27.01.2014,  19:54:03 | 10 comentarii | 4397 vizualizari
Primim la redacţie
de Diana Popescu

Către,
ZIARUL VĂII JIULUI


Ca urmare a apariţiei în publicaţia „Ziarul Văii Jiului” din data de 13.01.2014 a articolului cu titlul „Iată cu ce se ocupă unii funcţionari publici de la AJOFM Hunedoara”, vă solicităm exercitarea dreptului la replică, prin publicarea următorului material:
„Subsemnatul, Iorgovan Velichi Vasile Constantin, Director Executiv al A.J.O.F.M. Hunedoara vă relatez următoarele, în legătură cu adresa nr. 772 / 17.01.2014 şi înregistrată la D.R.U.S. cu nr. 65/15.01.2014:
Având în vedere că, la preluarea funcţiei de conducere în iunie 2005, soldul la debitele înregistrate la capitolul persoane juridice se ridica la peste 5,3 milioane lei (RON), majoritatea provenind din penalităţile şi dobânzile calculate pentru necrearea şi neocuparea locurilor de muncă pentru care s-au acordat credite cu dobândă avantajoasă din Bugetul Asigurărilor de Şomaj, am considerat necesar să dispun un control pentru fiecare credit acordat, în acelaşi timp acţiunea constituind şi o descărcare de gestiune (acţiune care constituie o formă de control în cadrul controlului managerial intern).
S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. a beneficiat în mai 2004 de un credit în valoare de 37.500 lei (RON). O perioadă de 6 luni de la acordarea creditului societatea, al cărei administrator era Dl. LUNGOCI PETRE, autorul articolului din ZIARUL VĂII JIULUI, a beneficiat de un timp de graţie în ceea ce priveşte ratele datorate pentru acest credit, achitând în această perioadă numai dobânda subvenţionată de 5,31% (cf. Legii 76/martie 2002 în care se stipulează că creditele acordate beneficiază de o dobândă subvenţionată reprezentând 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale).
S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. a beneficiat efectiv de creditului acordat, banca ce a administrat creditul (parteneră în COMISIA JUDEŢEANĂ de CREDITARE cu A.J.O.F.M. Hunedoara) a decontat toate cheltuielile solicitate de către beneficiar în primele 4 luni a perioadei de graţie, beneficiarul utilizând creditul pentru modernizarea activului care a făcut obiectul împrumutului acordat. După modernizarea obiectivului S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L., în perioada de graţie acordată, A ÎNSTRĂINAT OBIECTIVUL PRIN VÂNZARE, iar din suma obţinută a achitat valoarea creditului acordat către banca care a administrat împrumutul.
Printre OBLIGAŢIILE pe care BENEFICIARII de CREDITE din BUGETUL ASIGURĂRILOR de ŞOMAJ trebuie să le îndeplinească cf. Legii 76/2002 sunt:
- să creeze proporţional cu mărimea creditului acordat un număr de locuri de muncă pe care să le menţină ocupate pentru o perioadă de minim de 3 ani. Locurile de muncă create în urma creditării trebuiau ocupate în proporţie de cel puţin 50% cu persoane provenind din rândul şomerilor. S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L., proporţional cu mărimea creditului acordat, trebuia să creeze 4 noi locuri de muncă şi care trebuiau ocupate cu cel puţin 2 persoane care trebuiau să provină din rândul şomerilor. În anul 2004 suma creditată pentru fiecare loc de muncă nou creat era de 10.000 lei (RON). Necrearea locurilor de munca este sancţionată prin aplicarea unei penalităţi egale cu valoarea creditului acordat.
- să menţină pentru o perioadă de minim 3 ani locurile de muncă existente la data acordării creditului. Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu aplicarea unei penalităţi egale cu mărimea creditului acordat pentru un loc de muncă nou creat, proporţional cu perioada de neocupare la care se adaugă dobânda aferentă.
S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. şi-a asumat prin CONTRACTUL de CREDIT nr. 174/9261/2004 (document anexat) obligaţiile rezultate în baza prevederilor Legii 76/ 2002 din care extragem următoarele prevederi:
- la capitolul IX Drepturile şi obligaţiile părţilor, punctul 9.1 alineatul o) se specifică faptul că beneficiarul să nu ipotecheze, gajeze, închirieze sau înstrăineze bunurile achiziţionate din credit şi cele aduse în garanţia creditului.
- la punctul 9.2 se specifică faptul că împrumutatul se obligă, în situaţia în care intervin modificări în structura acţionariatului prin schimbarea acţionarilor ce deţin cel puţin 20% din capitalul social, ca urmare a privatizării, divizării, fuziunii, vânzării de acţiuni, cesiunii de părţi sociale, precum şi în cazul schimbării formei juridice a societăţii, să înştiinţeze în scris banca în termen de 15 zile de la data înregistrării menţiunilor la Registrul Comerţului.
- la articolul 9.5 alineatul h) se specifică faptul că împrumutatul a luat la cunoştinţă că şi în situaţia în care a rambursat integral, la scadenţă sau anticipat, creditul şi dobânzile aferente, obligaţiile specifice conform Legii 76/2002, prevăzute mai sus, sunt în continuare valabile, pe toată perioada pe care au fost asumate. În caz contrar, se vor aplica penalităţile prevăzute de prezentul contract, în funcţie de situaţie.
În urma rezultatelor controlului echipei Control Măsuri Active a A.J.O.F.M. Hunedoara formată din consilierii Albescu Adrian şi Bercea Valentin s-a stabilit un debit în valoare de 49.791 lei (RON) în urma constatării faptului că S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. NU A CREAT ŞI OCUPAT LOCURILE DE MUNCĂ PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE CREDIT ÎNCHEIAT CU A.J.O.F.M. HUNEDOARA.
La puţin timp după încheierea actului constatator care stabilea debitul mai sus amintit s-a înscris în audienţă Dl. LUNGOCI PETRE, administratorul S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L. PETROŞANI, care a solicitat subsemnatului o întrevedere în spaţiul dedicat orelor stabilite pentru audienţe. Dl. LUNGOCI PETRE mi-a explicat poziţia dânsului relativ la Procesul Verbal încheiat de echipa de control. În urma discuţiei, i-am solicitat D-lui LUNGOCI PETRE un timp de analiză a situaţiei, ţinând cont că Procesul Verbal nu ajunsese la sediul Agenţiei Judeţene, urmând să-i comunic rezultatul ulterior analizei.
La sosirea documentelor prezentate de echipa de control am analizat legalitatea actului de control şi solicitarea D-lui LUNGOCI PETRE, ADMINISTRATORULUI S.C. ACROPOLIS PRESTIMEX S.R.L., de anulare a actului. Împreună cu juriştii instituţiei am ajuns la concluzia că singura cale de rezolvare a contestaţiei administratorului agentului economic este acţiunea acestuia în justiţie, po­zi­ţie pe care i-am comunicat-o D-lui LUNGOCI PETRE. Singura facilitate pe care i-am putut acorda-o D-lui LUNGOCI PETRE a fost ca pe perioada acţiunii în justiţie pe care dânsul urma s-o întreprindă să suspendăm execuţia debitului stabilit.
În loc ca Dl. LUNGOCI PETRE să-şi susţină cauza în instanţă, dânsul a considerat oportun să declanşeze o ofensivă mediatică împotriva semnatarilor Procesului Verbal, a şefei Agenţiei Locale - D-na Iudith Babţan şi a Directorului Executiv al A.J.O.F.M. Hunedoara - Vasile Iorgovan.
După o perioadă de 1 an, timp în care nu s-a obţinut în instanţă o altă hotărâre contrară Procesului Verbal, A.J.O.F.M. Hunedoara a pus în aplicare hotărârea de recuperare a debitului stabilit iniţial.
În tot acest timp Dl. LUNGOCI PETRE a continuat atacul mediatic asupra angajaţilor A.J.O.F.M. HUNEDOARA şi a instituţiei.
Consider o atitudine neechidistantă a ZIARULUI VĂII JIULUI, acordându-i-se D-lui LUNGOCI PETRE posibi­lita­tea de a lovi într-o instituţie care a dovedit de-a lungul timpului serio­zi­tate şi oportunitate în rezolvarea impor­tan­telor probleme într-un judeţ care a fost cel mai greu lovit de re­struc­turarea economică şi care s-a stră­duit să găsească soluţiile optime pentru fiecare persoană aflată în dificultate.
În ceea ce priveşte activitatea subsemnatului, având în vedere atacurile permanente ale D-lui Lungoci Petre asupra mea, declar că îmi asum responsabilitatea conducerii instituţiei, întotdeauna căutând legalitatea lucrurilor şi faptelor într-o continuă căutare a modernizării instituţiei şi a proceselor, în virtutea găsirii de soluţii pentru fiecare”.
Director Executiv
Vasile Constantin IORGOVAN-VELICHI


Comentarii articol (10 )

#1 somerul30.01.2014,  01:14:42
Nu am inteles replica data de directorul ajofm pentru ca in articolul scris de lungoci se refera cu totul la altceva decat replica lui iorgovan. Numai faptul ca a folosit antetul institutie intro asemenea situatie demonstreaza cat de descurcaret este. Oare tot pe o fila cu antetul institutiei a facut cererea de trecere la p.n.l dupa 17 ani de membru p.d.l. Directorul trebuia sa raspunda daca este adevarat sau nu ce a scris lungoci in legatura cu subordonatul sau bercea valentin cel cu 5 locuri de munca respectiv sa ne spuna cum a putut sotia sa pensionara sa obtina venituri banesti de la societatea Thumende valea jiului, ori despre asta era vorba in articolul la care directorul trebuia sa dea replica, articol care putea fi scris de altcineva. Si uite asa suntem prostiti in fata de cei care se cred descurcareti si ne prostesc la fiecare pas, si ne mai miram de ce o ducem rau.
#2 Dorina13.02.2014,  12:08:15
Aceasta zisa replica este paralela cu subiectul articolului la care se refera. Acest descurcaret demonstreaza ca nu poate trai fara minciuna si din nou ne minte public asa cum o face de 9 ani decand suge cu lacomie la ţâţa banului public. Despre reperele morale, ale acestui individ, se poate afla vizionand pe net emisiunea Oameni si fapte invitat Iorgovan Velichi unde il putem surprinde pe ridicolul si penibilul vataf al Ajofm-ului hunedorean, mai ales in minutele 58-61 ale emisiunii iar in min.89-90 vedem cum un tupeist al carui caracter negativ este sub orice limita incearca, cu nerusinare intr-un mod grosolan, sa ne prosteasca public spunand sunt adeptul ocuparii unei functii publice maxim doua legislaturi emisiune transmisa in octombrie 2011.Tot in emisiune a a folosit expresia sigur ca fapt pentru care in agentie ia ramas numele de directorul sigur ca
#3 Luiza14.02.2014,  10:06:13
Iorgovane-bolovane mars afara javra ordinara
#4 Denisa25.02.2014,  22:37:47
AJOFM-HD a devenit feuda lui VC Iorgovan Velichi cel care nu poate raspunde la intrebări privind faptele sale, indiferent cine-i adresează intrebarile, din cauza unui anume Lungoci care a avut un litigiu cu AJOFM-Hd in urma cu opt ani, litigiu finalizat de catre instantele de judecata cu castigul de cauza a lui Lungoci, obligand agentia la plata cheltuielilor de judecată catre pârâtul Lungoci. Asta ca si cum ai intreba despre pere si raspunsul ar fi despre prune, asa-i domnule Iorgovan? Daca ne consideri pe toti prosti, sa-ti fie rusine vasile constantin iorgovan velichi!
#5 Gicu26.02.2014,  05:23:22
Iorgovane, acum la ce partid treci?
#6 Luiza26.02.2014,  08:07:20
Velichi! unde-ţi sunt obedienţii, pupincuriştii, n-a sărit nimeni să te apere, poate simt ei ceva... un vânt al schimbării.
#7 similarul caz04.03.2014,  13:24:13
Iorgovane bolovane ce ai in tartacuta cand invoci penalitaţi la un debit ce nu a mai exista. Despre ce dobânda subventionata este vorba cand efectul ei a incetat odata cu rambursarea integrala a creditului? Eu am achitat creditul dupa doua luni de la accesare, la fel ca si lungoci despre care povestesti, si pupincuristi tai mi-au inventat o datorie calculând penalitati la un debit care nu mai exista si cel mai tare penalitati calculate pentru o viitoare perioada. La fel invoci contractul de credit unde practic ajofm nu a fost parte.Ai fost si ramai un caraghios Iorgovane bolovane cu creerul uscat ca si miezul dintr-o nuca încuiată. Să-ti fie rusine, aproopo acum la ce partid mergi descurcaretule?
#8 deveanu11.03.2014,  21:30:22
Tov.Iorgovan Velichi, cu ce a influentat Lungoci faptul ca sotia ta Iorgovan Luiza a incasat bani de la asociatia Thumende din Petrosani in perioada cand era si bugetara? cum putea sa desfasoare doua activitati in acelasi timp, mai ales ca Deva se afla la 200 km dus-intors?; nu cumva pe principiul lui Bercea Valentin care dirijat de tine presteaza activitati in acelasi timp la cinci locuri de munca de unde isi primeste lefurile, facand naveta de la Vulcan,unde locuieste, la Petrosani, Deva, Arad si retur? Bai Iorgovane iar ai dat cu capul de coltul mesei.
#9 LICA22.03.2014,  18:55:48
Notiunile de respect si consideratie,fata de contribuabili,sunt greu de înteles pentru unii functionari publici de la AJOFM Hunedoara dirijati de catre intangibilul functionar public Iorgovan Velichi care de peste noua ani se infrupta luna de luna cu venituri consistente de la Bugetul de Stat.
#10 GABI25.05.2014,  12:42:16
Iorgovane, sa-ti fie rusine! N-am inteles la ce ai dat replica, pentru ca articolul cu pricina se referea la cu totul altceva, respectiv la sotia ta care prin trafic de influenta a obtinut bani de la o firma care derula proiecte in parteneriat cu AJOFM HD, in timp ce era angajata si la Mediu, iar functionarul public al AJOFM HD, Bercea Valentin sub obladuirea ta incasa salarii de la cinci locuri de munca, ori despre asta era vorba in articolul "Iata cu ce se ocupa unii functionari publici ai AJOFM HD.Iorgovane, ai imbatranit in minciuna!


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter