiunea unor invenții pe care însă nu le poate pune în aplicație din cauza lipsei de mijloace materiale și cere concursul material pentru punerea în aplicarea invențiilor sale.

Tatăl susnumitului a servit armata română ca plt. major la Reg. 21 Inf. pe urmă vărsat la C.T. Hunedoara apoi pensionat.

Rugăm să binevoiți a aprecia și a dispune dacă este cazul, ca un specialist să hotărască posibilitatea realizării celor arătate în cerere, în caz afirmativ să se indice mijloacele materiale de realizat.

Șeful Comisariatului

Comisar șef - Dr. Nemeș. P.

Șef Birou Siguranței”

 

SPRE BUCUREȘTI

 

Până aici nimic senzațional. Un tânăr lupenean de 18 ani are niscai invenții. E vreme de război și majoritatea românilor trăiesc în lipsuri de tot felul.

La ce ușă să bată junele Petrovan, dacă nu la aceea a autorităților? Însă senzaționalul poveștii de-abia acum începe. Dar, mai bine, să-l lăsăm chiar pe el să povestească:

„(…) În ziua de 25/ 26 Mai a.c., am plecat din localitate cu direcția București, pentru examene la Școala Tehnică.

Din gara Simeria am observat că sunt urmărit de 2 civili, cari s’au îmbarcat în același tren, care s’au așezat lângă mine, au intrat în discuțiuni interesându-se unde mă duc și pentru ce?”.

 

RĂPIT DE NEMȚI ÎN GARĂ LA TURNU ROȘU

 

„Am ajuns în Turnu Roșu, m-am dat jos din tren, pentru a-mi cumpăra un ziar.

În fața mea am văzut 2 ofițeri germani, cari se uitau fix la mine, măsurându-mă din cap și până în picioare. Unul din ei avea ceva în mână, se uita la mine și iar la obiectul cel avea în mână, probabil fotografia mea.

În gară era un tren german ce staționa.

Unul din ofițeri m’a tras cu forța către trenul lor, făcându-mi semn să mă urc în tren.

Eu nu am voit să mă urc, atunci un ofițer - sublocotinent - a scos un revolver amenințându-mă cu el în piept.

De frică m-am urcat”.

 

ÎNDOPAT CU ROM CA ȘI CURCANII

 

„În tren am stat într-un compartiment cu dânșii, dându-mi rom să beau cu forța.

Eu am refuzat, dar fiind silit am beut. Fiind obosit și din cauza beuturei, am început să dorm.

M’am trezit când trenul traversa niște meleaguri cari nu semănau cu cele românești”.

 

LEGAT FEDELEȘ ÎN ÎNCHISOARE

 

„Am ajuns în Germania, localitatea nu o știu unde am fost predat, la niște militari cari m-au legat și m’au urcat într-o motocicletă cu ataș, ducându-mă în centrul orașului la închisoare.

Pe drum ofițerii germani au încercat să vorbească cu mine, dar nu ne-am putut înțelege, ei neștiind românește, iar eu necunoscând limba germană.

Ajuns la închisoare, am fost legat de mâni și de picioare, iar la picioare mi-au atârnat un glob mare”.

 

LA RAPORT - ÎN FAȚA MARELUI HEIM

 

„Am stat la închisoare trei zile, după care am fost scos la raportul Marelui Heim, care m’a întrebat în limba română, ce este cu chestia invenției.

Eu i-am răspuns că nu știu nimica despre acesta, și nici nu știu de ce am fost arestat și cine ar fi în cauză. Mi s’a promis că dacă aș fi eu cel cu invenția, aș fi fericit în țara lor și aș fi liber. Eu nu i’am dat nici un răspuns.

Am răspuns că nu știu cine să fie acel care deține vre-o invenție, deoarece la noi în țară mai sunt și alții cu numele Petrovan”.

 

GENERALUL PETRESCU INTERVINE

 

„Am fost dus din nou la închisoare, iar noaptea a venit la mine Dl. gl. Ilie Petrescu care mi-a spus că vrea să mă scape, dacă aș fi eu cu chestia invenției. Eu i-am spus că da, eu sunt și l-am rugat f. mult să mă ducă în România - D-sa mi-a promis aceasta, mi-a făcut o schiță arătându-mi drumul pe care să fug la aeroport.

Mi-a deschis ușa închisorii, spunându-mi să mă duc la avionul 2207, sau 2270, precis nu-mi amintesc. M-am urcat în avion unde era și dl. General.

Avionul era german”.

 

ÎNTÂLNIREA CU MAREȘALUL ANTONESCU

 

„Am aterizat, la Câmpina, în România.

De acolo, am fost dus cu motocicleta la București, iar de la București la Râmnicu Vâlcea, și de aicea la Olt, fiind primit în audiență de Dl. Mareșal Ion Antonescu.

Am fost repartizat la Centrul de Instrucție al Geniului, Direcția de Studii, din Râmnicul-Vâlcea.

Aceasta declar și semnez.

Petrovan Ion”

 

SIGURANȚA LUPENI INTRĂ ÎN ACȚIUNE

 

Această incredibilă întâmplare - a răpirii unui june inventator lupenean de către serviciul secret german, demnă de un scenariu de film americănesc - nu avea cum să treacă neobservată de către Biroul Siguranței din Lupeni. Mai ales că acesta avea știre de inventatorul Petrovan încă din 2 mai 1944. Prin urmare, Șeful Comisariatului Lupeni, comisarul șef dr. P. Nemeș, întocmește, la 12 iulie 1944, o Notă informativă. Sursa informațiilor o reprezintă, bineînțeles, un… informator, anonim ca mai toți informatorii. Chiar dacă nu e specificată „data culegerii”, comisarul șef Nemeș apreciază „valoarea” (veridicitatea, adică) acesteia ca „sigură”.

În rezumat, Nota informativă conține: „Răpirea numitului Petrovan de serviciul secret german”.

În totalitate: „În cursul lunei Maiu a.c. tânărul Petrovan Ioan, domiciliat în Lupeni, Colonia Ianculești Nr. 40, absolvent a Școalei Technice din București, a făcut cunoscut prietenilor că este deținătorul mai multor invenții între care și a razelor invizibile cu ajutorul cărora poate doborî avioanele din sbor și a face inactivă orice mașinărie. A fost identificat de serviciul secret german și la data de 25/ 26 Maiu a.c. când a plecat la București pentru depunerea examenului de absolvirea școalei, a fost rănit de agenții serviciului secret german și dus în Germania, conform afirmațiunii sale. În prezent susnumitul se află la Centrul de instrucție al geniului din Râmnicu-Vâlcea, unde încearcă să pună în aplicare invenția sa”.

Chiar dacă nu ni se spune care au fost acestea, Biroul Siguranței Lupeni a luat „măsuri pentru identificarea agenților din serviciul secret”.

Să nu râdeți. Așa scrie, așa citim.

 

SUBALTERNI, MAI MULTE DETALII!

 

Alertată, după primirea Notei informative, Poliția de reședință Deva cere, la 17 iulie 1944, polițiștilor lupeneni noi amănunte despre răpirea inventatorului Petrovan:

„Vă restituim alăturat nota Dvs. informativă din 12 Iulie a.c. împreună cu declarația numitului Ioan Petrovan, pentru a face un raport detailat în legătură cu răpirea numitului de către membrii S.S. german.

 

Șeful Poliției - Cornel Albu

Șeful Bir. Siguranței

Comisar, Șef Faina Liviu”

 

AM ÎNȚELES, SĂ TRĂIȚI!

 

Pe 21 iulie, ordinul ajunge la Lupeni. Cum ordinul nu se discută, ci se execută - am înțeles, să trăiți! -, organele siguranței lupenene trec la treabă și răspund mai pe larg pe 26 iulie 1944:

„COMISARIATUL DE POLIȚIE LUPENI

Biroul Siguranței

Nr..3173…S                                                                                 din 26 Iulie 1944

                                                                                                           Către,

POLIȚIA DE REȘEDINȚĂ DEVA

 

La ordinul D-voastră Nr. 7453 S. din 17 Iulie 1944, și urmare la nota informativă Nr. 21 din 12 Iulie 1944, avem onoare a vă raporta următoarele:

Tânărul PETROVAN IOAN, domiciliat în Lupeni colonia Ianculești Nr. 40, întors de la școala Tehnică din București ca absolvent, a comunicat mai multor cunoscuți că deține mai multe invențiuni dar nu are posibilitatea materială de a le pune în aplicație, între care și un reflector care face inactiv orice motor.

Pentru realizarea invenției sale s’a adresat Soc. Petroșani să-i dea sprijinul material necesar pentru realizare. Societatea a refuzat.

S-a prezentat apoi la Comisariatul de Poliție pentru a cere sfaturi. Comisariatul cu raportul Nr. 978 din 2 Mai 1944 a sesizat Ministerul de Răsboiu înaintând și cererea celui în cauză pentru ca tehnicienii să aprecieze și să judece seriozitatea și utilitatea celor susținute de Petrovan.

Văzând că nu mai primește nici un răspuns pe la finele lunii Mai s’a hotărât să plece la București pentru a depune examenele de absolvire a școalei și pentru a se interesa de posibilitatea realizării invenției sale.

În gara Simeria a observat că este urmărit de 2 civili cari s’au îmbarcat în același compartiment și care au căutat să intre în discuție cu dânsul.

În gara Turnu Roșu s’a dat jos din tren și s’a dus la un chioșc pentru a-și cumpăra un ziar unde a fost acostat de doi ofițeri germani cari l-au somat să se urce cu ei într’un tren militar german ce staționa în gară. Aici i’au dat să bea rom, căutând să afle cine este și unde călătorește și dacă a inventat ceva.

Fiind obosit și din cauza influenței băuturii a adormit foarte greu și nu s’a trezit și nu s+a trezit decât atunci când trenul traversa regiuni care nu păreau a fi românești.

A ajuns undeva într’o localitate din Germania unde a fost predat unui post militar din gara de unde cu o motocicletă cu ataș a fost dus la închisoare, legându-i globule la picioare.

La închisoare a stat 3 zile apoi a fost dus în audiență la Marele Heim, care l-a chestionat asupra invenției sale.

A răspuns că nu știe nimic și dânsul nu este inventatorul căutat. I s’a promis că de ar fi el inventatorul va fi liber și fericit toată viața.

După chestionare a fost dus din nou la închisoare.

Noaptea s’a dus la dânsul la închisoare Domnul Gral ILIE PETRESCU, care i-a spus că vrea să-l scoată din închisoare numai în cazul că el este adevăratul inventator. La aceasta dânsul a răspuns afirmativ. Domnul general i-a indicat prin o schiță drumul până la aeroport, unde îl va aștepta cu avionul. Cu această înlesnire au putut cei din arest, fugind la aeroport, urcându-se în avionul în care se afla și Domnul Gral. Astfel a fost adus în țară cu avionul care a aterizat la Cîmpina. De aici a fost dus la București, iar de la București într-o localitate unde se afla Domnul Mareșal Ioan Antonescu care l’a primit în audiență.

A fost predat apoi Domnului Colonel FUCSS, care l’a dus la Centrul de Instrucție al Geniului din Râmnicul Sărat unde se află în prezent.

După ce a fost predat acestui centru de instrucție a primit o permisie ocaziune cu care ocaziune a venit la Lupeni pentru a-și ridica de acasă aparatele ce le avea când a povestit cele de mai sus, care nu au putut fi verificate decât ca afirmațiuni personale.

Întrucât din cele declarate de PETROVAN IOAN, rezultă că a fost răpit de persoane ce sunt în serviciul altui Stat și care lucrează pe teritoriul nostru, am crezut de bine să raportăm pentru cunoștința autorităților.

ȘEFUL COMISARIATULUI

Comisar Șef

Dr. Petre Nemeș

Șeful Bir. Siguranței

Comisar aj. Zaha Petre

 

FINALUL UNEI POVEȘTI DE COPII?

 

Toată această poveste pare, repetăm, incredibilă, dar, în același timp, foarte veridică. Nu știm dacă cele narate de inventatorul Petrovan s-au și întâmplat. Dar dacă nu s-au întâmplat, atunci în inventatorul Petrovan se ascunde un mare „scenarist”.

De altfel, Poliția de reședință Deva. Biroul Siguranței îi ia la rost la 22 august - probabil după temeinice verificări - pe subalternii lupeneni:

CĂTRE

Comisariatul de poliție

                                                                                               Lupeni

 

La raportul Dvs. No. 3173 S./ 1944, privitor la cele declarate de Ion Petrovan din Lupeni, vă facem cunoscut că ați tratat cazul cu prea multă ușurință.

Se vede cât de acolo că faptele narate sunt povești de copii și Dvs. le-ați înregistrat ca serioase, ce măsuri de verificare a-ți luat?

Șeful poliției - Cornel Albu

 

Pe 28 august, adresa polițistului șef hunedorean ajunge la Comisariatul de poliție Lupeni. Semnează de primire comisarul șef dr. Petre Nemeș, șeful comisariatului. Iar în ultima zi a lunii august ia la cunoștință și șeful Biroului Siguranței, comisar ajutor Zaha Petre. Astfel se încheie o poveste lupeneană incredibilă, necunoscută până astăzi. O poveste, care, după atâția de ani, naște o întrebare legitimă: dacă, totuși, povestea inventatorului Petrovan nu a fost o „poveste pentru copii”?

Dar dacă Petrovan, despre care cu toată străduința noastră jurnalistică nu am aflat vreun alt amănunt biografic, a dispărut, urmare chiar a invenției sale: razele invizibile?


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter